Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekreacyjno – sportowy

Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekreacyjno – sportowy"


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (263,43KB)

PDFProtokół z otwarcia ofert 30.07.2019r_.pdf (358,05KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 29.07.2019r..pdf (282,31KB)

PDFoświadczenie projektanta.pdf (497,01KB)

PDFinformacja uzupełniająca OWKZ - oryginał.pdf (214,11KB)

PDFInformacja uzupełniająca -OWKZ.pdf (241,65KB)

DOCXOgłoszenie nr 572510 o przetargu nieograniczonym na Przebudowę zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno - rekreacyjno - sportowy.docx (23,06KB)

DOCSIWZ - Willa Strzelniki.doc (185,00KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc (38,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób.doc (42,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc (97,50KB)

DOCXPrzedmiar robót elektrycznych.docx (18,40KB)
DOCXPrzedmiar robót c.o..docx (16,37KB)
PDFprzedmiar - branża ogólnobudowlana - poprawiony.pdf (763,26KB)
 

PDFopis techniczny - ogólnobudowlana.pdf (676,57KB)
PDFopis techniczny - br. elektryczna.pdf (1,46MB)

PDFopinia WOKZ.pdf (701,20KB)

PDFinformacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf (2,26MB)

PDFrzut piwnic - konstrukcja.pdf (791,65KB)
PDFrzut piwnic - inwentaryzacja.pdf (818,02KB)
JPEGrzut piętra.jpeg (227,85KB)
PDFrzut piętra 2 - br. elektryczna.pdf (669,75KB)
PDFrzut piętra - konstrukcja.pdf (780,33KB)
PDFrzut piętra - inwentaryzacja.pdf (838,35KB)
PDFrzut pietra 1 - br.elektryczna.pdf (653,76KB)
PDFPrzekrój A.pdf (796,83KB)
PDFelewacja tylna.pdf (884,63KB)
PDFelewacja frontowa.pdf (710,14KB)
PDFelewacja boczna 2.pdf (774,70KB)
PDFelewacja boczna 1.pdf (787,72KB)
PDFstr tytułowa.pdf (869,66KB)
PDFrzut przyziemia.pdf (735,83KB)
JPEGrzut przyziemia.jpeg (241,92KB)
PDFrzut przyziemia 2- br. elektryczna.pdf (622,40KB)
PDFrzut przyziemia 1 - br. elektryczna.pdf (620,26KB)
PDFrzut przyziemia - konstrukcja.pdf (701,79KB)
PDFrzut przyziemia - inwentaryzacja.pdf (786,75KB)
JPEGrzut piwnic.jpeg (213,39KB)