Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH

OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH

ul. Obroki 87.

40-833 Katowice

tel. 32 788 98 51,

faks 32 353 06 62,

e-mail: ougkatowice@wug.gov.pl

 

 

W związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin” OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W KATOWICACH przedstawia ulotkę załączoną do niniejszej informacji wraz z formularzem „Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasku/żwiru przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej”.

Kampania informacyjna prowadzona przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotyczy zwalczania problemu nielegalnej eksploatacji kopalin oraz zwiększeniu świadomości obywateli, w sprawie nielegalnej eksploatacji kopalin i jej szkodliwości dla środowiska.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 1 i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i zwidów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10m3, w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska. Prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych podlega sankcjom zgodnie z art. 140 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

ulotka.jpeg