Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr interpelacji

 

L.p. Data zgłoszenia interpelacji/zapytania Imię i nazwisko Radnego Treść interpelacji/zapytania Odpowiedź

1.

 

19 listopada

2018r.

Paulina Kamińska

dot. doświetlenie przejścia dla pieszych w Łosiowie

PDF1.2018.pdf (167,08KB)

PDFLp. 63 oraz Lp. 1- ponowiony.pdf (281,07KB)

PDFodp. Lp. 1.pdf (214,12KB)
PDFOdp. Lp. 1.pdf (289,89KB)
 

2.

30 listopada 2018r.

Dariusz Zięba

dot. zwrócenie się z prośbą do AWR Skarbu Państwa o przejęcie wyrobiska piasku na osiedlu Kolonia

PDF2-3.2018.pdf (291,42KB)

PDFOdp. Lp. 2.pdf (313,09KB)
 

3.

30 listopada 2018r.

Dariusz Zięba

dot. ubytki w chodniku na skrzyżowaniu Placu Wolności Ojca Dominika

PDF2-3.2018.pdf (291,42KB)

PDFodp. Lp.3.pdf (157,56KB)
 

4.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. przywrócenie tablicy ogłoszeń pod arkadami

PDF4-6.2018.pdf (300,23KB)

PDFOdp. Lp. 4.pdf (120,88KB)
 

5.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. umożliwienia przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Kościuszki i Kilińskieg

PDF4-6.2018.pdf (300,23KB)

PDFodp.Lp.5.pdf (106,43KB)
PDFOdp. Lp. 5 cz.2.pdf (125,73KB)
 

6.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. uporządkowanie działek przy końcu ul. po prawej stronie idąc w kierunku ul Kilińskiego

PDF4-6.2018.pdf (300,23KB)

PDFodp. Lp. Nr. 6.pdf (132,64KB)
 

7.

30 listopada 2018r.

Łukasz Bacajewski

dot. oświetlenie na połowie miejscowości Łosiów

PDF7.2018.pdf (276,08KB)

PDFodp. Lp.7.pdf (127,24KB)
 

8.

30 listopada 2018r.

Paulina Kamińska

dot. analiza działalności MGDK w Lewinie Brzeskim

PDF8.2018.pdf (315,35KB)

PDFodp. Lp.8.pdf (136,08KB)

PDFodp..pdf (510,06KB)
 

9.

30 listopada 2018r.

Robert Laszuk

dot. wyeliminowania aktów wandalizmu- niszczenie koszów na odpady

PDF9-10.2018.pdf (359,70KB)

PDFodp. Lp.9.pdf (170,74KB)
 

10.

30 listopada 2018r.

Robert Laszuk

dot. przyśpieszenie zamontowania tablicy ogłoszeń pod arkadami

PDF9-10.2018.pdf (359,70KB)

PDFOdp. Lp. 10.pdf (123,63KB)
 

11.

30 listopada 2018r.

Anna Zacharewicz

dot. analiza remontu drogi w Nowej Wsi Małej

PDF11.2018.pdf (260,23KB)

PDFodp. Lp.11.pdf (205,07KB)
 

 

12. 11 grudnia 2018r. Ilona Gwizdak

dot. usunięcie gałęzi z topoli obok bloków w Błażejowicach

PDFLp.12.pdf (271,68KB)

 

PDFOdp. Lp.12.pdf (161,76KB)
 
13. 11 grudnia 2018r. Ilona Gwizdak

dot. regularne oczyszczanie drogi powiatowej w Borkowicach

PDFLp. 13.pdf (299,25KB)

PDFodp. Lp. 13.pdf (130,92KB)
 

14.

11 grudnia 2018r. Łukasz Bacajewski

dot. montaż trzech lamp na osiedlu za szkołą (obok młyna) w Łosiowie

PDFLp. 14.pdf (275,03KB)

PDFodp. Lp.14.pdf (214,01KB)
 
15. 11 grudnia 2018r. Przemysław Ślęzak

dot. przecięcie gałęzi drzew  i krzewów na drodze z Nowej Wsi Małej do Jasiony

PDFLp. 15-16.pdf (312,20KB)

PDFodp. Lp.15.pdf (185,55KB)
 
16. 11 grudnia 2018r. Przemysław Ślęzak

dot. likwidacji napisu o obraźliwej treści na ekranie akustycznym koło PKP od ul. Kolejowej

PDFLp. 15-16.pdf (312,20KB)

PDFLp. 16 ponowiono.pdf (275,63KB)

PDFodp. Lp. 16.pdf (137,75KB)

PDFOdp. Lp. 16.pdf (297,97KB)
 

17. 12 grudnia 2018r. Piotr Czepułkowski

dot. likwidacja napisu o obraźliwej treści na ekranie akustycznym PKP

PDFLp. 17.pdf (261,90KB)

PDFOdp. Lp. 17.pdf (131,79KB)
 
18. 12 grudnia 2018r. Robert Laszuk

dot. sprawdzenie stanu drogi  ul. Akacjowej

PDFLp.18_.pdf (232,06KB)

PDFOdp.Lp.18.pdf (39,13KB)

PDFOdp. Lp. 18 cz. 1.pdf (214,24KB)

PDFOdp. Lp. 18 cz. 2.pdf (201,38KB)
 

19.

20 grudnia 2018r. Dariusz Zięba

dot. dokończenia oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kolonia

PDFLp.19.pdf (256,43KB)

PDFOdp. Lp. 19.pdf (222,34KB)
 
20. 23 stycznia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. niedokończonej drogi w Łosiowie przy ul. Nowowiejskiej

PDFLp. 20.pdf (262,71KB)

PDFodp lp20.pdf (280,03KB)
 
21. 23 stycznia 2019r. Antoni Rak
dot. niesprawnego oświetlenia na ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim
 
PDFOdp. Lp. 21.pdf (128,81KB)
 
22. 23 stycznia 2019r. Ilona Gwizdak

dot.  miejscowości Mikolin, Borkowice, w imieniu mieszkańców miejscowości  prośba o tłuczeń na załatanie dziur w drogach gminnych

PDFLp. 22.pdf (259,13KB)

PDFodp. Lp 22.pdf (146,34KB)
 
23. 23 stycznia 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. osiedla "Zatorze", w imieniu mieszkańców osiedla ul. Kolejowa i Rzemieślnicza, prośba o utwardzenie niedokończonych ulic

PDFLp. 23-24.pdf (281,69KB)

PDFodp. Lp. 23 i 24.pdf (185,45KB)
 
24. 23 stycznia 2019r. Piotr Czepułkowski
dot. ułożenia brakujących progów zwalniających wraz ze znakami ograniczającymi prędkość na ul. Leśnej i Ogrodowej
 

PDFodp. Lp. 23 i 24.pdf (185,45KB)

PDFOdp. Lp. 24- z ponowionej z dnia 20.03.19r..pdf (169,54KB)
 

25. 23 stycznia 2019r. Paulina Kamińska
dot. naprawy podłoża na terenie siłowni zewnętrznej na stadionie w Łosiowie
 
PDFOdp. Lp 25 i 26.pdf (212,66KB)
 
26. 23 stycznia 2019r. Paulina Kamińska

dot. szkoły podstawowej w Łosiowie, czy planowana jest przebudowa na rok 2019 i w jakim terminie

PDFLp. 26-25.pdf (288,08KB)

udzielono ustnej odpowiedzi na IV sesji

PDFOdp. Lp 25 i 26.pdf (212,66KB)
 

27. 23 stycznia 2019r. Anna Zacharewicz

dot. utwardzenia alejek na cmentarzu w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 27.pdf (252,67KB)

PDFOdp. Lp.27.pdf (123,24KB)
 
28. 23 stycznia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. samochodu służbowego, czy Burmistrz ma zamiar zmienić samochód służbowy, czy stary samochód się psuje, ile ma przejechanych kilometrów, ile lat ma samochód służbowy i czy leasing kończy się wykupem starego samochodu

udzielono ustnej odpowiedzi na IV sesji

29.

29 stycznia 2019r. Roman Pudło

dot. naprawy dużego ubytku w drodze na ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim

PDFlp29.pdf (400,43KB)

PDFodp lp29.pdf (451,79KB)

30. 5 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

 dot. zakupu kamienia średniej granulacji do naprawy bocznych dróg w Przeczy

PDFLp. 30 i 32.pdf (278,55KB)

PDFOdp. Lp. 30.pdf (237,00KB)
 

31.

5 lutego 2019r. Dariusz Zięba

dot.remontu zabytkowej latarni w parku w Skorogoszczy

PDFLp. 31.pdf (249,67KB)

PDFOdp. Lp. 31.pdf (106,99KB)
 
32. 5 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot.odśnieżenia całego odcinka drogi z Lewina Brzeskiego do Przeczy oraz posypanie piskiem bądź solą

PDFLp. 30 i 32.pdf (278,55KB)

PDFOdp. Lp. 32.pdf (117,58KB)
 
33. 5 luty 2019r. Dariusz Zięba

dot. odśnieżenia oraz posypania solą bądź piaskiem chodnika na ul. Słowackiego w Skorogoszczy ze względu na utrudnione przejście w/w chodnikiem

PDFLp. 33.pdf (204,25KB)

PDFOdp. Lp. 33.pdf (116,39KB)
 
34. 5 luty 2019r. Roman Pudło

dot. przypomnienia właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania przy posesjach

PDFLp. 34.pdf (197,84KB)

PDFOdp. Lp. 34.pdf (121,38KB)
 
35. 5 luty 2019r. Robert Laszuk

dot. sprawdzenia krążących wśród mieszkańców pogłosek nt. mieszania chemikaliów z gruzem , które są gromadzone m.in. w kwartale ul. Kościuszko i Akacjowej w Lewinie Brzeskim

PDFOdp. Lp. 35.pdf (527,91KB)
 
36. 26 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot. interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o udrożnienie przepustu pod drogą powiatową w kierunku Oldrzyszowic na wysokości posesji nr. 53

PDFOdp. Lp. 36.pdf (179,55KB)

PDFOdp. Lp. 36.pdf (122,26KB)
 

37. 26 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  dofinansowania Gminy do  utwardzenia drogi gminnej w Oldrzyszowicach od krzyża w kierunku cmentarza około 200 m

PDFOdp. lp. 37.pdf (211,96KB)
 
38. 26 lutego 2019r. Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi powiatowej w Borkowicach

PDFOdp. Lp. 38.pdf (210,65KB)
 
39.

26 lutego 2019r.

 

 

 

 

ponowiono 13 maja 2021r.

Paulina Kamińska

dot. utwardzenia drogi dojazdowej do posesji (koło Chempestu) ul. Kolejowa w Łosiowie

 

 
 

PDFOdp. Lp. 39.pdf (195,04KB)
 

 

 

 

PDFOdp. Lp 39.pdf (46,02KB)

40. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. placu zabaw w Łosiowie obok przedszkola na ul.
J. Barona. Plac zabaw w obecnym stanie nie nadaje się do zabaw. Prośba o rozważenie budowy placu zabaw ogólnodostępnego na boisku LZS Pogoń

PDFOdp. Lp 40 - BI.pdf (135,97KB)
PDFOdp. Lp. 40- OK.pdf (723,37KB)
 
41. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. sprawdzenia kto odpowiada za utrzymanie (odśnieżanie) na ul. J. Barona w Łosiowie

PDFLp. 39-41.pdf (284,18KB)

PDFOdp. Lp 41.pdf (119,14KB)
 
42. 26 lutego 2019r. Dariusz Zięba

dot. wykonania odwodnienia z placu szkolnego przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy

PDFodp. Lp. 42.pdf (144,04KB)
 
43. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. realizacji obietnicy wyborczej w sprawie budowy dróg w Łosiowie

PDFOdp. Lp. 43-44.pdf (220,71KB)
 
44. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. przejścia dla pieszych koło sklepu DINO w Łosiowie

PDFOdp. Lp. 43-44.pdf (220,71KB)
PDFOdp. Lp. 44.pdf (146,33KB)
PDFodpo. Lp. 44.pdf (368,37KB)
 
45. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. sprawdzenia dronem stopnia zanieczyszczenia dymem w godzinach wieczornych oraz wysłania strażnika miejskiego w celu kontroli czym mieszkańcy palą w piecach w Łosiowie

PDFLp. 43-45.pdf (315,47KB)

udzielono ustnej odpowiedzi na VI sesji
46. 19 marca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. przejęcia przez Gminę Lewin Brzeski dróg na osiedlu w Przeczy

PDFLp. 46.pdf (282,66KB)

PDFOdp. Lp. 46- RN.pdf (144,95KB)
PDFOdp. Lp. 46- GK.pdf (367,91KB)
 
47. 26 marca 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. ustawienia progu zwalniającego na ul. Słowackiego, który spowolni prędkość samochodów przejeżdżających obok szkoły

PDFLp.47.pdf (268,25KB)

PDFOdp. Lp. 47.pdf (158,73KB)

PDFOdp. Lp. 47.pdf (195,75KB)

PDFOdp. Lp. 47.pdf (426,33KB)
 

48. 26 marca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o wyznaczenie przejścia dla pieszych w okolicach przystanków autobusowych w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 48.pdf (273,81KB)

PDFOdp. Lp. 48.pdf (163,20KB)

PDFOdp. Lp. 48.pdf (126,13KB)
 

49. 26 marca 2019r. Roman Pudło

dot. umiejscowienia przystanku dla busów  (w ramach budowy centrum przesiadkowego) dla osób dojeżdżających do pracy

PDFLp. 49-50.pdf (275,52KB)

PDFOdp. Lp. 49.pdf (141,06KB)
 
50. 26 marca 2019r. Roman Pudło

dot. stanu faktycznego sprawy związanej z pozwoleniem budowlanym i dokończona budowy zakładu utylizującego samochody w Skorogoszczy

PDFLp. 49-50.pdf (275,52KB)

PDFodp. Lp. 50.pdf (175,48KB)

 
51. 26 marca 2019r. Władysław Górka

dot. poprawienia nawierzchni drogi (jadąc od strony Łosiowa, pierwszy skręt w prawo)

PDFOdp. Lp. 51.pdf (145,34KB)
 
52. 26 marca 2019r. Władysław Górka

dot. postawienia lampy przy drodze  (jadąc od strony Łosiowa, pierwszy skręt w prawo) ze względu na brak widoczności tej drogi

PDFLp. 51-52.pdf (270,38KB)

PDFOdp. Lp. 52.pdf (200,63KB)
 

53. 23 kwietnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot.przejęcia działki w Przeczy o Nr. 195/27- 0,1016h na rzecz gminy Lewin Brzeski w celu budowy placu zabaw

PDFOdp.Lp 53.pdf (148,74KB)
 
54. 23 kwietnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot.naprawy drogi przed blokiem 32D i E i wjazdu na osiedle w Przeczy, naprawy uszkodzonych płyt betonowych przed studzienkami kanalizacyjnymi

PDFOdp. Lp. 54.pdf (122,92KB)
 
55. 24 kwietnia 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. naprawy nawierzchni ul. rzemieślniczej (os. Zatorze) ze względu na ubytki i zagłębienia

PDFLp. 55.pdf (292,68KB)

PDFOdp. Lp. 55.pdf (138,96KB)
 
56. 29 kwietnia 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot.  naprawy lustra na rogu  ul. Wojska Polskiego i rogu ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 56.pdf (228,34KB)

PDFOdp. 56.pdf (149,31KB)

PDFOdp. Lp.56.pdf (124,51KB)
 

57. 29 kwietnia 2019r. Dariusz Zięba

dot.  naprawy chodnika na mostku na Potoku Borowickim w Skorogoszczy prz ul. Zamkowej

PDFLp. 57.pdf (254,39KB)

PDFOdp. Lp. 57.pdf (131,19KB)
 
58. 29 kwietnia 2019r. Władysław Górka

dot. interwencji w związku z ukaraniem mandatem dostawcy pieczywa, za złe zaparkowanie pojazdu przy piekarni „Skorogoszcz” w Rynku w Lewinie Brzeskim. Proszę sprawdzenie czy na Rynku w Lewinie Brzeskim  jest  poprawne oznakowanie dla samochodów dostawczych do sklepów znajdujących się w Rynku

PDFLp. 58.pdf (210,66KB)

PDFOdp. Lp. 58.pdf (208,59KB)
 
59. 29 kwietnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot.  zabezpieczenia uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej przy posesji nr. 43 w Borkowicach przy drodze powiatowej biegnącej przez miejscowość

PDFLp. 59.pdf (258,62KB)

PDFOdp. Lp.59.pdf (160,83KB)

PDFOdp. Lp. 59.pdf (130,87KB)
 

60. 29 kwietnia 2019r. Robert Laszuk

dot. podjęcia działań w celu usunięcia nielegalnego wysypiska gruzu z terenu ROD w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 60-61.pdf (358,34KB)

PDFOdp. Lp. 60.pdf (159,84KB)

PDFOdp. Lp 60.pdf (127,99KB)

PDFOdp. Lp.60.pdf (585,60KB)
PDFOdp. Lp. 60.pdf (172,16KB)
 

61. 29 kwietnia 2019r. Robert Laszuk

dot.  naprawy dziury w chodniku  na ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 60-61.pdf (358,34KB)

PDFLp. 61.pdf (300,14KB)

PDFodp. Lp. 61.pdf (216,22KB)

PDFodp. Lp. 61.pdf (216,22KB)

PDFOdp. Lp. 61.pdf (220,10KB)

 

62. 29 kwietnia 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. wyrównania dróg dojazdowych do domostw 7A i 7D oraz mieszkańców zamku w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 62.pdf (307,71KB)

PDFOdp. Lp. 62.pdf (202,88KB)
 
63. 29 kwietnia 2019r. Paulina Kamińska

dot. udzielenia informacji czy w ramach planu zajęć Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w roku 2019/2020, został uwzględniony Dom Kultury w Łosiowie

PDFLp. 63 oraz Lp. 1- ponowiony.pdf (281,07KB)

PDFOdp. Lp. 1.pdf (372,33KB)
 
64. 29 kwietnia 2019r. Roman Pudło

dot. zamiany pasów ruchu tzw. mijanki na moście nad kanałem Ulgi. Obecnie eksploatowany pas jest bardzo zużyty

PDFLp. 64.pdf (272,93KB)

PDFOdp. Lp. 64.pdf (235,90KB)
 
65. 29 kwietnia 2019r. Waldemar Włodek

dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Matejki w Lewinie Brzeskim w zakresie ograniczenia prędkości

PDFLp. 65.pdf (132,36KB)

PDFOdp. Lp. 65.pdf (182,76KB)

PDFOdp. Lp.65.pdf (204,74KB)
 

66. 13 maja 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. naprawy nawierzchni asfaltowej przejazdu kolejowego w Lewinie brzeskim oraz naprawy pozamiejskiego odcinka ul. Kościuszki( od granicy miasta do skrzyżowania z drogą krajową nr 94)

PDFLp.66.pdf (272,39KB)

PDFOdp.Lp. 66.pdf (220,75KB)

PDFOdp. Lp. 66.pdf (171,94KB)

PDFOdp. Lp. 66.pdf (179,53KB)

PDFOdp. Lp. 66.pdf (258,17KB)

67. 21 maja 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  uszkodzonej drogi przy pracach budowy kanalizacji przed blokami 32B; C; D; E

PDFOdp. Lp. 67.pdf (126,52KB)
 
68. 21 maja 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  obluzowanych barierek wzdłuż chodnika w kierunku PKP w Przeczy

PDFLp. 67-68.pdf (307,08KB)

PDFOdp. Lp. 68.pdf (147,83KB)
PDFOdp. Lp. 68. 2019.pdf (163,52KB)

PDFOdp. Lp. 68.pdf (293,29KB)
 

69. 21 maja 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. postawienia znaku ograniczającego prędkość na ul. Cmentarnej w Łosiowie

PDFLp. 69-70.pdf (277,48KB)

PDFOdp. lp. 69.pdf (176,56KB)

PDFOdp. Lp. 69.pdf (260,74KB)
 

70. 21 maja 2019r. Łukasz Bacajewski

dot.  usunięcia słupka przy ul. Nowowiejskiej 1 w Łosiowie postawionego przez sąsiada przy drodze gminnej

PDFLp. 69-70.pdf (277,48KB)

PDFOdp. Lp. 70.pdf (160,24KB)
 
71. 21 maja 2019r. Ilona Gwizdak

dot. interwencji u wykonawcy gazociągu. Przy drodze gminnej do Błażejowic jest niezabezpieczona studzienka, zagrażająca pieszym

PDFLp. 71.pdf (274,77KB)

PDFOdp. Lp. 71.pdf (197,48KB)
 
72. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. bieżących napraw chodnika w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 72-74.pdf (318,07KB)

PDFOdp. Lp. 72.pdf (151,18KB)

PDFOdp. Lp.72.pdf (251,32KB)
 

73. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. czyszczenia rowów w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 72-74.pdf (318,07KB)

PDFOdp. Lp. 73.pdf (153,84KB)
 
74. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot.  dopisania na listę punktów świetlnych przy posesji 50 i 22A w Kantorowicach

PDFLp. 72-74.pdf (318,07KB)

PDFOdp. Lp. 74.pdf (127,25KB)
 
75. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. naprawy oderwanego kloszu latarni przy ul. Cmentarnej w Skorogoszczy

PDFLp. 75-76.pdf (259,10KB)

PDFOdp. Lp. 75.pdf (142,10KB)
 
76. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. oznakowania garbów na ul. J. Kani w Skorogoszczy

PDFLp. 75-76.pdf (259,10KB)

PDFOdp. Lp. 76.pdf (155,25KB)
 
77. 28 maja 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. uporządkowania i zagospodarowania działki gminnej o nr 1103 w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 77.pdf (320,96KB)

PDFOdp. Lp. 77.pdf (187,86KB)
 
78. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. uszkodzonych studzienek przy drodze krajowej Nr 94 ul. Opolska w Skorogoszczy naprzeciw poczty

PDFLp. 78.pdf (257,76KB)

PDFodp.Lp. 78.pdf (148,63KB)
PDFOdp. Lp.78.pdf (184,16KB)

PDFOdp. Lp. 78.pdf (323,58KB)
 

79. 3 czerwca 2019r. Antoni Rak

dot. uzupełnienie ubytków na przejeździe kolejowym przez zarządcę

PDFLp. 79.pdf (214,00KB)
 

PDFOdp. Lp.79.pdf (179,53KB)
 
80. 11 czerwca 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. postawienia znaku zatrzymywania się i postoju powyżej 3,5 tony koło Ośrodka Zdrowia w Łosiowie

PDFLp. 80.pdf (264,60KB)
 

PDFOdp. Lp. 80.pdf (158,52KB)

PDFOdp. Lp. 80.pdf (201,24KB)

PDFOdp. Lp. 80.pdf (301,30KB)
 

81. 11 czerwca 2019r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenia poboczy drogi wojewódzkiej Skorogoszcz- Mikolin, Skorogoszcz- Lewin Brzeski

PDFLp. 81.pdf (257,04KB)
 

PDFOdp. Lp. 81.pdf (137,49KB)

PDFOdp. Lp. 81.pdf (159,53KB)
 

82. 12 czerwca 2019r Paulina Kamińska

dot.  dodatkowego oświetlenia ulicznego w Łosiowie na ul. Kolejowej za stacją PKP w kierunku Jasiony

PDFLp. 82.pdf (252,80KB)

PDFOdp. Lp. 82.pdf (218,35KB)
 
83. 12 czerwca 2019r. Roman Pudło

dot. zwrócenia uwagi Policji i Straży Miejskiej na wandalizm na placu targowym i sprawdzenie oznakowania drogowego (odwrócone znaki są skutkiem wandalizmu)

PDFLp. 83.pdf (265,32KB)

PDFOdp. Lp. 83.2019.pdf (158,12KB)
PDFOdp. Lp. 83.pdf (202,57KB)
 
84. 12 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. przeglądu drogi Lewin Brzeski- Kantorowice- Ptakowice ze względu na bardzo duże ubytki

PDFLp. 84.pdf (250,30KB)

PDFOdp Lp. 84.pdf (144,42KB)
 
85. 18 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. oprysków na komary

PDFLp. 85-86.pdf (248,49KB)

PDFOdp. Lp. 85.2019.pdf (140,70KB)
 
86. 18 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. ustawienia punktu świetlnego na przystanku autobusowym we wsi Ptakowice

PDFLp. 85-86.pdf (248,49KB)

PDFOdp. Lp. 86.pdf (137,72KB)
 
87. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. sprawdzenia wszystkich hydrantów w sołectwie Przecza

PDFLp. 87 -88. 2019.pdf (292,91KB)

PDFOdp. Lp. 87.2019.pdf (137,30KB)
PDFOdp.Lp. 87.pdf (149,05KB)

PDFOdp. Lp. 87.pdf (290,95KB)
 

88. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie udrożnienia wszystkich studzienek kanalizacyjnych
PDFLp. 87 -88. 2019.pdf (292,91KB)

PDFOdp. Lp. 88.pdf (184,88KB)
 
89. 18 czerwca 2019r. Dariusz Zięba

dot. wykoszenia traw na terenie sołectwa skorogoszcz tj. park, pobocza dróg gminnych, osiedle Kolonia- Plac Zabaw)

PDFLp. 89.pdf (262,95KB)

PDFOdp. Lp. 89.2019.pdf (119,09KB)
 
90.

18 czerwca 2019r.

 

 

 

 

ponowiono 29 września 2020r.

