Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Lewin Brzeski

Budżet 2024r.

Projekt budżetu gminy na 2024r.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2024r.


Budżet 2023r.

Bilans z wykonania budżetu za 2023r.

Projekt budżetu gminy na 2023r.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2023

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lewin Brzeski wg. stanu na dzień 31.12.2023 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2023 r

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim wg. stanu na dzień 31.12.2023 rok

 


Budżet 2022r.

Projekt budżetu gminy na 2022r.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLIV/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLV/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLVII/369/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLIX/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR L/394/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za I kwartał 2022 roku

Sprawozdanie ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku Gminy Lewin Brzeski

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Brzeski za III kwartał 2022 roku

Budżet 2021r.

Bilans z wykonania budżetu za 2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2021 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za IV kwartał 2021 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za III kwartał 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r. Gminy Lewin Brzeski

Sprawozdanie ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021r.

Projekt budżetu na 2021r.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej


Budżet 2020r.

Bilans z wykonania budżetu za 2020r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2020r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020r.

Informacja o stanie mienia Gminy Lewin Brzeski stan na dzień 31.12.2020r.

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Lewin Brzeski za IV kwartał 2020r..pdf (207,49KB)

DOCInformacja z wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za IV kwartał 2020.doc (40,00KB)

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020r.

PDFinformacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020.pdf (195,82KB)
DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020.doc (38,50KB)

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020r.

DOCinformacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020.doc (39,00KB)
PDFinformacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020r..pdf (47,62KB)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

DOCopisówka za I pólrocze 2020.doc (1,59MB)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r. Gminy Lewin Brzeski

DOCXinformacja WPF za I półrocze 2020r..docx (25,07KB)

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy za I kw. 2020r..pdf (195,15KB)

Projekt budżetu na 2020r.

PDFProjekt budżetu na 2020.pdf (1,15MB)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

PDFProjekt WPF na 2020 rok.pdf (362,13KB)

PDFObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.pdf (373,38KB)

PDFzałącznik nr 1 do WPF.pdf (2,87MB)

PDFzałącznik nr 2 do WPF.pdf (147,68KB)


Budżet 2019r.

Bilans z wykonania budżetu za 2019r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019r.

DOCXsprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r..docx (217,65KB)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2019r.

DOCSprawozdanie - STAN MIENIA 2019 - druk.doc (797,50KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2019r.

XLSMiGBP 31.12.2019.xls (69,00KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2019r.

XLSMGDK 31.12.2019.xls (64,50KB)

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019r.

PDFWykonanie budżetu za IV kwartał 2019.pdf (46,27KB)

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019r.

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019.doc (39,00KB)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

DOCopisówka za I pólrocze 2019 ZMIENIONA ŁĄCZNIE z 8 ZAŁACZNIKIEM.doc (1,56MB)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. Gminy Lewin Brzeski

DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. Gminy Lewin Brzeski.docx (21,77KB)

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019r.

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019.doc (39,00KB)

Wieloletnia prognoza finansowa

DOCXUCHWAŁA NR 69.docx (13,91KB)

DOCXUzasadnienie.docx (12,82KB)

PDFzałącznik nr 1.pdf (3,32MB)

DOCXUCHWAŁA NR III.docx (15,66KB)

DOCXObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.docx (17,40KB)

PDFzałącznik nr 1.pdf (3,32MB)

PDFzałącznik nr 2.pdf (149,63KB)

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019r.

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019.doc (39,00KB)

Projekt budżetu na 2019r.

PDFProj. budżetu na 2019 rok..pdf (1,19MB)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

DOCXprojekt.docx (15,67KB)
DOCXObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.docx (17,59KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (3,32MB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (155,86KB)


Budżet 2018r.

Sprawozdania finansowe za 2018r.

PDFbilans łączny.pdf (91,42KB)
PDFbilans z wykonania budżetu.pdf (81,96KB)
PDFRachunek zysków i strat łączny.pdf (85,50KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf (81,82KB)
PDFinformacja dodatkowa.pdf (224,67KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2018.pdf (1,13MB)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2018r.

DOCinformacja-o-stanie-mienia 2018r..doc (789,00KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2018r.

XLSwykonanie MGDK na dzień 31.12.2018.xls (58,50KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2018r.

XLSwykonanie MiGBP 31.12.2018.xls (63,00KB)

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018r.

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018.doc (39,00KB)

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018r.

DOCinformacja-z-wykonania-budzetu-za-iii-kwartal-2018.doc (39,50KB)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r. Gminy Lewin Brzeski

DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. Gminy Lewin Brzeski..docx (24,25KB)

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

DOCopisówka za I półrocze 2018.doc (1,44MB)

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018r.

DOCinformacja-z-wykonania-budzetu-za-ii-kwartal-2018.doc (39,00KB)

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018r.

DOCinformacja-z-wykonania-budzetu-za-i-kwartal-2018.doc (39,00KB)

Projekt budżetu na 2018 rok

PDFprojekt budżetu na 2018r..pdf (1,15MB)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok

PDFzałącznik nr 1.pdf (122,95KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (48,88KB)
DOCXObjaśnienia WPF 2018r.docx (17,15KB)
DOCXTekst WPF 2018r.docx (15,72KB)

Budżet 2017

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy z 2017 r..pdf (1,04MB)
DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017.doc (39,00KB)
DOCopisówka za I pólrocze 2017.doc (1,47MB)
DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. Gminy Lewin Brzeski..docx (24,49KB)

Projekt budżetu na 2017 rok

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017.doc (39,50KB)

PDFProjekt budżetu gminy na 2017 rok.pdf (1,82MB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017.doc (40,50KB)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok

DOCXprojekt WPF na 2017.docx (15,92KB)

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (110,44KB)

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (86,40KB)

DOCXobjaśnienia przyjętych wartości do wpf 2017r..docx (17,86KB)
 

Budżet 2016

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.pdf (1,18MB)
PDFInformacja z wykon. planu fin. MiGDK.pdf (270,38KB)
PDFInformacja z wykon. planu fin. M-GDK.pdf (278,28KB)
PDFInformacja o stanie mienia kom. na dzień 31.12.2016.pdf (1,01MB)
DOCXSprawozdanie roczne za 2015 rok.doc.docx (172,07KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016.doc (40,50KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016.doc (41,50KB)

DOCopisówka za I pólrocze 2016.doc (1,42MB)

DOCXWPF I półrocze.docx (17,60KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016.doc (40,50KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016.doc (41,00KB)

Projekt budżetu na 2016 rok

PDFProjekt budżetu na 2016 rok.pdf (1,10MB)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok

DOCXprojekt WPF na 2016r..docx (18,39KB) 

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (103,29KB) 

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (83,27KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015.doc (40,00KB)

 Budżet 2015

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015.doc (40,00KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015.doc (40,50KB)

DOCOpisówka za I półrocze 2015 rok.doc (1,44MB)
DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. Gminy Lewin Brzeski..docx (23,79KB)
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (83,53KB) 

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015.doc (40,50KB)

Projekt budżetu na 2015 rok

DOCXProjekt uchwały budżetowej na 2015 rok.docx (20,63KB)

DOCXPROGNOZOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2015 ZESTAWIENIE ZBIORCZE.docx (36,21KB)

DOCXZałącznik nr 2.docx (53,69KB)

DOCXZałącznik nr 3.docx (23,77KB)
DOCXZałącznik nr 4do budzetu.docx (19,49KB)
DOCXZałącznik nr 5.docx (21,07KB)
DOCXZałącznik nr 6.docx (23,65KB)
DOCXZałącznik nr 7.docx (34,52KB)
DOCXZałącznik nr 8.docx (23,90KB)
DOCXopisówka proj. budz na 2014 rok.docx (46,26KB)

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

DOCXprojekt uchwały na 2015 r. i objaśnienia.docx (18,41KB)
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (103,19KB)
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (81,00KB)
 

 Budżet 2014 

Sprawozdanie roczne burmistrza Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

PDFSprawozdanie roczne Burmistrza Lewina brzeskiego z wykonania budżetu gminy za rok 2014.pdf (409,16KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014.doc (39,50KB)

Zarządzenie Nr 1646/2014 z dnia 12 września 2014r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015.

DOCZarz. Nr 1646.doc (114,50KB)

Sprawozdanie w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za i półrocze 2014:

DOCSprawozdanie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za i półrocze 2014 roku z dnia 20.08.2014 r.doc (1,16MB)

Informacja WPF za I półrocze 2014r.

DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r. Gminy Lewin Brzeski..docx (23,56KB)

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (81,40KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2014 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2014.doc (38,00KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014.doc (38,00KB)

Projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr 1195-2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014.doc (146,50KB)

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.doc (53,50KB)

DOCZałączniki Nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.doc (1,20MB)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (412,96KB)

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (82,55KB)

DOCXuchwała.docx (15,38KB)

DOCXobjaśnienia.docx (16,07KB)

 

Budżet 2013 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013.doc (1,26MB)

DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r. Gminy Lewin Brzeski.docx (17,30KB)

PDFZałącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013 (6,64MB)

PDFZałącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013 (2,24MB)

 

Informacje z wykonania budżetu w 2013 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu zaIV kwartał 2013.doc (38,50KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013.doc (21,50KB)

DOCInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r..doc (1,49MB)

DOCZarz Nr 1167 (48,50KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2013 (37,00KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 (21,00KB) 

PDFUchwałaNr 54-2013 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lewin Brzeski .pdf (1,54MB)

DOCZarządzenie Nr 1099 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie (38,00KB) 

DOCZarządzenie Nr 913 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie (35,50KB)

 DOCZarządzenie Burmistrza Nr 952 z dnia 27 luty 2013 roku (39,00KB)

 

Projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2013 rok 

 DOCZarządzenie Nr 777-2012 z dnia 14 września 2012 roku w sprawie projektu budżetu 2013 rok.doc (121,00KB)

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok (53,50KB)

DOC2. Załączniki Nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2013 r. (1,21MB)

 PDFUchwala Nr 625-2012 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lewin Brzeski na 2013r..pdf (2,16MB)

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027 (34,00KB)

DOC2. uzasadnienie projektu (20,00KB)

DOC3. objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2027 wraz z prognozą kwoty długu (25,50KB)

BMP4. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 1 (117,62KB)

BMP5. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 2 (130,47KB)

BMP6. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 3 (111,18KB)

BMP7. Zał. Nr 1Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 4 (127,96KB)

BMP8. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 5 (132,72KB)

BMP9. Zał. Nr 1Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 6 (110,07KB)

BMP10. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 1 (108,12KB)

BMP11. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 2 (98,15KB)

BMP12. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 3 (82,73KB)

BMP13. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 4 (96,56KB)

BMP14. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 5 (86,78KB)

BMP15. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 6 (77,44KB)

BMP16. Zał Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 7 (92,31KB) 

BMP17. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_ str. 8 (97,58KB)

BMP18. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań)_str. 9 (88,77KB)

BMP19. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (limity wydatków na przedsięwzięcia 2013-2017)_ str. 10 (86,16KB)

BMP20. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań)_str. 11 (82,92KB)

BMP 21. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2013-2017)_str. 12 (80,52KB)

BMP22. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2018-2022)_str. 13 (80,53KB)

BMP23. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2023-2027)_str. 14 (80,55KB)

DOC24. informacja Burmistrza o relacji z art. 243 (38,00KB)

 PDFUchwala Nr 623-2012 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Brzeski na lata 2013 - 2027.pdf (2,29MB)

 

 Budżet 2012 

PDFUchwała 158-2013 RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok (4,87MB)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

DOCXsprawozdanie roczne za 2012r (14,26KB)

DOCsprawozdanie roczne za 2012r (289,00KB)

XLSzałącznik nr 1 (77,00KB)

XLSzałącznik nr 2 (86,00KB)

XLSzałącznik nr 3 (43,00KB)

XLSzałącznik nr 4 (30,00KB)

XLSzałącznik nr 5 (25,00KB)

XLSzałącznik nr 6 (37,50KB)

XLSzałącznik nr 7 (41,00KB)

 

DOC1. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012 r..doc (40,50KB)

PDF2. załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012 r.pdf (3,71MB)

XLS3. załącznik nr 2 do WPF.xls (36,50KB)

 

DOCZarządzenie Nr 913 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie (35,50KB)

 DOCZarządzenie Nr 899 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku (40,50KB)

DOCZarządzenie Nr 879 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 grudnia 2012r. (69,00KB)

DOCZarządzenie Nr 849 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 16.11.2012 (62,00KB)

 DOC1. Zarządzenie Nr 754-20122.doc (36,50KB)

XLS2. załącznik nr 1 I półrocze 2012 - dochody.xls (62,50KB)

XLS3. załącznik nr 2 I półrocze 2012 - wydatki.xls (94,00KB)

XLS3. załącznik nr 2 I półrocze 2012 - wydatki.xls (39,50KB)

XLS5. załącznik nr 4 I półrocze 2012 - przychody i rozchody.xls (20,50KB)

XLS6. załącznik nr 5 I półrocze 2012 - dochody własne.xls (28,50KB)

XLS7. załącznik nr 6 I półrocze 2012 - dotacje.xls (51,00KB)

XLS8. załącznik nr 7 I półrocze 2012 - realizacja inwestycji.xls (31,50KB)

DOC9. część opisowa sprawozdania za I półrocze 2012r..doc (324,50KB)

XLS10. MiGBP I półrocze 2012 r.xls (60,00KB)

XLS11. MGDK I półrocze 2012.xls (89,00KB)

 

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 (21,00KB) 

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 (36,00KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2012 (19,00KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012.doc (19,50KB)

 

 PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (1,33MB)

 PDFUchwała Nr 645-2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Brzeski na 2012 rok (284,27KB)

DOCprojekt uchwały budżetowej na 2012 (1,33MB)

 PDFUchwała Nr 644-2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały uchwały budżetowej Gminy Lewin Brzeski na 2012 rok (232,65KB)

DOCZarzarządzenie Nr 341-2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012r. (68,00KB)

 

Budżet 2011

Zarządzenie Nr 570/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.
DOCZarządzenie nr 570-2012 (36,50KB)

XLSzałączniki nr 1 i 2 (140,50KB)
XLSzałącznik nr 3 (35,50KB)
XLSzałącznik nr 4 (16,50KB)
XLSzałącznik nr 5 (18,00KB)
XLSzałącznik nr 6 (36,50KB)
DOCZałącznik nr 7 (66,50KB)
DOCCzęść opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (367,00KB)

DOCInformacja WPF I pół 2011r. (30,00KB)

XLSZał Nr do WPF- czerwiec (79,50KB)

XLSzałącznik nr 2 do WPF (34,00KB)

 

DOCZarządzenie Nr 337-2011 (36,50KB)

DOCZarządzenie Nr 337-2011 (306,00KB)

XLSZarządzenie Nr 337-2011 (157,50KB)

XLSZarządzenie Nr 337-2011 (40,00KB)

XLSZarządzenie Nr 337-2011 (22,50KB)

XLSZarządzenie Nr 337-2011 (31,50KB)

XLSZarządzenie Nr 337-2011 (48,50KB)

DOCZarządzenie Nr 337-2011 (73,50KB)

 

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV KWARTAL 2011.doc (20,00KB)

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2011 (16,50KB)

DOCInformacja z wykonania budżetu za II KWARTAŁ 2011 (16,50KB)

DOCInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2011 (16,50KB)

 

DOCuchwała do projektu budżetu 2011 r. (52,50KB)

RTFPROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK (1,55MB)

DOCUchwała w sprawie WPF (29,00KB)

XLSzałącznik nr 1 do WPF (79,50KB)

XLSzałącznik nr 2 do WPF (33,50KB)

DOCObjaśnienia do projektu uchwały WPF (61,50KB)

DOCzałącznik nr 1 do objaśnień (46,50KB)

XLStabela do załącznika nr 1 do objaśnień (38,50KB)

 

PDFuchwała 141-2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 07.03.2011r (870,27KB)

PDFuchwała 142-2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 07.03.2011r (952,96KB)

 

Budżet 2010

DOCzmian (51,50KB)

DOCzmiana (954,50KB)

 

 DOCInformacja z wykonania budżetu za IV KWARTAŁ 2010 (16,50KB)

DOCInformacja z wykonania budżetu za III KWARTAŁ 2010 (34,00KB)

DOCInformacja z wykonania budżetu za II KWARTAŁ 2010 (15,00KB)

DOCInformacja z wykonania budżetu za I KWARTAŁ 2010 (14,50KB)

 

Wykonanie budżetu za I półrócze 2010 roku

DOCZarządzenie Nr 2323-2010 (37,50KB)

DOCwykonanie dochodów za I półrocze 2010 - tabela nr 1 (318,50KB)

DOCwykonanie wydatków za I półrocze 2010 - tabela nr 2 (403,00KB)

DOCdochody i wydatki z zakresu zadań zleconych za I półrocze 2010 - tabela nr 3 (152,00KB)

DOCprzychody i rozchody budżetu za I półrocze 2010 - tabela nr 4 (54,00KB)

DOCplan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2010 - tabela nr 5 (45,50KB)

DOCrealizacja dotacji dla gminnych i pozagminnych jednostek za I półrocze 2010 - tabela nr 6 (124,00KB)

DOCrealizacja inwestycji gminnych w I półrocze 2010 - tabela nr 7 (99,50KB)

DOCczęść opisowa za I półrocze 2010 r. (299,00KB)

DOCinformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna za I półrocze 2010 r. (224,50KB)

DOCinformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Dom Kultury za I półrocze 2010 r. (428,50KB)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

DOCZarządzenie nr 141-2011 (36,50KB)

DOCczęść opisowa za 2010 r. (397,00KB)

XLSzałącznik nr 1 nr 2 (142,00KB)

XLSzałącznik nr 3 (41,50KB)

XLSzałącznik nr 4 (20,50KB)

XLSzałącznik nr 5 (30,50KB)

XLSzałacznik nr 6 (36,00KB)

DOCtabela nr 7 - realizacja inwestycji gminnch w 2010 r. (91,50KB)

 

Budżet 2009  

DOCPROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK (1,15MB)

DOCInformacja z wykonania budżetu Gminy oraz Samorządowych Jednostek Kultury za I półrocze 2009roku..doc (1,77MB)

DOCInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku (24,00KB)

DOCInformacja z wykonania budżetu za dwa kwartały 2009 roku (32,50KB)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

DOCZarządzenie nr 2132-2010 (35,50KB)

XLSzałącznik nr 1 nr 2 (110,00KB)

XLSzałącznik nr 3 (34,00KB)

XLSzałącznik nr 4 (19,50KB)

XLSzałącznik nr 5 (31,50KB)

XLSzałacznik nr 6 (33,50KB)

XLSzałącznik nr 7 (26,00KB)

XLSzałącznik nr 8 (21,00KB)

DOCczęść opisowa za 2009r. (278,00KB)

 

Budżet 2008

DOCInformacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok (56,00KB)

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1445-2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok (915,50KB)

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1436-2009 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie wykonania budzetu gminy za 2008 rok (55,00KB)

DOCZarządzenie w sprawie zmian w budżecie (46,50KB)

 DOCInformacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski (24,50KB)

DOCKwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski - za pierwsze półrocze 2008 (24,50KB)

DOCInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r (32,00KB)

 

 Budżet 2007

DOCZarządzenie Nr 588-2008 Burmistrza Lewina Brzeskeigo z dnia 19 marca 2008r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007r. (968,00KB)

 

 Budżet 2006

DOCZarządzenie Nr 163 - 2007 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 marca 2007r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok (892,50KB)

DOCInformacja z wykonaniu budżetu gminy Lewin Brzeski za 2006 rok (69,50KB)

 

 Budżet 2005

DOCInformacja o wykonaniu budżetu gminy Lewin Brzeski za 2005r (21,00KB)

DOCWykaz osób, którym w roku 2005 udzielono ulg, odroczeń, umożeń oraz rozłożono spłatę na raty (237,50KB)

DOCInformacja o wykonaniu budżetu gminy Lewin Brzeski za 2005r (21,00KB)

DOCWykaz osób, którym w roku 2005 udzielono ulg, odroczeń, umożeń oraz rozłożono spłatę na raty (237,50KB)

 

Budżet 2003

DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 564-04 zbiorcze zestawienie dochodów gminy w 2003r. (109,00KB)

DOCzałącznik nr 2 do Zarządzenia Budrmistrza Lewina Brzeskiego Nr 564-2004 zbiorcze wykonanie wydatków gminy w 2003r. (145,50KB)

DOCZałącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 564-04 - realizacja inwestycji gminnych w 2003r. (115,00KB)