Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

budownictwo i inwestycje - przetargi 2019

Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekreacyjno – sportowy"

DOCXOgłoszenie nr 572510 o przetargu nieograniczonym na Przebudowę zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno - rekreacyjno - sportowy.docx

DOCSIWZ - Willa Strzelniki.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

DOCXPrzedmiar robót elektrycznych.docx
DOCXPrzedmiar robót c.o..docx
PDFprzedmiar - branża ogólnobudowlana - poprawiony.pdf
 

PDFopis techniczny - ogólnobudowlana.pdf
PDFopis techniczny - br. elektryczna.pdf

PDFopinia WOKZ.pdf

PDFinformacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf

PDFrzut piwnic - konstrukcja.pdf
PDFrzut piwnic - inwentaryzacja.pdf
JPEGrzut piętra.jpeg
PDFrzut piętra 2 - br. elektryczna.pdf
PDFrzut piętra - konstrukcja.pdf
PDFrzut piętra - inwentaryzacja.pdf
PDFrzut pietra 1 - br.elektryczna.pdf
PDFPrzekrój A.pdf
PDFelewacja tylna.pdf
PDFelewacja frontowa.pdf
PDFelewacja boczna 2.pdf
PDFelewacja boczna 1.pdf
PDFstr tytułowa.pdf
PDFrzut przyziemia.pdf
JPEGrzut przyziemia.jpeg
PDFrzut przyziemia 2- br. elektryczna.pdf
PDFrzut przyziemia 1 - br. elektryczna.pdf
PDFrzut przyziemia - konstrukcja.pdf
PDFrzut przyziemia - inwentaryzacja.pdf
JPEGrzut piwnic.jpeg
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.068.015,18zł zł na finansowanie zadań inwestycyjnych"

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.pdf

PDFprotokół otwarcia ofert Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.068.01518 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 10.06.2019r..pdf

PDFRb-27S - IV kw. 2018.pdf

PDFRb-28S - IV kw. 2018.pdf

PDFRb-N - IV kw. 2018.pdf

PDFRb-NDS - IV kw. 2018.pdf

PDFRb-Z - IV kw. 2018.pdf

DOCXUchwała z dnia 28.05.2019r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.docx

PDFzałącznik nr 1 do WPF.pdf

PDFzałącznik nr 2 do WPF.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 03.06.2019r_.pdf

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadań inwestycyjnych_.docx

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.068.015,18 na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.docx

DOCSIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc

DOCZałącznik nr 4 - gr. kapitałowa.doc

PDFRb-27S.pdf

PDFRb-28S.pdf

PDFRb-N.pdf

PDFRb-NDS.pdf

PDFRb-Z.pdf

DOCXUchwała w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - kwiecień 2019r..docx

PDFZałącznik nr 1 do WPF.pdf

PDFbilans za 2018r..pdf
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim"

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Rozbudowę i modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów w Lewinie Brzeskim_.pdf

PDFprotokół z otwarcia ofert Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Lewinie Brzeskim.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę i modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów w Lewinie Brzeskim.docx

DOCXSIWZ - PSZOK.docx

DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx

DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx

DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx

XLSPSZOK_Lewin Brzeski-przedmiar zakresu projektu.xls

PDFPSZOK_LewinBrzeski_PFU.pdf

XLSXzestawienie kodów odpadów.xlsx
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski" w trybie: "zaprojektuj i wybuduj"

PDFZawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin.pdf
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 24.05.2019r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 20.05.2019r.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 17.05.2019r.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski w trybie zaprojektuj i wybuduj..docx

