Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

PDFUchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarządowymi na 2020r..pdf (232,58KB)

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2019.doc (74,50KB)

PDFUchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy z org. pozarz..pdf (3,59MB)
 

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (33,00KB)

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (27,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (96,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 440-2019 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (37,50KB)
 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (32,50KB)

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2020 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (30,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (88,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 441-2019 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (34,00KB)
 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r. I półrocze.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku działań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS (Automatycznie zapisany).doc (87,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc (28,00KB)
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie Nr 439-2019 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (35,00KB)

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r. II półrocze.doc (35,00KB)

DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji Konkursowej.doc (29,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (87,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc (28,00KB)
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji Konkursowej.doc (29,00KB)
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFOferta realizacji zadania publicznego pn. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.PDF (2,31MB)

DOCZarządzenie nr 706-2020 w sprawie wyboru oferty.doc (34,00KB)
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie