Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Uchwały :
PDFUchwała w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi.pdf (221,61KB)
DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2018.doc (80,50KB)

PDFUchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski.pdf (247,62KB)
 

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (33,00KB)

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (27,50KB)
 

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej Ca.doc (98,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 31-2018 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (37,50KB)

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niepełnosprawnych osób dorosłych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (32,00KB)
DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (30,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (88,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 30-2018 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (34,00KB)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. I półrocze.doc (34,00KB)
DOCZarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w I półroczu 2019 roku działań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (87,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc (28,00KB)
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie Nr 32-2018- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (34,50KB)

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. II półrocze.doc (34,50KB)
DOCZarzadzenie w sprawie powolania Komisji Konkursowej.doc (28,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (88,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc (28,00KB)
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie Nr 234-2019 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (35,00KB)
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (184,23KB)

PDFZarządzenie 374-2019 w sprawie wyboru oferty.pdf (891,83KB)
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFoferta uproszczona realizacji zadania publicznego.pdf (217,99KB)

PDFZarządzenie 373-2019 w sprawie wyboru oferty.pdf (920,44KB)