Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

OR. III.0002.14.2014       

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zwołuje LVII sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 12 listopada 2014r. /środa/ o godz. 14ºº, która odbędzie się w sali Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie  porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym:
 • analiza oświadczeń majątkowych,
 • nadanie dalszego biegu dla skargi.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 października 2014r. do dnia 05 listopada 2014r. DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15 października 2014r. do dnia 5 listopada 2014r..doc (253,00KB)
 2. Podjęcie uchwał :
 1. Wolne wnioski zapytania.
 2. Przedstawienie przez:
 • Burmistrza Lewina Brzeskiego informacji o działalności  w okresie kadencji  2010 – 2014.
 • Przewodniczącego Rady informacji o działalności Rady Miejskiej w okresie kadencji 2010 – 2014.
 1. Uroczyste zakończenie pracy Rady Miejskiej.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej:

DOCZawiadomienie na LV sesję.doc (56,00KB)

DOCXZawiadomienie.docx (18,05KB)

DOCXZawiadomienie.docx (17,75KB)

DOCZawiadomienie na XLII sesję.doc (54,00KB)

DOCZawiadomienie na XLIII sesję.doc (59,50KB)

DOCZawiadomienie na XLIV sesję.doc (63,00KB)

DOCXZawiadomienie na XLV sesję.docx (16,65KB)

DOCZawiadomienie na XLVI sesję.doc (62,00KB)

DOCXZawiadomienie na XLVII sesję.docx (16,99KB)

DOCZawiadomienie na XLVIII sesję.doc (63,50KB)

DOCZawiadomienie na XLIX sesję.doc (68,00KB)

DOCXZawiadomienie na L sesję.docx (17,33KB)

DOCZawiadomienie na LI sesję.doc (55,00KB)


DOCZawiadomienie o posiedzeniu Rady Samorządu Miasta zwołane na dzień 29 października 2013 r.doc (53,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej (54,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej (16,75KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miejskiej na dzień 25 czerwca 2013r. (53,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej .doc (51,00KB)

 DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Miejskiej na dzień 23 kwietnia 2013 r. (47,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji (16,48KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2013 roku (15,76KB)

DOCZawiadomienie na XXXII sesję.doc (43,50KB)

DOCZawiadomienie na XXX sesję Rady Miejskiej 28 grudnia 2012r (45,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 27 listopada 2012r. (58,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 25 września 2012r..doc (52,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim (15,73KB)

DOCZawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zwołanej na dzień 29 maja 2012r. (32,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 24 kwietnia 2012r (45,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 27 marca 2012r. (43,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 31 stycznia 2012r. (39,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29 listopada 2011 roku (37,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 11 paździenika 2011 roku (13,33KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28 czerwca 2011 roku (36,00KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej na dzień 26 maja 2011 roku (13,83KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28 kwietnia 2011 roku (31,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29.03.2011 rok (33,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28.02.2011 rok (105,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 31 stycznia 2011 roku (29,50KB)

DOCZawiadomienie zwołaniu sesji Rady Miejskiej na dzień 30.12.2010 (26,00KB) 

DOCZawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim (25,00KB)

DOCZawiadomienie (31,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 30 sierpnia 2011r (13,92KB)

DOCZawiadomienie (35,50KB)

DOCzawiadomienie (28,00KB)

DOCZawiadomienie (39,00KB)

DOCZawiadomienie o sesji w dniu 28 lutego 2012r..doc (31,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 30 października 2012r..doc (52,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji na dzień 29 stycznia 2013r. (16,28KB)

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.12.2012r. do dnia 18.02.2013r..doc (300,00KB)

DOCZawiadomienie o zwolaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej .doc (51,00KB)

DOCStan bezp. i porządku publiczn. oraz ochrony p.poż. - informacja OSP za 2012r..doc (37,50KB)

DOCStan bezp. i porządku publicznego oraz ochrony p.poż. - informacja Komisariatu Policji.doc (1 008,50KB)

PDFStan bezp. i porządku publicznego oraz ochrony p.poż.- informacja KPPSP.pdf (3,47MB)

PDFAktywne formy przeciwdziałanai bezrobociuoferowane przez PUP w Brzegu w 2012r..pdf (4,65MB)

DOC1 - Proj.uchw. zmieniający uchwałe w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2013r..doc (56,50KB)

DOC2 - Proj.uchw. w spr. zmian w budżecie.doc (274,50KB)

PDF3 - Proj.uchw.o zmianie uchw. w sprawie ustalenai czasu bezpłatnego nauczania....pdf (191,25KB)

DOC4 - Proj. uchw. w spr. rozłożenia na raty nal.pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opł.rocz.z tyt.uż.wiecz..doc (39,50KB)

DOC5 - Proj.uchw. w spr. przystapienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego...doc (1,21MB)

DOC6 - Proj.uchw.w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej....doc (54,00KB)

DOC7 - Proj.uchw. w spr. zmiany uchwały nr XXXII.257.2013 w spr. regulaminu utrzymania czystosci i porządku.doc (38,50KB)

PDF8 - Proj.uchw. o zmianie uchw. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu ...pdf (172,73KB)

DOC9 - Proj.uchw.w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przet. ustn. nieogr. nieruch..doc (53,00KB)

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10.04.2013r. do dnia 10.05.2013r..doc (172,50KB)

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 13.05.2013r. do dnia 10.06.2013r. (198,00KB)

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2012.r MGBP (28,00KB)

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2012.r M-GDK (27,50KB)

DOCProj.uchw. w spr. zmian w budżecie (297,00KB)

DOCXProj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej .. (17,35KB)

PDFZał. Nr 1 do proj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (426,10KB)

PDFZał. Nr 1 do proj.ucZał. Nr 2 do proj.uchw. w spr.zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowejhw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (87,83KB)

DOCProj.uchw. w spr.przystąpienia do zmiany mpzp wsi Łosiów (34,50KB)

DOCZał do proj.uch. w spr. przystąpienia do zmiany mpzp wsi Łosiów (259,00KB)

DOCZawiadomienie na XXXIX sesję (54,50KB)

DOCZawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim (25,00KB)

DOCZawiadomienie zwołaniu sesji Rady Miejskiej na dzień 30.12.2010 (26,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 31 stycznia 2011 roku (29,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28.02.2011 rok (105,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29.03.2011 rok (33,50KB)

DOCZawiadomienie (31,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28 kwietnia 2011 roku (31,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej na dzień 26 maja 2011 roku (13,83KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28 czerwca 2011 roku (36,00KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 30 sierpnia 2011r (13,92KB)

DOCZawiadomienie (35,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 11 paździenika 2011 roku (13,33KB)

DOCzawiadomienie (28,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29 listopada 2011 roku (37,50KB)

DOCZawiadomienie (39,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 31 stycznia 2012r. (39,50KB)

DOCZawiadomienie o sesji w dniu 28 lutego 2012r..doc (31,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 27 marca 2012r. (43,00KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 24 kwietnia 2012r (45,50KB)

DOCZawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zwołanej na dzień 29 maja 2012r. (32,50KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim (15,73KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 25 września 2012r..doc (52,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 30 października 2012r..doc (52,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 27 listopada 2012r. (58,00KB)

DOCZawiadomienie na XXX sesję Rady Miejskiej 28 grudnia 2012r (45,00KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji na dzień 29 stycznia 2013r. (16,28KB)

DOCZawiadomienie na XXXII sesję.doc (43,50KB)

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.12.2012r. do dnia 18.02.2013r..doc (300,00KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2013 roku (15,76KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji (16,48KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Miejskiej na dzień 23 kwietnia 2013 r. (47,50KB)

DOCZawiadomienie o zwolaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej .doc (51,00KB)

DOCStan bezp. i porządku publiczn. oraz ochrony p.poż. - informacja OSP za 2012r..doc (37,50KB)

DOCStan bezp. i porządku publicznego oraz ochrony p.poż. - informacja Komisariatu Policji.doc (1 008,50KB)

PDFStan bezp. i porządku publicznego oraz ochrony p.poż.- informacja KPPSP.pdf (3,47MB)

PDFAktywne formy przeciwdziałanai bezrobociuoferowane przez PUP w Brzegu w 2012r..pdf (4,65MB)

DOC1 - Proj.uchw. zmieniający uchwałe w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2013r..doc (56,50KB)

DOC2 - Proj.uchw. w spr. zmian w budżecie.doc (274,50KB)

PDF3 - Proj.uchw.o zmianie uchw. w sprawie ustalenai czasu bezpłatnego nauczania....pdf (191,25KB)

DOC4 - Proj. uchw. w spr. rozłożenia na raty nal.pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opł.rocz.z tyt.uż.wiecz..doc (39,50KB)

