Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji o środowisku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Stroszowice”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102422 O w miejscowości Strzelniki”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjngo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa Małej Elektrowni Wodnej MEW Lewin Brzeski na rzece Nysa Kłodzka w km 13+845 rzeki”


Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Stroszowice”


Zawiadomienie o uznaniu stron postępowania i pełnomocnika stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Budowa instalacji fotowoltaicznej „Oldrzyszowice” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Stroszowice”.


Zawiadomienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej „Oldrzyszowice” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zawieszeniu postępowania do czasu złożenia raportu


Zawiadomienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej „Przecza” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zawieszeniu postępowania do czasu złożenia raportu


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE - Budowa instalacji fotowoltaicznej „Oldrzyszowice” wraz z niezbędna infrastrukturą


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 178/6 w obrębie Mikolin, gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 174 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 174 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 301 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „Oldrzyszowice I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 301 o mocy do 2MW (obręb Oldrzyszowice), gmina Lewin Brzeski


Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023" za okres 2016-2017

PDFRaport z POS_Lewin Brzeski_2016-2017.pdf (1,39MB)


PDFProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski.pdf (901,02KB)

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lewin Brzeski:

PDFProgram Ochrony Środowiska dla gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023.pdf (10,77MB)


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640.wejdź do publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach  - wykaz zawiera dane o środowisku obowiązujące od 01.01.2016r.:

http://new.osinfo.2be.pl/ wejdź do publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach  - wykaz zawiera dane od 5 marca 2011 roku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

http://lewin.osinfo.2be.pl/ wejdź do publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach - wykaz zawiera dane do 4 marca 2011 roku