Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi 2018

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych..pdf (613,35KB)
DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA.doc (42,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY.doc (42,00KB)
 

II przetarg - Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim..pdf (338,08KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert 18.10.2018.pdf (329,57KB)

PDFodpowiedzi na zapytanie 16.10.2018.pdf (252,18KB)

DOCXOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym na Budowę infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim.docx (29,83KB)

DOCSIWZ - lodowisko-II przetarg.doc (250,00KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (112,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc (168,00KB)

PDFpozwolenie konserwatorskie.pdf (223,93KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (73,73KB)


DOCopis-lodowisko.doc (33,00KB)

PDFkontener socjalny.pdf (81,76KB)
PDFmapa lokalizacyjna.pdf (110,64KB)
PDFstoisko handlowe.pdf (165,25KB)
 

 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania BI.I.271.22.2018.pdf (221,35KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 04.10.2018r..pdf (294,87KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania 01.10.2018r..pdf (199,39KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 28.09.2018r..pdf (473,72KB)

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi.docx (23,28KB)
DOCSIWZ - lodowisko.doc (247,00KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (112,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc (168,00KB)
PDFkontener socjalny.pdf (81,76KB)
PDFmapa lokalizacyjna.pdf (110,64KB)
PDFpozwolenie konserwatorskie.pdf (223,93KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (73,73KB)
PDFstoisko handlowe.pdf (165,25KB)

II Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.pdf (269,52KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 07.09.2018r..pdf (251,15KB)

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.docx (24,56KB)
DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów.doc (175,00KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (37,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc (42,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc (91,00KB)
PDFŁosiów ul.Cmentarna PRZEDMIAR.pdf (263,16KB)
PDFOPIS TECHNICZNY Łosiów.pdf (173,51KB)
PDFprzekrój A-A.pdf (264,19KB)
PDFsst.pdf (1,83MB)
PDFzagospodarowanie.pdf (1,94MB)
 

II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf (251,85KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert z dn. 17.08.2018.pdf (263,06KB)

DOCXOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym na REmonty dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx (22,29KB)
DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.doc (175,00KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (37,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc (42,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc (88,50KB)

DOCopis robót-drogi Lewin i Łosiów.doc (33,00KB)
XLSXprzedmiar-przebudowa dróg gminnych.xlsx (12,43KB)

PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.pdf (108,06KB)
PDFD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.pdf (95,43KB)
PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf (110,69KB)
PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.pdf (99,61KB)
PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.pdf (400,75KB)
PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.pdf (66,33KB)
PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2.pdf (538,46KB)
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf (157,34KB)

JPEGchopina.jpeg (200,24KB)
JPEGmiodowa.jpeg (110,18KB)
JPEGstawowa łosiów.jpeg (222,81KB)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 na finansowanie zadań inwestycyjnych.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.08.2018r..pdf (334,53KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 03.08.2018r..pdf (250,75KB)

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego..docx (19,72KB)
DOCSIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000zł.doc (133,50KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (32,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - gr. kapitałowa.doc (29,50KB)

PDFRb-27S.pdf (511,14KB)
PDFRb-28S.pdf (762,28KB)
PDFRb-N.pdf (278,12KB)
PDFRb-NDS.pdf (283,64KB)
PDFRb-Z.pdf (290,21KB)
PDFWPF załącznik nr 1.pdf (465,22KB)
PDFWPF załącznik nr 2.pdf (200,90KB)
PDF201807231148.pdf (144,63KB)
PDFbilans 2017r..pdf (265,43KB)
PDFUchwała nr XLVIII.pdf (38,74KB)
 

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.pdf (239,42KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 26.07.2018r..pdf (250,37KB)

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w Łosiowie.docx (21,87KB)

DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów.doc (174,00KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (37,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc (42,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc (91,00KB)
PDFŁosiów ul Cmentarna-07.2018.PRD.pdf (13,55KB)
PDFopis techniczny.pdf (325,99KB)
PDFSST.pdf (1,83MB)
PDFzagospodarowanie.pdf (1,94MB)
 

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf (170,60KB)

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500168086-N-2018 na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx (12,14KB)

PDFprzedmiar przebudowy drogi pomiedzy ul Mickiewicza a ul Moniuszki.pdf (211,92KB)

DOCXOgłoszenie 585745 z dnia 09.07.2018rr. o przetargu nieograniczonym na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx (22,14KB)

DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.doc (178,50KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (37,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc (42,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc (91,00KB)

XLSXprzedmiar-przebudowa dróg gminnych.xlsx (12,43KB)

PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf (157,34KB)
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.pdf (108,06KB)
PDFD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.pdf (95,43KB)
PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf (110,69KB)
PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.pdf (99,61KB)
PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.pdf (400,75KB)
PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.pdf (66,33KB)
PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2.pdf (538,46KB)

JPEGchopina.jpeg (200,24KB)
JPEGmiodowa.jpeg (110,18KB)
JPEGmoniuszki mickiewicza.jpeg (127,70KB)
JPEGstawowa łosiów.jpeg (222,81KB)

 

Przetargu nieograniczonego na Budowę otwartych stref aktywności w miejscowościach Lewin Brzeski i Kantorowicach.

