Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 roku

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2022.doc (83,50KB)
PDFUchwała nr LVI.442.2022 w sprawie przyjęcia na 2023 programu współpracy gminy Lewin Brzeski z org.pozarządowymi.pdf (269,68KB)
PDFUchwała Nr LXI.499.2023 w sprawie zmiany programu współpracy z org. pozarząd.pdf (272,70KB)
 

 

  1. Ochrona i promocja zdrowia

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (33,50KB)
DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (93,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 1800-2022 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (37,50KB)

  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (32,50KB)
DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (30,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (85,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 1799-2022 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (34,00KB)

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,50KB)
DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (88,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS.doc (28,00KB)
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie Nr 2005-2023 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (35,00KB)
 


DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (32,50KB)
DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS Automatycznie zapisany.doc (87,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc (28,50KB)
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie Nr 1798-2022 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (35,50KB)
DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023r. II półrocze.doc (36,00KB)

  1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wojewódzki konkurs wiedzy osób z niepełnosprawnościami.PDF (1,83MB)
DOCZarządzenie Nr 2090-2023 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 21 września 2023r. w sprawie wyboru oferty.doc (34,50KB)
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Zwiększenie dostępności osób z niepełnsprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej.PDF (2,56MB)
DOCZarządzenie Nr 2037-2022 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie wyboru oferty.doc (34,50KB)