Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2024 roku

 

  1. Ochrona i promocja zdrowia

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (34,00KB)
DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (93,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 2195-2023 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (38,00KB)

  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (32,50KB)
DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (30,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (86,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 2196-2023 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (34,00KB)

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (33,50KB)
DOCZarządzenie Nr 55-2024 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (36,50KB)
 


DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (32,50KB)
DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS 1.doc (89,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS.doc (28,00KB)
DOCZarządzenie Nr 2197-2023 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (35,50KB)
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu 1.doc (23,50KB)

  1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie