Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Termin wyborów oraz godziny głosowania:

dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 15 października 2023 r.,

głosowanie odbędzie się w godzinach od 7.00 do 21.00.


Okręgi wyborcze oraz obwody głosowania w tym lokale obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:

I. OKRĘGI WYBORCZE:

Gmina Lewin Brzeski:

SEJM RP - Okręg wyborczy nr 21

SENAT RP - Okręg wyborczy nr 51

II. STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA:

Postanowienie nr 143/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania.


Warunki ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - link.


Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek należy złożyć najwcześniej w 44. dniu a najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów tj. od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w dniu 30. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 15 września 2023 r.


Warunki bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego - w trakcie opracowania.


Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowane listy kandydatów i kandydaci:

KOMITETY WYBORCZE - LINK

do dnia 28 sierpnia 2023 r. następuje zawiadomienie Państwowej Komisji wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego/koalicyjnego komitetu wyborczego/komitetu wyborczego wyborców


ZAREJESTROWANE LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW

- do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16.00 następuje zgłaszanie list kandydatów na  posłów

- do dnia 5 października 2023 r. następuje podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatów na senatorów


Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów zostanie umieszczona po wydaniu obwieszczenia przez okręgową komisję wyborczą.

- do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16.00 następuje zgłaszanie kandydatów na  senatorów

- do dnia 5 października 2023 r. następuje podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatów na senatorów


Informacja o zarejestrowanych kandydatach na senatorów zostanie umieszczona po wydaniu obwieszczenia przez okręgową komisję wyborczą.


Warunki oraz formy głosowania: