Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016r..doc (31,00KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (25,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (98,00KB) 

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc (24,50KB)
DOCZarządzenie Nr 458-2015 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (34,50KB)

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016r..doc (31,00KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (27,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (94,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc (24,50KB)
DOCZarządzenie Nr 459-2015 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (33,50KB)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016r. II półrocze.doc (32,50KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu II półrocze.doc (25,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS II półrocze.doc (98,00KB) 
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS.doc (26,50KB) 
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (20,00KB) 


DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016. I półrocze.doc (31,00KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (25,00KB)


DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (96,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS.doc (26,50KB)

DOCOpinia Gminnej Rady Sportu.doc (28,50KB)

DOCProtokół z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (22,50KB)
DOCZarządzenie Nr 457-2015- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016.doc (34,00KB)

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFOferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Pomóżmy Im w Lewinie Brzeskim, złożona na realizację zadania pn. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych.pdf.pdf (3,50MB)

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFOferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Pomóżmy Im w Lewinie Brzeskim, złożona na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do pomocy rehabilitacyjnej.pdf (8,06MB)

DOCZarządzenie Nr 785-2016 w sprawie wyboru oferty.doc (34,50KB)