PDFSIWZ - budowa ścieżek pieszo - rowerowych - zaprojektuj i wybuduj.pdf

PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx

DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx

DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx

PDFPFU tekst.pdf

PDFPrzedmiar-szacunkowy.pdf

PDFPFU lok.pdf

PDFPFU rys.KD1.pdf

PDFPFU rys.KD2.pdf

PDFPFU rys.KD3.pdf

PDFPFU rys.KD4.pdf

PDFPFU rys.KD5.pdf

PDFPFU rys.ZT1.pdf

PDFPFU rys.ZT2.pdf

PDFPFU rys.ZT3.pdf

PDFPFU rys.ZT4.pdf

PDFPFU rys.ZT5.pdf

PDFPFU rys.ZT6.pdf

PDFPFU rys.ZT7.pdf

PDFPFU rys.ZT8.pdf

PDFPFU rys.ZT9.pdf

PDFPFU rys.ZT10.pdf

PDFPFU rys.ZT11.pdf

PDFPFU rys.ZT12.pdf

PDFPFU rys.ZT13.pdf

PDFPFU rys.ZT14.pdf

PDFPFU rys.ZT15.pdf

PDFPFU rys.ZT16.pdf

PDFPFU rys.ZT17.pdf

PDFPFU rys.ZT18.pdf

PDFPFU rys.ZT19.pdf

PDFPFU rys.ZT20.pdf

PDFPFU rys.ZT21.pdf

PDFPFU rys.ZT22.pdf

PDFPFU rys.ZT23.pdf

 

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy"

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 08.03.2019.pdf

PDFOdpowiedzi na zaytania z dnia 26.02.2019r_.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę budynku dla LZS w Skorogoszczy.docx

PDFSIWZ - LZS Skorogoszcz.pdf

PDFpozwolenie na budowę.pdf

PDFpozwolenie z OWKZ-12.2018.pdf

PDFopis techniczny-Skorogoszcz.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc

DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc

DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

br elektryczna

PDFE1W.pdf

PDFE2W.pdf

PDFE3W.pdf

PDFE4W.pdf

PDFinst elektryczna-rzut dachu.pdf

PDFinst elektryczna-rzut piętra.pdf

PDFinst elektryczna-rzut przyziemia.pdf

PDFtablica rozdzielcza-schemat ideowy.pdf

br ogólnobudowlana

PDFelewacje-kolor 650.pdf

PDFprojekt zagospodarowania działki.pdf

PDFprzekroje pionowe.pdf

PDFrzut dachu.pdf

PDFrzut fundamentów.pdf

PDFrzut piętra.pdf

PDFrzut przyziemia.pdf

br sanitarna

PDFins wod-kan rzut przyziemia.pdf

PDFinst wod-kan rzut pietra.pdf

PDFinsta co rzut przyziemia.pdf

PDFkarta kat-kocioł.pdf

PDFprzepływowy podgrzewacz wody.pdf

PDFrozwinięcie inst co.pdf

PDFschemat technologiczny co.pdf

PDFstudzienka rewizyjna.pdf

PDFzestaw wodomierzowy.pdf

br wentylacji

PDFwentylacja-rzut dachu.pdf

PDFwentylacja-rzut piętra.pdf

PDFwentylacja-rzut przyziemia.pdf

przedmiary

PDFprzedmiar inst elektrycznych.pdf

PDFprzedmiar inst sanitarnych.pdf

PDFprzedmiar ogólnobudowlany.pdf
 

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym pisemnym na "Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski"

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 12.02.2019.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski.docx

PDFSIWZ-centrum przesiadkowe.pdf

PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFpozwolenie na budowę.pdf

PDFzaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf

PDFsprzeciw do zgłoszenia.pdf

DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob - dopisane lub do warunku.docx

DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx

DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

PDFINFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA.pdf

kosztorysy, przedmiary, SST

B.DROGOWA

PDFST Lewin Brzeski.pdf

PDF2. Przedmiar robót asfalt.pdf

B.ELEKTRYCZNA

PDFspecyfikacja branża elektryczna całość.pdf

PDFprzedmiar plac przesiatkowy CCTV,kiosk,tablica_interaktywna.pdf

B.SANITARNA

PDFStrona tytułowa ST.pdf

PDFST-00.05 Roboty wykończeniowe.pdf

PDFST-00.04 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami.pdf

PDFST-00.03 Kanalizacja deszczowa.pdf

PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf

PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf

PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf

PDFSpis specyfikacji.pdf

PDFPrzedmiar robót Lewin Brzeski - branża sanitarna.pdf

B.BUDOWLANA

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

PDFLewin Brzeski - Centrum Przesiadkowe - przedmiar robot.pdf

projekt budowlany

PDF1. Oświadczenie.pdf

PDF0. Metryka_PB.pdf

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PB.pdf

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFA4_OGRODZENIE 4.pdf

PDFA3_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_PZT PB.pdf

PDFA0_mapa.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf

PDFZud załącznik (2).pdf

PDFZud załącznik (1).pdf

PDFZUD (3).pdf

PDFZUD (2).pdf

PDFZUD (1).pdf

PDFWypis MPZP LEWIN BRZESKI.pdf

PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf

PDFuzgodnienie PKP LEWIN.pdf

PDFUzgodnienie konserwator.pdf

PDFTK TELEKOM.pdf

PDFPKP.pdf

PDFPKP TELKOL.pdf

PDFPKP ENERGETYKA.pdf

PDFHydro- Lew.pdf

PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf

PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf

PDFSKAN1768.pdf

PDFSKAN1767.pdf

PDFSKAN1766.pdf

PDFSKAN1765.pdf

PDFSKAN1764.pdf

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf

PDFSKAN1770.pdf

PDFSKAN1769.pdf

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf

PDFSKAN1781.pdf

PDFSKAN1780.pdf

PDFSKAN1779.pdf

PDFSKAN1778.pdf

PDFSKAN1777.pdf

PDFSKAN1776.pdf

B.DROGOWA

PDF2. Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf

PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf

PDF3.rys.1.pdf

PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf

PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf

PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-1.pdf

PDFPB Rozdział Opis techniczny.pdf

PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf

Projekt przy PKP - do zgłoszenia

PDFMetryka zgłoszenie.pdf

BRANŻA ARCH-BUDOWLANA

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFopis do zgłoszenia-FINAL.pdf

PDFA9_OGRODZENIE 4 b.pdf

PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA7_Wiata 2.pdf

PDFA6_Wiata 2.pdf

PDFA6.1 Wiata 2.pdf

PDFA5_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_Wiata 1.pdf

PDFA5.1_Wiata 1.pdf

PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf

PDFA3_SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_PZT.pdf

PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf

PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf

PDFA10_SZCEGÓŁ STUDNI.pdf

BRANŻA DROGOWA

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf

PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF1.pzt.pdf

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PDFRys E-1-.pdf

BRANŻA SANITARNA

PDFPZT branża odwodnienie_sanit-Układ1.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf

PDFZud załącznik (2).pdf

PDFZud załącznik (1).pdf

PDFZUD (3).pdf

PDFZUD (2).pdf

PDFZUD (1).pdf

PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf

PDFUzgodnienie konserwator.pdf

PDFTK TELEKOM.pdf

PDFPKP.pdf

PDFPKP TELKOL.pdf

PDFPKP ENERGETYKA.pdf

PDFHydro- Lew.pdf

PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf

PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf

PDFSKAN1768.pdf

PDFSKAN1767.pdf

PDFSKAN1766.pdf

PDFSKAN1765.pdf

PDFSKAN1764.pdf

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf

PDFSKAN1770.pdf

PDFSKAN1769.pdf

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf

PDFSKAN1781.pdf

PDFSKAN1780.pdf

PDFSKAN1779.pdf

PDFSKAN1778.pdf

PDFSKAN1777.pdf

PDFSKAN1776.pdf

projekt wykonawczy

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PW.pdf

PDFKT 5.pdf

PDFKT 4.pdf

PDFKT 4.1.pdf

PDFKT 3.pdf

PDFKT 3.1.pdf

PDFKT 2.pdf

PDFKT 1.pdf

PDFA9_OGRODZENIE 4.pdf

PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA7_Wiata 2.pdf

PDFA6_Wiata 2.pdf

PDFA6.1 Wiata 2.pdf

PDFA5_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_ELEWACJE.pdf

PDFA5.1_Wiata 1.pdf

PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf

PDFA3_szczegół lokalizacji.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_pzt.pdf

PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf

PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf

PDFA10_SZCZEGÓŁ STUDNI.pdf

PDFA0_mapa.pdf

B.DROGOWA

BADANIA GRUNTU

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf

PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf

PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf

PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf

PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf

PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf

PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf

PDF01 Mapa orientacyjna.pdf

PROJEKT

PDF10.Profil podłużny.pdf

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf

PDF8.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF4.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF3.Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDF2.Plan orientacyjny.pdf

PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf

PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf

PDF3.rys.1.pdf

PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf

PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf

PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-5.pdf

PDFRys. nr S-4.pdf

PDFRys. nr S-3.pdf

PDFRys. nr S-2.pdf

PDFRys. nr S-1.pdf

PDFPB Rozdział Załączniki rysunkowe.pdf

PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf

GEOLOGIA

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf

PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf

PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf

PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf

PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf

PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf

PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf

PDF01 Mapa orientacyjna.pdf

KONSTRUKCJA

PDFK3_wiata 2.pdf

PDFK3.3_schemat montażowy wiata 2.pdf

PDFK3.2 schemat montażowy wiata 2.pdf

PDFK2_wiata 2.pdf

PDFK2.1 Fundament Wiata 2.pdf

PDFK1_RZUT FUNDAMENTU UKŁ DACHU.pdf

PDFK1.3-SCHEMAT MONTAŻOWY.pdf

PDFK1.2_PRZEKRÓJ.pdf

PDFK1.1_FUNDAMENT.pdf

PDFK5_PŁYTA SZAMBA.pdf

PDFK4_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.5_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.4_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.3_KIOSK 40X637.pdf

PDFK4.2_ZADASZENIE.pdf

 

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym pisemnym na „Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski”

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Brzeski-zadanie nr 2.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w części dotyczącej Zadania nr 1.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 17.01.2019r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 09.01.2019r_.pdf

PDFprzedmiar ul.Jesienna oswietlenie.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 07.01.2019r_.pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski.docx

PDFzgłoszenie robót.pdf

PDFzaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf

DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob - dopisane lub do warunku.docx

DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx

DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFsprzeciw do zgłoszenia.pdf

