Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zamówienia poniżej 130 tys. zł

XVI. Pisemny przetarg na sprzedaż kostki granitowej

 

XV.

DOCprotokół postępowania - wybór oferty.doc
PDFProtokół z postępowania - wybór oferty.pdf
 

PDFinformacja z otwrcia ofert 10.11.2020r.pdf
PDFinformacja z otwarcia ofert 10.11.2020r.pdf
 

PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFzapytanie ofertowe.pdf

PDFformularz oferty wraz z załącznikami.pdf

PDFwzór umowy.pdf
 

XIV.

DOCprotokół z postępowania.doc

PDFprotokół z postępowania.pdf
 

PDFzapytanie ofertowe - aglomeracja Lewin Brzeski.pdf

PDFZapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji granic aglomeracji Lewin Brzeski.pdf

PDFformularz oferty.pdf

PDFWeryfikacja aglomeracji_Lewin Brzeski.pdf

PDFwzór umowy.pdf

XIII.

PDFProtokół z postępowania.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania 13.05.2020r_.pdf

PDFZapytanie ofertowe - dostawa i montaż zestawu zabawowego - statek.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc

PDFzestawienie elementów.pdf

DOCwzór umowy.doc

PDFprzedmiar robót.pdf

PDFopis techniczny-statek.pdf

PDFKarta techniczna.pdf

PDFinstrukcja montażu urządzenia.pdf

XII.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFZapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP w Łosiowie.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc

DOCwzór umowy.doc

XI.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFZapytanie ofertowe 18.02.2020.pdf

PDFlokalizacja Łosiów.pdf

PDFlokalizacja Strzelniki.pdf

DOCwzór umowy.doc

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4.doc

X.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFZapytanie ofertowe 23.01.2020r..pdf

DOCwzór umowy.doc

PDFlokalizacja Strzelniki.pdf

PDFlokalizacja Łosiów.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4.doc
 

IX.

PDFprotokół z postępowania.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc

DOCwzór umowy.doc

VIII.

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFINFORMACJA UZUPEŁNIAJACA DO OGŁOSZENIA.pdf

PDFOgłoszenie o II przetargu na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych.pdf

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA.doc

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY.doc

VII.

PDFOgłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż płyt drogowych.doc.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 21.08.2019r..pdf

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych.pdf

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA.doc

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY.doc

VI.

PDFprotokół postępowania.pdf

PDFprotokół otwarcia.pdf

PDFsprostowanie do zapytania (004).pdf

PDFogłoszenie o wykonaniu dok.tech. park Lewin Brzeski.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc

DOCwzór umowy.doc

ZIPProgram Funkcjonalno-Użytkowy.zip

V.

PDFprotokół z postępowania różnorodność.pdf

PDFprotokół otwarcia.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc

PDFogłoszenie o wykonaniu dok.tech. park Lewin Brzeski.pdf

DOCwzór umowy.doc

ZIPProgram Funkcjonalno-Użytkowy.zip

IV.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy Budowie ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf

PDFprotokół otwarcia nadzór inwestorski ścieżki Popielów-Lewin Brzeski.pdf

PDFodpowiedź na zapytanie-25.06.2019.pdf

PDFodpowiedź na zapytanie-24.06.2019.pdf

PDFOgłoszenie na składanie ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf

PDFZapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc

DOCwzór umowy.doc

III.

PDFprotokół z postępowania.pdf

PDFprotokół otwarcia ofert.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

PDFogłoszenie o pełnieniu nadzoru inwestorskiego PSZOK Lewin Brzeski.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5.doc

DOCwzór umowy.doc

II.

PDFogłoszenie-nadzór inwestorski-budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim.pdf,

PDFprotokół z postępowania nadzór budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc

DOCwzór umowy.doc

I.

PDFOgłoszenie-nadzór inwestorski-rozbudowa oświetlenia ulicznego.pdf

PDFprotokół z postępowania na nadzór inwestorski rozbudowa oświetlenia ulicznego LB.pdf