Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski - II przetarg

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym pisemnym na "Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski"


PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf (287,99KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 12.02.2019.pdf (316,60KB)

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski.docx (22,76KB)

PDFSIWZ-centrum przesiadkowe.pdf (369,98KB)

PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (355,00KB)

PDFpozwolenie na budowę.pdf (913,26KB)

PDFzaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf (280,40KB)

PDFsprzeciw do zgłoszenia.pdf (757,14KB)

DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob - dopisane lub do warunku.docx (592,61KB)

DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx (591,56KB)

DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (594,11KB)

DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (593,58KB)

DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (592,18KB)

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx (606,96KB)

PDFINFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA.pdf (74,70KB)

kosztorysy, przedmiary, SST

B.DROGOWA

PDFST Lewin Brzeski.pdf (2,11MB)

PDF2. Przedmiar robót asfalt.pdf (60,70KB)

B.ELEKTRYCZNA

PDFspecyfikacja branża elektryczna całość.pdf (277,68KB)

PDFprzedmiar plac przesiatkowy CCTV,kiosk,tablica_interaktywna.pdf (223,91KB)

B.SANITARNA

PDFStrona tytułowa ST.pdf (246,43KB)

PDFST-00.05 Roboty wykończeniowe.pdf (100,06KB)

PDFST-00.04 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami.pdf (104,50KB)

PDFST-00.03 Kanalizacja deszczowa.pdf (176,50KB)

PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf (103,60KB)

PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf (91,81KB)

PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf (205,63KB)

PDFSpis specyfikacji.pdf (60,80KB)

PDFPrzedmiar robót Lewin Brzeski - branża sanitarna.pdf (396,79KB)

B.BUDOWLANA

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (572,41KB)

PDFLewin Brzeski - Centrum Przesiadkowe - przedmiar robot.pdf (98,33KB)

projekt budowlany

PDF1. Oświadczenie.pdf (553,16KB)

PDF0. Metryka_PB.pdf (556,97KB)

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PB.pdf (848,92KB)

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf (149,24KB)

PDFBIOZ.pdf (131,78KB)

PDFA4_OGRODZENIE 4.pdf (308,83KB)

PDFA3_OGRODZENIE 1,2,3.pdf (618,81KB)

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf (656,20KB)

PDFA1_PZT PB.pdf (1,65MB)

PDFA0_mapa.pdf (1,23MB)

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf (4,55MB)

PDFZud załącznik (2).pdf (2,34MB)

PDFZud załącznik (1).pdf (3,01MB)

PDFZUD (3).pdf (203,19KB)

PDFZUD (2).pdf (356,68KB)

PDFZUD (1).pdf (278,56KB)

PDFWypis MPZP LEWIN BRZESKI.pdf (3,79MB)

PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf (3,02MB)

PDFuzgodnienie PKP LEWIN.pdf (68,71KB)

PDFUzgodnienie konserwator.pdf (413,41KB)

PDFTK TELEKOM.pdf (717,95KB)

PDFPKP.pdf (732,86KB)

PDFPKP TELKOL.pdf (763,30KB)

PDFPKP ENERGETYKA.pdf (195,00KB)

PDFHydro- Lew.pdf (272,99KB)

PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf (739,71KB)

PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf (1 017,93KB)

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf (2,30MB)

PDFSKAN1768.pdf (5,99MB)

PDFSKAN1767.pdf (4,01MB)

PDFSKAN1766.pdf (3,02MB)

PDFSKAN1765.pdf (3,53MB)

PDFSKAN1764.pdf (5,39MB)

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf (6,02MB)

PDFSKAN1770.pdf (5,47MB)

PDFSKAN1769.pdf (2,32MB)

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf (6,11MB)

PDFSKAN1781.pdf (5,46MB)

PDFSKAN1780.pdf (4,14MB)

PDFSKAN1779.pdf (3,15MB)

PDFSKAN1778.pdf (3,68MB)

PDFSKAN1777.pdf (5,51MB)

PDFSKAN1776.pdf (2,44MB)

B.DROGOWA

PDF2. Projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,32MB)

PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf (184,89KB)

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf (219,90KB)

PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf (619,81KB)

PDF3.rys.1.pdf (1,61MB)

PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf (169,79KB)

PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf (151,51KB)

PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf (1,73MB)

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-1.pdf (1,32MB)

PDFPB Rozdział Opis techniczny.pdf (22,31KB)

PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf (188,41KB)

Projekt przy PKP - do zgłoszenia

PDFMetryka zgłoszenie.pdf (901,62KB)

BRANŻA ARCH-BUDOWLANA

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf (149,24KB)

PDFopis do zgłoszenia-FINAL.pdf (710,32KB)

PDFA9_OGRODZENIE 4 b.pdf (307,55KB)

PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf (618,80KB)

PDFA7_Wiata 2.pdf (287,97KB)

PDFA6_Wiata 2.pdf (288,20KB)

PDFA6.1 Wiata 2.pdf (386,35KB)

PDFA5_Wiata 1.pdf (233,09KB)

PDFA5.2_Wiata 1.pdf (414,05KB)

PDFA5.1_Wiata 1.pdf (501,75KB)

PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf (316,37KB)

PDFA3_SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI.pdf (1,61MB)

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf (656,20KB)

PDFA1_PZT.pdf (1,11MB)

PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf (227,26KB)

PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf (453,09KB)

PDFA10_SZCEGÓŁ STUDNI.pdf (282,56KB)

BRANŻA DROGOWA

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf (791,35KB)

PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (1,97MB)

PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (2,04MB)

PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (1,63MB)

PDF1.pzt.pdf (1,29MB)