DOC5 - Proj.uchw. w spr. przystapienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego...doc (1,21MB)

DOC6 - Proj.uchw.w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej....doc (54,00KB)

DOC7 - Proj.uchw. w spr. zmiany uchwały nr XXXII.257.2013 w spr. regulaminu utrzymania czystosci i porządku.doc (38,50KB)

PDF8 - Proj.uchw. o zmianie uchw. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu ...pdf (172,73KB)

DOC9 - Proj.uchw.w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przet. ustn. nieogr. nieruch..doc (53,00KB)

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10.04.2013r. do dnia 10.05.2013r..doc (172,50KB)

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 13.05.2013r. do dnia 10.06.2013r. (198,00KB)

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2012.r MGBP (28,00KB)

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2012.r M-GDK (27,50KB)

DOCProj.uchw. w spr. zmian w budżecie (297,00KB)

DOCXProj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej .. (17,35KB)

PDFZał. Nr 1 do proj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (426,10KB)

PDFZał. Nr 1 do proj.ucZał. Nr 2 do proj.uchw. w spr.zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowejhw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (87,83KB)

DOCProj.uchw. w spr.przystąpienia do zmiany mpzp wsi Łosiów (34,50KB)

DOCZał do proj.uch. w spr. przystąpienia do zmiany mpzp wsi Łosiów (259,00KB)

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej (16,75KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miejskiej na dzień 25 czerwca 2013r. (53,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej .doc (51,00KB)

DOCZawiadomienie na XXXIX sesję (54,50KB)

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej (54,50KB)

DOC1 - Proj. uchw. w spr. zmian w budżecie (374,50KB)

DOC2 - Proj.uchw. zmien. uchw. w spr. udzielenia pomocy finansowej (26,00KB)

DOC3 - Proj uchw. zmien. uchw. w spr. przyst. do sporządz. mpzp dla części meijscowosci ... (42,00KB)

JPEG3.1 - Zał. Nr 1 do proj.uchw. zmien. uchw. w spr. przyst. do sporządz. mpzp dla części meijscowosci ... (151,08KB)

DOC4 - Proj.uchw. w spr. przystąpienia do zmpzp wsi Łosiów (36,00KB)

DOC5 - Proj.uchw. w spr. uchwalenia zmpzp miasta Lewin Brzeski zatw. uchw. Nr XXIII-173-2008 (112,50KB)

PDF5.1 - Zał. Nr 1 do proj.uchw. w spr. uchwalenia zmpzp miasta Lewin Brzeski zatw. uchw. Nr XXIII-173-2008 (521,16KB)

DOCX5.2 - Zał. Nr 2 do proj.uchw. w spr. uchwalenia zmpzp miasta Lewin Brzeski zatw. uchw. Nr XXIII-173-2008 (11,90KB)

DOCX5.3 - Zał.Nr 3 proj.uchw. w spr. uchwalenia zmpzp miasta Lewin Brzeski zatw. uchw. Nr XXIII-173-2008 (12,18KB)

DOC6 - Proj. uchw. w spr. uchwalenia zmpzp Lewina Brzeskiego (70,50KB)

PDF6.1 - Zał. Nr 3 do proj. uchw. w spr. uchwalenia zmpzp Lewina Brzeskiego (1,38MB)

DOC6.2 -Zał. Nr 2 do proj. uchw. w spr. uchwalenia zmpzp Lewina Brzeskiego (29,00KB)

DOC6.3 - Zał. Nr 3 do proj. uchw. w spr. uchwalenia zmpzp Lewina Brzeskiego (29,50KB)

DOCX7 - Proj.uchw. w spr. przyjęcia zmiany Statutu Związek Gmin Śląska Opolskiego (40,27KB)

DOC8 - Proj.uchw. w spr. utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (38,00KB)

DOC9 - Proj.uchw. w spr. uchwalenia Statutu Gminy (177,50KB)

DOC10 - Proj. uchw. w spr. wyrażenai zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego.. (54,50KB)

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 11.06.2013r. do dnia 06.09.2013r..doc (446,50KB)

DOCProj.uchw. w sprawie zmian w budżecie (379,50KB)

DOCXProj uchw.w spr. zmiany uchwały o wpf wraz z prognoza kwoty długu (17,94KB)

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa (426,34KB)

PDFWniosek o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady sesji (584,14KB)

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF (93,95KB)