Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia poniżej 130 tys. zł

XVIII.

Zapytanie ofertowe w przedmiocie Świadczenia usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości dla Gminy Lewin Brzeski w 2024r.

XVII.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (245,18KB)
Protokół z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Brzeski"
Zapytanie ofertowe na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Brzeski

XVI. 

Pisemny przetarg na sprzedaż kostki granitowej

XV.

DOCprotokół postępowania - wybór oferty.doc (75,00KB)
PDFProtokół z postępowania - wybór oferty.pdf (816,78KB)

PDFinformacja z otwrcia ofert 10.11.2020r.pdf (312,89KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert 10.11.2020r.pdf (457,60KB)

PDFzapytanie ofertowe.pdf (319,63KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,59MB)

PDFformularz oferty wraz z załącznikami.pdf (634,75KB)

PDFwzór umowy.pdf (351,23KB)

XIV.

DOCprotokół z postępowania.doc (43,50KB)

PDFprotokół z postępowania.pdf (504,97KB)

PDFzapytanie ofertowe - aglomeracja Lewin Brzeski.pdf (286,96KB)

PDFZapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji granic aglomeracji Lewin Brzeski.pdf (454,47KB)

PDFformularz oferty.pdf (444,13KB)

PDFWeryfikacja aglomeracji_Lewin Brzeski.pdf (350,48KB)

PDFwzór umowy.pdf (242,42KB)

XIII.

PDFProtokół z postępowania.pdf (275,12KB)

PDFodpowiedzi na zapytania 13.05.2020r_.pdf (189,71KB)

PDFZapytanie ofertowe - dostawa i montaż zestawu zabawowego - statek.pdf (542,43KB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc (1,26MB)

PDFzestawienie elementów.pdf (4,85MB)

DOCwzór umowy.doc (176,00KB)

PDFprzedmiar robót.pdf (376,92KB)

PDFopis techniczny-statek.pdf (64,67KB)

PDFKarta techniczna.pdf (437,54KB)

PDFinstrukcja montażu urządzenia.pdf (2,45MB)

XII.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (201,93KB)

PDFZapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP w Łosiowie.pdf (1,03MB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc (70,00KB)

DOCwzór umowy.doc (68,00KB)

XI.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (254,70KB)

PDFZapytanie ofertowe 18.02.2020.pdf (1,11MB)

PDFlokalizacja Łosiów.pdf (145,19KB)

PDFlokalizacja Strzelniki.pdf (164,00KB)

DOCwzór umowy.doc (68,50KB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4.doc (73,00KB)

X.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (196,69KB)

PDFZapytanie ofertowe 23.01.2020r..pdf (1,08MB)

DOCwzór umowy.doc (69,00KB)

PDFlokalizacja Strzelniki.pdf (164,00KB)

PDFlokalizacja Łosiów.pdf (145,19KB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4.doc (73,00KB)

IX.

PDFprotokół z postępowania.pdf (504,67KB)

PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,29MB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc (84,50KB)

DOCwzór umowy.doc (56,50KB)

VIII.

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (245,95KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (155,07KB)

PDFINFORMACJA UZUPEŁNIAJACA DO OGŁOSZENIA.pdf (164,14KB)

PDFOgłoszenie o II przetargu na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych.pdf (659,93KB)

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA.doc (41,00KB)

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY.doc (42,50KB)

VII.

PDFOgłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż płyt drogowych.doc.pdf (180,90KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 21.08.2019r..pdf (158,55KB)

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych.pdf (686,14KB)

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA.doc (41,00KB)

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY.doc (42,00KB)

VI.

PDFprotokół postępowania.pdf (515,29KB)

PDFprotokół otwarcia.pdf (348,17KB)

PDFsprostowanie do zapytania (004).pdf (232,06KB)

PDFogłoszenie o wykonaniu dok.tech. park Lewin Brzeski.pdf (1,50MB)

PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,33MB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc (111,00KB)

DOCwzór umowy.doc (148,50KB)

ZIPProgram Funkcjonalno-Użytkowy.zip (6,32MB)

V.

PDFprotokół z postępowania różnorodność.pdf (260,18KB)

PDFprotokół otwarcia.pdf (383,13KB)

PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,30MB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc (111,00KB)

PDFogłoszenie o wykonaniu dok.tech. park Lewin Brzeski.pdf (1,47MB)

DOCwzór umowy.doc (148,50KB)

ZIPProgram Funkcjonalno-Użytkowy.zip (6,32MB)

IV.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy Budowie ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf (901,07KB)

PDFprotokół otwarcia nadzór inwestorski ścieżki Popielów-Lewin Brzeski.pdf (489,35KB)

PDFodpowiedź na zapytanie-25.06.2019.pdf (255,44KB)

PDFodpowiedź na zapytanie-24.06.2019.pdf (284,82KB)

PDFOgłoszenie na składanie ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf (1,45MB)

PDFZapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf (1,26MB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc (110,50KB)

DOCwzór umowy.doc (141,50KB)

III.

PDFprotokół z postępowania.pdf (498,41KB)

PDFprotokół otwarcia ofert.pdf (371,44KB)

PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,63MB)

PDFogłoszenie o pełnieniu nadzoru inwestorskiego PSZOK Lewin Brzeski.pdf (1,43MB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc (109,00KB)

DOCwzór umowy.doc (141,50KB)

II.

PDFogłoszenie-nadzór inwestorski-budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim.pdf (1,29MB),

PDFprotokół z postępowania nadzór budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim.pdf (849,22KB)

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc (108,00KB)

DOCwzór umowy.doc (142,00KB)

I.

PDFOgłoszenie-nadzór inwestorski-rozbudowa oświetlenia ulicznego.pdf (125,11KB)

PDFprotokół z postępowania na nadzór inwestorski rozbudowa oświetlenia ulicznego LB.pdf (707,99KB)