Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Uchwały :
PDFUchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2018 rok.pdf (221,86KB)
PDFUchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z org. pozarz..pdf (220,75KB)
DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2017.doc (73,50KB)
 

 

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

 

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (33,50KB)

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (94,00KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc (26,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1255-2017 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (36,50KB)


 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niepełnosprawnych osób dorosłych


DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (32,50KB)

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (30,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (87,50KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc (26,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1256-2017 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (34,00KB)
 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

 

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r. I półrocze.doc (33,50KB)

DOCZarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku działań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (88,00KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc (28,00KB)

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1254-2017- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r..doc (35,00KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r. II półrocze.pdf (764,89KB)

DOCZarzadzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizacje w 2018 roku dzialan w zakresie upowsszechniania-kultury fizycznej i sportu.doc (28,50KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 1411-2018 w sprawie wyboru oferty.doc (35,50KB)

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (88,00KB)
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFOferta Stowarzyszenia Miłośników Turystyki W Drodze.pdf (552,35KB)

DOCZarządzenie Nr 1410-2018 w sprawie wyboru oferty.doc (35,00KB)

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego II.pdf (7,13MB)

DOCZarządzenie Nr 1603 -2018 w sprawie wyboru oferty.doc (35,50KB)

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego I.pdf (6,93MB)

DOCZarządzenie Nr 1604 -2018 w sprawie wyboru oferty.doc (35,00KB)
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, zm. 2180) podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018.

PDFKonsultacje do projektu uchwały.pdf (289,34KB)
PDFProjekt uchwały.pdf (313,66KB)