Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne 2014 rok

Lp.

Przedmiot kontroli

1.

Temat kontroli:

DOCWykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013r. budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011, postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (27,00KB)

*protokół załączono do pozycji nr 7

2.

Temat kontroli:

* w dokumencie anonimizowano dane osobowe

DOCKontrola pracodawcy - ZFŚS.doc (26,50KB)

PDF2. PIP - protokól z kontroli.pdf (218,05KB)

 

3.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa w zakresie wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.doc (26,50KB)

PDF3. Wojewoda Opolski - sprawozdanie.pdf (153,64KB)

4.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych z gminnego zbioru meldunkowego.doc (26,50KB)

PDF4. Wojewoda Opolski - protokół.pdf (312,90KB)

5.

Temat kontroli:

DOCKontrola zadania inwestycyjnego.doc (28,00KB)

PDF5. UMWO - raport.pdf (290,82KB)

6.

Temat kontroli:

DOC6. Kontrola realizacji inwestycji - adaptacji zabytkowego spoichlerza na salę gimnastyczną.doc (25,50KB)

PDF6. Wojewoda Opolski - informacja.pdf (245,44KB)
 

7.

Temat kontroli:

DOC7. Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.doc (25,50KB)

PDF7. Wojewoda Opolski - wystąpienie.pdf (398,28KB)
 

8.

Temat kontroli:

DOC8. Wizyta monitorowana staży.doc (26,50KB)
 

PDF8. PUP - protokół.pdf (71,81KB)

9.

Temat kontroli:

DOC9. Wizyta monitorowana staży.doc (26,50KB)

PDF9. PUP - protokół.pdf (70,76KB)

10.

Temat kontroli:

DOC10. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc (26,50KB)

PDF10. UMWO - raport.pdf (67,16KB)
 

11.

Temat kontroli:

DOC11.Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych.doc (26,00KB)
PDF11. RA - protokół.pdf (432,58KB)

12.

Temat kontroli:

DOC12. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu.doc (26,00KB) 

PDF12. AP - protokół.pdf (510,75KB)
 

13.

Temat kontroli:

DOC13. Kontrola płatnika składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.doc (25,50KB)

*z uwagi na obszerność dokument do wglądu w urzędzie

14.

Temat kontroli:

DOC14. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc (26,50KB)
PDF14. UMWO- raport.pdf (265,97KB)
 

15.

Temat kontroli:

DOC15. Kontrola sanitarna.doc (27,00KB)
PDF15. PPIS - protokół.pdf (216,38KB)
 

16.

Temat kontroli:

DOC16. Kontrola pracodawcy - ZFŚS.doc (26,50KB)
PDF16. PIP - protokół.pdf (214,13KB)

*w dokumencie zanonimizowano dane osobowe

17.

Temat kontroli:

DOC17. Kontrola w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin.doc (27,00KB)
PDF17. WIORiN - protokół.pdf (281,31KB)
 

18.

Temat kontroli:

DOC18. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc (26,50KB)
PDF18. UMWO- raport.pdf (254,88KB)
 

19.

Temat kontroli:

DOC19. Kontrola sanitarna.doc (27,00KB)
PDF19. PPiS - protokół.pdf (182,24KB)
 

20.

Temat kontroli:

DOC20. Kontrola sanitarna.doc (27,00KB)
PDF20. PPIS - protokół.pdf (201,12KB)
 

21.

Temat kontroli:

DOC21. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi – subwencji ogólnej.doc (25,50KB)

**z uwagi na obszerność dokument do wglądu w urzędzie

22.

Temat kontroli:

DOC22. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.doc (25,50KB)

PDF22. Wojewoda Opolski - protokół.pdf (593,75KB)
 

23.

Temat kontroli:

PDF23. PUP - wizyta monitorująca.pdf (103,00KB)
DOC23.Wizyta monitorowana roboty publiczne.doc (26,50KB)
 

24.

Temat kontroli:

DOC24.Wizyta monitorowana roboty publiczne.doc (26,50KB)

PDF24. PUP - wizyta monitorująca.pdf (95,63KB)

25.

Temat kontroli:

DOC25. Sprawowanie nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR.doc (26,50KB)
PDF25. OTANR - protokół.pdf (97,84KB)