PDFZawiadomienie o wyborze BI.I.271.15.2018.pdf (256,00KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert 24.07.2018r..pdf (268,07KB)

PDFzestaw zabawowy.1.pdf (225,90KB)

PDFInformacja uzupełniająca do SIWZ.pdf (230,03KB)

DOCXOgłoszenie 584846 z dnia 06.07.2018r. na Budowę otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach.docx (29,46KB)

DOCSIWZ - otwarte strefy aktywności.doc (181,50KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (39,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc (37,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc (96,50KB)

XLSprzedmiar OSA Kantorowice.xls (32,00KB)
XLSprzedmiar-Lewin Brzeski.xls (26,50KB)
DOCXUrządzenia na OSA.docx (560,74KB)

PDFdrabinka.pdf (272,77KB)
PDFbiegacz.pdf (238,18KB)
PDFhuśtawka.pdf (1,29MB)
PDFhuśtawka-bocianie gniazdo.pdf (1,37MB)
PDFjeździec.pdf (280,28KB)
PDFkaruzela.pdf (1,66MB)
PDFopis techniczny-OSA Kantorowice.pdf (178,40KB)
PDFopis techniczny-OSA L Brz1.pdf (71,86KB)
PDForbitrek.pdf (233,64KB)
PDFOSA-sytuacja FINAL.pdf (116,68KB)
PDFporęcze.pdf (279,25KB)
PDFrower.pdf (229,05KB)
PDFtablica regulamin.pdf (153,21KB)
PDFTablica-informacyjna.pdf (179,96KB)
PDFzestaw sprawnościowy.pdf (225,80KB)
PDFzestaw zabawowy.pdf (238,08KB)
 

 

II Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa zadaszenia części trybun na boisku sportowym zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim na dz. nr 205/48

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (343,12KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (892,84KB)

DOCXOgłoszenie 583980 na Budowę zadaszenia cześci trybun na boisku sportowym w Lewinie Brzeskim.docx (22,44KB)
DOCSIWZ - zadaszenie trybun.doc (212,00KB)


DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (68,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc (42,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc (127,50KB)


PDFprzedmiar robót.pdf (57,59KB)

PDFzagospodarowanie.pdf (231,98KB)

PDFOPIS trybuny olimpia.pdf (3,28MB)

PDFpozw na budowę-zadaszenie trybun.pdf (6,57MB)

PDFzał. nr 1.1 - mapa orientacyjna.pdf (1,27MB)
PDFzał. nr 1.2 - mapa dokumentacyjna.pdf (798,38KB)
PDFzał. nr 2 - przekrój I.pdf (636,06KB)
PDFzał. nr 3 - parametry geotechniczne warstw.pdf (257,70KB)
PDFzał. nr 4 - karta 1,2.pdf (83,39KB)
PDFzał. nr 5 - opis symboli.pdf (374,50KB)
PDF1.pdf (201,96KB)
PDF5.pdf (190,65KB)
PDF6.pdf (245,65KB)
PDF7.pdf (262,92KB)
PDF8.pdf (274,14KB)
PDF9.pdf (268,14KB)
PDF10.pdf (224,80KB)
PDF11.pdf (340,39KB)
PDF12.pdf (347,76KB)
PDF13.pdf (331,69KB)
PDF14.pdf (309,27KB)
PDFblachy.pdf (380,14KB)
PDFprofile.pdf (224,61KB)
PDFPRZEKROJ AA.pdf (273,41KB)
PDFR1.pdf (273,73KB)
PDFR2.pdf (343,91KB)
PDFR3.pdf (338,31KB)
PDFRZUTY.pdf (473,01KB)
PDFS1.pdf (224,85KB)
PDFS2.pdf (383,33KB)
PDFS3.pdf (400,96KB)
PDFS4.pdf (390,87KB)
PDFS5.pdf (419,83KB)
PDFS6.pdf (415,89KB)
PDFSF1.pdf (456,35KB)
PDFSTEZENIA.pdf (153,43KB)
PDFWIDOKI.pdf (476,66KB)
 

 

III Przetarg : Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.10.2018.pdf (87,48KB)
 

PDFProtokół z otwarcia ofert 15.05.2018.pdf (67,28KB)


PDFodp na zapytanie 07.05.2018r..pdf (168,92KB)

DOCXOgłoszenie nr 551529 o przetargu nieograniczonym z dnia 27.04.2018.docx (23,91KB)

DOCXSIWZ- dokumentacja projektowa - centrum przesiadkowe.docx (842,14KB)
 

DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx (628,30KB)
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx (607,70KB)
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (593,25KB)
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (593,67KB)
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (594,12KB)
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx (591,71KB)
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx (592,60KB)
 

PDFcentrum przesiadkowe-przedmiar.pdf (12,22MB)
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx (140,37KB)
DOCXwp oświetlenie akcjowa lewin_2.docx (140,64KB)
 

JPEGAKACJOWA.jpeg (115,87KB)
PDFASNYKA.pdf (254,70KB)
JPEGCicha 1z2.jpeg (177,66KB)
JPEGCicha 2z2.jpeg (219,14KB)
JPEGJESIENNA.jpeg (175,71KB)
PDFKOLEJOWA.pdf (551,81KB)
PDFKOŚCIUSZKI 10ABC.pdf (108,84KB)
PDFKOŚCIUSZKI DROGA DO PIEKARNI.pdf (192,02KB)
PDFKRASICKIEGO.pdf (143,66KB)
PDFLEŚNA, ŁĄCZNIK.pdf (141,10KB)
PDFMARZANNY.pdf (153,36KB)
PDFMATEJKI 1425.pdf (407,89KB)
PDFMETRYKA.pdf (55,78KB)
PDFMONIUSZKI.pdf (384,36KB)
PDFMONIUSZKI-MICKIEWICZA.pdf (320,81KB)
PDFOCHRONNA.pdf (112,79KB)
PDFPOCZTOWA.pdf (387,36KB)
JPEGRADOSNA.jpeg (159,56KB)
PDFROLNA.pdf (178,04KB)
JPEGSZAFIROWA.jpeg (119,89KB)
PDFWIOSENNA.pdf (143,59KB)
PDFWIŚNIOWA 2.pdf (141,79KB)
PDFWIŚNIOWA.pdf (134,97KB)
JPEGZAMKOWA.jpeg (171,11KB)
 

PDFkarta tech-mała arch.pdf (2,36MB)
JPEGkarta techn-oświetlenie LED.jpeg (262,59KB)
DOCkarty techniczne - kostka.doc (1,81MB)
JPEGkiosk interaktywny.jpeg (30,19KB)
JPEGogrodzenie.jpeg (211,76KB)
PDFopis techn+karty techn.pdf (1,73MB)
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx (140,37KB)
PDFoświetlenie uliczne-przedmiar robót.pdf (5,94MB)
PDFoświetlenie-PFU-opis techniczny.pdf (161,19KB)
JPEGtablica interaktywna.jpeg (40,66KB)
JPEGwiata rowerowa.jpeg (134,29KB)
JPEGzagospodarowanie przestrzenne.jpeg (233,75KB)
 

DOCLewin Brzeski -1007599669.doc (244,00KB)
DOCLewin Brzeski -1007599673.doc (244,00KB)
DOCLewin Brzeski -1007599674.doc (244,50KB)
DOCLewin Brzeski -1007599675.doc (244,50KB)
DOCLewin Brzeski -1007599676.doc (244,50KB)
DOCLewin Brzeski -1007599677.doc (244,00KB)
DOCLewin Brzeski -1007599678.doc (244,50KB)
DOCLewin Brzeski -1007599681.doc (244,50KB)
DOCLewin Brzeski -1007599682.doc (244,50KB)
DOCLewin Brzeski -1007599683.doc (244,50KB)
DOCLewin Brzeski -1007599684.doc (244,00KB)
DOCLewin Brzeski -1007599685.doc (244,50KB)
DOCLewin Brzeski -1007599687.doc (244,00KB)
DOCLewin Brzeski -1007599688.doc (244,50KB)
 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.2.2018.pdf (4,59MB)

PDFprotokół z dnia 20.02.2018r..pdf (4,28MB)

PDFodp. na zapytanie_15.02.2018.pdf (1,58MB)

DOCXOgłoszenie nr 513771 o przetargu nieograniczonym na Termomodernizację PSP w Łosiowie..docx (25,79KB)

DOCSIWZ - PSP Łosiów.doc (2,05MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (328,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc (41,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc (288,00KB)

PDFaudyt-final-16012017.pdf (1,83MB)
PDFlosiow-szkola-291120161-plyta-styr-utw.pdf (170,12KB)
PDFlosiow-szkola-291120161-przekroje.pdf (359,17KB)
PDFlosiow-szkola-291120161-rzut-dachu.pdf (309,58KB)
PDFlosiow-szkola-291120161-schemat-ideowy-pv.pdf (217,41KB)
PDFlosiow-szkola-291120161-uklad-plyt.pdf (179,73KB)
PDFlosiow-szkola-291120161-zielona-sciana.pdf (305,95KB)
PDFopis-robot-bud-termomodernizacja-psp-losiow.pdf (4,64MB)
PDFplan-instalacji-odgromowej-losiow.pdf (191,08KB)
PDFprzedmiar-br-elektryczna.pdf (177,90KB)
PDFprzedmiar-br-ogolnobudowlana.pdf (5,94MB)
 

TIFmapa.tif (2,08MB)
TIFrzut-parteru.tif (5,41MB)
TIFrzut-parteru-oswietlenie.tif (5,41MB)
TIFrzut-pietra.tif (5,41MB)
TIFrzut-pietra-oswietlenie.tif (5,41MB)