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PDFRys E-1-.pdf (1,61MB)

BRANŻA SANITARNA

PDFPZT branża odwodnienie_sanit-Układ1.pdf (1,31MB)

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf (4,55MB)

PDFZud załącznik (2).pdf (2,34MB)

PDFZud załącznik (1).pdf (3,01MB)

PDFZUD (3).pdf (203,19KB)

PDFZUD (2).pdf (356,68KB)

PDFZUD (1).pdf (278,56KB)

PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf (3,02MB)

PDFUzgodnienie konserwator.pdf (413,41KB)

PDFTK TELEKOM.pdf (717,95KB)

PDFPKP.pdf (732,86KB)

PDFPKP TELKOL.pdf (763,30KB)

PDFPKP ENERGETYKA.pdf (195,00KB)

PDFHydro- Lew.pdf (272,99KB)

PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf (739,71KB)

PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf (1 017,93KB)

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf (2,30MB)

PDFSKAN1768.pdf (5,99MB)

PDFSKAN1767.pdf (4,01MB)

PDFSKAN1766.pdf (3,02MB)

PDFSKAN1765.pdf (3,53MB)

PDFSKAN1764.pdf (5,39MB)

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf (6,02MB)

PDFSKAN1770.pdf (5,47MB)

PDFSKAN1769.pdf (2,32MB)

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf (6,11MB)

PDFSKAN1781.pdf (5,46MB)

PDFSKAN1780.pdf (4,14MB)

PDFSKAN1779.pdf (3,15MB)

PDFSKAN1778.pdf (3,68MB)

PDFSKAN1777.pdf (5,51MB)

PDFSKAN1776.pdf (2,44MB)

projekt wykonawczy

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PW.pdf (824,37KB)

PDFKT 5.pdf (49,98KB)

PDFKT 4.pdf (1,53MB)

PDFKT 4.1.pdf (24,19KB)

PDFKT 3.pdf (896,16KB)

PDFKT 3.1.pdf (1,04MB)

PDFKT 2.pdf (2,62MB)

PDFKT 1.pdf (741,25KB)

PDFA9_OGRODZENIE 4.pdf (245,00KB)

PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf (549,37KB)

PDFA7_Wiata 2.pdf (287,16KB)

PDFA6_Wiata 2.pdf (288,21KB)

PDFA6.1 Wiata 2.pdf (385,79KB)

PDFA5_Wiata 1.pdf (233,10KB)

PDFA5.2_Wiata 1.pdf (414,07KB)

PDFA5.2_ELEWACJE.pdf (349,25KB)

PDFA5.1_Wiata 1.pdf (501,91KB)

PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf (252,96KB)

PDFA3_szczegół lokalizacji.pdf (1,62MB)

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf (656,20KB)

PDFA1_pzt.pdf (1,64MB)

PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf (161,98KB)

PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf (385,90KB)

PDFA10_SZCZEGÓŁ STUDNI.pdf (214,10KB)

PDFA0_mapa.pdf (1,23MB)

B.DROGOWA

BADANIA GRUNTU

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf (293,20KB)

PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf (47,61KB)

PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf (72,42KB)

PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf (60,12KB)

PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf (59,46KB)

PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf (61,32KB)

PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf (885,70KB)

PDF01 Mapa orientacyjna.pdf (391,28KB)

PROJEKT

PDF10.Profil podłużny.pdf (404,87KB)

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf (791,35KB)

PDF8.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (1,26MB)

PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (1,97MB)

PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (2,04MB)

PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (1,63MB)

PDF4.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (1,34MB)

PDF3.Projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,20MB)

PDF2.Plan orientacyjny.pdf (789,31KB)

PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf (204,62KB)

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf (155,22KB)

PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf (558,27KB)

PDF3.rys.1.pdf (1,50MB)

PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf (169,79KB)

PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf (151,51KB)

PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf (1,73MB)

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-5.pdf (190,33KB)

PDFRys. nr S-4.pdf (151,14KB)

PDFRys. nr S-3.pdf (197,28KB)

PDFRys. nr S-2.pdf (271,74KB)

PDFRys. nr S-1.pdf (1,22MB)

PDFPB Rozdział Załączniki rysunkowe.pdf (52,74KB)

PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf (188,41KB)

GEOLOGIA

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf (293,20KB)

PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf (47,61KB)

PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf (72,42KB)

PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf (60,12KB)

PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf (59,46KB)

PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf (61,32KB)

PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf (885,70KB)

PDF01 Mapa orientacyjna.pdf (391,28KB)

KONSTRUKCJA

PDFK3_wiata 2.pdf (386,28KB)

PDFK3.3_schemat montażowy wiata 2.pdf (236,13KB)

PDFK3.2 schemat montażowy wiata 2.pdf (274,65KB)

PDFK2_wiata 2.pdf (288,91KB)

PDFK2.1 Fundament Wiata 2.pdf (250,16KB)

PDFK1_RZUT FUNDAMENTU UKŁ DACHU.pdf (170,48KB)

PDFK1.3-SCHEMAT MONTAŻOWY.pdf (194,99KB)

PDFK1.2_PRZEKRÓJ.pdf (435,22KB)

PDFK1.1_FUNDAMENT.pdf (193,48KB)

PDFK5_PŁYTA SZAMBA.pdf (202,12KB)

PDFK4_ZADASZENIE.pdf (170,82KB)

PDFK4.5_ZADASZENIE.pdf (677,55KB)

PDFK4.4_ZADASZENIE.pdf (897,33KB)

PDFK4.3_KIOSK 40X637.pdf (764,59KB)

PDFK4.2_ZADASZENIE.pdf (958,91KB)