Roman Pudło

dot.  zamontowania na terenie miasta Lewin Brzeski aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości powietrza ze względu na upuszczanie do atmosfery „skażonego” powietrza przez lokalną fabrykę

PDFLp. 90.pdf (302,95KB)

 

PDFLp. 90- ponowione z dnia 29.09.2020r..pdf (70,93KB)
 

PDFOdp. Lp. 90.2019.pdf (265,39KB)
 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 90.pdf (118,65KB)

PDFOdp. Lp. 90 oraz 228.pdf (113,90KB)
 

91. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przecza

PDFLp. 91.pdf (262,70KB)

PDFOdp. Lp. 91.pdf (965,08KB)
 
92. 27 czerwca 2019r. Paulina Kamińska

dot. odchwaszczenia rynsztoku (ciek wód opadowych) wzdłuż ulicy J. Barona w Łosiowie

PDFLp. 92.2019.pdf (214,77KB)

PDFOdp. Lp. 92.pdf (125,52KB)
 
93. 15 lipca 2019r. Paulina Kamińska

dot. wykoszenia pobocza drogi gminnej w Łosiowie na ul. Jana Barona za szatnią LZS Pogoń Łosiów

PDFLp. 93.pdf (232,41KB)

PDFOdp. Lp. 93.pdf (127,07KB)
 
94. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. oczyszczenia chodnika na ul. Dzierżonia w lewinie Brzeskim z porastających go chwastów

PDFLp. 94-96.pdf (1,65MB)

PDFOdp. Lp. 94.pdf (112,50KB)
 
95. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. naprawy chodnika przy ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 94-96.pdf (1,65MB)

PDFOdp. Lp.95-96.pdf (234,29KB)
 
96. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. wystąpienia do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej nr 458 na odcinku ul. Sikorskiego w Lewinie Brzeskim o przycięcie rosnących drzew i krzewów

PDFLp. 94-96.pdf (1,65MB)

PDFOdp. Lp.95-96.pdf (234,29KB)
PDFOdp. Lp.96.pdf (139,80KB)
 
97. 27 sierpnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot. wyrównania podwórka przy posesji nr 46 i 46A oraz przykrycie dużych kamieni grysem

PDFLp. 97-101.pdf (322,63KB)

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf (133,88KB)
 
98.

27 sierpnia 2019r.

 

 

ponowiono

29 października 2019r.

Stanisław Piszczek

dot. przykrycia drobnym kamieniem grubego na przystanku autobusowym w Przeczy

PDFLp. 97-101.pdf (322,63KB)

 

PDFLp. od 98 do101- ponowione.pdf (290,71KB)

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf (133,88KB)

PDFOdp. Lp. 98-101 na ponowioną interpelację.pdf (122,48KB)
 

 

 
 

 

99.

27 sierpnia 2019r.

 

 

ponowiono

29 października 2019r.

Stanisław Piszczek

dot. odtworzenia kostki przy Świetlicy Wiejskiej w Przeczy sprzed prac kanalizacyjnych

PDFLp. 97-101.pdf (322,63KB)

 

PDFLp. od 98 do101- ponowione.pdf (290,71KB)

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf (133,88KB)

 

PDFOdp. Lp. 98-101 na ponowioną interpelację.pdf (122,48KB)
 

 

100.

27 sierpnia 2019r.

 

 

ponowiono

29 października 2019r.

Stanisław Piszczek

dot. przykrycia grubego kamienia grysem  drogi na cmentarz w Przeczy

PDFLp. 97-101.pdf (322,63KB)

 

PDFLp. od 98 do101- ponowione.pdf (290,71KB)

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf (133,88KB)

 

PDFOdp. Lp. 98-101 na ponowioną interpelację.pdf (122,48KB)
 

 

 

101.

27 sierpnia 2019r.

 

 

ponowiono

29 października 2019r.

Stanisław Piszczek

dot. wyrównania  i wysypania drogi szutrowej  kamieniem od osiedla w Przeczy do posesji 40A

PDFLp. 97-101.pdf (322,63KB)

 

PDFLp. od 98 do101- ponowione.pdf (290,71KB)

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf (133,88KB)

 

PDFOdp. Lp. 98-101 na ponowioną interpelację.pdf (122,48KB)
 

 

 

102. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. załatania dziury, która powstała w Łosiowie koło OODR- naprzeciwko hotelu

PDFLp. 102.pdf (271,06KB)

PDFOdp. Lp.102.pdf (135,37KB)
 
103. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. przedstawienia rozwiązania przez zarządcę drogi wojewódzkiej ul. Słowackiego w Łosiowie problemu nadmiernej prędkości pojazdów w okolicy szkoły

PDFLp. 103.pdf (280,28KB)

PDFOdp. Lp.103.pdf (318,43KB)

PDFOdp Lp. 103.pdf (188,65KB)
PDFOdp. Lp. 103.pdf (264,48KB)
 

104. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. poprawienia asfaltu na ul. Stawowej w Łosiowie naprzeciw zbiornika retencyjnego

PDFLp. 104.pdf (252,12KB)

PDFOdp. Lp.104.pdf (142,90KB)
 
105. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. podjęcia działań ze strony policji w związku z zaśmiecaniem miejscowości słomą podczas transportu

PDFLp. 105.pdf (278,65KB)

PDFOdp. Lp. 105.pdf (148,00KB)
 
106. 27 sierpnia 2019r. Dariusz Zięba

dot. geodezyjnego wytyczenia drogi gminnej w Skorogoszczy, ul. Zamkowa od bramy do majątku (dawny PGR)

PDFLp. 106.pdf (246,22KB)

PDFOdp. Lp.106.pdf (114,85KB)
 
107. 27 sierpnia 2019r. Anna Zacharewicz

dot.  wytyczenia zatoczki dla autobusu w Ptakowicach oraz o oświetlenie przystanków

PDFLp. 107.pdf (248,76KB)

PDFOdp. Lp.107.pdf (150,25KB)
PDFOdp. Lp. 107.pdf (222,09KB) 

 
108. 27 sierpnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenia poboczy w Golczowicach przy drodze gminnej ul. Cmentarna oraz zamontowanie progu zwalniającego oraz wykoszenia Wałów nad rzeką Odrą

PDFLp. 108.pdf (277,89KB)

PDFOdp. Lp. 108- SO.pdf (131,72KB)
PDFOdp. Lp. 108- GK.pdf (111,95KB)

PDFOdp. Lp.108.pdf (656,17KB)

PDFOdp. Lp. 108.pdf (141,38KB)
 

109. 27 sierpnia 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. remontu drogi dojazdowej do posesji 48, 48A  w Kantorowicach

PDFLp. 109.pdf (262,22KB)

PDFOdp. Lp. 109.pdf (191,46KB)
 
110. 27 sierpnia 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. naprawienia ubytku w asfalcie przy ul. Zamkowej / ul. Krótkiej

PDFLp. 110.pdf (240,95KB)

PDFOdp. Lp.110.pdf (129,29KB)
 
111. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uszkodzonego asfaltu w Przeczy obok posesji Nr 66

PDFLp.111-113.pdf (285,66KB)

PDFOdp. Lp.111 i 113.pdf (132,46KB)
 
112. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. zamontowania progów zwalniających w Przeczy na drodze gminnej przy posesji Nr 60 oraz jadąc od strony Lewina Brzeskiego  przed wjazdem na obiekt rekreacyjno- sportowy

PDFLp.111-113.pdf (285,66KB)

PDFOdp. Lp.112.pdf (640,87KB)
 
113. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  wywiezienia przez wykonawcę kanalizacji w Przeczy ziemi oraz gruzu z działki przed osiedlem

PDFLp.111-113.pdf (285,66KB)

PDFOdp. Lp.111 i 113.pdf (132,46KB)
 
114. 6 września 2019r. Paulina Kamińska

dot. gruntownego remontu chodnika na ul. Słowackiego w Łosiowie

PDFLp.114.pdf (278,06KB)

PDFOdp. Lp.114.pdf (307,09KB)
PDFOdp. Lp. 114.pdf (281,14KB)
 
115. 6 września 2019r. Paulina Kamińska

dot.  utwardzenia drogi polnej pomiędzy posesjami Nr 43 i 42 przy  ul. Głównej w Łosiowie która prowadzi do posesji Nr 42A, 42, 43A i 43

PDFLp. 115.pdf (251,76KB)

PDFOdp. Lp.115.pdf (168,77KB)
 
116. 6 września 2019r. Anna Zacharewicz

dot. zamontowania barierki nad rowem przy drodze z Jasiony do Nowej Wsi Małej, przy samym wjeździe do wioski

PDFLp.116-117.pdf (269,05KB)

PDFOdp. Lp.116-117.pdf (256,32KB)
PDFOdp. Lp. 116.pdf (59,93KB) 

 
117. 6 września 2019r. Anna Zacharewicz

dot. zamontowania znaków „uwaga dzieci” przy przystankach autobusowych

PDFLp.116-117.pdf (269,05KB)

PDFOdp. Lp.116-117.pdf (256,32KB)
 
118. 6 września 2019r. Dariusz Zięba

dot. wyczyszczenia Potoku Borkowickiego w terenie zabudowanym Skorogoszczy

PDFLp. 118.pdf (254,06KB)

PDFOdp. Lp.118.pdf (143,59KB)

PDFOdp. Lp. 118.pdf (191,36KB)
 

119. 6 września 2019r. Ilona Gwizdak

dot. zamontowania progów zwalniających w Błażejowicach na wysokości bloków w pobliżu placu zabaw

PDFLp. 119.pdf (250,67KB)

PDFOdp. Lp.119.pdf (650,77KB)
 
120. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. wykoszenia poboczy na drodze gminnej z Przeczy do Lewina Brzeskiego

PDFLp. 120-122.pdf (319,89KB)

PDFOdp. Lp.120.pdf (122,91KB)
121. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. naprawy ścian bocznych i dachu przystanku szkolnego

PDFLp. 120-122.pdf (319,89KB)

PDFOdp. Lp.121.pdf (227,22KB)
 
122. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. utwardzenia wjazdów na pola wzdłuż drogi gminnej Przecza- Raski oraz ich wskazanie

PDFLp. 120-122.pdf (319,89KB)

PDFOdp. Lp. 122.pdf (289,68KB)
 
123. 20 września 2019r. Robert Laszuk

dot. montażu progu zwalniającego na wysokości biurowca wodociągów, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi

PDFLp.123.pdf (212,38KB)

PDFOdp. Lp. 123.pdf (151,47KB)
PDFodp. Lp. 123.pdf (233,64KB)
 
124. 24 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uzupełnienia kostki przed kościołem w Przeczy

PDFLp. 124.pdf (258,97KB)

PDFOdp. Lp. 124.pdf (154,40KB)

PDFOdp. Lp. 124.pdf (122,89KB)
PDFOdp. Lp.124.pdf (274,49KB)
 

125. 24 września 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. ustawienia lustra drogowego oraz znaku stanowiącego o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu ulic Szfirowa i Cicha

PDFLp. 125-126.pdf (324,23KB)

PDFOdp. Lp. 125.pdf (213,54KB)
 
126. 24 września 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. wykoszenia chwastów i traw na obrzeżach ul. Szafirowej oraz skoszenie trawy na niezagospodarowanych działkach budowlanych

PDFLp. 125-126.pdf (324,23KB)

PDFOdp. Lp.126.pdf (163,87KB)
 
127. 24 września 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. wyczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na rogu ul. Kilińskiego i ul. Kasztanowej

PDFLp. 127.pdf (249,28KB)

PDFOdp. Lp. 127.pdf (131,47KB)
 
128. 24 września 2019r. Dariusz Zięba

dot. uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Skorogoszczy ul. Leśna

PDFLp. 128.pdf (260,14KB)

PDFOdp. Lp. 128.pdf (218,60KB)
 
129. 24 września 2019r. Paulina Kamińska

dot. utrudnionego wyjazdu z ul. Cmentarnej na ul. Główną poprzez postawienie wysokiego betonowego płotu

PDFLp.129.pdf (291,24KB)

PDFOdp. Lp 129.pdf (202,38KB)
 
130. 23 października 2019r. Stanisław Piszczek

dot. refundacji kosztów wykonania przez właścicieli nieruchomości przyłącza powyżej 25 metra długości po realizacji inwestycji pod nazwą kanalizacja

PDFLp. 130.pdf (257,14KB)

PDFOdp. Lp. 130.pdf (136,81KB)
 
131. 23 października 2019r. Antoni Rak

dot. poprawek po robotach kanalizacyjnych na ul. Mickiewicza i Marzanny- posianie trawy na terenach zielonych, uzupełnienie ziemi

PDFLp. 131.pdf (260,22KB)

PDFOdp. Lp. 131.pdf (130,46KB)
 
132. 23 października 2019r. Dariusz Zięba

dot. wykonania studzienki na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i cichej w Skorogoszczy

PDFLp. 132.pdf (280,41KB)

PDFOdp. Lp. 132.pdf (161,32KB)
 
133. 29 października 2019r. Roman Pudło

dot. uzupełnienie ubytków w nawierzchni na wjeździe do parkingu na cmentarz w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 133.pdf (264,62KB)

PDFOdp. Lp. 133.pdf (136,23KB)
 
134. 29 października 2019r. Robert Laszuk

dot. naprawy dachu w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 134-135.pdf (222,37KB)

PDFOdp. Lp. 134.pdf (112,88KB)
 
135.

29 października 2019r.

 

 

 

ponowiono

8 maja 2020r.

Robert Laszuk

dot. uzupełnienia nawierzchni asfaltowanej pasa awaryjnego w drodze wojewódzkiej 458 ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim, w pobliżu skrzyżowania z ul. Sikorskiego

PDFLp. 134-135.pdf (222,37KB)

 

PDFLp. 135 ponowiona na XXII sesji 8.05.2020r..pdf (249,97KB)

PDFOdp. Lp. 135.pdf (127,43KB)
 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 135.pdf (180,38KB)

PDFOdp. Lp. 135.pdf (153,69KB)

136. 29 października 2019r. Dariusz Zięba

dot.  wykoszenia poboczy na gminnej drodze (ul. Jakuba Kani) w Skorogoszczy

PDFLp.136.pdf (257,45KB)

PDFOdp. Lp. 136.pdf (116,96KB)
 
137. 29 października 2019r. Waldemar Włodek

dot. usunięcia uschniętego pnia drzewa oraz kilku uschniętych drzew w lewińskim parku w części przyległej do ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 137.pdf (144,48KB)

PDFOdp.Lp. 137.pdf (139,20KB)
 
138. 19 listopada 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uszkodzonej pokrywy betonowej na studzience kanalizacyjnej przy posesji 3A w Przeczy

PDFLp. 138-139.pdf (285,12KB)

PDFOdp. Lp. 138.pdf (124,64KB)
 
139. 19 listopada 2019r. Stanisław Piszczek

dot. zamontowania lustra przy parkingu obok poczekalni PKP w Przeczy

PDFLp. 138-139.pdf (285,12KB)

PDFOdp. Lp. 139.pdf (284,34KB)
 
140. 19 listopada 2019r. Władysław Górka

dot. ustanowienia godz. popołudniowych przez lekarza w przychodni w Skorogoszczy

PDFLp. 140.pdf (262,22KB)

PDFOdp. Lp. 140.pdf (137,08KB)
PDFOdp. Lp. 140.pdf (234,77KB)
PDFOdp. Lp. 140.pdf (115,55KB)
141. 19 listopada 2019r. Stanisław Piszczek

dot. remontu szatni w budynku socjalnym na obiekcie rekreacyjno- sportowym w Przeczy

PDFLp. 141.pdf (317,47KB)

PDFOdp. Lp. 141.pdf (155,35KB)
 
142. 19 listopada 2019r. Paulina Kamińska

dot. organizacji szkoleń dla mieszkańców Gminy Lewin brzeski odnośnie prawidłowego palenia w piecach

PDFLp. 142.pdf (266,17KB)

PDFOdp. Lp.142.pdf (151,73KB)
 
143. 26 listopada 2019r. Stanisław Piszczek

dot. negocjacji z Powiatem Brzeskim w sprawie budowy chodnika w Przeczy

PDFLp. 143.pdf (272,43KB)

PDFOdp. Lp. 143.pdf (123,17KB)
 
144. 26 listopada 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. wycięcia spróchniałego drzewa/lipy przy parkingu miedzy  stacją PKP a boiskiem LZS w łosiowie

PDFLp.144.pdf (254,50KB)

PDFOdp. Lp. 144.pdf (179,82KB)
145. 26 listopada 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. poprawy nawierzchni na ul Rzemieślniczej i Leśnej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 145-146.pdf (317,17KB)

PDFOdp. Lp. 145.pdf (139,43KB)
146. 26 listopada 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. budowy chodnika przy posesjach (Nr 94,96,98,100)na ul. Kościuszki oraz oznakowanie przejścia dla pieszych

PDFLp. 145-146.pdf (317,17KB)

PDFOdp. Lp. 146.pdf (128,65KB)

PDFOdp. Lp.146.pdf (161,93KB)

147. 26 listopada 2019r. Waldemar Włodek

dot. uzupełnienia żarówek w latarniach na Rynku w Lewinie Brzeskim oraz na ul. Matejki

PDFLp. 147.pdf (261,91KB)

PDFOdp. Lp. 147.pdf (107,68KB)
148. 26 listopada 2019r. Roman Pudło

dot. uporządkowania organizacji ruchu drogowego przy wyjeździe z centrum przesiadkowego na ul. Kościuszki w Lewinie Bbrzeskim

PDFLp. 148.pdf (249,50KB)

PDFOdp. Lp.148.pdf (142,61KB)

 

149. 17 grudnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot. doraźnego remontu drogi powiatowej w Borkowicach

PDFLp.149-150.pdf (278,83KB)

PDFOdp. Lp. 149.pdf (166,04KB)

PDFOdp. Lp. 149.pdf (166,87KB)

PDFOdp. Lp. 149 i 160.pdf (151,99KB)

150. 17 grudnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot. bieżącego porządkowania drogi w Borkowicach zabrudzonej przez ciężki sprzęt błotem

PDFLp.149-150.pdf (278,83KB)

PDFOdp. Lp. 150.pdf (43,80KB)
151. 17 grudnia 2019r. Antoni Rak

dot. naprawy lampy oświetleniowej przy wjeździe na osiedle Mickiewicza- ul. Marzanny w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 151-153.pdf (279,13KB)

PDFOdp. Lp. 151.pdf (110,87KB)
152. 17 grudnia 2019r. Antoni Rak

dot. zamontowania progów zwalniających na ul. Marzanny w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 151-153.pdf (279,13KB)

PDFOdp. Lp. 152.pdf (160,81KB)
153. 17 grudnia 2019r. Antoni Rak

dot. uporządkowania terenów zielonych po budowie kanalizacji na osiedlu ul. Marzanny i Mickiewicza w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 151-153.pdf (279,13KB)

PDFodp. Lp. 153.pdf (130,81KB)
154. 17 grudnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. uzupełnienia oświetlenia przy końcu ul. Kwiatowej przy posesji Nr 9 w Łosiowie

PDFLp. 154.pdf (250,94KB)

PDFOdp. Lp. 154.pdf (108,92KB)
155. 17 grudnia 2019r. Roman Pudło

dot. uniemożliwienie objazdów drugiej „szykany” licząc od mostu na rzece Nysie na ul. Nysańskiej w kierunku kąpieliska np. poprzez zamontowanie słupków po obydwu stronach a także załatanie ubytków krawędzi drogi

PDFLp. 155.pdf (259,53KB)

PDFOdp. Lp. 155.pdf (143,35KB)
156. 17 grudnia 2019r. Waldemar Włodek

dot.  nielegalnego pozbywania się odpadów wielogabarytowych oraz gruzu na ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 156.pdf (156,63KB)

PDFOdp. Lp. 156.pdf (159,91KB)
 
157. 10 stycznia 2020r. Anna Zacharewicz

dot.  zapytanie dlaczego lodowisko w okresie wolnym jest czynne dopiero od godz: 15:00

PDFLp. 157-159.pdf (308,74KB)

PDFOdp. Lp. 157.pdf (157,50KB)
158. 10 stycznia 2020r. Anna Zacharewicz

dot. remontu w Świetlicy w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 157-159.pdf (308,74KB)

PDFOdp. Lp. 158.pdf (170,53KB)
 
159.

10 stycznia 2020r.

 

 

 

ponowiono

21 września 2020r.

Anna Zacharewicz

dot. oznakowania „uwaga dzieci” przy przystankach autobusowych w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 157-159.pdf (308,74KB)

 

PDFLp. 214-216 oraz 159.pdf (66,50KB)

PDFOdp. Lp. 159.pdf (159,24KB)

PDFOdp. Lp. 159.pdf (141,40KB)
 

 

 

PDFOdp. Lp. 215 i 159.pdf (35,04KB)

PDFOdp. Lp. 214,215,159.pdf (38,46KB)

PDFOdp. Lp. 215 i 159.pdf (145,15KB)

PDFOdp. 215,159,223.pdf (42,98KB)

160. 16 stycznia 2020r. Ilona Gwizdak

dot. remontu wyjazdu z ul. Odrzańskiej na drogę powiatową w Golczowicach

PDFLp. 160.pdf (283,56KB)

 

PDFOdp. Lp. 160.pdf (232,64KB)

PDFOdp. Lp. 149 i 160.pdf (151,99KB)

161. 24 stycznia 2020r. Paulina Kamińska

dot. uporządkowania ul. Barona w Łosiowie

PDFLp. 161.pdf (252,60KB)

PDFOdp. Lp. 161.pdf (177,96KB)

PDFOdp. Lp.161.pdf (120,00KB)
 

162. 24 stycznia 2020r. Paulina Kamińska

dot. niedziałającej latarni na ul. J. Barona w Łosiowie przy bloku Nr 26-28

PDFLp. 162.pdf (258,72KB)

PDFOdp. Lp.162.pdf (106,63KB)
 
163.

24 stycznia 2020r.

 

 

 

 

 

ponowiono

8 maja 2020r.

Robert Laszuk

dot. zamontowania dwóch - trzech ławek w ciągu alejki spacerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego, wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim oraz przejęcia na mienie gminne niezagospodarowanych terenów od KOWR usytuowanych w kwartale ulic Piasta Kołodzieja i Rolna

PDFLp. 163.pdf (224,08KB)

 

PDFLp. 163 ponowiona na XXII sesji 8.05.2020r..pdf (236,13KB)

PDFOdp. Lp. 163 cz. 1.pdf (145,75KB)
PDFOdp. Lp. 163 cz. 2.pdf (130,48KB)
 

 

 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 163.pdf (210,41KB)

PDFOdp. Lp. 163.pdf (189,11KB)

164. 10 marca 2020r. Stanisław Piszczek

dot. wybitej szyby na przystanku autobusowym w Przeczy

PDFLp. 164-166.pdf (327,33KB)

PDFOdp. Lp. 164.pdf (110,59KB)
165. 10 marca 2020r. Stanisław Piszczek

dot. obniżenia pobocza na drodze gminnej w Przeczy od obiektu sportowego w kierunku Lewina Brzeskiego

PDFLp. 164-166.pdf (327,33KB)

PDFodp. Lp. 165.2020.pdf (176,36KB)
 
166. 10 marca 2020r. Stanisław Piszczek

dot. wypompowania rozlewiska śmierdzącej wody między świniarnią a osiedlem w Przeczy

PDFLp. 164-166.pdf (327,33KB)

PDFodp. Lp. 166.pdf (162,27KB)
 
167. 10 marca 2020r. Anna Zacharewicz

dot. udostępnienia budynku łowieckiego w Jasionie na potrzeby sołectwa ze względu na zły stan techniczny Świetlicy wiejskiej

PDFLp. 167-168.pdf (283,45KB)

PDF167.2020.pdf (159,06KB)
 
168. 10 marca 2020r. Anna Zacharewicz

dot. utwardzenia ronda koło przystanku autobusowego w Jasionie

PDFLp. 167-168.pdf (283,45KB)

PDFodp. Lp.168.2020.pdf (200,20KB)
 
169. 10 marca 2020r. Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi dojazdowej do przysiółka Piaski

PDFLp. 169.pdf (240,83KB)

PDFodp. Lp. 169.2020.pdf (172,49KB)
 
170. 10 marca 2020r. Łukasz Bacajewski

dot. zabezpieczenia zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Łosiowie z powodu uszkodzenia siatki ogrodzeniowej

PDFLp. 170-171.pdf (271,60KB)

 
171. 10 marca 2020r. Łukasz Bacajewski

dot. sprawdzenia stanu nawierzchni asfaltu ul. Cmentarnej i Nowowiejskiej ze względu na pęknięcia

PDFLp. 170-171.pdf (271,60KB)

PDFodp. Lp. 171.2020.pdf (147,20KB)
PDFOdp. Lp. 171.2020.pdf (131,12KB)
172. 10 marca 2020r. Dariusz Zięba

dot. montażu studzienki chłonnej na nowej drodze (skrzyżowanie) ul. Cicha i ul. Opolska w Skorogoszczy

PDFLp. 172.pdf (234,45KB)

PDFodp.Lp. 172.2020.pdf (179,15KB)
 
173. 10 marca 2020r. Paulina Kamińska

dot. zbadania stanu pobocza i możliwość wykonania studzienki odpływającej w Łosiowie na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i Cmentarnej

PDFLp. 173-174.pdf (295,03KB)

PDFodp. Lp. 173 - 174.2020.pdf (191,48KB)
 
174. 10 marca 2020r. Paulina Kamińska

dot. utwardzenia drogi na ul. Głównej  od nr 18 do 22 (zatoczka za firmą SEGA)

PDFLp. 173-174.pdf (295,03KB)

PDFodp. Lp. 173 - 174.2020.pdf (191,48KB)
 
175.

10 marca 2020r.

 

 

 

 

ponowiono 30 marca 2021r.

Roman Pudło

dot. przykładowego ukarania właścicieli psów wyprowadzających swoich pupili i nie sprzątających za nimi

PDFLp. 175.pdf (268,95KB)

 

PDFLp. 175 i 230.pdf (77,14KB)

PDF175.2020.pdf (149,74KB)
 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 175.pdf (31,80KB)

176. 9 kwietnia 2020r. Robert Laszuk

dot .rozważenia możliwości zamknięcia cmentarzy w naszej gminie. Jeżeli mają pozostać ogólnie dostępne, należałoby sporządzić i wywiesić przy wejściach na cmentarz informację na przykład że odwiedziny grobów swoich bliskich jest dozwolone w celu zapalenia zniczy, zmówienia krótkiej modlitwy, podlania kwiatów itp. pod warunkiem zachowania odpowiednich odległości pomiędzy osobami i ilości osób w jednym miejscu obok siebie zgodnie z obowiązującymi przepisami o stanie epidemii

PDFLp. 176.2020.pdf (368,02KB)

PDFodp. Lp. 176.2020.pdf (172,57KB)
 
177. 9 kwietnia 2020r. Ilona Gwizdak

dot.  nieodpłatnego przekazania mieszkańcom gminy maseczek ochronnych

PDFLp. 177.2020.pdf (279,08KB)

 
178.

9 kwietnia 2020r.

 

 

 

 

ponowiono 27 kwietnia 2021r.

Dariusz Zięba

dot.  uruchomienia bankomatu  przy filii Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów na terenie  Skorogoszczy

PDFLp. 178.2020.pdf (282,04KB)

 

PDFLp. 243 i 178.pdf (67,06KB)

PDFOdp. Lp. 178.pdf (114,40KB)
179.

26 marca 2020r.

Ilona Gwizdak

dot.  przywrócenia działania bankomatu  przy filii Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów na terenie m. Skorogoszcz

PDFLp.179.2020.pdf (149,70KB)

 

PDFOdp. Lp. 179.pdf (102,80KB)
180. 8 maja 2020r. Stanisław Piszczek

dot.  w imieniu mieszkańców Raski zwraca się z prośbą
o usunięcie powstałego nielegalnego wysypiska odpadów przy placu zabaw w Raskach

PDFLp. 180.pdf (255,14KB)

PDFOdp. Lp. 180.pdf (21,25KB)
 
181.

8 maja 2020r.

 

 

 

 

ponowiono 18 marca 2021r.

Robert Laszuk

dot.  zwraca się z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim o podjęcie działań mających na celu montaż progów zwalniających w/w ulicy

PDFLP. 181.pdf (230,53KB)

 

PDFLp. 273-277 oraz 181.pdf (1,07MB)
 

PDFOdp. Lp.181.pdf (156,69KB)

PDFOdp. Lp. 181.pdf (238,14KB)

PDFOdp. Lp. 181.pdf (156,55KB)

 

 

PDFOdp. Lp. 273-277 oraz 181.pdf (51,33KB)

182. 8 maja 2020r. Robert Laszuk

dot. zamontowania dozownika z płynem dezynfekcyjnym w budynku przy ul. Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 182.pdf (214,62KB)

 

Udzielono ustnej odpowiedzi na sesji - dozownik w budynku zostanie zamontowany
183. 8 maja 2020r. Piotr Czepułkowski

dot.  usunięcia z poboczy drogi gminnej powstałych dzikich wysypisk od wsi Wronów w kierunku przysiółka Zawadno (krzyż pokutny)

PDFLP. 183.pdf (317,90KB)

PDFOdp. Lp. 183.pdf (141,31KB)
 
184. 8 maja 2020r. Anna Zacharewicz

dot.  zwiększenia liczby pojemników na odpady komunalne na terenie rekreacyjnym położonym w m. Nowej Wsi Małej

PDFLp. 184.pdf (269,49KB)

Udzielono ustnej odpowiedzi na sesji - dodatkowe pojemniki na odpady zostaną dostawione
185.

8 maja 2020r.

 

 

 

 

 

 

ponowiono 27 kwietnia 2021r.

Roman Pudło

dot. odpowiedniego wyprofilowania wjazdu na parking położonego przy ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim pomiędzy posesjami nr 25 do nr 29. Od strony nieparzystej numeracji jest utrudniony wjazd pojazdom na parking

PDFLp. 185.pdf (307,36KB)

 

 

PDFLp. 240,294,295,185,199.pdf (61,13KB)

PDFOdp. Lp.185.pdf (165,73KB)

PDFOdp.Lp. 185.pdf (35,80KB)
 

 

 

 

 

PDFOdp. Lp 185, 294.pdf (40,95KB)

PDFOdp. Lp. 185.pdf (40,57KB)

PDFOdp. Lp. 185, 294.pdf (96,97KB)

186. 1 czerwca 2020r. Piotr Czepułkowski

dot. uprzątnięcia na ul. Rubinowej zalegającego gruzu a także na pasie zieleni chwastów i krzewów a zbiegu ul. Szafirowej i Cichej uprzątnięcie zalegającej skoszonej trawy

PDFLp. 186.pdf (316,83KB)

PDFOdp. Lp. 186.pdf (166,55KB)
 
187. 1 czerwca 2020r. Piotr Czepułkowski

dot. Koszenia traw i żywopłotów na ul. Kościuszki oraz wykoszenie trawy na placu zabaw na osiedlu „Zatorze” a także wyplewienie chwastów na obrzeżach skrzyżowania ul. Rzemieślniczej i Kościuszki

PDFLp. 187.pdf (315,92KB)

PDFOdp. Lp. 187.pdf (177,00KB)
 
188. 15 czerwca 2020r. Antoni Rak

dot. uporządkowania terenu parku „Nad Nysą” w Lewinie Brzeskim tj. posprzątanie parku, przycinka traw i drzew, uzupełnienie nasadzeń drzew

PDFLp. 188.pdf (253,28KB)

PDFOdp. Lp. 188.pdf (159,58KB)
 
189. 15 czerwca 2020r. Stanisław Piszczek

dot. odtworzenie rowu w Przeczy zasypanego przez wykonawcę robót kanalizacyjnych znajdującego się na skrzyżowaniu w Przeczy przy wjeździe na osiedle po prawej stronie

PDFLp. 189.pdf (248,57KB)

PDFOdp. Lp. 189.pdf (167,34KB)
190. 15 czerwca 2020r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenia poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski

PDFLp. 190-191.pdf (266,24KB)

PDFOdp. Lp. 190.pdf (182,92KB)
 
191. 15 czerwca 2020r. Ilona Gwizdak

dot. remontu doraźnego drogi powiatowej w Borkowicach- likwidacja ubytków

PDFLp. 190-191.pdf (266,24KB)

PDFodp. Lp. 191.2020.pdf (160,90KB)
192. 15 czerwca 2020r. Dariusz Zięba

dot. ustosunkowania się do planów budowy chodnika przy drodze powiatowej ze Skorogoszczy do Przeczy

PDFLp. 192-193.pdf (265,77KB)

PDFOdp. Lp. 192.2020.pdf (140,39KB)

PDFOdp. Lp. 192.pdf (45,24KB)
 

193. 15 czerwca 2020r. Dariusz Zięba

dot. uzupełnienie ubytków w drodze gminnej asfaltowej na  ul. Słowackiego w Skorogoszczy

PDFLp. 192-193.pdf (265,77KB)

PDFOdp. Lp.193.2020.pdf (121,56KB)
194. 15 czerwca 2020r. Robert Laszuk

dot. przycięcia żywopłotów na ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 194.pdf (265,89KB)

PDFOdp. Lp. 194.pdf (175,01KB)
 
195. 15 czerwca 2020r. Waldemar Włodek

dot. naprawy nawierzchni w Rynku w Lewinie Brzeskim oraz uzupełnienie oznakowania, wyznaczenia miejsc parkowania oraz przejść dla pieszych.

Naprawa chodnika przy ul. Matejki

PDFLp. 195.pdf (172,39KB)

PDFOdp. Lp. 195.2020.pdf (193,10KB)

PDFOdp. Lp. 195.2020.pdf (178,99KB)

196. 15 czerwca 2020r. Waldemar Włodek

dot. koszenia trawy na poboczach dróg powiatowych w kierunku Kantorowic- Nowej Wsi Małej- Łosiowa oraz Lewin Brzeski- Magnuszowice

PDFLp. 196.pdf (120,70KB)

PDFOdp. Lp.196.pdf (126,68KB)
 
197. 15 czerwca 2020r. Waldemar Włodek

dot. naprawę nawierzchni ul. Stromej od strony ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim (zapadające się bloczki betonowe)

PDFLp. 197.pdf (226,11KB)

PDFOdp. Lp. 197.2020.pdf (125,75KB)
198. 15 czerwca 2020r. Anna Zacharewicz

dot. namalowania pasów przejścia dla pieszych przy przystankach autobusowych w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 198.pdf (272,56KB)

PDFOdp. Lp. 198.2020.pdf (32,63KB)

PDFOdp. Lp. 198.pdf (295,72KB)

199.

15 czerwca 2020r.

 

 

 

 

ponowiono 27 kwietnia 2021r.

Roman Pudło

dot. umieszczenia na terenie Lewina Brzeskiego tabliczek informujących o sprzątaniu po swoich pupilach

PDFLp. 199.pdf (467,21KB)

 

PDFLp. 240,294,295,185,199.pdf (61,13KB)

PDFOdp. Lp. 199.pdf (21,92KB)
 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 199.pdf (27,17KB)

200. 15 czerwca 2020r. Łukasz Bacajewski

dot. poprawienia kostki brukowej na ul. Kwiatowej w Łosiowie

PDFLp. 200.pdf (252,78KB)

PDFodp. Lp. 200.2020.pdf (123,40KB)
201. 6 sierpnia 2020r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. wyczyszczenia 4 studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego, ul. Kasztanowej i ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 201.pdf (23,58KB)

PDFOdp. Lp. 201-203.pdf (53,58KB)
202. 6 sierpnia 2020r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. ustawienia znaku drogowego, droga z pierwszeństwem przejazdu , na wylocie drogi powiatowej (ul. Al. Wojska Polskiego wyjazd z rynku w Lewinie Brzeskim)

PDFLp. 202-203.pdf (31,32KB)

PDFOdp. Lp. 201-203.pdf (53,58KB)

PDFOdp. Lp. 202-203.pdf (34,11KB)

PDFOdp. Lp. 202-203.pdf (35,21KB)

203. 6 sierpnia 2020r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. ponownego ustawienia lustra przy skrzyżowaniu ul. Al. Wojska Polskiego z ul. Krótką

PDFLp. 202-203.pdf (31,32KB)

PDFOdp. Lp. 201-203.pdf (53,58KB)

PDFOdp. Lp. 202-203.pdf (34,11KB)

PDFOdp. Lp. 202-203.pdf (35,21KB)

204. 6 sierpnia 2020r. Ilona Gwizdak

dot. nowej nawierzchni na drodze dojazdowej do Przysiółka Piaski

PDFLp. 204.pdf (60,18KB)

PDFOdp. Lp. 204.pdf (33,76KB)
 
205. 6 sierpnia 2020r. Ilona Gwizdak

dot. niedbałego pokosu przy drogach  powiatowych oraz małej częstotliwości pokosów w stosunku do lat ubiegłych

PDFLp. 205-206.pdf (69,28KB)

PDFOdp. Lp. 205.pdf (45,01KB)
 
206. 6 sierpnia 2020r. Ilona Gwizdak

dot. dziur na drodze powiatowej w Borkowicach, które pojawiły się w tych samych miejscach co wcześniej

PDFLp. 205-206.pdf (69,28KB)

PDFOdp. Lp. 206 i 211.pdf (36,63KB)

PDFOdp. Lp. 206.pdf (31,96KB)

PDFOdp. Lp. 206.pdf (31,75KB)

207. 6 sierpnia 2020r. Dariusz Zięba

dot. wymiany cieknących rynien na Sali gimnastycznej w Skorogoszczy

PDFLp. 207-208.pdf (61,92KB)

Burmistrz udzielił odpowiedzi na sesji dnia 6 sierpnia 2020r.

 

 

208. 6 sierpnia 2020r. Dariusz Zięba

dot. naprawy drewnianej podbitki w nowym budynku PSP w Skorogoszczy

PDFLp. 207-208.pdf (61,92KB)

PDFOdp. Lp. 208.pdf (29,47KB)
PDFOdp. Lp. 208.pdf (35,90KB)
209.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Ilona Gwizdak

dot. interwencji w Spółce Wodnej meliorującej rowy o bieżące czyszczenie rowów w miejscowości Błażejowice

PDFLp. 209-212.pdf (36,83KB)

PDFOdp. Lp.209.pdf (29,77KB)

PDFLp. Odp. 209.pdf (50,12KB)

210.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Ilona Gwizdak

dot. montażu 2 lamp w obrębie posesji numer 18 w Błażejowicach

PDFLp. 209-212.pdf (36,83KB)

PDFOdp. Lp. 210.pdf (26,06KB)
211.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Ilona Gwizdak

dot. montażu znaków informujących o nazwie miejscowości Błażejowice oraz o terenie zabudowanym wraz ze znakami ograniczającymi prędkość do 20 km/h na drodze gminnej  prowadzącej do i przez miejscowość

PDFLp. 209-212.pdf (36,83KB)

PDFOdp. Lp. 206 i 211.pdf (36,63KB)
212.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Ilona Gwizdak

dot. starannego koszenia rowów w Błażejowicach przy omawianej drodze gminnej, głębiej niż dotychczas

PDFLp. 209-212.pdf (36,83KB)

PDFOdp. Lp. 212.pdf (31,42KB)
213.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Paulina Kamińska

dot. zamontowania wiaty przystankowej w Łosiowie na ulicy Kolejowej dla potrzeb dojazdów szkolnych

PDFLp. 213.pdf (71,23KB)

PDFOdp. Lp. 213.pdf (44,11KB)

PDFLp. Odp. 213.pdf (47,31KB)
PDFLp. Odp.213.pdf (27,19KB)

PDFOdp. Lp. 213.pdf (61,11KB)

214. 21 września 2020r. Anna Zacharewicz

dot. remontu drogi wjazdowej na działki rekreacyjne położone między Kantorowicami a Nowa Wieś Mała

PDFLp. 214-216 oraz 159.pdf (66,50KB)

PDFOdp. Lp. 214,215,159.pdf (38,46KB)
215. 21 września 2020r. Anna Zacharewicz

dot. przeprowadzenia remontu drogi w miejscowości Różyna

PDFLp. 214-216 oraz 159.pdf (66,50KB)

PDFOdp. Lp. 215 i 159.pdf (35,04KB)

PDFOdp. Lp. 214,215,159.pdf (38,46KB)

PDFOdp. Lp. 215 i 159.pdf (145,15KB)

PDFOdp. 215,159,223.pdf (42,98KB)

216. 21 września 2020r. Anna Zacharewicz

dot. przycięcia koron drzew wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Różyna

PDFLp. 214-216 oraz 159.pdf (66,50KB)

PDFOdp. Lp. 216.pdf (27,36KB)
217. 21 września 2020r. Stanisław Piszczek

dot. przycięcia krzewów i drzew na drodze gminnej Przecza- Lewin Brzeski

PDFLp. 217-218.pdf (83,32KB)

PDFOdp. Lp. 217.pdf (23,99KB)
218. 21 września 2020r. Stanisław Piszczek

dot. utwardzenie drogi w Przeczy od Kościoła do obiektu sportowego na odcinku ok. 20 m

PDFLp. 217-218.pdf (83,32KB)

PDFOdp. Lp. 218.pdf (43,47KB)
219. 21 września 2020r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenie poboczy drogi gminnej w Golczowicach na ul. Cmentarnej

PDFLp. 219.pdf (52,13KB)

PDFOdp. Lp. 219.pdf (23,52KB)
220. 21 września 2020r. Ilona Gwizdak

dot. drożności studzienki kanalizacyjnek obok przystanku PKS w Mikolinie

PDFLp. 220.pdf (57,27KB)

PDFOdp. Lp. 220.pdf (27,54KB)
221. 29 września 2020r. Stanisław Piszczek

dot. usunięcia gruzu na działce po byłej świniarni w miejscowości Oldrzyszowice

PDFLp. 221-222.pdf (74,54KB)

PDFOdp. Lp. 221.pdf (25,19KB)
222. 29 września 2020r. Stanisław Piszczek

dot. wpłynięcia na właścicieli opuszczonych posesji  w Oldrzyszowicach tj. budynek po byłej szkole, posesja Nr 25 oraz posesja nr 14 o uporządkowanie terenów, gdyż niekorzystnie wpływają na estetykę miejscowości

PDFLp. 221-222.pdf (74,54KB)

PDFOdp. Lp. 222.pdf (37,21KB)
223. 29 września 2020r. Anna Zacharewicz

dot. wykonania dwóch progów zwalniających na drodze gminnej (droga boczna)

PDFLp. 223.pdf (56,40KB)

PDFOdp. Lp. 223.pdf (110,86KB)

PDFOdp. 215,159,223.pdf (42,98KB)

224. 29 września 2020r. Ilona Gwizdak

dot. ustalenia właściciela drzew –jesionów rosnących przy drodze powiatowej na ul. Opolskiej 15, a następnie ich przycięcie

PDFLp. 224-225.pdf (68,52KB)

PDFOdp. Lp.224.pdf (32,22KB)
225. 29 września 2020r. Ilona Gwizdak

dot. ustawienie znaku ograniczającego tonaż do 15 ton przy drodze powiatowej w Golczowicach za wyjątkiem pojazdów rolniczych

PDFLp. 224-225.pdf (68,52KB)

PDFOdp. Lp. 225.pdf (37,02KB)

PDFOdp. Lp. 225.pdf (38,29KB)

226. 29 września 2020r. Dariusz Zięba

dot. udzielenia informacji nt. gazyfikacji miejscowości Skorogoszcz oraz Chróścina

PDFLp. 226-227.pdf (66,38KB)

PDFOdp. Lp. 226.pdf (30,87KB)
227. 29 września 2020r. Dariusz Zięba

dot. udzielenia informacji jakie są plany dotyczące opuszczonych budynków po Szkole Podstawowej przy ul. Opolskiej w Skorogoszczy oraz Budynku byłego Gimnazjum przy ul. Ks J. Popiełuszki

PDFLp. 226-227.pdf (66,38KB)

PDFOdp. Lp. 227.pdf (35,99KB)
228. 29 września 2020r. Robert Laszuk

dot.   podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie emisji trujących odorów oraz pyłów do atmosfery przez firmę STARPOOL Pools Factory Group

PDFLp. 228-229.pdf (621,54KB)

PDFOdp. Lp. 228.pdf (117,87KB)

PDFOdp. Lp. 90 oraz 228.pdf (113,90KB)

PDFOdp. Lp.228.pdf (323,76KB)
PDFLp.228.pdf (267,15KB)

229. 29 września 2020r. Robert Laszuk

dot. uporządkowania terenu stanowiska odpadów komunalnych przy posesji Ośrodka Zdrowia w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki 52

PDFLp. 228-229.pdf (621,54KB)

PDFOdp. Lp. 229.pdf (37,60KB)

PDFOdp. Lp. 229.pdf (39,24KB)
PDFOdp. Lp. 229.pdf (38,08KB)

PDFOdp. Lp. 229.pdf (57,24KB)

230.

29 września 2020r.

 

 

 

 

 

ponowiono 30 marca 2021r.

Roman Pudło

dot. ustalenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Rynku w Lewinie Brzeskim przykładowo obok Domu Kultury

PDFLp. 230-231.pdf (71,16KB)

 

PDFLp. 175 i 230.pdf (77,14KB)

PDFOdp. Lp. 230.pdf (91,43KB)

PDFOdp. 230.pdf (32,15KB)

 

 

 

PDFOdp.Lp.230.pdf (48,55KB)

231. 29 września 2020r. Roman Pudło

dot. rozważenia zmiany (odwrócenia) kierunku jazdy niż dotychczasowy w Centrum Przesiadkowym przy stacji PKP w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 230-231.pdf (71,16KB)

PDFOdp. Lp. 231.pdf (92,86KB)
232. 29 września 2020r. Roman Pudło

dot. częstotliwości  odbioru odpadów szklanych przy budynkach mieszkalnych  przy ul. Kosynierów i ul. Narutowicza

PDFLp. 232.pdf (60,90KB)

PDFOdp. Lp.232.pdf (175,78KB)
 
233. 29 września 2020r. Waldemar Włodek

dot. przywrócenia w widocznym miejscu dla użytkowników pojazdów miejscu znaku drogowego B-2 zakaz wjazdu od strony Rynku przy ul. Matejki

PDFLp. 233.pdf (24,05KB)

PDFOdp. Lp. 233.pdf (27,64KB)
234. 23 września 2020r. Dariusz Zięba

dot. zamontowania fotopułapki przy drodze Skorogoszcz-Przecza

PDFLp. 234.pdf (51,29KB)

PDFOdp. Lp. 234.pdf (24,55KB)
235. 23 września 2020r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. zapadniętej studzienki kanalizacyjnej umiejscowionej za blokiem Anna przy ul. Moniuszki

PDFLp. 235.pdf (28,91KB)

PDFOdp. Lp. 235.pdf (28,55KB)
236. 22 października 2020r. Ilona Gwizdak

dot. interwencji w imieniu mieszkańców należących do Ośrodka Zdrowia w Skorogoszczy w sprawie przyjęć pacjentów przez lekarzy, gdyż kontakt z lekarzem na chwilę obecny jest wyłącznie telefoniczny

PDFLp. 236.pdf (60,76KB)

PDFOdp. Lp. 236.pdf (30,30KB)
237. 22 października 2020r. Leszek Fornal

dot. niepotrącania diet radnych w okresie pandemii i nie tylko

PDFLp. 237.pdf (57,75KB)

 
238. 27 października 2020r. Władysław Górka

dot.  zamontowanie lampy w miejscowości Leśniczówka

PDFLp. 238.pdf (53,57KB)

 

PDFOdp. 238.pdf (42,88KB)
239. 27 października 2020r. Waldemar Włodek

dot. uporządkowania terenu w rejonie marketu Tomi - Markt w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 239.pdf (23,69KB)

 
PDFOdp. 239.pdf (58,35KB)
240.

27 października 2020r.

 

 

 

 

ponowiono 27 kwietnia 2021r.

Roman Pudło

dot. naprawy zapadlin jezdni przy studzienkach kanalizacyjnych przy ul. Kosynierów

PDFLp. 240-241.pdf (84,42KB)

 

 

PDFLp. 240,294,295,185,199.pdf (61,13KB)
 

PDFOdp. 240.pdf (34,51KB)

PDFOdp. Lp. 240.pdf (36,41KB)

 

 

 

PDFOdp. Lp 240, 293.pdf (43,86KB)

PDFOdp. Lp 240.pdf (56,59KB)

PDFOdp. Lp. 240, 293.pdf (103,42KB)

241. 27 października 2020r. Roman Pudło

dot. spowodowania wygaszania reklamy świetlej o bardzo dużej intensywności świecenia i częstotliwość zmian w porze nocnej

PDFLp. 240-241.pdf (84,42KB)

PDFOdp. 241.pdf (28,35KB)
242. 29 października 2020r. Dariusz Zięba

dot, usunięcia uszkodzonej pokrywy betonowo-żeliwnej studzienki kablowej w Skorogoszczy przy skrzyżowaniu ul. O.Dominika ze Skorogoszczy z ul. Zamkową

PDFLp. 242.pdf (48,77KB)

PDFOdp. 242.pdf (34,09KB)
243.

24 listopada 2020r.

 

 

 

 

ponowiono 27 kwietnia 2021r.

Dariusz Zięba

dot. odtworzenia starej drogi leśnej ze Skorogoszczy do Niwy w celach turystyczno- rekreacyjnych

PDFLp. 243.pdf (58,45KB)

 

PDFLp. 243 i 178.pdf (67,06KB) 

PDFOdp. Lp. 243.pdf (34,36KB)

 

 

 

PDFOdp. Lp 243.pdf (35,25KB)

244.

24 listopada 2020r.

 

 

 

 

ponowiono 30 marca 2021r.

Paulina Kamińska

dot. naprawy ubytku w nawierzchni asfaltowej przy wjeździe na osiedle J. Barona w Łosiowie

PDFLp. 244.pdf (57,27KB)

 

PDFLp. 282 i 244.pdf (66,81KB)

PDFOdp. Lp. 244.pdf (26,10KB)

 

 

 

PDFOdp. Lp. 244.pdf (24,89KB)

245. 24 listopada 2020r. Waldemar Włodek

dot. zamontowania garbów asfaltowych od budynku Szkoły Podstawowej do parkingu przy Orliku i placu zabaw w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 245.pdf (33,07KB)

PDFOdp. Lp. 245.pdf (33,52KB)
246. 24 listopada 2020r. Waldemar Włodek

dot. usunięcia składowiska budowlano-przemysłowego przy boksach na odpady przy ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 246.pdf (31,16KB)

PDFOdp. Lp. 246.pdf (124,80KB)
247.

2 grudnia 2020r.

 

 

 

ponowiono 30 marca 2021r.

Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi Nr. 458 od mostu w Mikolinie do Kolonii Popielowskiej

PDFLp. 247.pdf (58,74KB)

 

PDFLp. 247.pdf (58,74KB)

PDFOdp. Lp. 247.pdf (34,10KB)

PDFOdp Lp.247.pdf (82,37KB)
PDFLp. 247.pdf (42,98KB)

248.

2 grudnia 2020r.

 

 

 

 

ponowiono 30 marca 2021r.

Ilona Gwizdak

dot. uporządkowani drogi powiatowej z błota po ciężkim sprzęcie rolniczym Pana Rudolfa Matejki

PDFLp. 248.pdf (59,41KB)

 

PDFLp. 248.pdf (59,41KB)

PDFOdp. Lp. 248.pdf (42,64KB)
249. 18 grudnia 2020r. Stanisław Piszczek

dot. wzmocnienia rowu biegnącego wzdłuż bloków w Przeczy z powodu zapychania przepustów i zmniejszenia drożności rowu

PDFLp. 249-250.pdf (81,65KB)

PDFOdp. Lp. 249 i 252.pdf (36,81KB)
 
250. 18 grudnia 2020r. Stanisław Piszczek

dot.  wzmocnienia boków i dna rowu w Przeczy wzdłuż chodnika i drogi powiatowej, kierunek od stacji PKP

PDFLp. 249-250.pdf (81,65KB)

PDFOdp. Lp. 250-251.pdf (48,15KB)
PDFOdp. Lp. 250-251.pdf (34,50KB)
251. 18 grudnia 2020r. Stanisław Piszczek

dot. postawienia słupka obok progu zwalniającego w przeczy obok Przedszkola

PDFLp. 251-252.pdf (78,74KB)

PDFOdp. Lp. 250-251.pdf (48,15KB)

PDFOdp. Lp. 250-251.pdf (34,50KB)

252. 18 grudnia 2020r. Stanisław Piszczek

dot.  o postawienie barierek ochronnych w Przeczy przy dwóch wjazdach na osiedle w Przeczy

PDFLp. 251-252.pdf (78,74KB)

PDFOdp. Lp. 249 i 252.pdf (36,81KB)
 
253. 18 grudnia 2020r. Dariusz Zięba

dot.oczyszczenia nawierzchni drogi gminnej w Skorogoszczy, ul. Brzozowa

PDFLp. 253-254.pdf (66,08KB)

PDFOdp. Lp. 253.pdf (25,03KB)
254. 18 grudnia 2020r. Dariusz Zięba

dot. plany wobec pustostanu po Bibliotece Publicznej w Skorogoszczy

PDFLp. 253-254.pdf (66,08KB)

PDFOdp.Lp.254.pdf (24,96KB)
255. 18 grudnia 2020r. Robert Laszuk

dot. naprawy dziury przy ul. Narutowicza na skrzyżowaniu ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 255.pdf (57,64KB)

PDFOdp. Lp. 255.pdf (31,73KB)
 
256. 7 stycznia 2021r. Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi powiatowej w Borkowicach, załatanie dziur

PDFLp. 256.pdf (30,01KB)

PDFOdp. Lp. 256.pdf (26,81KB)

PDFOdp. Lp. 256.pdf (29,54KB)

257. 7 stycznia 2021r. Ilona Gwizdak

dot. remont drogi gminnej  w Mikolinie ul. Zamkowa

PDFLp. 257.pdf (25,70KB)

PDFOdp. Lp. 257.pdf (36,12KB)
258. 28 stycznia 2021r. Ilona Gwizdak

dot. na ulicy Leśnej,  przeniesienie znaku informującego o progu zwalniającym przynajmniej 2 metry w kierunku ulicy Opolskiej

PDFLp. 258-259.pdf (28,42KB)

PDFOdp. Lp 258.pdf (34,73KB)
259. 28 stycznia 2021r. Ilona Gwizdak

dot. na ulicy Opolskiej, montaż progu zwalniającego wraz z bocznymi słupkami i oznakowaniem, przy terenie placu zabaw

PDFLp. 258-259.pdf (28,42KB)

PDFOdp. Lp. 259.pdf (30,55KB)

PDFOdp. Lp. 259.pdf (33,23KB)

PDFOdp.Lp. 259.pdf (45,39KB)

PDFOdp. Lp 259.pdf (71,30KB)
PDFOdp. Lp 259.pdf (30,70KB)

260. 28 stycznia 2021r. Ilona Gwizdak

dot. uzupełnienie oświetlenia na terenie miejscowości Golczowice w poszczególnych lokalizacjach

PDFLp. 260.pdf (34,97KB)

PDFOdp. Lp. 260.pdf (66,58KB)
261.  4 luty 2021r. Piotr Czepułkowski

dot. zastąpienia znaku „A7” znakiem „B20” STOP na ul Moniuszki w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 261.pdf (86,62KB)

PDFOdp.Lp. 261.pdf (35,64KB)

PDFOdp. Lp.261.pdf (32,70KB)

PDFOdp. Lp. 261.pdf (44,46KB)

PDFOdp. Lp 261.pdf (35,14KB)

PDFOdp. Lp 261.pdf (75,10KB)

262. 9 luty 2021r. Władysław Górka

dot. odśnieżenia dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach Buszyce, Leśniczówka, Różyna

PDFLp. 262.pdf (56,09KB)

PDFOdp. Lp. 262 i 268.pdf (89,20KB)

PDFOdp. Lp. 262.pdf (32,60KB)

263. 9 luty 2021r. Stanisław Piszczek

dot. ścięcia drzewa w rowie odwadniającym miejscowość Przecza , przed stacja PKP

PDFLp. 263.pdf (67,73KB)

PDFOdp. Lp. 263 cz. 1.pdf (36,38KB)
PDFOdp. Lp. 263 cz. 2.pdf (27,95KB)

PDFOdp. Lp. 263.pdf (31,47KB)

264. 9 luty 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. postawienia znaku zakaz wjazdu pojazdom powyżej 3 ton na wjeździe do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

PDFLp. 264.pdf (55,36KB)

PDFOdp. Lp 264.pdf (44,64KB)
265. 9 luty 2021r. Dariusz Zięba

dot. uzupełnienia brakujących kostek brukowych w chodniku w Skorogoszczy na skrzyżowaniu ul. Dominika z Placem Wolnosci

PDFLp. 265-266.pdf (63,94KB)

PDFOdp. Lp.265.pdf (37,53KB)
266. 9 luty 2021r. Dariusz Zięba

dot. udzielenia informacji o planowanej gazyfikacji Skorogoszcz-Chróścina

PDFLp. 265-266.pdf (63,94KB)

PDFOdp. Lp. 266.pdf (51,07KB)
267. 9 luty 2021r. Robert Laszuk

dot. utwardzenie ulicy Rzepichy w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 267.pdf (74,22KB)

PDFOdp.Lp. 267.pdf (29,84KB)
 
268. 9 luty 2021r. Roman Pudło

dot. dopilnowanie aby w przypadku obfitych opadów śniegu odśnieżać chodniki w szczególności w obrębie skrzyżowań

PDFLp. 268-269.pdf (68,09KB)

PDFOdp. Lp. 262 i 268.pdf (89,20KB)

PDFOdp. Lp. 268.pdf (27,05KB)

269. 9 luty 2021r. Roman Pudło

dot. umieszczenia na stronie Gminy w  „aktualnościach” aktualnej informacji dotyczącej „wyziewów” szkodliwych wg mieszkańców z terenu po byłej Cukrowni w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 268-269.pdf (68,09KB)

PDFOdp. Lp. 269.pdf (38,82KB)
270. 9 luty 2021r. Piotr Czepułkowski

dot. postawienia znaku drogowego B-20 „STOP” w narożniku przy posesji ul. Okrzei 14

PDFLp. 270.pdf (67,61KB)

PDFOdp.Lp. 270.pdf (48,05KB)

PDFOdp. Lp. 270.pdf (73,62KB)

271. 2 marca 2021r. Robert Laszuk

dot. powstałej dziury w nawierzchni  chodnika przy ul. Kościuszki 56 na przeciwko baru Nazar Kebab w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 271.pdf (459,87KB)

PDFOdp. Lp. 271.pdf (35,78KB)

PDFOdp. Lp 271.pdf (33,88KB)

PDFOdp. Lp 271.pdf (72,30KB)

272. 2 marca 2021r. Piotr Czepułkowski

dot. zakazu palenia oraz wypalania traw oraz ognisk w terenach zabudowanych

PDFLp. 272.pdf (87,31KB)

PDFOdp. Lp. 272.pdf (77,67KB)

273. 18 marca 2021r. Robert Laszuk

dot. powstałej dziury w nawierzchni ul. Narutowicza na skrzyżowaniu  z ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim w obrębie kratki kanalizacji burzowej

PDFLp. 273-277 oraz 181.pdf (1,07MB)

PDFOdp. Lp. 273-277 oraz 181.pdf (51,33KB)
 
274. 18 marca 2021r. Robert Laszuk

dot. wyrwanego znaku drogowego przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Fabryczna a także zdewastowanego kosza na śmieci

PDFLp. 273-277 oraz 181.pdf (1,07MB)

PDFOdp. Lp. 273-277 oraz 181.pdf (51,33KB)
 
275. 18 marca 2021r. Robert Laszuk

dot. wystąpienie do właściciela Gospodarstwa Rolnego który posiada swoją bazę sprzętu  na końcu ulicy Piasta Kołodzieja o uprzątnięcie każdorazowo błota odrywającego się od kół maszyn rolniczych wyjeżdzających z bazy na ulicę Piasta Kołodzieja i utwardzenia przynajmniej wyjazdu z bazy na ulicę

PDFLp. 273-277 oraz 181.pdf (1,07MB)

PDFOdp. Lp. 273-277 oraz 181.pdf (51,33KB)
PDFOdp. Lp. 275.pdf (26,92KB)
PDFOdp.Lp.275.pdf (40,49KB)

PDFOdp. Lp 275.pdf (78,11KB)

PDFOdp. Lp 275.pdf (115,84KB)

276. 18 marca 2021r. Robert Laszuk

dot. wystąpienia do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie o naprawienie rogatek blokujących wjazd z ulicy Piasta Kołodzieja na ciągi komunikacyjne powstałe na koronach wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 273-277 oraz 181.pdf (1,07MB)

PDFOdp. Lp. 273-277 oraz 181.pdf (51,33KB)
PDFOdp. Lp. 276.pdf (26,93KB)
PDFOdp.Lp.276.pdf (50,83KB)
277. 18 marca 2021r. Robert Laszuk

dot. załatanie dziur w ulicy Westerplatte w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 273-277 oraz 181.pdf (1,07MB)

PDFOdp. Lp. 273-277 oraz 181.pdf (51,33KB)
 
278. 30 marca 2021r. Stanisław Piszczek

dot. oczyszczenia rowu w Przeczy w lasku w sąsiedztwie PKP

PDFLp. 278.pdf (62,58KB)

PDFOdp. Lp. 278.pdf (62,03KB)

PDFOdp. Lp. 278.pdf (51,94KB)

279.

30 marca 2021r.

 

 

 

ponowiono 16.06.2021r.

Łukasz Bacajewski

dot. oczyszczenia rowu ze śmieci na drodze z Różyny do Łosiowa oraz z Łosiowa do Jasiony

PDFLp. 279-280.pdf (60,76KB)

 

PDFLp. 279 ponowiona.pdf (70,51KB)

PDFOdp.Lp.279.pdf (28,69KB)
280. 30 marca 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. naprawy ogrodzenia w Łosiowie przy ul. Sportowej

PDFLp. 279-280.pdf (60,76KB)

PDFOdp. Lp. 280.pdf (25,83KB)
PDFOdp. Lp. 280.pdf (27,76KB)
PDFOdp. Lp. 280 cz. 2.pdf (24,95KB)

PDFOdp. Lp 280.pdf (41,70KB)

281. 30 marca 2021r. Dariusz Zięba

dot. postawienia progu zwalniającego oraz poprawę nawierzchni w Skorogoszczy na ul. Armii Krajowej

PDFLp. 281.pdf (62,90KB)

PDFOdp. Lp. 281.pdf (29,88KB)

PDFOdp.Lp.281.pdf (48,30KB)
PDFOdp.Lp.281 (2).pdf (34,26KB)

PDFOdp. Lp 281.pdf (33,10KB)

282. 30 marca 2021r. Paulina Kamińska

dot. informacji odnośnie budowy ścieżki pieszo- rowerowej ze Strzelnik do Łosiowa

PDFLp. 282 i 244.pdf (66,81KB)

PDFOdp. Lp. 282.pdf (28,30KB)
283. 30 marca 2021r. Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi gminnej we wsi Błażejowice- szczeliny koło progu zwalniającego oraz na całej długości drogi

PDFLp. 283.pdf (61,23KB)

PDFOdp. Lp. 283.pdf (25,98KB)
284.

30 marca 2021r.

 

 

 

 

 

ponowiono 22.02.2022r.

Piotr Czepułkowski

dot. namalowani linii ciągłych w Lewinie brzeskim na ul. Kościuszki w obrębie skrzyżowań oraz utworzenia oznakowanego przejścia dla pieszych na wysokości wjazdu na ul. Sąsiedzką

PDFLp. 284.pdf (74,14KB)

 

 

 

dot. utworzenia oznakowanego przejścia dla pieszych  na ulicy Kościuszki przy stacji paliw „Orlen” oraz namalowania pasów dla pieszych na ulicy Rzemieślniczej (na styku z ulicą Kościuszki)

PDFLp. 284.pdf (482,64KB)

PDFOdp. Lp. 284.pdf (25,23KB)

PDFOdp.Lp.284.pdf (48,25KB)

PDFOdp. Lp 284.pdf (27,68KB)

 

 

 

 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 284.pdf (288,55KB)

285. 27 kwietnia 2021r. Leszek Fornal

dot. załatania dużych nierówności w drodze gminnej od zakładu energetycznego do ogródków działkowych oraz przycięcie gałęzi przy tej drodze w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 285.pdf (57,54KB)

PDFOdp. Lp 285.pdf (39,88KB)
PDFOdp. Lp 285.pdf (31,62KB)
286. 27 kwietnia 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. poprawy nawierzchni dróg dojazdowych do posesji w Łosiowie przy ul. Kolejowej (działki za stacją PKP)

PDFLp. 286.pdf (60,77KB)

PDFOdp. Lp 286, 287.pdf (41,21KB)
 
287. 27 kwietnia 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. uzupełnienia nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej za OODR w Łosiowie. Droga dojazdowa do firmy AGROPOL

PDFLp. 287.pdf (57,33KB)

PDFOdp. Lp 286, 287.pdf (41,21KB)
 
288. 27 kwietnia 2021r. Waldemar Włodek

dot. niedostatecznej ilości koszy na śmieci ulicznych w ciągach trakcji komunikacyjnych oraz miejscach spacerów przy terenach rekreacyjnych oraz często uczęszczanych

PDFLp. 288.pdf (44,92KB)

PDFOdp. Lp 288.pdf (31,50KB)
PDFOdp. Lp. 288 (1).pdf (35,49KB)
PDFOdp. Lp. 288 (2).pdf (41,49KB)

PDFOdp. Lp. 288.pdf (45,52KB)

PDFOdp. Lp. 288.pdf (57,57KB)

288.1 27 kwietnia 2021r. Waldemar Włodek

dot. potrzeby spięcia wszystkich niezależnych monitoringów miejsc publicznych w jeden system pod kontrolą jednostki gminnej oraz podjęcie prac modernizacyjnych najstarszej części monitoringu w Rynku do współczesnych standardów

PDFLp. 288.1.pdf (25,86KB)

PDFOdp. Lp. 288-1.pdf (264,80KB)
289. 27 kwietnia 2021r. Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi gminnej niepublicznej w Borkowicach, łączącej drogę gminną asfaltową z drogą krajową 94 przy posesji 18

PDFLp. 289-290.pdf (62,64KB)

PDFOdp. Lp 289, 290.pdf (44,66KB)
 
290. 27 kwietnia 2021r. Ilona Gwizdak

dot. remont drogi gminnej w Mikolinie ul. Zamkowa

PDFLp. 289-290.pdf (62,64KB)

PDFOdp. Lp 289, 290.pdf (44,66KB)
291.

27 kwietnia 2021r.

 

 

 

 

ponowiona 22 czerwca 2021r.

Robert Laszuk

dot. podjęcie działań w celu posprzątania z zalegającego błota na całej długości ulicy wzdłuż krawężników ulicy Fabrycznej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 291-293.pdf (61,89KB)

 

PDFLp. 318-322, ponowione 291.pdf (172,32KB)

PDFOdp. Lp 291.pdf (41,27KB)

PDFOdp. Lp 291.pdf (31,09KB)

PDFOdp. Lp 291.pdf (41,31KB)

PDFOdp. Lp. 291 (1).pdf (37,41KB)

PDFOdp. Lp. 291.pdf (37,59KB)

PDFOdp. Lp. 291.pdf (95,72KB)

292. 27 kwietnia 2021r. Robert Laszuk

dot. ustawienia tzw. „szykan z elementów żelbetowych” blokujących wjazd z ulicy Piasta Kołodzieja na ciągi komunikacyjne powstałe na koronach wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim. Naprawione rogatki zostały powtórnie wyłamane

PDFLp. 291-293.pdf (61,89KB)

 
293. 27 kwietnia 2021r. Robert Laszuk

dot. naprawienie nawierzchni ulicy Partyzantów w Lewinie Brzeskim na wysokości posesji numer 3 i 5

PDFLp. 291-293.pdf (61,89KB)

PDFOdp. Lp 240, 293.pdf (43,86KB)
PDFOdp. Lp. 240, 293.pdf (103,42KB)
294. 27 kwietnia 2021r. Roman Pudło

dot. naprawa dwóch tablic informacyjnych w centrum przesiadkowym od strony placu. Jedna tablica wisząca na ścianie budynku jest pęknięta

PDFLp. 240,294,295,185,199.pdf (61,13KB)

PDFOdp. Lp 185, 294.pdf (40,95KB)
PDFOdp. Lp 294.pdf (26,84KB)

PDFOdp. 294.pdf (204,05KB)

PDFOdp. Lp. 185, 294.pdf (96,97KB)

295. 27 kwietnia 2021r. Roman Pudło

dot. przycięcia odrostów drzew w drodze wyjazdowej z centrum przesiadkowego

PDFLp. 240,294,295,185,199.pdf (61,13KB)

PDFOdp. Lp 295.pdf (28,33KB)
296. 25 maja 2021r. Antoni Rak

dot. posprzątania ulicy Wymarzonej w Lewinie Brzeskim oraz ustawienie tablic, znaków zakazujących postawienie alkoholu, zobowiązanie Policji do kontroli ulicy Wymarzonej

PDFLp.296.pdf (61,53KB)

PDFOdp. Lp 296.pdf (31,22KB)
PDFOdp. Lp 296 (1).pdf (31,26KB)
PDFOdp. 296.pdf (151,50KB)
297. 25 maja 2021r. Piotr Czepułkowski

dot. wykoszenia traw, chwastów na działce gminnej po byłym boisku przy ul. Wiosennej oraz oczyszczenie z chwastów chodnika wzdłuż całej ulicy Rzemieślniczej, remont chodnika przy ulicy Rzemieślniczej

PDFLp. 297.pdf (65,21KB)

PDFOdp. Lp. 297.pdf (62,63KB)
298. 25 maja 2021r. Stanisław Piszczek

dot. utwardzenia pobocza drogi gminnej Przecza – Raski oraz naprawę uszkodzonego asfaltu;

dot. wykoszenia pobocza wzdłuż drogi gminnej Przecza – Lewin Brzeski;

dot. utwardzenia uszkodzonej drogi gminnej koło przystanku PKS i sklepu w miejscowości Oldrzyszowice

PDFLp.298.pdf (89,47KB)

PDFOdp. Lp 298.pdf (31,44KB)

PDFOdp. Lp. 298.pdf (45,80KB)

299. 25 maja 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. poprawienia słupa oświetleniowego na ulicy Cmentarnej w Łosiowie

PDFLp.299.pdf (62,04KB)

PDFOdp. Lp. 299.pdf (27,39KB)
300. 25 maja 2021r. Roman Pudło

dot. wyrównania nawierzchni przy wjeździe na cmentarz w Lewinie Brzeskim

PDFLp.300.pdf (58,93KB)

PDFOdp. Lp. 300.pdf (39,53KB)
301. 25 maja 2021r. Dariusz Zięba

dot. oznakowania drogowego na skrzyżowaniu drogowym ul. o. Dominika z ul. Zamkową

PDFLp.301.pdf (60,36KB)

PDFOdp. Lp. 301.pdf (121,90KB)

PDFOdp. Lp. 301.pdf (75,10KB)

302. 25 maja 2021r. Dariusz Zięba

dot. zbadania czy wszyscy lokatorzy przy ulicy Zamkowej  nr 4 mają toalety oraz  usunięcie zbędnych toalet zewnętrznych w podwórzu

PDFLp.302.pdf (70,37KB)

PDFOdp. Lp 302.pdf (36,16KB)

PDFOdp. Lp. 302.pdf (31,60KB)

PDFOdp. Lp. 302.pdf (30,52KB)

303. 25 maja 2021r. Waldemar Włodek

dot. przeglądu i konserwacji ławek na Wzgórzu Wodniaka

PDFLp. 303.pdf (27,26KB)

PDFOdp. Lp. 303.pdf (32,63KB)
304. 25 maja 2021r. Waldemar Włodek

dot. zabezpieczenia pomieszczenia magazynowo produkcyjnego przy ulicy Kościuszki za budynkiem 35

PDFLp.304.pdf (30,75KB)

PDFOdp. Lp 304.pdf (27,44KB)
305. 25 maja 2021r. Waldemar Włodek

dot. usunięcia dzikiego wysypiska odpadów w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kilińskiego za budynkiem mieszkalnym nr 7 oraz zorganizowanie zabezpieczeń tego pomieszczenia

PDFLp.305.pdf (28,54KB)

PDFOdp. Lp 305.pdf (32,04KB)
306. 16 czerwca 2021r. Stanisław Piszczek

dot. wycięcia suchych gałęzi wzdłuż drogi gminnej Przecza – Lewin Brzeski

PDFLp. 306.pdf (70,31KB)

PDFOdp. Lp. 306.pdf (30,09KB)
307. 16 czerwca 2021r. Piotr Czepułkowski

dot.ujęcia w planach remontów dróg   powstałych głębokich ubytków na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Kościuszki przy markecie Polo;

dot. wyprofilowania mocno wystającej studzienki na zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Kościuszki;

PDFLp. 307.pdf (62,05KB)

PDFOdp. Lp. 307.pdf (50,05KB)

PDFOdp. 307.pdf (223,44KB)

PDFOdp. Lp. 307.pdf (103,50KB)

308. 22 czerwca 2021r. Stanisław Piszczek

dot. naprawy drogi gminnej koło przystanku szkolnego w sąsiedztwie posesji Pana Baucza oraz naprawy szyby na tym przystanku;

PDFLp. 308.pdf (65,11KB)

PDFOdp. Lp. 308.pdf (36,47KB)
309. 22 czerwca 2021r. Paulina Kamińska

dot. prośby o dotarcie do właściciela posesji ul. Stawowa 14;

PDFLp. 309.pdf (65,48KB)

 
310. 22 czerwca 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. naprawy nawierzchni asfaltowej przy ul. Głównej w miejscach gdzie znajdują się poprzeczne przepusty kanalizacyjne, asfalt jest zapadnięty lub wybrzuszony po wcześniejszych naprawach co powoduje potężny hałas oraz pękanie budynków po przejechaniu pojazdu ciężarowego;

PDFLp.310.pdf (83,03KB)

PDFOdp. Lp. 310.pdf (39,99KB)
311. 22 czerwca 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. naprawienia drogi polnej z  Łosiowa do Nowej Wsi Małej;

PDFLp. 311.pdf (66,95KB)

 
312. 22 czerwca 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. wyrównania dróg polnych na terenie miejscowości Łosiów od Agro-polu do połowy ulicy Słonecznej oraz od byłej piekarni do końca miejscowości, oraz po drugiej stronie od stacji LPG do cmentarza;

PDFLp. 312.pdf (73,83KB)

PDFOdp. Lp 312.pdf (67,59KB)
313. 22 czerwca 2021r. Dariusz Zięba

dot. zwrócenia się do Zarządcy Potoku Borkowic-kiego o odtworzenie zniszczonej ścieżki pieszej i muru okalającego park przy potoku;

PDFLp. 313-315.pdf (81,78KB)

PDFOdp. Lp. 313.pdf (35,41KB)

PDFOdp. 313.pdf (181,18KB)

314. 22 czerwca 2021r. Dariusz Zięba

dot. usunięcia dziury w studzience w nawierzchni ul. Ojca Dominika w Skorogoszcz;

PDFLp. 313-315.pdf (81,78KB)

PDFOdp. Lp. 314.pdf (418,00KB)

PDFOdp. Lp.314.pdf (332,08KB)
PDFOdp. Lp. 314.pdf (256,24KB)
 

315. 22 czerwca 2021r. Dariusz Zięba

dot. interwencji w sprawie zacieków, odpadającego tynku, gzymsu w budynku przy ul. Zamkowej 14 w Skorogoszczy;

PDFLp. 313-315.pdf (81,78KB)

PDFOdp. Lp. 315.pdf (29,64KB)

PDFOdp. Lp. 315.pdf (46,92KB)

316. 22 czerwca 2021r. Anna Zacharewicz

dot. interwencji w powiecie o rzetelne wykoszenie poboczy na drodze Nowa Wieś Mała – Łosiów;

PDFLp. 316-317.pdf (68,63KB)

 
317. 22 czerwca 2021r. Anna Zacharewicz

dot. interwencji u mieszkańca wsi o posprzątanie walącej się stodoły na rów;

PDFLp. 316-317.pdf (68,63KB)

 
318. 22 czerwca 2021r. Robert Laszuk

dot. niedrożnej kanalizacji burzowej na ul. Partyzantów w Lewinie Brzeskim (szczególnie od skrzyżowania z ul. Narutowicza do nr 5;

PDFLp. 318-322, ponowione 291.pdf (172,32KB)

PDFOdp. Lp. 318.pdf (34,00KB)
319. 22 czerwca 2021r. Robert Laszuk

dot. zabezpieczenia ruin spalonego budynku przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim;

PDFLp. 318-322, ponowione 291.pdf (172,32KB)

PDFOdp. Lp. 319.pdf (26,72KB)

PDFOdp. Lp. 319.pdf (278,77KB)

PDFOdp. Lp. 319.pdf (245,80KB)

320. 22 czerwca 2021r. Robert Laszuk

dot. wyegzekwowania od właściciela sklepu ogólnospożywczego przy ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim naprzeciw Szkoły Podstawowej postawienia własnego kosza na śmieci;

PDFLp. 318-322, ponowione 291.pdf (172,32KB)

PDFOdp. Lp.320.pdf (92,48KB)
321. 22 czerwca 2021r. Robert Laszuk

dot. fotopułapek i sfotografowanych osób pod-rzucających odpady komunalne do pojemników usytuowanych na terenach rekreacyjnych, czy zostały wyciągnięte sankcje karne;

PDFLp. 318-322, ponowione 291.pdf (172,32KB)

PDFOdp. Lp 321.pdf (388,15KB)
322. 22 czerwca 2021r. Robert Laszuk

dot. ukrócenia aktów wandalizmu, zakłócenia ciszy nocnej na Rynku w Lewinie Brzeskim, brak interwencji Policji;

PDFLp. 318-322, ponowione 291.pdf (172,32KB)

PDFOdp. Lp. 322.pdf (34,57KB)

PDFOdp. Lp. 322.pdf (45,47KB)

PDFOdp. Lp. 322.pdf (29,34KB)

323. 22 czerwca 2021r. Roman Pudło

- dot. sprawdzenia możliwości podróżowania koleją INTERCITY z dworca kolejowego PKP w Lewinie Brzeskim w okresie trwania roku akademickiego w dniach od piątku do niedzieli w godzinach popołudniowych;

PDFLp.323.pdf (63,68KB)

PDFOdp. Lp. 323.pdf (32,97KB)
324. 08 lipca 2021r. Robert Laszuk  

dot. zdyscyplinowania części osób pobierających świadczenie z OPS w postaci posiłku wydawanego w punkcie przy ulicy Konopnickiej. Niektóre osoby korzystające z posiłku spożywają alkohol, załatwiają potrzeby fizjologiczne , resztki jedzenia zostawiają na chodniku i terenach zielonych

PDFLp. 324.pdf (65,49KB)

 

PDFodp. 324.pdf (237,64KB)
325. 16 lipca 2021r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. wycięcia konarów drzewa, które zasłaniają tablicę informacyjną kierunku jazdy Opole-Brzeg, znak umieszczony jest przy ulicy Mickiewicza na terenie PSP w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 325.pdf (66,03KB)

PDFodp. 325 PSP.pdf (122,54KB)
PDFodp. 325.pdf (124,40KB)
 
326. 16 lipca 2021r. Dariusz Zięba

dot. usunięcia gałęzi przysłaniających lampy oświetlające przy Nysie Kłodzkiej na ulicy Zamkowej w Skorogoszczy

PDFLp. 326.pdf (81,59KB)

PDFOdp. 326.pdf (119,50KB)
327. 16 lipca 2021r. Dariusz Zięba

dot. wytyczenia geodezyjnego drogi ul. Dębowa w Skorogoszczy

PDFLp. 327.pdf (81,59KB)

PDFOdp. 327.pdf (106,40KB)
328.

16 lipca 2021r.

 

 

 

 

 

ponowiono 21 grudnia 2021r.

Dariusz Zięba

dot. wyczyszczenie nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Akacjowej, chwasty oraz trawa utrudniają odpływ wody do studzienek

PDFLp. 328.pdf (81,59KB)

 

PDFLp. 328.pdf (503,15KB)

PDFodp. 328.pdf (119,54KB)

 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 328.pdf (241,51KB)

329. 16 lipca 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. wyczyszczenia studzienek kanalizacyjnych przy ul. Głównej 1 w Łosiowie, droga z Agropolu do Kościoła

PDFLp. 329.pdf (58,88KB)

PDFOdp. 329.pdf (118,82KB)
330. 02 sierpnia 2021r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. wykonania bezpiecznego przejścia dla osób niepełnosprawnych, poprzez obniżenie krawężnika przy chodniku na  Rynku w Lewinie Brzeskim obok kwiaciarni i Domu Kultury, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się

PDFLp. 330.pdf (59,55KB)

PDFOdp. Lp. 330.pdf (41,15KB)
331. 17 sierpnia 2021r. Robert Laszuk

dot. powstałej dziury w chodniku ulicy Fabrycznej w Lewinie Brzeskim. Prośba o zabezpieczenie oraz naprawienie nawierzchni chodnika ulicy Fabrycznej na wysokości posesji 1A

PDFLp. 331.pdf (389,69KB)

PDFOdp. Lp. 331.pdf (32,33KB)
332. 22 września 2021r. Anna Zacharewicz

dot. oczyszczenia rowu w miejscowości Ptakowice wieś;

dot. doprowadzenia światła na boisku oraz drogi asfaltowej jako dojścia do tego terenu;

PDFLp.332.pdf (480,24KB)

PDFOdp. Lp 332.pdf (271,57KB)

PDFOdp. Lp. 332.pdf (245,80KB)
 

333 22 września 2021r. Piotr Czepułkowski

 dot. prośby o zagrodzenie końcówek ulic statycznych z granicą pola  aby uniemożliwić skracanie drogi przez pojazdy rolnicze, bądź ustawienie znaków zakazujących wjazdu na osiedle „Zatorze” przez ciężkie pojazdy rolnicze.

PDFLp.333.pdf (453,48KB)

PDFOdp.Lp. 333.pdf (321,37KB)

PDFOdp. Lp. 333.pdf (272,19KB)

334. 28 września 2021r. Stanisław Piszczek

dot. doprowadzenie prądu i instalacji oświetlenia na obiekt rekreacyjno – sportowy w miejscowości Oldrzyszowice,

- dot. dofinansowania w 2022 roku  remontu świetlicy wiejskiej w Oldrzyszowicach i uwzględnienie tej prośby przy planowaniu budżetu gminy Lewin Brzeski na 2022 rok

PDFLp. 334.pdf (566,10KB)

PDFOdp. Lp. 334.pdf (694,00KB)
335. 28 września 2021r. Ilona Gwizdak

dot. oczyszczenia rowu przy drodze gminnej do miejscowości Błażejowice, w okolicy miejscowości.

PDFLp.335.pdf (418,26KB)

PDFOdp. Lp. 335 , 336.pdf (280,95KB)
336. 28 września 2021r. Ilona Gwizdak

dot. remontu ulicy Zamkowej – chociażby cząstkowego, ponieważ dziury w asfalcie utrudniają, uniemożliwiają poruszanie się po drodze gminnej

PDFLp. 336.pdf (427,51KB)

PDFOdp. Lp. 335 , 336.pdf (280,95KB)
337. 28 września 2021r. Rober Laszuk

dot. montażu dwóch progów zwalniających w ulicy Fabrycznej w Lewinie Brzeskim.

PDFLp. 337.pdf (476,94KB)

PDFOdp. Lp.337.pdf (283,67KB)
338. 28 września 2021r. Anna Zacharewicz

dot. ustawienia znaków „Uwaga Dzieci” przy przystankach na drodze powiatowej Nowa Wieś Mała, znaki namalowane na drodze są mało widoczne i się ścierają

PDFLp. 338.pdf (458,57KB)

PDFOdp. Lp. 338.pdf (236,97KB)

PDFOdp. Lp. 338.pdf (804,96KB)

PDFOdp. Lp. 338.pdf (794,81KB)

339. 28 września 2021r. Roman Pudło

dot. podjęcia działań zapobiegających dewastacji znaków drogowych oraz ich naprawę

PDFLp. 339.pdf (491,37KB)

PDFOdp. Lp. 339.pdf (243,32KB)
340. 28 września 2021r. Roman Pudło

dot. właściwego zainstalowania (poprawy) hydrantu przy znaku „STOP” przy ulicy Kościuszki i Kosynierów

PDFLp. 340.pdf (494,90KB)

PDFOdp. Lp. 340.pdf (237,29KB)

PDFOdp. Lp. 340.pdf (28,06KB)

341. 28 września 2021r. Waldemar Włodek

dot. podjęcia naprawy w nawierzchni chodników z kostki granitowej oraz podjęcie starań w kierunku poprawy estetyki i funkcjonalności lewińskiego rynku – uzupełnienie ubytków w nawierzchni i wzmocnienie miejsc, gdzie kostka się zapadła (pierzeja zachodnia i południowa przy studzienkach  ściekowych np. przy zbiegu ulicy Matejki oraz na wysepkach na drzewkach

PDFLp. 341.pdf (294,63KB)

PDFOdp. 341 342.pdf (320,71KB)
342. 28 września 2021r. Waldemar Włodek

dot. naprawy uszkodzenia nawierzchni chodnika  w pobliżu inwestycji budowlanej przy zbiegu ulic Matejki i Pocztowej oraz w ciągu ulicy Matejki na wysokości budynku nr 8 (niewielki fragment ma luźne kostki)

PDFLp. 342.pdf (298,16KB)

PDFOdp. 341 342.pdf (320,71KB)
343. 28 września 2021r. Waldemar Włodek

dot. podjęcia kroków ws. ustalenia sprawców niszczących infrastrukturę w parku między Orlikiem a krzyżem pokutnym – z wykorzystaniem monitoringu oraz uchronienie tego terenu przed dalszym wandalizmem. Prośba o włączenie i zaangażowanie Straży Miejskiej oraz Policji

PDFLp. 343.pdf (263,46KB)

PDFOdp. Lp. 343.pdf (286,22KB)
344. 15 października 2021r. Robert Laszuk

- dot. zlecenia przycięcia gałęzi rosnących drzew i krzewów dla korzystających z chodników w całym mieście (w szczególności ul. Sikorskiego, Mickiewicza, Narutowicza, Dzierżonia – przy placu zabaw)

PDFLp. 344.pdf (429,13KB)

PDFOdp. Lp. 344.pdf (940,31KB)

PDFOdp. Lp. 344.pdf (319,56KB)

345.

15 października 2021r.

ponowiona na L sesji

Dn. 24.05.2022

Dariusz Zięba

- dot. przycięcia gałęzi wystających na jezdnię przy ul. J. Kani w Skorogoszczy; - dot. przycięcia gałęzi wystających na jezdnię przy ul. J. Kani w Skorogoszczy;

PDFLp. 345.pdf (423,31KB)

PDFLp.345 (2).pdf (498,03KB)
 

PDFOdp. Lp. 345.pdf (255,98KB)

PDFOdp. Lp. 345.pdf (309,80KB)

PDFOdp. Lp.345.pdf (221,37KB)
 

346. 15 października 2021r. Waldemar Włodek

- dot. przycięcia krzewów dla zwiększenia widoczności i poprawy bezpieczeństwa przy wyjeździe z ulicy Nysańskiej na ulicę Kościuszki w Lewinie Brzeskim;

PDFLp. 346.pdf (228,88KB)

PDFOdp. Lp. 346.pdf (1,55MB)
347. 26 października 2021r. Stanisław Piszczek

dot. montażu progów zwalniających na drodze gminnej Przecza – Lewin Brzeski w sąsiedztwie posesji nr 66, przed zakrętem i za zakrętem na wysokości posesji nr 68

PDFLp. 347.pdf (479,58KB)

PDFOdp. Lp. 347.pdf (545,02KB)
348.

26 października 2021r.

 

 

 

ponowiona na XLV sesji

dnia 11.02.2022

Łukasz Bacajewski

dot. zamontowania lustra na wyjeździe z marketu Dino w Łosiowie ul. Głównej. Stare lustro zostało zniszczone lub skradzione;

PDFLp. 348.pdf (482,62KB)

 

PDFLp. 348.pdf (518,14KB)

PDFOdp. Lp. 348.pdf (261,63KB)

PDFOdp. Lp. 348.pdf (260,73KB)

 

 

PDFOdp. Lp. 348.pdf (269,28KB)

349. 26 października 2021r. Łukasz Bacajewski

dot. wydłużenia czasu oświetlenia chodników przy ulicy Kolejowej

PDFLp. 349.pdf (482,62KB)

PDFOdp. Lp. 349.pdf (217,32KB)
350. 26 października 2021r. Robert Laszuk

dot. podjęcie działań w celu zmiany usytuowania miejsca boksu pojemników na odpady komunalne zlokalizowanego na skwerze przy ulicy Kościuszki na wysokości posesji 20 do 24

PDFLp. 350.pdf (522,75KB)

PDFOdp. Lp. 350.pdf (408,91KB)

PDFOdp. Lp. 350.pdf (1,34MB)

351. 26 października 2021r. Roman Pudło

dot. rozważenia potrzeby zainstalowania lustra ulicznego na skrzyżowaniu ulic Hallera i Kościuszki; manewr skrętu w lewo jest utrudniony ze względu na blisko stojący budynek, a przejście dla pieszych na ulicy Kościuszki jest blisko skrzyżowania;

PDFLp. 351.pdf (443,29KB)

PDFOdp. Lp. 351.pdf (246,08KB)

PDFOdp. Lp. 351.pdf (767,54KB)

352. 26 października 2021r. Dariusz Zięba

dot. informacji na jakim etapie jest odtworzenie ścieżki rowerowej (drogi gminne) z Niwy do Skorogoszczy

PDFLp. 352.pdf (429,48KB)

PDFOdp. Lp. 352.pdf (255,20KB)
353. 10 listopada 2021r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. przycięcia drzew rosnących przy ul. Kasztanowej i posprzątanie liści spadających z drzew

PDFLp. 353.pdf (450,83KB)

PDFOdp. Lp.353.pdf (219,71KB)
354. 10 listopada 2021r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. zasypania dziur na cmentarzu komunalnym w alei głównej i bocznych

PDFLp. 354.pdf (450,83KB)

PDFOdp. Lp.354.pdf (256,77KB)
355. 10 listopada 2021r. Robert Laszuk

dot. wyrównania nawierzchni przejazdu kolejowego na ul. Powstańców Śląskich, droga wojewódzka nr 458 przed wiaduktem kolejowym

PDFLp. 355.pdf (432,13KB)

PDFOdp. Lp. 355.pdf (261,17KB)

PDFOdp. Lp. 355.pdf (282,50KB)

356.

10 listopada 2021r.

 

Waldemar Włodek

dot. poprawy utwardzenia nawierzchni ulicy Stromej w Lewinie Brzeskim. Obecny stan powoduje powstawanie kałuż oraz błotnistą nawierzchnię

PDFLp. 356.pdf (449,47KB)

PDFOdp. Lp. 356.pdf (254,98KB)
357.

17 listopada 2021r.

międzysesyjna

 

Stanisław Piszczek

dot. ujęcia w planie rozbudowy ulicznego oświetlenia możliwości dowieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 109 przy posesji 30 C w Przeczy.

PDFLp. 357.pdf (232,95KB)

PDFOdp. Lp. 357.pdf (261,38KB)
358. 23 listopada 2021r. Zbigniew Gąsiorowskii

 dot. przycięcia konarów drzew zwisających na chodniki w Lewinie Brzeskim

PDFLp.358.pdf (438,02KB)

PDFOdp. Lp. 358.pdf (344,00KB)
359. 25 listopada 2021r. Łukasz Bacajewski

-  dot. naprawy lampy ulicznej w Łosiowie przy ulicy Słonecznej ponieważ lampa nie świeci;

PDFLp. 359.pdf (410,41KB)

PDFOdp. Lp.359.pdf (249,31KB)
360. 25 listopada 2021r. Robert Laszuk

dot. podjęcia działań w celu wykonania chodnika w ulicy Powstańców Śląskich, droga wojewódzka nr 4528 w kierunku ulicy Kolejowej w Lewinie Brzeskim. Ma to zapewnić bezpieczne połączenie komunikacji pieszo-rowerowej z budowaną ścieżką rowerową w ulicy Kolejowej;

PDFLp. 360, 361.pdf (467,34KB)

PDFOdp. Lp. 360.pdf (479,32KB)
PDFOdp. Lp. 360.pdf (310,73KB)
361. 25 listopada 2021r. Robert Laszuk

dot. ustawienia znaku drogowego ograniczającego wjazd pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 t. w ulicę Krasickiego z ulicy Sikorskiego w kierunku torów kolejowych (ulica ślepa) w Lewinie Brzeskim;

PDFLp. 360, 361.pdf (467,34KB)

PDFOdp. Lp. 361.pdf (664,29KB)

PDFOdp. Lp. 361.pdf (468,80KB)

362. 21 grudnia 2021r. Dariusz Zięba

dot. usunięcia na ulicy Cmentarnej Skorogoszcz-Chróścina dziury na zapadającym się przepuście pod drogą

PDFLp. 362.pdf (499,62KB)

PDFOdp. Lp. 362.pdf (244,99KB)
363. 21 grudnia 2021r. Robert Laszuk

dot. załatania dziur w nawierzchni ulicy Kolejowej w Lewinie Brzeskim;

PDFLp. 363.pdf (396,35KB)

PDFOdp. Lp. 363.pdf (244,30KB)
364. 21 grudnia 2021r. Waldemar Włodek

dot. pilnego utwardzenia uliczki Stromej w Lewi-nie Brzeskim w związku z pogorszeniem stanu drogi z uwagi na zwiększony ruchy. Naprawa i położenie asfaltu poprawi wygląd i funkcjonalność

PDFLp. 364.pdf (245,01KB)

PDFOdp. Lp. 364.pdf (249,17KB)
365. 25 stycznia 2022r. Dariusz Zięba

dot. zwrócenia się do KOWR w Opolu o nieodpłatne przekazanie Gminie Lewin Brzeski dawnego wyrobiska piasku na osiedlu Kolonia w Skorogoszczy przy ul. Armii Krajowej w celach rekreacyjnych

PDFLp. 365.pdf (475,47KB)

PDFOdp. Lp.365.pdf (555,21KB)
366. 25 stycznia  2022r. Roman Pudło

dot. udrożnienia (odbudowy) fragmentu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe powodujące zastoiny, które przedostając się do piwnicy budynku przy ul. Kościuszki 25 chronicznie ją zalewają i powodują zagrzybienie budynku. Zastoiny przy opadach dotyczą całego terenu remizy OSP i terenu zabudowy budynku ul. Kościuszki 25

PDFLp. 366.pdf (492,94KB)

PDFOdp. Lp.366.pdf (267,96KB)

PDFOdp.Lp.366.pdf (527,12KB)
 

 

367. 11 luty 2022r.

Ilona Gwizdak

 

dot. remontu drogi powiatowej przechodzącej przez miejscowość Borkowice. Niedawny remont został wykonany niedbale, dziury pojawiły się w tych samych miejscach;

PDFLp. 367.pdf (460,14KB)

PDFOdp. Lp. 367.pdf (704,71KB)
368.

11 luty 2022r.

Paulina Kamińska

 

dot. usunięcia ubytków w drodze na ulicy Kolejowej w Łosiowie, od wjazdu na Osiedle Barona do stacji PKP;

PDFLp. 368.pdf (447,61KB)

PDFOdp. Lp. 368.pdf (277,42KB)
369.

11 luty 2022r.

Paulina Kamińska

 

dot. zwrócenia się do Komendanta Policji w Brzegu z zapytaniem:

1) Czy komenda Wojewódzka Policji powołała Komisję, która działa na terenie województwa opolskiego w celu sprawdzenia funkcjonowania stanowisk kierowania w Komisariatach podległych?;

2) Czy Komendant Powiatowy Policji w Brzegu wchodzi w skład powyższej komisji?;

3) Czy Komenda Wojewódzka Policji w Opolu rozważa likwidację stanowiska kierowania w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim?;

4) Czy likwidacja powyższego stanowiska kierowania wiązałaby się z zamknięciem Komisariatu w godzinach nocnych?

PDFLp. 369.pdf (350,17KB)

PDFOdp. Lp.369.pdf (342,92KB)

PDFOdp. Lp. 369.pdf (540,02KB)

370.

11 luty 2022r.

Anna Zacharewicz

dot. wykonania małych zatoczek i pasów, aby dzieci mogły bezpiecznie przejść, ruch jest bardzo duży, co jest niebezpieczne dla dzieci.

PDFLp. 370.pdf (475,69KB)

PDFOdp. Lp. 370.pdf (310,58KB)
371.

11 luty 2022r.

Waldemar Włodek

dot. umieszczenia progu zwalniającego w ciągu ulicy Krótkiej w Lewinie Brzeskim przy zakręcie na wysokości poczty, gdzie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych.

PDFLp. 371.pdf (460,14KB)

PDFOdp. Lp. 371.pdf (625,33KB)
372.

Międzysesyjna

18 luty 2022r.

Piotr Czepułkowski

dot. wymiany uszkodzonego lustra na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego z Aleją Wojska Polskiego. Całe lustro ma uszkodzoną lakierem lub inną substancją taflę, lewa strona lustra jest matowa, przez co nie zapewnia widoczności dla pojazdów wyjeżdzających z ulicy podporządkowanej

PDFLp. 372.pdf (401,48KB)

PDFOdp. Lp. 372.pdf (288,55KB)
373.

Międzysesyjna

18 luty 2022r.

Piotr Czepułkowski

dot. nieprawidłowości infrastruktury dworca PKP w Lewinie Brzeskim:

1) nagłośnienie w pomieszczeniu poczekalni dworca nie działa przez co nie słychać komunikatów;

2) brak widocznego regulaminu i harmonogramu dyżurów kas biletowych, przyjezdni nie wiedzą w jakich porach można zakupić bilety;

3) zegary w poczekalni i na peronach są rozsynchronizowane lub nie pokazują aktualnego czasu podróżnym.

Prośba o przekazanie uwag dla zarządcy dworca kolejowego

PDFLp. 373.pdf (372,70KB)

PDFOdp. Lp. 373.pdf (309,12KB)
 
374. 11 marca 2022r. Stanisław Piszczek

dot. interwencji u Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie przywrócenia pociągu Przewozy regionalne Opole-Wrocław po godzinie 22.00, wcześniej był pociąg o 22.40, aktualnie ostatni pociąg z Opola do Wrocławia jest o godzinie 21.00. Uczniowie i osoby pracujące w Opolu  nie mają możliwości dostania się do domu. Przewozy Regionalne Wrocławskie mają pociąg  z Wrocławia do Opola po 22.00

PDFLp. 374.pdf (515,26KB)

PDFOdp.Lp.374.pdf (287,98KB)
375. 11 marca 2022r. Robert Laszuk

dot. prośby w imieniu mieszkańców ulicy Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim o naprawę chodnika w miejscu powstałej zapadliny

PDFLp. 375.pdf (441,03KB)

PDFOdp. Lp.375.pdf (259,50KB)
376. 11 marca 2022r. Waldemar Włodek

dot. rozważenia zmiany organizacji ruchu pojazdów na ul. Aleja Wojska Polskiego. Istnieje tam problem z przejazdem z uwagi na parkujące samochody mieszkańców, gdzie na długim odcinku pojazdy nie mogą się ominąć, więc jadący korzystają z jednego pasa ruchu, co doprowadza do zagrożenia bezpieczeństwa.

Prośba o wprowadzenie podobnych zmian w organizacji ruchu na ul. Narutowicza w związku z dużą ilością aut zaparkowanych w jej ciągu

PDFLp. 376.pdf (523,92KB)

PDFOdp.Lp. 376.pdf (317,94KB)
377. 24 marca 2022r. Stanisław Piszczek

dot. wykoszenia trawy na działce gminnej w sołectwie Przecza naprzeciwko cmentarza

PDFLp. 377.pdf (457,22KB)

PDFOdp.Lp.377.pdf (230,96KB)
378. 24 marca 2022r. Robert Laszuk

dot. wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej, Moniuszki i Chopina w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 378.pdf (475,30KB)

PDFOdp.Lp.378.pdf (648,70KB)

PDFOdp.Lp.378 (2).pdf (493,79KB)
PDFOdp.Lp.378 (3).pdf (310,07KB)
 

379. 24 marca 2022r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. namalowania pasów na jezdni przy ulicy Moniuszki:

1) skrzyżowanie ul. Moniuszki / Kilińskiego;

2)skrzyżowanie ul. Moniuszki/ Węgierska;

3) na wprost sklepu Biedronka

PDFLp. 379.pdf (514,86KB)

PDFOdp.Lp. 379.pdf (263,97KB)

PDFOdp. Lp. 379, 380.pdf (319,15KB)

PDFOdp. Lp.379.pdf (290,40KB)
 

 

380. 24 marca 2022r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. naprawy ul. Rzeźniczej – uzupełnienie ubytków ( stoją odstoiny wody)

PDFLp. 380.pdf (514,86KB)

PDFOdp. Lp. 379, 380.pdf (319,15KB)
381. 29 marca 2022r. Stanisław Piszczek

dot. sprzeciwu budowy elektrowni słonecznych na terenie sołectwa Oldrzyszowice i Przecza na obszarze 500 hektarów

PDFLp. 381.pdf (465,59KB)

PDFOdp. Lp. 381.pdf (914,58KB)
382. 29 marca 2022r. Łukasz Bacajewski

dot. uzupełnienia nawierzchni (ubytków nawierzchni)po zimie w Łosiowie przy ul. Głównej 1 koło OODR w Łosiowie

PDFLp. 382.pdf (462,79KB)

PDFOdp.Lp.382.pdf (232,80KB)
383. 29 marca 2022r. Piotr Czepułkowski

dot. naprawy dużych ubytków w nawierzchni ulicy Hallera; powstałe uszkodzenia mają negatywny wpływ na stan zawieszenia i kół przejeżdżających samochodów

PDFLp. 383.pdf (468,49KB)

PDFOdp.Lp.383.pdf (254,77KB)

PDFOdp.Lp.383.pdf (288,75KB)
 

384. 29 marca 2022r. Roman Pudło

dot. informacji czy gmina posiada schrony dla ludności na wypadek działań wojennych podobnych do tych na Ukrainie. Jeśli takowe schrony istnieją proszę o określenie ile ich jest i dla jakiej liczby mieszkańców?

PDFLp. 384.pdf (464,56KB)

PDFOdp.Lp. 384.pdf (234,64KB)
385. 29 marca 2022r. Waldemar Włodek

dot. doprowadzenia do stanu używalności i porządku wyjazdu z ulicy Stromej do ulicy Pocztowej gdzie rozsypano tłuczeń na kostkę, „trelinkę” oraz trawnik

PDFLp. 385.pdf (477,06KB)

PDFOdp.Lp.385.pdf (222,78KB)
386. 30 marca 2022r. Robert Laszuk

dot. podjęcia działań w celu usunięcia osób bezdomnych koczujących w murowanym boksie na odpady komunalne zlokalizowanym na terenie byłego Ośrodka Zdrowia w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki 52 oraz zabezpieczenia boksu w taki sposób, aby w przyszłości nikt nieupoważniony nie mógł samowolnie zagospodarować na własne potrzeby w/w boks

PDFLp. 386.pdf (470,07KB)

PDFOdp. Lp.386.pdf (382,27KB)
387. 26 kwietnia 2022r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. naprawy lustra zlokalizowanego na roku ulicy Kilińskiego oraz ul. Moniuszki

PDFLp. 387.pdf (463,38KB)

PDFOdp.Lp.387.pdf (279,87KB)
388. 26 kwietnia 2022r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. umycia lustra zlokalizowanego na rogu ulicy Kilińskiego z ul. Aleja Wojska Polskiego

PDFLp.388.pdf (463,38KB)

PDFOdp.Lp.388.pdf (208,52KB)

PDFOdp.Lp.388.pdf (283,40KB)

389.

26 kwietnia 2022r.

ponowiono

LIII sesja

27.09.2022

Leszek Fornal

dot. remontu drogi gminnej nieutwardzonej z Kantorowic do Nowej Wsi Małej – prośba aby zwrócić się do Marszałka Województwa i skorzystać z Funduszu Remontu Dróg Transportu Rolnego

PDFLp. 389.pdf (472,52KB)

PDFLp. 389.pdf (466,84KB)
 

PDFOdp. Lp. 389.pdf (266,38KB)
390. 26 kwietnia 2022r. Leszek Fornal

dot. naprawy bieżącej dróg gminnych utwardzonych – dziury w asfalcie drogi gminnej w Kantorowicach

PDFLp.390.pdf (472,52KB)

PDFOdp. Lp. 390.pdf (263,59KB)
 
391. 26 kwietnia 2022r. Robert Laszuk

dot. podjęcia działań w celu uporządkowania terenu oraz naprawienia drogi dojazdowej w okolicy tzw. „Łysej Góry”. Grupa wędkarzy poprosiła o uporządkowanie terenu z pozostałości tj. gruzu, nadmiaru ziemi oraz innego typu śmieci, które zostały nawiezione podczas realizowanej inwestycji „Przebudowa mostu nad kanałem ulgi rzeki Nysy Kłodzkiej” oraz naprawić drogę dojazdową

PDFLp.391.pdf (434,85KB)

PDFOdp. Lp.391.pdf (726,30KB)

PDFOdp. Lp. 391.pdf (299,78KB)
 

392. 26 kwietnia 2022r. Waldemar Włodek

dot. zgłoszenia w związku z interwencją mieszkańców Lewina Brzeskiego z ulicy Kościuszki nr 73 i 73 A – prośba o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu kołowego dla tych mieszkańców, aby mogli dojeżdżać do posesji od strony ul. Mickiewicza.

Obecnie kilkunastometrowy odcinek drogi od budynku 73 jest jednokierunkowy i prowadzi tylko w kierunku ulicy Mickiewicza obok byłej gazowni, zaś dojazd możliwy jest tylko przez plac kolejowy przy stacji PKP

PDFLp.392.pdf (232,93KB)

PDFOdp. Lp.392.pdf (383,16KB)
393. 26 kwietnia 2022r. Dariusz Zięba

dot. propozycji nadania nazwy ulicy na odcinku drogi od wiaduktu kolejowego (u. Powstańców Śląskich) do Chorzelina (ul. Chorzelin). Proponowana nazwa ul. SKOROGOSKA

PDFLp. 393.pdf (445,30KB)

PDFOdp. Lp. 393.pdf (289,52KB)
394.

24 maj 2022r.

L sesja 

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

dot. podjęcia działań w celu usunięcia osób bezdomnych koczujących w murowanym boksie na odpady komunalne zlokalizowanym na terenie byłego Ośrodka Zdrowia w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki 52 oraz zabezpieczenia boksu w taki sposób, aby w przyszłości nikt nieupoważniony nie mógł samowolnie zagospodarować na własne potrzeby w/w boks.

PDFLp.394.pdf (450,50KB)
 

PDFOdp. Lp. 394.pdf (493,59KB)
 
395.

24 maj 2022r.

L sesja 

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

dot. przycięcia gałęzi wystających na jezdnię przy ul. J. Kani w Skorogoszczy;

PDFLp.395.pdf (498,03KB)
 

PDFOdp. Lp.395.pdf (223,14KB)
 
396.

24 maj 2022r.

L sesja 

Ilona Gwizdak

Borkowice

dot. prośby w imieniu sołectwa Golczowice o wycinkę drzew przy ulicy Opolskiej przy zakręcie w sąsiedztwie ulicy Leśnej. Drzewa zagrażają zabudowaniom gospodarczym oraz poruszającym się po drodze powiatowej. Dodatkowo prosimy o zgłoszenie wycięcia suchego drzewa przy drodze powiatowej, przy skręcie z drogi wojewódzkiej (od Naroka) na drogę powiatową w kierunku Golczowic.

PDFLp.396.pdf (479,08KB)
 

PDFOdp. Lp.396.pdf (542,83KB)

PDFOdp. Lp. 396.pdf (151,17KB)

PDFOdp. Lp. 396.pdf (140,63KB)

PDFOdp. Lp. 396.pdf (316,19KB)
 

397.

24 maj 2022r.

L sesja 

Roman Pudło

Lewin Brzeski

dot. prośby o zlikwidowanie dziury (ubytku) w przejściu dla pieszych na ul. Kosynierów, przy ul. Kościuszki. W/w ubytek stwarza zagrożenie bezpieczeństwa szczególnie pieszych i rowerzystów. Podobny temat występuje na ul. Narutowicza przy wskazanych posesjach.

PDFLp.397.pdf (455,10KB)
 

PDFOdp. Lp.397.pdf (259,41KB)
 
398.

24 maj 2022r.

L sesja 

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

dot. prośby o przycinkę drzew i krzewów rosnących przy chodnikach ulic w Lewinie Brzeskim. W niektórych miejscach drzewa i krzewy uniemożliwiają przejście chodnikiem i osoby muszą wchodzić na jezdnię, co stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Taka sytuacja szczególnie występuje w ciągu ul. Sikorskiego, Narutowicza, Mickiewicza, Konopnickiej. Prośba o dokonanie przeglądu w tym temacie ulic w całym mieście oraz dokonanie stosownej przycinki w celu udrożnienia ciągów komunikacyjnych.

PDFLp.398.pdf (441,63KB)
 

PDFOdp. Lp. 398.pdf (763,81KB)

PDFOdp. Lp. 389.pdf (249,12KB)
 

399.

24 maj 2022r.

L sesja 

Łukasz Bacajewski

Lewin Brzeski

dot. prośby o przegląd ogrodzenia na ulicy Sportowej w Łosiowie (luźne przęsła ogrodzenia).

PDFLp. 399.pdf (460,40KB)
 

PDFOdp. Lp.399.pdf (264,97KB)

PDFOdp. Lp.399.pdf (264,28KB)
 

400.

24 maj 2022r.

L sesja 

Łukasz Bacajewski

Lewin Brzeski

dot.  poprawienia lustra naprzeciwko sklepu Dino w Łosiowie;

PDFLp. 400.pdf (460,40KB)
 

PDFOdp. Lp.400.pdf (258,40KB)

PDFOdp. Lp. 400.pdf (450,08KB)
 

401.

15.06.2022

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. wyczyszczenia i uporządkowania poboczy ulicy Cichej w Lewinie Brzeskim. Prośba również o sprawdzenie studzienek kanalizacji deszczowej, gdyż w niektórych miejscach nagromadziły się zanieczyszczenia utrudniające odpływ wód opadowych.

PDFLp. 401.pdf (297,80KB)
 

PDFOdp.Lp.401.pdf (241,46KB)
 
402.

21.06.2022

LI sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. o podjęcia działań w celu wykonania instalacji odprowadzającej wodę opadową z zadaszenia nad kontenerami służącymi do gromadzenia odpadów komunalnych w gminnym punkcie zbiórki zlokalizowanym na terenie oczyszczali ścieków w Lewinie Brzeskim. Konstrukcja dachu została zaprojektowana i wykonana dwuspadowo ale ze spadkiem do środka konstrukcji dachu. Wszystka woda zebrana z całej połaci dachu wlewa się do podstawionych kontenerów, prowadzi to bezpośrednio do wsiąkania wody w zgromadzone odpady typu tapczany, wersalki, fotele, materace, meble, bioodpady itp. co powoduje znacznie zwiększoną wagę odstawianych odpadów na instalację przetwarzającą a w konsekwencji podwyższa koszty obsługi całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Prośba o jak najszybsze wykonanie instalacji odwadniającej dach.

PDFLp.402.pdf (3,15MB)
 

PDFOdp.Lp.402.pdf (357,95KB)
 
403.

21.06.2022

LI sesja

Paulina Kamińska

Łosiów

- dot. uzupełnienia ubytków w nawierzchni grogi głównej przebiegającej przez miejscowość Strzelniki;

PDFLp.403.pdf (450,59KB)
 

PDFOdp.Lp.403.pdf (220,40KB)
 
404.

21.06.2022

LI sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. objęcia opłatami osób biwakujących na gminnych terenach rekreacyjnych, w związku z rosnącymi kosztami związanymi z oczyszczaniem z odpadów i ich utylizacją;

PDFLp.404.pdf (466,87KB)
 

PDFOdp. Lp.404.pdf (277,58KB)
 
405.

21.06.2022

LI sesja

Roman Pudło

Lewin Brzeski

- dot. prośby o odtworzenie lub zaniechanie ustawienia zdewastowanego znaku „uwaga przejście dla pieszych” na terenie centrum przesiadkowego. Propozycja wykorzystania znajdującego się w tym miejscu  monitoringu w celu ustalenia sprawcy.

PDFLp.405.pdf (469,21KB)
 

PDFOdp.Lp.405.pdf (277,59KB)
 
406.

21.07.2022

międzysesyjna

Paulina Kamińska

Łosiów

- dot. . prośby o wykoszenie działki nr 311/6. Działka należy do zasobów gminy, nie jest użytkowana, co spowodowało jej duże zachwaszczenie. Porosłe rośliny dochodzą do 2 metrów wysokości, są siedliskiem gryzoni i rozsiewają się na sąsiadujące posesje.

PDFLp.406.pdf (276,45KB)
 

PDFOdp. Lp. 406.pdf (116,41KB)

 
407.

01.09.2022

LII sesja

Zbigniew Gąsiorowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o dostawienie koszy na śmieci przy głównych ulicach Moniuszki, Kościuszki, Aleja Wojska Polskiego;

PDFLp. 407.pdf (477,86KB)
 


PDFOdp. Lp. 407.pdf (301,65KB)

PDFOdp. Lp.407.pdf (301,58KB)
 

408.

01.09.2022

LII sesja

Zbigniew Gąsiorowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby osób mieszkających przy ulicy Moniuszki 31 o zamontowanie foto pułapki (kamerki), która pomogłaby zlokalizować, kto podrzuca gabaryty, stare meble, wersalki, itp.

PDFLp. 408.pdf (477,86KB)
 


PDFOdp. Lp. 408.pdf (255,34KB)
 
409.

01.09.2022

LII sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. prośby o pilne usunięcie dwóch suchych drzew przed placem szkolnym w Skorogoszczy przy ul. Zamkowej 8. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu dzieci oraz przechodzących przez park.

PDFLp .409.pdf (515,81KB)
 

PDFOdp. Lp. 409.pdf (236,94KB)

 
410.

01.09.2022

LII sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. ścieżki rowerowej ze Skorogoszczy z mostu do Lewina Brzeskiego – prośba o oznakowanie poziome (na czerwono) pasa drogowego na drodze krajowej;

PDFLp. 410.pdf (515,81KB)
 

PDFOdp. Lp. 410.pdf (383,39KB)

 
411.

01.09.2022

LII sesja

Łukasz Bacajewski

Łosiów

- dot. prośby o przycięcie gałęzi na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej ul. Słowackiego  z drogą gminną ul. Słoneczna ponieważ zasłaniają wyjazd z ul. Słonecznej w Łosiowie;

PDFLp. 411.pdf (459,46KB)
 

PDFOdp. Lp. 411.pdf (214,45KB)

 
412.

01.09.2022

LII sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o oznakowanie przejścia dla pieszych przed mostem na rz. Nysa Kłodzka , na drodze powiatowej (ul. Kościuszki).

PDFLp. 412.pdf (461,51KB)
 

PDFOdp. Lp.412.pdf (265,11KB)

 
413.

14.09.2022

międzysesyjna

Paulina Kamińska

Łosiów

- dot. prośby o usunięcie nadmiaru gałęzi, które zasłaniają latarnię uliczną. Latarnia znajduje się na osiedlu Barona przy bloku nr 13, 15. Liście i gałęzie całkowicie zasłaniają światło z latarni, która obecnie generuje koszty za prąd i nadaremnie oświetla jedynie koronę drzewa.

PDFLp. 413.pdf (266,89KB)
 


PDFOdp. Lp. 413.pdf (28,09KB)
 
414.

27.09.2022

LIII sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. prośby mieszkańców osiedla Kolonia w Skorogoszczy o ustawienie znaków ograniczających wjazd na teren osiedla dla pojazdów z większym tonażem. Nowo utworzone nawierzchnie są narażone na zniszczenie.

PDFLp. 414.pdf (471,93KB)
 


PDFOdp.Lp.414.pdf (285,91KB)

PDFOdp. Lp. 414.pdf (298,05KB)
 

415.

27.09.2022

LIII sesja

Paulina Kamińska

Łosiów

- dot. prośby mieszkańców Łosiowa o zaprojektowanie i wstępną wycenę chodnika łączącego osiedle Barona z ul. Kolejową. Brakująca długość chodnika to ok. 120 m. Obecnie mieszkańcy poruszają się bezpośrednio po drodze gminnej asfaltowej, co zagraża bezpieczeństwu. Dokładne umiejscowienie brakującego chodnika to pas drogi od skrzyżowania ul. Kolejowej do wjazdu na osiedle Barona, wzdłuż terenu placu zabaw oraz terenu przedszkola.

PDFLp. 415.pdf (277,38KB)
 

PDFOdp.Lp.415.pdf (277,38KB)

 
416.

27.09.2022

LIII sesja

Paulina Kamińska

Łosiów

- dot. prośby mieszkańców Łosiowa o wystosowanie zawiadomienia do wspólnot mieszkaniowych ul. Kolejowa o usunięcie swoich koszy na śmieci z ul. Barona. Przy wjeździe na osiedle Barona, naprzeciw stadionu LZS Pogoń Łosiów, stoi 15 pojemników na śmieci wszelkiej frakcji. Nie jest to miejsce przeznaczone do tego celu. Wygląda to bardzo nieestetycznie, ale przede wszystkim niebezpiecznie, utrudnia mijanie się pojazdów, gdyż kosze stoją niemalże na drodze głównej. Każda z tych wspólnot posiada miejsce bliżej swojego domu. Chodzi o adresy: ul. Kolejowa 4-6, Kolejowa 10-12, Kolejowa 14-16, Kolejowa 18-20, Kolejowa 22-24, Kolejowa 26-26A.

PDFLp. 416.pdf (327,32KB)
 


PDFOdp. Lp. 416.pdf (1,06MB)
 
417.

27.09.2022

LIII sesja

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o likwidację dużej zastoiny wodnej na początku ulicy Matejki ( od strony ul. Pocztowej)

PDFLp. 417.pdf (479,10KB)
 


PDFOdp.Lp.417.pdf (479,10KB)
 
418.

27.09.2022

LIII sesja

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o podjęcie kroków w kierunku likwidacji ogromnej zastoiny wodnej na ul. Kościuszki w pobliżu remizy straży pożarnej

PDFLp. 418.pdf (479,10KB)
 

PDFOdp.Lp.418.pdf (479,10KB)

PDFOdp.Lp.418 2.pdf (1,18MB)
 

419.

27.09.2022

LIII sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby mieszkańców Rynku o umieszczenie stojaków na rowery w rejonach handlu i usług. Obecnie rowery są opierane o ściany co niszczy elewacje oraz utrudnia ruch pieszych i stwarza zagrożenie;

PDFLp. 419.pdf (493,69KB)
 


PDFOdp.Lp.419.pdf (227,23KB)
 
420.

27.09.2022

LIII sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o zamieszczenie większej ilości koszy na śmieci na terenach zielonych – głównie Wzgórza Wodniaków

PDFLp. 420.pdf (455,42KB)
 


PDFOdp. Lp.420.pdf (234,92KB)
 
421.

27.09.2022

LIII sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. doświetlenia terenu przy „Orliku” oraz ochrony mienia przed dewastacją i zaśmiecaniem. Oświetlenie na terenie przyległym do obiektu  - od strony parku przy starorzeczu. Obecnie boiska oraz siłownia i plac zabaw nie są dostatecznie zabezpieczone przed niszczeniem oraz innymi aktami wandalizmu (zaśmiecanie, graffiti, kradzieże) . Prośba o rozważenie zatrudnienia ochrony sezonowej oraz rozwinięcie monitoringu „Orlika”.

PDFLp. 421.pdf (564,07KB)
 


PDFOdp. Lp. 421.pdf (429,48KB)
 
422.

18.10.2022r.

LIV sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. montażu 2 tablic informacyjnych na ścieżce rowerowej Lewin Brzeski – Mikolin ( dot. informacji o gminie, atrakcjach tury-stycznych, zabytkach)

PDFLp .422.pdf (452,19KB)
 

PDFOdp. Lp. 422.pdf (124,27KB)

 
423.

29.11.2022

LVI sesja

Piszczek Stanisław

Przecza

- dot. prośby o wystąpienie do Starosty Powiatu Brzeskiego o uregulowanie ruchu wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości, „Bezpieczne przejście” w sąsiedztwie przystanku szkolnego. W pobliżu tej drogi znajduje się szkolny przystanek autobusowy, z którego korzystają dzieci w liczbie ok. 90 osób. Dojeżdżając i przyjeżdżając ze szkoły w Lewinie Brzeskim jest tam bardzo niebezpiecznie, gdyż koło przystanku łączą się drogi z czterech miejscowości i w tym kierunku dzieci przychodzą na przystanek . Aktualnie nie ma żadnego oznakowania przejść dla pieszych, znaków ostrzegawczych oraz tablic pokazujących prędkość nadjeżdżających pojazdów. W pobliżu przystanku znajduje się Tartak, Gospodarstwo Rolne, przez miejscowość przejeżdżają traktory, tiry o dużej ładowności.

PDFOdp. Lp. 423.pdf (1,02MB)

PDFOdp. Lp. 423.pdf (390,31KB)

PDFOdp. Lp. 423.pdf (390,31KB)

PDFOdp. Lp. 423.pdf (235,43KB)

PDFOdp. Lp. 423 2.pdf (827,70KB)
 

424.

29.11.2022

LVI sesja

Ilona Gwizdak –    Sołtysek

Borkowice

- dot. prośby sołtysa wsi Mikolin i mieszkańców o montaż lustra na drodze gminnej ulicy Zielonej, zmierzając do ulicy Zamkowej. W niebezpiecznym miejscu (kąt prosty drogi) istnieje martwy punkt, gdzie nic nie widać. Wielokrotnie doszło w tym miejscu do niebezpiecznych zdarzeń. Miejsce to zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

- doprecyzowano, że należy ustawić lustro na ulicy Zielonej w Mikolinie przy posesji nr 2 (ostry zakręt 90o).


PDFLp. 424.pdf (473,65KB)

PDFOdp. Lp. 424.pdf (354,77KB)

PDFOdp. Lp.424.pdf (269,55KB)
 

 

425.

29.11.2022

LVI sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. wysprzątania poboczy ulicy Cichej i oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych;

PDFLp. 425.pdf (343,73KB)

PDFOdp. Lp. 425.pdf (272,90KB)
 

426.

29.11.2022

LVI sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. podjęcia działań poprawiających bezpieczeństwo oraz stan techniczny nawierzchni Rynku:

- brak jest wyznaczonych miejsc do parkowania na placu przed Ratuszem, zaś kierujący zastawiają przejazd,

- w kilku miejscach występują ubytki kostki granitowej;

PDFLp. 426.pdf (472,17KB)

PDFOdp. Lp. 426.pdf (303,43KB)
 


 

427.

20.12.2022

LVII sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. zwrócenia się do Zarządcy drogi powiatowej w Brzegu z pilna prośbą o wykonanie chodnika dla pieszych w Skorogoszczy ul. Armii Krajowej. Może tam dojść do nieszczęśliwego wypadku, dzieci idące do szkoły, seniorzy poruszają się po ruchliwej jezdni co zagraża ich zdrowiu i życiu.


PDFLp. 427.pdf (483,65KB)

PDFOdp. Lp. 427.pdf (701,91KB)

PDFOdp. Lp. 427.pdf (298,93KB)

PDFOdp. Lp. 427 2.pdf (224,53KB)
 

428.

20.12.2022

LVII sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. wystąpienia do GDDKiA o ustawienie siatek ochronnych w pasie drogi krajowej 94. Ich brak stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów przy opadach śniegu.PDFLp. 428.pdf (431,90KB)

PDFOdp. Lp. 428.pdf (678,57KB)
 

429.

30.01.2023

LVIII sesja

Stanisław Piszczek

Lewin Brzeski

- dot. prośby mieszkańców Oldrzyszowic o utwardzenie drogi gminnej, prostopadłej do drogi powiatowej, przebiegającej koło przystanku w kierunku stawów. Aktualnie droga ta jest bardzo zniszczona, występują dziury i można urwać koło. Drogi gminne w Oldrzyszowicach zgodnie z planem mają zostać utwardzone po wykonaniu kanalizacji, jednak jest to odległy termin.

PDFOdp. Lp.429.pdf (432,77KB)
PDFOdp.Lp.429.pdf (276,34KB)
 

430.

30.01.2023

LVIII sesja

Ilona Gwizdak   – Sołtysek

Borkowice

- dot. prośby mieszkańców Borkowic o remont, chociażby cząstkowy drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość.

PDFOdp. Lp. 430.pdf (303,22KB)
PDFOdp.Lp. 430.2023.pdf (134,45KB)
 

431.

21.03.2023

KRiOŚ

Stanisław Piszczek

Przecza

- dot. prośby o wystąpienie do Wód Polskich Zarządu Zlewni Nysa w sprawie wyczyszczenia Kanału Raski Gmina Lewin Brzeski na całej jego długości. Kanał nie jest konserwowany od lat, a tym samym jest brak odpływu wód, zalane i podtopione są dziesiątki hektarów użytków rolnych co powoduje ogromne straty dla użytkowników gruntów.

PDFOdp. Lp. 431.pdf (295,22KB)
 

432.

28.03.2023

KRG

Antoni Rak

Lewin Brzeski

- dot. prośby w imieniu mieszkańców  i innych osób Radny zwrócił uwagę na przejście dla pieszych przy  ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim ( w okolicy Komisariatu Policji), przejście jest mało widoczne, 

w n o s i 

o lepsze widoczniejsze oznakowanie lub odpowiednie oświetlenie przejścia;


PDFLp. 432.pdf (365,53KB)
PDFOdp. Lp 432.pdf (249,03KB)
PDFOdp. Lp. 432.pdf (299,04KB)
 

433.

28.03.2023

LIX sesja

Łukasz Bacajewski

Łosiów

- dot. prośby do zarządcy GDDiA chodnika w Łosiowie przy ul. Głównej 99 o poprawienie wjazdu na posesję ponieważ po opadach deszczu zalega woda, co podczas zimy na wjeździe zamarza i utrudnia wjazd i wyjazd na posesję z powodu poślizgu kół;

PDFLp. 433.pdf (459,96KB)

PDFOdp. Lp. 433.pdf (259,52KB)
PDFOdp. Lp. 433.pdf (309,27KB)
 

434.

28.03.2023

LIX sesja

Leszek Fornal

Kantorowice

- dot. prośby do Powiatu o remont drogi powiatowej Stroszowice – Sarny Małe oraz dalszą rozbudowę chodnika we wsi Stroszowice;

PDFLp. 434.pdf (471,10KB)

PDFOdp. Lp. 434.pdf (320,50KB)
PDFOdp. Lp. 434.pdf (361,43KB)
 

435.

28.03.2023

LIX sesja

Leszek Fornal

Kantorowice

- dot. prośby o wyczyszczenie i wywiezienie śmieci na domkach letniskowych w rejonie Kantorowice, Nowa Wieś Mała ze śmietników i wokół nich;

PDFLp. 435.pdf (471,10KB)

PDFOdp. Lp. 435.pdf (225,86KB)
 

436.

28.03.2023

LIX sesja

Ilona Gwizdak             – Sołtysek

Borkowice

- dot. wniosku mieszkańców wsi Golczowice o remont ulicy Kwiatowej, część z jest z nową nawierzchnią natomiast pozostała część prowadząca do ulicy Opolskiej wymaga remontu. Jest to dojazd do posesji;

PDFLp. 436.pdf (512,53KB)

PDFOdp. Lp. 436.pdf (258,83KB)
 

437.

28.03.2023

LIX sesja

Ilona Gwizdak             – Sołtysek

Borkowice

- dot. zgłoszenia remontu drogi powiatowej przechodzącej przez miejscowość, natychmiastowego remontu wymaga wjazd do miejscowości od strony Mikolina;

PDFLp. 437.pdf (512,53KB)

PDFOdp. Lp. 437.pdf (320,50KB)
PDFOdp. Lp. 437.pdf (361,43KB)
 

438.

28.03.2023

LIX sesja

Ilona Gwizdak             – Sołtysek

Borkowice

- dot. prośby w imieniu mieszkańców i turystów o interwencję Straży Miejskiej oraz Policji na dewastowanej ścieżce pieszo – rowerowej w Skorogoszczy. Chodzi o odcinek za budynkami plebanii, nieruchomość prywatna oraz sklepu spożywczego WIMAR. Są tam palone opony, tłuczone butelki i niszczone mienie. Prośba o oczyszczenie nawierzchni przez rozpoczynającym się sezonem turystycznym;

PDFLp. 438.pdf (481,00KB)

PDFOdp. Lp. 438.pdf (745,91KB)
PDFOdp. Lp. 438.pdf (276,52KB)
 

439.

28.03.2023

LIX sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. prośby o naprawę – montaż kosza na śmieci w parku w Skorogoszczy (na górce);


PDFLp. 439.pdf (485,99KB)

PDFOdp. Lp. 439.pdf (226,97KB)
 

440.

28.03.2023

LIX sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. utwardzenia terenu przed parkingiem szkolnym w parku w Skorogoszczy. Teren mocno zabłocony szczególnie po deszczach, roztopach;

PDFLp. 440.pdf (485,99KB)

PDFOdp. Lp. 440.pdf (238,63KB)
 

441.

28.03.2023

LIX sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. prośby o kontrolę parku w Skorogoszczy (Policja) ponieważ samochody osobowe rozjeżdżają alejki parkowe;

PDFLp. 441.pdf (485,99KB)

PDFOdp. Lp. 441.pdf (254,63KB)
 

442.

28.03.2023

LIX sesja

Roman Pudło

Lewin Brzeski

-  dot. prośby w imieniu mieszkańców o załatanie dziur w asfalcie na styku ul. Zamkowej i Rynku;

PDFLp. 442.pdf (450,11KB)

PDFOdp. Lp. 442.pdf (221,35KB)
 

443.

28.03.2023

LIX sesja

Roman Pudło

Lewin Brzeski

- dot. prośby w imieniu mieszkańców o ułożenie brakujących kostek granitowych w chodniku po stronie północnej Rynku

PDFLp. 443.pdf (450,11KB)

PDFOdp. Lp. 443.pdf (221,35KB)
 

444.

28.03.2023

LIX sesja

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o naprawę uszkodzonego progu zwalniającego na ulicy Okrzei w Lewinie Brzeskim. Próg jest zdefragmentowany i nie pełni swojej roli;

PDFLp. 444.pdf (434,53KB)

PDFOdp. Lp. 444.pdf (210,94KB)
 

445.

28.03.2023

LIX sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o uzupełnienie uszkodzonych ławek oraz koszy na śmieci na terenie parku przy starorzeczu Nysy Kłodzkiej. Ponadto prośba o uzupełnienie lub wymianę piasku przy placu zabaw w tym rejonie.

PDFLp. 445.pdf (446,34KB)

PDFOdp. Lp. 445.pdf (291,27KB)
PDFOdp. Lp. 445 2.pdf (191,13KB)
 

446.

18.04.2023

Komisja RiOŚ

Łukasz Bacajewski

Łosiów

- dot. prośby o  uprzątnięcia przez zarządcę drogi zalegających na poboczu drogi śmieci pomiędzy Łosiowem a Janowem;

PDFLp. 446.pdf (475,20KB)
PDFOdp. Lp. 446.pdf (483,53KB)
PDFOdp. Lp. 446 1.pdf (284,27KB)
 

447.

18.04.2023

Komisja RiOŚ

Łukasz Bacajewski

Łosiów

- dot. prośby o uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej w Łosiowie przy ul. Głównej 1 teren OODR za Kościołem;

PDFLp. 447.pdf (475,20KB)
PDFOdp. Lp. 447.pdf (223,12KB)
 

448.

19.04.2023

Komisja RG

Zbigniew Gąsiorowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o zamontowanie tablic informacyjnych przy ul. Miodowej w Lewinie Brzeskim;

PDFLp. 448.pdf (411,64KB)
PDFOdp. Lp. 448.pdf (191,98KB)
 

449.

25.04.2023

LX sesja

Stanisław Piszczek

Przecza

- dot. prośby w imieniu mieszkańców posesji 61A, 61 i 63 w Oldrzyszowicach o doraźną naprawę drogi, gdyż znajdują się na niej głębokie dziury, co powoduje uszkodzenia samochodów. Jest to droga gminna prowadząca do drogi powiatowej. Posesje te są ujęte do wykonania kanalizacji jednakże z powodu przesunięcia inwestycji kanalizacji mieszkańcy proszą o pilne rozwiązanie tego problemu.

PDFLp. 449.pdf (522,31KB)
PDFOdp. Lp. 449.pdf (227,94KB)
 

450.

25.04.2023

LX sesja

Stanisław Piszczek

Przecza

- dot. prośby w imieniu mieszkańców osiedla po byłym PGR w Przeczy o rozwiązanie problemu dot. zastoin wody po deszczu na działce nr 195/27, gdzie planowany jest plac zabaw dla dzieci. Rozlewisko wody znajduje się również w  sąsiedztwie pomieszczeń gospodarczych mieszkańców. Woda tam nie ma możliwości odpływu, co powoduje podtopienia piwnic tych budynków;

PDFLp. 450.pdf (509,16KB)
 

451.

25.04.2023

LX sesja

Leszek Fornal

Kantorowice

- dot. prośby o naprawę na drogach gminnych powstałych po zimie ubytków, prośba o dokonanie przeglądu i napraw;

PDFLp. 451.pdf (404,89KB)
PDFOdp. Lp. 451.pdf (222,23KB)
 

452.

25.04.2023

LX sesja

Anna Zacharewicz

Nowa Wieś Mała

- dot. prośby o naprawę drogi na działkach rekreacyjnych Nowa Wieś Mała – Kantorowice;

PDFLp. 452.pdf (479,85KB)
PDFOdp. Lp. 452.pdf (223,54KB)
PDFOdp. Lp. 452.pdf (324,05KB)
 

453.

25.04.2023

LX sesja

Anna Zacharewicz

Nowa Wieś Mała

- dot. prośby o naprawę lub wykonanie nowych tablic informacyjnych o terenach rekreacyjnych;

PDFLp. 453.pdf (479,85KB)
PDFOdp. Lp. 453.pdf (324,05KB)
 

454.

25.04.2023

LX sesja

Anna Zacharewicz

Nowa Wieś Mała

- dot. prośby o uporządkowanie i wywózkę śmieci na terenach rekreacyjnych;

PDFLp. 454.pdf (479,85KB)
PDFOdp. Lp. 454.pdf (217,92KB)
PDFOdp. Lp. 454.pdf (217,92KB)
 

455.

25.04.2023

LX sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby o podjęcie działań w celu oznakowania skrzyżowania ulic Kolejowej z ulicą Kościuszki.

Uczestnicy ruchu drogowego jadący ulicą Kościuszki w kierunku m. Brzeg tuż za przejazdem kolejowym widzą znak pionowy D-1 droga z pierwszeństwem przejazdu. Pojazdy wyjeżdzające z ulicy Kolejowej nie mają żadnego znaku ostrzegawczego mówiącego aby ustąpiły pierwszeństwa przejazdu tj. A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu. Znak A-7 przed wykonaniem chodnika w tym skrzyżowaniu był zamontowany natomiast po wykonaniu już nie wrócił na swoje miejsce.

PDFLp. 455.pdf (481,72KB)
PDFOdp. Lp. 455.pdf (591,50KB)
 

456.

25.04.2023

LX sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby o oznakowanie skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Akacjową.

Skrzyżowanie tych ulic jest w ogóle nie oznakowane pod względem pierwszeństwa przejazdu. Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym jest to skrzyżowanie równorzędne. Kierujący pojazdami powinni stosować regułę prawej strony tzn. ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Tak się jednak nie dzieje. Kierujący pojazdami jadącymi ulicą Kolejową w kierunku ulicy Kościuszki nie ustępują pierwszeństwa przejazdu pojazdom  wyjeżdżającym z ulicy Akacjowej. Na pytanie „dlaczego wymuszasz pierwszeństwo przejazdu” pada absurdalna odpowiedź, że „ulica Kolejowa jest główną a ty wyjeżdżasz z jakiegoś pola to masz czekać.”  Dochodzi w tym miejscu do wielu nerwowych sytuacji. Z tego tez powodu wielu kierowców zwracało się do mnie z interwencją o dokonanie oznakowania tego skrzyżowania aby zapobiec sytuacjom konfliktowym lub ewentualnym kolizjom drogowym.

PDFLp. 456.pdf (481,72KB)
PDFOdp. Lp. 456.pdf (591,50KB)
PDFOdp. Lp. 456.pdf (591,50KB)
PDFOdp.Lp.456.pdf (563,36KB)
 

457.

25.04.2023

LX sesja

Roman Pudło

Lewin Brzeski

- dot. prośby o usytuowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Hallera i Kościuszki w celu usprawnienia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa;

PDFLp. 457.pdf (414,53KB)
PDFOdp. Lp. 457.pdf (214,77KB)
PDFOdp. Lp. 457.pdf (287,20KB)
PDFOdp. Lp. 457 2.pdf (554,32KB)
 

458.

30.05.2023

LXI sesja

Stanisław Piszczek

Przecza

- dot. prośby w imieniu mieszkańców miejscowości Raski o postawienie znaków drogowych do miejscowości Raski zakazujących jazdy dla samochodów ciężarowych i ciągników ze sprzętem rolniczym;

PDFLp. 458.pdf (533,03KB)
PDFOdp. Lp. 458.pdf (285,91KB)
 

459.

30.05.2023

LXI sesja

Stanisław Piszczek

Przecza

- dot. prośby w imieniu mieszkańców Przeczy o postawienie znaków drogowych na drodze do obiektu sportowego w kierunku drogi powiatowej, okolice Kościoła zakazujących jazdy dla samochodów ciężarowych i ciągników ze sprzętem rolniczym. Są to nowe drogi wyczekiwane przez mieszkańców od lat, jest to spowodowane troską o trwałość tych dróg;

PDFLp. 459.pdf (533,03KB)
PDFOdp. Lp. 459.pdf (285,91KB)
 

460.

30.05.2023

LXI sesja

Ilona Gwizdak –  Sołtysek

Borkowice

- dot. prośby mieszkańców miejscowości Mikolin o remont ulicy Zamkowej, zwłaszcza na końcu, obok bloków i świetlicy wiejskiej;

PDFLp. 460.pdf (970,64KB)
PDFOdp. Lp. 460.pdf (298,18KB)
 

461.

30.05.2023

LXI sesja

Ilona Gwizdak –  Sołtysek

Borkowice

- dot. prośby w imieniu mieszkańców Borkowic o uzupełnienie masy bitumicznej na podjeździe do świetlicy wiejskiej, droga gminna styka się z chodnikiem i różnica wysokości powoduje trudności w poruszaniu się samochodów osobowych;

PDFLp. 461.pdf (970,64KB)
PDFOdp. Lp. 461.pdf (298,18KB)
 

462.

30.05.2023

LXI sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. prośby o wykoszenie parku w Skorogoszczy, nasadzone w ubiegłym roku kwiaty i krzewy zostały „zagłuszone” przerośniętą trawą, chwastami;

PDFLp. 462.pdf (430,47KB)
PDFOdp. Lp. 462.pdf (224,30KB)
 

463.

30.05.2023

LXI sesja

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o uporządkowanie (usunięcie) chwastów i zanieczyszczeń) chodnika u zbiegu ulic Kościuszki i Wiśniowej. Ponadto prośba o wykoszenie przyległego rowu.

PDFLp. 463.pdf (473,86KB)
PDFOdp. Lp. 463.pdf (803,03KB)
PDFOdp. Lp. 463.pdf (326,62KB)
 

464.

30.05.2023

LXI sesja

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o uporządkowanie chodnika (usunięcie chwastów) przy ulicy Rzemieślniczej

PDFLp. 464.pdf (473,86KB)
PDFOdp. Lp. 464.pdf (227,64KB)
 

465.

30.05.2023

LXI sesja

Roman Pudło

Lewin Brzeski

- dot. problemu śmieci wielkogabarytowych, które są składowane w obrębie składowisk, pojemników na śmieci segregowane i tam zalegają. Prośba o przeprowadzenie akcji informacyjnej i wyjaśniającej sposób postępowania z tzw. gabarytami na stronie aktualności gminy lub poprzez informacje na tablicach ogłoszeniowych, ze zwróceniem uwagi o ewentualnych konsekwencjach za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Prośbę zgłosiły wspólnoty z Rynku obok „TOMI MARKETU”;

PDFLp. 465.pdf (572,25KB)
PDFOdp. Lp. 465.pdf (347,84KB)
 

466.

30.05.2023

LXI sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. na wniosek mieszkańców niniejszym wnoszę do Burmistrza Lewina Brzeskiego o podjęcie działań w celu wykonania w istniejących schodach pomiędzy aleją kasztanową usytuowaną

na koronie wałów przeciwpowodziowych a ulicą Aleja Wojska Polskiego na wysokości cmentarza w Lewinie Brzeskim podjazdów dla wózków oraz rowerów.

PDFLp. 466.pdf (485,13KB)
PDFOdp. Lp. 466.pdf (341,27KB)
PDFOdp. Lp. 466.2023.pdf (609,38KB)
 

467.

30.05.2023

LXI sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. wykonania około 30 m b. brakującego odcinka chodnika w ulicy Aleja Wojska Polskiego  (DW 458) na wysokości cmentarza tak aby osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, matki z dziecięcymi wózkami oraz wszyscy inni piesi użytkownicy mogli w sposób bezpieczny przemieszczać się z Lewina Brzeskiego w kierunku Kantorowic. Brak przedmiotowego odcinka chodnika jest również uciążliwy dla rodzin z dziećmi na rowerkach korzystających

z terenów spacerowych zlokalizowanych pomiędzy Lewinem Brzeskim a Kantorowicami.

PDFLp. 467.pdf (485,13KB)
PDFOdp. Lp. 467.pdf (341,27KB)
 

468.

30.05.2023

LXI sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby o przebudowanie – poprawienie kąta nachylenia nawierzchni skrzyżowania łącznika pomiędzy ulicą Moniuszki a ulicą Mickiewicza na styku z ulicą Mickiewicza. Mieszkańcy budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie tego łącznika tj. Mickiewicza 3, 3A, 1A, 1B i inni monitują od dłuższego czasu problem zbyt stromego wyjazdu na ulicę Mickiewicza samochodów osobowych o niskim zawieszeniu. Stromy wyjazd czy też wjazd powoduje uszkodzenie podwozia samochodów.

PDFLp. 468.pdf (485,13KB)
PDFOdp. Lp. 468.pdf (341,27KB)
 

469.

30.05.2023

LXI sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o kontynuację działań polegających na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni w parku przy Pałacu;

PDFLp. 469.pdf (575,04KB)
PDFOdp. Lp. 469.pdf (236,40KB)
 

470.

30.05.2023

LXI sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o pielęgnację drzewek ozdobnych nasadzonych przez gminę przy ulicy Mickiewicza. Na drzewkach zaczęły rosnąć dzikie pędy wymagające przycinki;

PDFLp. 470.pdf (575,04KB)
PDFOdp. Lp. 470.pdf (456,63KB)
PDFOdp. Lp. 471.pdf (229,92KB)
 

471.

30.05.2023

LXI sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o rozważenia umieszczenia progu zwalniającego przy ul. Krótkiej na wysokości wejścia do parku. Mieszkańcy okolicy skarżą się na niebezpieczne zachowania kierowców na „szlaku” obok parku;

PDFLp. 471.pdf (575,04KB)
PDFOdp. Lp. 471.pdf (480,38KB)
 

472.

21.06.2023

Komisja RG

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o naprawę ubytku w chodniku dla pieszych na ul. Kościuszki przy posesji 77A. Brakuje tam kostki brukowej, a powstał…a dziura jest niebezpieczna dla pieszych a zwłaszcza dzieci.

PDFOdp. Lp. 472.pdf (255,11KB)
PDFOdp. Lp. 472.pdf (251,40KB)
 

473.

21.06.2023

Komisja RG

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o wykoszenie bardzo wysokiej trawy zarastającej teren osiedlowego boiska na „Zatorzu”

PDFOdp. Lp. 473.pdf (233,17KB)
 

474.

29.06.2023

LXII sesja

Dariusz Zięba,

Skorogoszcz

- dot. prośby o udrożnienie i wykoszenie brzegów Potoku Borkowickiego w obszarze zabudowań w Skorogoszczy, w szczególności przy mostku ul. Zamkowa. Niedrożność grozi podniesieniem poziomu wody i zalaniem piwnic;

PDFLp. 474.pdf (471,81KB)
PDFOdp. Lp. 474.pdf (283,21KB)
PDFOdp. Lp. 474 1.pdf (1,04MB)
 

475.

29.06.2023

LXII sesja

Ilona Gwizdak –      Sołtysek

Borkowice

- dot. prośby w imieniu mieszkańców wsi Borkowice i przysiółka Niwy o remont drogi powiatowej w miejscowości, bardzo niebezpieczny zakręt na Niwie jadąc od Borkowic jest doszczętnie zniszczony, zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i korzystających z drogi;

PDFLp. 475.pdf (461,44KB)
PDFOdp. Lp. 475.2023.pdf (126,09KB)
 

476.

29.06.2023

LXII sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby w imieniu mieszkańców o

o podjęcie działań w celu uporządkowania nawierzchni chodnika ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim.
W/w chodnik od skrzyżowania ulicy               Kościuszki z ulicą Wiśniową jest zarośnięty chwastami co jest udokumentowane na załączonych do niniejszej interpelacji fotografiach. Utrudnia to poruszanie się osobom pieszym a także negatywnie wpływa na wizerunek naszego miasta.

PDFLp. 476.pdf (3,34MB)
PDFOdp. Lp. 476.pdf (255,71KB)
PDFOdp. Lp. 476.pdf (280,44KB)
 

477.

29.06.2023

LXII sesja

Roman Pudło

Lewin Brzeski

- dot. prośby w imieniu mieszkańców miasta, głównie ulicy Narutowicza i przyległych ulic korzystających z komunikacji pieszej i rowerowej ulica „Wymarzona”, udających się głównie do dworca PKP i „Zatorza” o:

- na już – wykoszenia trawy a szczególnie pokrzyw,

- wykonanie jednorodnej ścieżki utwardzonej o takiej szerokości aby mogli się bezpiecznie wymijać piesi i rowerzyści,

- oświetlenie,

PDFLp. 477.pdf (513,44KB)
PDFOdp. Lp. 477.pdf (218,71KB)
PDFOdp. Lp .477.2023.pdf (140,47KB)
 

478.

29.06.2023

LXII sesja

Anna Zacharewicz

Nowa Wieś Mała

- dot. prośby o czytelny drogowskaz do działek rekreacyjnych Nowa Wieś mała bliżej drogi wojewódzkiej;

PDFLp. 478.pdf (426,13KB)
PDFOdp. Lp. 478.2023.pdf (114,34KB)
 

479.

28.07.2023

LXIII sesja

Anna Zacharewicz

Nowa Wieś Mała

- dot. prośby o naprawienie przystanku autobusowego, gdzie odjeżdżają dzieci do szkoły na kresach wsi;

PDFLp. 479.pdf (439,40KB)
 

PDFOdp. Lp. 479.2023.pdf (135,82KB)
PDFOdp. Lp. 479.pdf (266,93KB)
 

480.

28.07.2023

LXIII sesja

Dariusz Zięba,

Skorogoszcz

- dot. prośby o wycięcie gałęzi na drodze gminnej w Skorogoszczy ul. Zamkowa (na mostku i wzdłuż drogi przy Nysie Kłodzkiej)

PDFLp. 480.pdf (492,60KB)
 

PDFOdp. Lp. 480.pdf (238,85KB)
 

481.

28.07.2023

LXIII sesja

Dariusz Zięba,

Skorogoszcz

- dot. prośby o naprawę pionowego znaku drogowego na ścieżce rowerowej przy drodze wojewódzkiej do Mikolina, w Skorogoszczy, przy ogrodzeniu ogródków działkowych;

PDFLp. 481.pdf (492,60KB)
 

PDFOdp. Lp. 481.2023.pdf (127,05KB)
 

482.

28.07.2023

LXIII sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o oznaczenie miejsc przejść dla pieszych w rejonie ulicy Pocztowa i Matejki od wjazdu z ulicy Kościuszki. Ponadto znak zakaz wjazdu „B-2” umieszczony na wiacie do gromadzenia odpadów jest tam mało widoczny, co powoduje, że kierowcy wjeżdżają w ulicę Pocztową „pod prąd”. Teren wskazany w interpelacji jest o dużym natężeniu ruchu kołowego oraz pieszych;

PDFLp. 482.pdf (505,77KB)
 

PDFOdp. Lp. 482.2023.pdf (267,39KB)
 

483.

11.08.2023

Międzysesyjna

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby o podjęcie działań w celu uprzątnięcia chwastów wyrosłych wzdłuż krawężnika ulicy Dzierżonia w Lewinie Brzeskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego do końca ogrodzonego terenu firmy GABAG ponieważ dalszy ciąg ulicy został posprzątany. Mieszkańcy w/w ulicy nie mogą zrozumieć dlaczego połowa ulicy została uprzątnięta a drugo połowa jest zarośnięta chwastami.
(foto w załączeniu).

PDFLp. 483.pdf (10,02MB)
 

PDFOdp. Lp. 483.2023.pdf (129,08KB)
 

484.

11.08.2023

Międzysesyjna

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby o podjęcie działań w celu naprawy nawierzchni chodnika na wysokości ulicy Fabrycznej 1- 1A w Lewinie Brzeskim. Nawierzchnia chodnika na skutek wypłukania podbudowy przez deszcz jak również została zdeformowana przez korzenie rosnącego drzewa ma liczne zapadnięcia oraz nierówności. Stwarza to dla osób poruszających się tym chodnikiem niebezpieczeństwo poważnego uszczerbku na zdrowiu. (foto w załączeniu).

PDFLp. 484.pdf (10,02MB)
 

PDFOdp. Lp. 484.2023.pdf (133,66KB)
 

485.

11.08.2023

Międzysesyjna

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby o podjęcie działań w celu udrożnienia ciągu komunikacji pieszej jakim jest chodnik w ulicy Powstańców Śląskich na wysokości skrzyżowania z ulicą Fabryczną w Lewinie Brzeskim poprzez obcięcie gałęzi drzewa które tak się rozrosło, że w poważnym stopni ogranicza normalną komunikację tym chodnikiem. Osoby poruszające się tym chodnikiem skarżą się, że nie mogą swobodnie przechodzić i zmuszani są wchodzić na jezdnię ulicy o dużym natężeni ruchu pojazdów. Jest to dla nich bardzo niebezpieczne.

PDFLp. 485.pdf (10,02MB)
 

PDFOdp. Lp. 485.2023.pdf (131,62KB)
 

486.

11.08.2023

Międzysesyjna

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby również o zlecenie naprawy wypełnienia masą asfaltową ubytku powstałego na skutek zapadnięcia się nawierzchni przy studzience kanalizacji burzowej w ulicy Westerplatte w pobliżu z ulicą Sikorskiego w Lewinie Brzeskim. Ubytek w/w nawierzchni pojawił się na początku miesiąca czerwiec br. i do dnia dzisiejszego nie został wypełniony w taki sposób aby nie stwarzał zagrożenia
dla pojazdów jak również osób pieszych. (foto w załączeniu).

PDFLp. 486.pdf (10,02MB)
 

PDFOdp. Lp. 486.2023.pdf (134,16KB)
 

487.

1.09.2023r.

LXIV sesja

Anna Zacharewicz

Nowa Wieś Mała

- Dot. podcięcia gałęzi zwisających z drzewa nad drogą powiatową
w Nowej Wsi Małej

PDFLp.487.2023.pdf (247,53KB)
 

PDFOdp. Lp. 487.2023.pdf (31,70KB)
 

488.

1.09.2023r.

LXIV sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- Dot. postawienia znaku drogowego „ślepa ulica” w Skorogoszczy przy ul. Zamkowej (dawny majątek PGR) prowadząca do parku

PDFLp. 488.2023.pdf (248,72KB)
 

PDFOdp. Lp. 488.pdf (231,72KB)
 

489.

1.09.2023r.

LXIV sesja

Leszek Fornal

Kantorowice

- Dot. Remontu drogi za zakładem energetycznym w Lewinie Brzeskim
 w stronę ogródków działkowych. Tzw. wał przeciwpowodziowy

PDFLp. 489.2023.pdf (261,96KB)
 

PDFOdp. Lp. 489.pdf (262,70KB)
 

490.

1.09.2023r.

LXIV sesja

Leszek Fornal

Kantorowice

- Dot. remontu drogi transportu rolnego

tzw.  drogi – wjazd do nowej części Kantorowic, złożenia i skorzystania
z wniosku  na remont dróg transportu rolnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

PDFLp. 490.2023.pdf (261,96KB)
 

PDFOdp. Lp. 490.pdf (262,70KB)
 

491.

12 września 2023r.

międzysesyjna

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

-dot. W imieniu mieszkańców  wnoszę do Burmistrza Lewina Brzeskiego o wystąpienie do zarządcy drogi powiatowej nr 1508 O ( ulica Kościuszki) jadąc z Lewina Brzeskiego prawa strona w kierunku Brzegu od zakrętu za miastem w kierunku DK 94 o załatanie szeregu dziur w nawierzchni. Mieszkańcy skarżą się, że stwarzają one dużą ilość sytuacji niebezpiecznych nie mówiąc już o uszkodzeniu pojazdów.
W załączeniu foto dokumentacja.

PDFLp. 491.2023.pdf (1,59MB)
 

PDFOdp. Lp. 491.pdf (265,14KB)
PDFOdp. Lp. 491 1.pdf (293,51KB)
 

492.

20 września 2023r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

-dot. Na wniosek mieszkańców niniejszym wnoszę do Burmistrza Lewina Brzeskiego o podjęcie działań w celu ograniczenia prędkości jadących samochodów ulicą Sikorskiego oraz Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim.

Uzasadnienie : Wyżej wymienionymi ulicami został poprowadzony ruch kołowy dla samochodów ciężarowych które pierwotnie kilkanaście lat temu jeździły ulicą Kościuszki.
W przeważającej większości są to pojazdy ciężarowe o masie całkowitej 40 ton a nawet większej, transportujące kruszywa z pobliskich kopalń. Od tamtej pory mieszkańcy domów zlokalizowanych przy w/w ulicach skarżą się na bardzo duży hałas oraz wstrząsy budynkami mieszkalnymi spowodowane przez jadące tymi ulicami samochody a w szczególności samochody ciężarowe. Nawierzchnia ulicy  Powstańców Śląskich jest bardzo w wielu miejscach wypaczona, na dodatek jadące samochody nie przestrzegają obecnie istniejących ograniczeń prędkości jakie obowiązują w terenie zabudowanym. Wstrząsy wywoływane przez przejeżdżające samochody powodują pękanie ścian budynków a wewnątrz nawet dochodzi do drgania i przesuwania się mebli. A u starszych ludzi którzy chcą odpocząć, wstrząsy te powodują duży stres ponieważ ludzie ci nie wiedzą (cytuję ) „czy to jest trzęsienie ziemi i budynek się rozwali i trzeba uciekać, czy to tylko przejeżdżające z dużą prędkością samochody”. Ludzie ci jak twierdzą żyją w ciągłym stresie, że nie mogą dostatecznie wypocząć oraz obawiają się, że ich domy budowane na początku lat XX wieku, które już na skutek wstrząsów popękały po prostu ulegną zniszczeniu.  Duże natężenie przejeżdżających z nadmierną prędkością samochodów ulicą

Powstańców Śląskich powoduje również zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego.

Przy w/w ulicy zlokalizowane jest Publiczne Przedszkole nr 2, które nie posiada w obrębie swoim miejsc parkingowych. Rodzice dowożąc dzieci do w/w przedszkola zmuszeni są do parkowania swoich samochodów w ulicy Powstańców Śląskich jak również w bocznych ulicach np. w ulicy Piasta Kołodzieja. Rodzice zgłaszają, że aby dostać się do przedszkola muszą z dziećmi przejść przez ulicę Powstańców Śl.  powoduje to dodatkowe trudności oraz niebezpieczeństwo ze strony szybko poruszających się samochodów o dużym natężeniu. To samo dotyczy mieszkańców budynków przy ulicy Sikorskiego jak również ulicy Dąbrowskiego i części ulicy Westerplatte. Wstrząsy wywoływane przez przejeżdżające samochody są tak duże, że nie ma ani jednego budynku zlokalizowanego przy ulicy Dąbrowskiego który by nie miał śladów popękania ścian które wystąpiły od chwili zmiany organizacji ruchu dla samochodów ciężarowych a przecież budynki te powstały w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i są to jak na swój wiek młode budowle. Wobec powyższego, niniejszym wnoszę jak na wstępie.

PDFLp. 492.2023.pdf (127,24KB)
 

PDFOdp. Lp. 492.pdf (263,17KB)
PDFOdp. Lp.492.pdf (482,43KB)
 

493.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Stanisław Piszczek

Przecza


-dot. zwrócenia się do KOWR Oddział Terenowy w Opolu o wyczyszczenie, konserwację rowu w Przeczy. Rów przebiega przez las należący do KOWR, w sąsiedztwie torów kolejowych w kierunku  m. Brzeg.
W rowie jest bardzo dużo liści, gałęzi i innych nieczystości. Rów ten jest połączony z rowem odwadniającym  sołectwo Przecza.

PDFLp. 493.2023.pdf (373,51KB)
 

PDFOdp. Lp. 493.pdf (301,03KB)
 

494.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

-dot. zakupu, uzupełnienia osprzętu strażackiego dla OSP w Skorogoszczy tj. hydrauliki ratowniczej, węże W52 – 10 szt. środek pianotwórczy

PDFLp. 494.2023.pdf (333,84KB)
 

PDFOdp. Lp. 494.pdf (296,73KB)
 

495.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Anna Zacharewicz

Niwa Wieś Mała


-dot. podjęcia działań w celu zmuszenia mieszkańca Nowej Wsi Małej  posesji nr 60  do wyczyszczenia rowu, który jest zawalony gruzem walącej się jego stodoły. Zagraża to bezpieczeństwu mieszkańcom.

PDFLp. 495.2023.pdf (355,19KB)
 

PDFOdp. Lp. 495.pdf (333,73KB)
 

496.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Roman Pudło

Lewin Brzeski

-dot. wnosi w imieniu mieszkańców amatorów turystyki rowerowej ale także pieszych o przywrócenie (remont) sprawności kładki nad rowem płynącym od stawu książęcego w kierunku tzw. Małych Oldrzyszowic. Droga do stawu w kierunku kładki jest oznaczona jako rowerowa. Rowerzyści i piesi będą bardzo wdzięczni za przywrócenie użyteczności  wkładki;

PDFLp. 496.2023.pdf (403,99KB)
 

PDFOdp. Lp. 496 2.pdf (339,52KB)
 

497.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Roman Pudło

Lewin Brzeski

-dot. naprawy wyrw szczególnie po prawej stronie drogi pomiędzy Lewinem Brzeskim a drogą Nr 94, stan drogi powoduje wiele narzekań użytkowników.  Problem takiego stanu drogi wynika z wysokich poboczy co utrudnia odpływ wód opadowych i zima, następuje niszczenie krawędzi drogi;

PDFLp. 497.2023.pdf (403,99KB)
 


 

498.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Łukasz Bacajewski

Łosiów

-dot. mieszkańcy Łosiowa zwracają się z prośbą o wystąpienie do GDKiA  o przejście dla pieszych na wysokości sklepu z antykami
w kierunku miejscowości Łosiów jadą w stronę Opola

PDFLp. 498.2023.pdf (350,60KB)
 


PDFOdp. Lp. 498 1.pdf (666,54KB)
PDFOdp. Lp. 498.pdf (386,95KB)
PDFOdp. Lp 498.pdf (214,85KB)
 

499.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Łukasz Bacajewski

Łosiów

-dot. mieszkańcy Łosiowa proszą o co miesięczny odbiór odpadów plastikowych,

PDFLp. 499.2023.pdf (350,60KB)
 


PDFOdp. Lp. 499.pdf (332,90KB)
 

500.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Paulina Kamińska

Łosiów

-dot. uzupełnienia rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej na przystanku w Łosiowie przy ul. Kolejowej, ul. Głównej (kościół), przystanki Ptakowice, przystanek Jasiona, przystanek Lewin Brzeski PKP, przystanek Lewin Brzeski – Dino

PDFLp. 500.2023.pdf (334,71KB)
 

PDFOdp. Lp. 500 1.pdf (213,59KB)
 

501.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Paulina Kamińska

Łosiów

-dot.  prośba o wykoszenie poboczy  drogi gminnej przy ul. Jana Barona w Łosiowie. Zarośnięte pobocze znajduje się przy wjeździe na osiedle za placem zabaw. Zarośla, chwasty, kore tam wyrosły chodzą na pas drogi, uniemożliwiając bezpieczny przejazd i przejście

PDFLp. 501.2023.pdf (339,64KB)
 


PDFOdp Lp. 501.pdf (227,78KB)
 

502.

27 września

      2023r.

LXV sesja

Waldemar

 Włodek

Lewin Brzeski


-dot. terenu działki niezabudowanej położonej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kilińskiego za posesją nr 7, jest miejscem składowania odpadów  - gruzu i innych odpadów. Ponadto działka jest zaniedbana, zarośnięta krzakami.

Proszę o wystąpienie do właściciela o zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i ogrodzić ten teren.

PDFLp. 502.2023.pdf (369,08KB)
 

 


PDFOdp. Lp. 502.pdf (258,34KB)
 

503.

18.10.2023r.

KRiOŚ

Stanisław Piszczek

Przecza

- dot. prośby o interwencję w sprawie oświetlenia gminnego w Przeczy od Osiedla w kierunku transformatora kolejowego. Aktualnie oświetlenie zapala się po godz. 22.00, gdzie większość mieszkańców już wróciło do domu z pracy i szkoły.

PDFLp. 503.pdf (470,02KB)
 

PDFOdp. Lp. 503.pdf (219,54KB)
 

504.

24.10.2023r.

LXVI sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. prośby o naprawienie chodnika w Skorogoszczy ul. Zamkowa 4. Zerwane i załamane płyty chodnikowe i kostka brukowa utrudniają poruszanie się na tym odcinku chodnika.

PDFLp. 504.pdf (447,35KB)
 

PDFOdp. Lp. 504.pdf (235,40KB)
 

505.

24.10.2023r.

LXVI sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o wystąpienie do zarządcy dróg powiatowych ulicy Kościuszki i ulicy Moniuszki by uzupełniono śmietniki – kosze dla pieszych w ciągu tych ulic.

PDFLp. 505.pdf (550,87KB)
 

PDFOdp.Lp. 505.pdf (478,44KB)
PDFOdp. Lp. 496 2.pdf (339,52KB)
 

506.

24.10.2023r.

LXVI sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o wystąpienie do zarządcy dróg powiatowych o zmianę organizacji ruchu na Aleja Wojska Polskiego gdzie występują stale utrudnienia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników ruchu. Wzdłuż ulicy na jednym, pasie ruchu parkują pojazdy przez co nie ma możliwości przejazdu jadących od strony Kantorowic – ciąg zaparkowanych pojazdów na odcinku długości niekiedy około 50-100 m.

PDFLp. 506.pdf (550,87KB)
 

PDFOdp. Lp. 506.pdf (325,54KB)
PDFOdp. Lp. 506.pdf (522,47KB)
 

507.

09.11.2023

Międzysesyjna

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot.  Na wniosek mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 73A niniejszym wnoszę do Burmistrza Lewina Brzeskiego o podjęcie działań w celu ustanowienia ruchu samochodowego dwukierunkowego w odcinku ulicy od wjazdu na posesję w/w Wspólnoty Mieszkaniowej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza w Lewinie Brzeskim.

Uzasadnienie:

Mieszkańcy w/w Wspólnoty w wyniku wybudowania Centrum Przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Lewinie Brzeskim i ustanowieniu jednokierunkowego wjazdu usytuowanego tuż przy przejeździe kolejowym i wyjeździe w ulicę Mickiewicza i dalej  do ulicy Kościuszki, mają bardzo utrudniony dojazd do własnej posesji. Nagminnym problemem jest to, że przejazd kolejowy jest praktycznie non stop zamknięty. Przed tym przejazdem tworzą się kolejki samochodów do przejechania nawet od Ronda. Bywa również i tak, że za jednym otwarciem przejazdu wszystkie samochody nie zdążą przejechać i trzeba dalej oczekiwać na podniesienie szlabanów. Mieszkańcy którzy chcą dojechać z czymkolwiek do swojej posesji muszą oczekiwać do momentu aż zbliżą się do przejazdu kolejowego i będą mogli skręcić z ulicy Kościuszki poprzez Centrum Przesiadkowe w kierunku swojej posesji. Natomiast część ulicy Mickiewicza w kierunku Ogrodów Działkowych jest dwukierunkowa. Ustanawiając ruch dwukierunkowy w obecnej parkingów na odcinku około 50 metrów od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do wjazdu na posesję Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 73A wyeliminuje to bardzo uciążliwe trudności w ruchu komunikacji samochodowej. Pragnę nadmienić, że zdaniem mieszkańców w/w Wspólnoty i moim własnym droga wyjazdowa (obecnie jednokierunkowa) z parkingu jest na tyle szeroka, że bez żadnych problemów pomieści dwa samochody poruszające się w przeciwnych kierunkach.

Mało tego, ona jest szersza od drogi dojazdowej do Ogrodów Działkowych w której obowiązuje ruch samochodowy dwukierunkowy.

Dokumentacja fotograficzna obrazująca o jaki odcinek drogi chodzi jest w załączeniu.

PDFLp. 507.pdf (5,53MB)
 


PDFOdp. Lp.507.pdf (345,38KB)
 

508.

09.11.2023

Międzysesyjna

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. na  wniosek mieszkańców użytkowników Ogrodów Działkowych usytuowanych w pobliżu torów kolejowych, korzystających z  dojazdu czy też dochodzących częścią ulicy Mickiewicza do ogrodów działkowych wnoszę o podjęcie działań w celu wykonania cięcia pielęgnacyjnego drzew rosnących wzdłuż tejże ulicy.

Uczestnicy tej drogi skarżą się na zagrażające niebezpieczeństwo  w postaci spadających, uschniętych konarów drzew. Spadające konary drzew tworzą niebezpieczeństwo nie tylko w postaci uszkodzenia pojazdów ale również zagraża życiu i zdrowiu ludzi.

PDFLp. 508.pdf (5,53MB)
 


PDFOdp. Lp. 508.pdf (230,57KB)

 

509.

28.11.2023

LXVII sesja

Stanisław Piszczek

Przecza


- dot. prośby w imieniu mieszkańców Przeczy o zainstalowanie lustra poprawiającego widoczność, chodzi o zakręt, w którym skręca się do tartaku w Przeczy na drodze gminnej Przecza Lewin Brzeski. W tym miejscu jest niewiele czasu na bezpieczny zjazd z głównej drogi a pędzące z Lewina samochody widać w ostatniej chwili.

PDFLp. 509.pdf (697,42KB)
 


PDFOdp. Lp. 509.pdf (254,94KB)
 

510.

28.11.2023

LXVII sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o wystąpienie do zarządcy drogi wojewódzkiej 458 o oznakowanie świetlne przejścia dla pieszych w ciągu drogi 458 na ulicy Mickiewicza przy sklepie Żabka. Z przejścia korzysta wiele osób i oznakowanie z dodatkowym oświetleniem np. błyskowym – migającym poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników ruchu drogowego;

PDFLp. 510.pdf (482,58KB)
 

PDFOdp. Lp. 510.pdf (231,26KB)
PDFOdp. Lp.510.pdf (377,20KB)
PDFOdp. Lp. 510.pdf (628,18KB)
 

511.

28.11.2023

LXVII sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz


- dot. prośby w imieniu mieszkańców – pacjentów Ośrodka Zdrowia w Skorogoszczy o zwrócenie się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu planowanego zamknięcia w/w placówki do Starostwa Powiatowego, Okręgowej Izby Lekarskiej i wszystkich ośrodków decyzyjnych. Zamkniecie Ośrodka Zdrowia znacznie pogorszy sytuację zdrowotną (przedszkole, szkoła, Dom Dziecka, emeryci, renciści);

PDFLp. 511.pdf (490,02KB)
 


 

512.

19.12.2023

LXVIII

Sesja

Ilona Gwizdak –

Sołtysek

Borkowice

- dot. prośby w imieniu mieszkańców Borkowic o interwencję w Starostwie Powiatowym w Brzegu w związku z licznymi dziurami w drodze powiatowej przechodzącej przez miejscowość. Mieszkańcy skarżą się, że praktycznie drogą nie można się bezpiecznie poruszać. Dziury zwłaszcza w okolicach i na dojeździe od drogi krajowej do punktu skupu zbóż są wszędzie.

PDFLp. 512.pdf (465,08KB)
 

PDFOdp. Lp. 512.pdf (272,59KB)
PDFOdp. Lp. 512.pdf (281,57KB)
 

513.

19.12.2023

LXVIII

Sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby na wniosek mieszkańców ulicy Fabrycznej w Lewinie Brzeskim, niniejszym wnoszę do Burmistrza Lewina Brzeskiego o podjęcie działań w celu spowodowania aby zamontowane urządzenia do odstraszania ptaków na terenie zakładu produkującego baseny ogrodowe Starpool nadające sygnały dźwiękowe całodobowo zostały przez właściciela tego zakładu wyłączone.
Uzasadnienie: Sygnały dźwiękowe emitowane od kilku miesięcy, całodobowo, pochodzące
z urządzeń do odstraszania ptactwa są bardzo uciążliwe zarówno w dzień jak i w nocy.
Mieszkańcy skarżą się, że  intensywność sygnałów jest tak duża, że nawet w domu przy zamkniętych drzwiach i oknach jest dokuczliwa i nie  pozwala to na normalny wypoczynek, szczególnie uciążliwa jest w nocy.
Firma Starpool zajmująca teren po byłej cukrowni na wszelkie monity w tej sprawie ze strony mieszkańców nie reaguje.
Mieszkańcy czujący się pokrzywdzeni i szykanowani, złożyli w tej sprawie w dniu 23 listopada br. w formie pisemnej skargę do Policji na zakłócanie miru domowego. Na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło, postepowanie Policji jest prowadzone, odstraszacze całodobowo hałasują a ludzie nie mogą w miarę spokojnie egzystować.
Z uwagi na wysoki oportunizm właściciela firmy zachodzi pilna potrzeba podjęcia działań wielokierunkowych w

celu wyeliminowania uciążliwości  generowanych przez w/w zakład dlatego też zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie w trybie pilnym działań w celu wyeliminowania wyżej opisanych uciążliwości.

PDFLp. 513.pdf (1,08MB)
 

PDFOdp. Lp. 513.pdf (763,69KB)
PDFOdp Lp. 513.pdf (1,03MB)
PDFOdp. Lp. 513.pdf (1,95MB)
PDFOdp.Lp.513 1.pdf (933,65KB)
PDFOdp. Lp513.pdf (1,86MB)
PDFOdp.Lp.513 2.pdf (569,28KB)
 

514.

19.12.2023

LXVIII

Sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- w ostatnich dniach listopada oraz początkiem miesiąca grudnia br. w naszym regionie występowały bardzo intensywne opady śniegu. Spowodowało to duże trudności w ruchu pieszym ponieważ nie wszystkie chodniki były należycie odśnieżone a niektóre w ogóle. Dotyczyło to w szczególności chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr. 458 ulicy Sikorskiego i Powstańców Śl. w Lewinie Brzeskim. W dniu 04 grudnia br. matka mieszkająca przy ul. Fabrycznej, samotnie wychowująca dziecko niepełnosprawne, które samodzielnie nie może chodzić, jak zawsze do tej pory chciała przewieźć swego syna na wózku inwalidzkim do szkoły podstawowej zlokalizowanej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki. Z uwagi na zalegający śnieg w bardzo dużych ilościach, wózkiem inwalidzkim nie była wstanie dowieźć niepełnosprawnego syna na zajęcia lekcyjne do szkoły.
Wróciła do domu z synem i postanowiła dowiedzieć się kto za ten stan rzeczy odpowiada. Po uzyskaniu informacji, że jest to droga wojewódzka postanowiła zadzwonić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. W Zarządzie dowiedziała się, że za odśnieżanie chodników w pasie drogi wojewódzkiej na terenie danej gminy odpowiada gmina. Gmina stwierdziła, że to Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wyszło na to, że gdyby nie pomoc szkoły i nauczyciela który jest opiekunem klasy do której uczęszcza niepełnosprawne dziecko, a który to własnym samochodem codziennie dowoził dziecko do szkoły na zajęcia to dziecko te pozbawione było by możliwości nauki w szkole. W dniu 06grudnia zadzwonił do mnie dyrektor szkoły z prośbą o pomoc i interwencję aby chodnik w ulicy Sikorskiego został odśnieżony. Ja również dzwoniłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich do Opola jak również do Oddziału Terenowego w Grodkowie przedstawiając sytuację z prośbą o odśnieżenie chodnika i również otrzymałem odpowiedź, że tym ma się zająć gmina, że oni chodników nie odśnieżają. Wobec powyższego proszę Pana Burmistrza o wyjaśnienie, kto odpowiada za odśnieżanie chodników z uwzględnieniem właściciela dróg na terenie gminy ? W przypadku jeżeli okaże się prawdą, że to Zarząd Dróg Wojewódzkich ponosi odpowiedzialność to proszę o wystąpienie z stanowczym protestem do Zarządu Dróg Wojewódzkich aby na przyszłość zajęli się tym co do nich należy i nie okłamywali ludzi, ponieważ utrzymują się z podatków płaconych również przez naszych mieszkańców. Proszę również o podjęcie działań aby taka sytuacja się nie powtórzyła, aby niepełnosprawne dziecko bez względu na warunki pogodowe mogło korzystać z edukacji w Szkole.

PDFLp. 514.pdf (1,08MB)
 

PDFOdp. Lp. 514.pdf (1,14MB)
 

515.

19.12.2023

LXVIII

Sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o naprawę i wzmocnienie nawierzchni chodnika w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki (przy posesji 56). Zapadnięta kostka w chodniku przy ul. Kościuszki 56 z głęboką wyrwą, co zagraża bezpieczeństwu pieszych.

PDFLp. 515.pdf (436,51KB)
 


PDFOdp. Lp. 515.pdf (240,38KB)
PDFOdp. Lp. 515.pdf (268,32KB)
 

516.

23.01.2024

LXIX

Sesja

Anna Zacharewicz

Nowa Wieś Mała


- dot. prośby o naprawę drogi na działki rekreacyjne Nowa Wieś Mała. Droga jest w bardzo złym stanie.

PDFLp.516.pdf (450,26KB)
 

PDFOdp. Lp. 516.pdf (265,75KB)
 

517.

23.02.2024

LXX

Sesja

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o naprawę nawierzchni ulicy Rzemieślniczej. Po zimie pojawiły się głębokie dziury.
PDFLp. 517.pdf (509,92KB)
 

PDFOdp. Lp. 517.pdf (291,22KB)
 

518.

23.02.2024

LXX

Sesja

Piotr Czepułkowski

Lewin Brzeski

- dot. prośby o zaprowadzenie kierowania ruchem na ulicy Powstańców Śląskich podczas remontu. W godzinach szczytu tworzą się tam korki i zakłócenia ruchu.
PDFLp. 518.pdf (509,92KB)
 

PDFOdp. Lp. 518.pdf (291,22KB)
 

519.

23.02.2024

LXX

Sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz


- dot. prośby o uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej przy ulicy Słowackiego w Skorogoszczy (dojazd do Przedszkola).

PDFLp. 519.pdf (517,07KB)
 

PDFOdp. Lp. 519.pdf (255,08KB)
 

520.

23.02.2024

LXX

Sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. prośby o naprawę nawierzchni brukowej drogi ul. Zamkowa na skraju Nysy Kłodzkiej w Skorogoszczy. Rozstępująca się kostka brukowa zagraża bezpieczeństwu pieszych i pojazdów.
PDFLp. 520.pdf (517,07KB)
 


PDFOdp. Lp. 520.pdf (255,08KB)
 

521.

23.02.2024

LXX

Sesja

Anna Zacharewicz

Nowa Wieś Mała


- dot. prośby o naprawę i wyczyszczenie rowu, który zalewa posesję w miejscowości Ptakowice Nr 15.

PDFLp. 521.pdf (455,67KB)
 


PDFOdp. Lp. 521.pdf (253,88KB)
 

522.

23.02.2024

LXX

Sesja

Robert Laszuk

Lewin Brzeski

- dot. prośby o podjęcie działań w celu zlikwidowania zapadliska w nawierzchni chodnika ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim przy przejściu dla pieszych w pobliżu ronda ulic Kościuszki i Sikorskiego na przeciwko Szkoły Podstawowej
(dokumentacja foto w załączeniu).
Zapadlisko to stwarza realne niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego a w szczególności dzieciom chodzącym tym odcinkiem chodnika w drodze do i ze szkoły.
PDFLp. 522.pdf (4,16MB)
 


PDFOdp. Lp. 522.pdf (226,95KB)
 

523.

23.02.2024

LXX

Sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski


- dot. prośby o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych o oznakowanie miejsca zatrzymywania się autobusu szkolnego przy ul. Moniuszki (przy szkole). Jest tam umieszczony znak „zakaz zatrzymywania i postoju” gdzie można umieścić tabliczkę z napisem „za wyjątkiem autobusu szkolnego”;

PDFLp. 523.pdf (546,65KB)
 


PDFOdp. Lp 523.pdf (358,96KB)
 

524.

23.02.2024

LXX

Sesja

Waldemar Włodek

Lewin Brzeski

- dot. prośby o rozważenie czy jest możliwość modyfikacji strony internetowej by była w niej „skrzynka” na ważne komunikaty i zgłoszenia do władz gminy – zapis pisemny wiadomości do Burmistrza prosty bez użycia poczty e-mail.
PDFLp. 524.pdf (546,65KB)
 

PDFOdp. Lp. 524.pdf (288,64KB)
 

525.

07.03.2024

Międzysesyjna

Paulina Kamińska

Łosiów

-  dot. prośby w imieniu mieszkańców Strzelnik o zobowiązanie właściciela działki nr 390 do usunięcia wybujałych krzaków, które rosną na skraju działki graniczącej z drogą wjazdową do miejscowości. Rozrośnięty żywopłot wchodzi w pas drogi i uniemożliwia swobodny przejazd oraz mijanie pojazdów.

PDFLp. 525.pdf (252,01KB)
 

PDFOdp. Lp. 525.pdf (523,32KB)
 

526.

26.03.2024

LXXI

Sesja

Dariusz Zięba

Skorogoszcz

- dot. prośby o uzupełnienie  kostek brukowych w chodniku na skrzyżowaniu Placu Wolności i ul. O. Dominika w Skorogoszczy

PDFLp. 526.pdf (453,71KB)
 

PDFOdp. Lp. 526.pdf (231,68KB)
 

527.

26.03.2024

LXXI

Sesja

Ilona Gwizdak-Sołtysek

Borkowice

- dot. prośby w imieniu mieszkańców Mikolina ale również innych użytkowników ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Skorogoszcz-Mikolin o interwencję w firmie Orange w związku z drutami zwisającymi  ze słupów telefonicznych . Były już 2 przypadki że taki drut zaczepił rowerzystę, osoba przewróciła się, wpadła do rowu, poturbowała się, na szyi widoczny był ślad zawieszenia.

PDFLp 527.pdf (500,92KB)
 


 

528.

26.03.2024

LXXI

Sesja

Paulina Kamińska

Łosiów

- dot. prośby w imieniu mieszkańców Łosiowa oraz Strzelnik  o informację dot. terminu uruchomienia, oddania do użytku ścieżki pieszo-rowerowej, która łączy obie wioski
PDFLp. 528.pdf (438,49KB)
 

PDFOdp. Lp. 528.pdf (235,10KB)
 

529.

26.03.2024

LXXI

Sesja

Pudło Roman

Lewin Brzeski

- dot. prośby w imieniu mieszkańców miasta a szczególnie sąsiadów Remizy Straży Pożarnej oraz budynku nr 25, w którym chronicznie zalewane są piwnice o usunięcie przyczyn takiej sytuacji ten stan utrzymuje się od wielu lat  a właściciel pasa drogowego Powiat mimo wielu interpelacji nie załatwił sprawy. 
PDFLp.529.pdf (534,20KB)
 


PDFOdp. Lp. 529.pdf (230,26KB)
 

530.

11.04.2024

międzysesyjna

Stanisław Piszczek

Przecza


- dot. prośby w imieniu mieszkańców sołectwa Przecza o interwencję do KOWR-u w Opolu o skoszenie i odwodnienie działki pomiędzy osiedlem a Fermą Świń w Przeczy . Działka ta należy do KOWR-u w Opolu, występują tam rozlewiska wodne, które sprzyjają gniciu traw i chwastów i wylęganiu much i komarów.

PDFLp. 530.pdf (513,04KB)
 


PDFOdp. Lp. 530.pdf (658,93KB)