Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inne

Protokół z otwarcia ofert na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego - samochodu SKODA


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego - samochód SKODA


Zawiadomienie o przeznaczeniu zbędnego majątku ruchomego - samochodu osobowego marki SKODA do sprzedaży.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, przeszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Brzegu w roku szkolnym 2019/2020


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego


Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski szkół podstawowych, w tym do klas gimnazjów włączonych do tych szkół, przedszkoli oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu w roku szkolnym 2018/2019


Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółką prawa handlowego


Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, dotycząca dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


OGŁOSZENIE  II ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

PDFOgłoszenie II rokowań - wózek transportowy MELEX.pdf (258,42KB)
DOCOgłoszenie II rokowań - wózek transportowy MELEX.doc (55,50KB)
 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

DOCOgłoszenie o II sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc (56,00KB)

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lewin Brzeski oraz przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

PDFObwieszczenie.pdf (79,21KB)

PDFPGN - projekt.pdf (2,78MB)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

DOCZawiadomienie o majątku zbędnym przeznaczonym do sprzedaży - wózku transportowym MELEX.doc (23,50KB)
DOCOgłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc (55,00KB)
 

Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, gimnazjów i przeszkoli, w tym dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu

DOCZawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów z gminy Lewin Brzeski do szkół i przedszkoli.doc (29,00KB)


JPEGprotokół otwarcia - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski.jpeg (37,82KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Skorogoszczy.DOC (38,00KB)
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku w jad+éodajni OPS w Lewinie Brzeskim.DOC (39,00KB)
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Lewinie Brzeskim.DOC (38,50KB)
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Łosiowie.DOC (39,50KB)
 

DOCInformacja do SIWZ 18.12.2014.doc (21,50KB)

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.doc (59,50KB)

DOCSIWZ.doc (136,50KB)

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc (86,50KB)

DOCjadlospis - załącznik 6.doc (261,50KB)

DOCumowa - załącznik 7.doc (46,00KB)

 

DOCOgłoszenie o przeatrgu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Łosiowie.doc (61,50KB)

DOCSIWZ.doc (136,50KB)

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc (86,00KB)

DOCjadlospis - załącznik 6.doc (261,50KB)

DOCumowa - załącznik 7.doc (46,00KB)

 

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Skorogoszczy.doc (61,50KB)

DOCSIWZ.doc (136,50KB)

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc (86,50KB)

DOCjadlospis - załącznik 6.doc (261,50KB)

DOCumowa - załącznik 7.doc (46,00KB)

 

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie osób w jadłodajni OPS w Lewinie Brzeskim.doc (68,00KB)

DOCSIWZ.doc (136,00KB)

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc (86,50KB)

DOCjadłospis - załącznik nr 6.doc (488,50KB)

DOCumowa - załącznik nr 7.doc (45,50KB)