PDFpozwolenie na budowę.pdf

PDFSIWZ-centrum przes + ośw uliczne.pdf

kosztorysy, przedmiary, SST

B.DROGOWA

PDFST Lewin Brzeski.pdf

PDF4. Przedmiar robót kostka betonowa.pdf

PDF2. Przedmiar robót asfalt.pdf

B.ELEKTRYCZNA

PDFspecyfikacja branża elektryczna całość.pdf

PDFprzedmiar plac przesiatkowy CCTV,kiosk,tablica_interaktywna.pdf

PDFprzedmiar oswietlenie oświetlenie ulic.pdf

B.SANITARNA

PDFStrona tytułowa ST.pdf

PDFST-00.05 Roboty wykończeniowe.pdf

PDFST-00.04 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami.pdf

PDFST-00.03 Kanalizacja deszczowa.pdf

PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf

PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf

PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf

PDFSpis specyfikacji.pdf

PDFPrzedmiar robót Lewin Brzeski - branża sanitarna.pdf

B.BUDOWLANA

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

PDFLewin Brzeski - Centrum Przesiadkowe - przedmiar robot.pdf

projekt budowlany

PDFSpis treści Lewin PB.pdf

PDFSpis treści DZIAŁ II - PB.pdf

PDF1. Oświadczenie.pdf

PDF0. Metryka_PB.pdf

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PB.pdf

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFA4_OGRODZENIE 4.pdf

PDFA3_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_PZT PB.pdf

PDFA0_mapa.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf

PDFZud załącznik (2).pdf

PDFZud załącznik (1).pdf

PDFZUD (3).pdf

PDFZUD (2).pdf

PDFZUD (1).pdf

PDFWypis MPZP LEWIN BRZESKI.pdf

PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf

PDFuzgodnienie PKP LEWIN.pdf

PDFUzgodnienie konserwator.pdf

PDFTK TELEKOM.pdf

PDFPKP.pdf

PDFPKP TELKOL.pdf

PDFPKP ENERGETYKA.pdf

PDFHydro- Lew.pdf

PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf

PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf

PDFSKAN1768.pdf

PDFSKAN1767.pdf

PDFSKAN1766.pdf

PDFSKAN1765.pdf

PDFSKAN1764.pdf

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf

PDFSKAN1770.pdf

PDFSKAN1769.pdf

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf

PDFSKAN1781.pdf

PDFSKAN1780.pdf

PDFSKAN1779.pdf

PDFSKAN1778.pdf

PDFSKAN1777.pdf

PDFSKAN1776.pdf

B.DROGOWA

PDF2. Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf

PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf

PDF3.rys.1.pdf

PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf

PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf

PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf

DZIAŁ II

PDFrys.E19 ul.Zamkowa.pdf

PDFrys.E18 ul.Słowackiego.pdf

PDFrys.E17 ul.Radosna.pdf

PDFrys.E16 ul.Przytulna.pdf

PDFrys.E15 ul.Ochronna.pdf

PDFrys.E14 ulMoniuszki-Mickiewicza.pdf

PDFrys.E12 ul.Kościuszki 10abd.pdf

PDFrys.E10 ul.Kosciuszki;do ogrodnictwa;.pdf

PDFrys.E09 ul.Jesienna.pdf

PDFrys.E08 ul.Moniuszki.pdf

PDFrys.E07 ul.Cicha,Rubinowa,Szafirowa.pdf

PDFrys.E06 ul.Asnyka.pdf

PDFrys.E05 ul.Akacjowa.pdf

PDFrys.E04 ul.Krasickiego.pdf

PDFrys.E03 ul.Marzanny.pdf

PDFrys.E02 u.Rolna,Pocztowa.pdf

PDFrys.E01 ul.Wiśniowa,Leśna,Wiosenna,Rzemieśnicza.pdf

PDFProtokół ZUD.pdf

PDFopis techniczny-oswietlenie ulic.pdf

PDFInformacja BIOZ.pdf

UZGODNIENIA

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000106.jpeg

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000105.jpeg

JPEGuzgodnienie Tauron-wytyczne_000110.jpeg

JPEGuzgodnienie sieci Tauron.jpeg

PDFUZGODNIENIE KONSERWATOR _ SIEC OśWIETLENIA.pdf

PDFuzgodnienia przyłaczenia tauron.pdf

PDFSKMBT_C25318102408511.pdf

PDFdecyzja ZDP Brzeg z dn.14.08.2018.pdf

JPEGdecyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000104.jpeg

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-1.pdf

PDFPB Rozdział Opis techniczny.pdf

PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf

PROJEKT PRZY PKP - DO ZGŁOSZENIA

PDFSpis treści Lewin ZGŁOSZENIE.pdf

PDFMetryka zgłoszenie.pdf

BRANŻA ARCH-BUDOWLANA

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFopis do zgłoszenia-FINAL.pdf

PDFA9_OGRODZENIE 4 b.pdf

PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA7_Wiata 2.pdf

PDFA6_Wiata 2.pdf

PDFA6.1 Wiata 2.pdf

PDFA5_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_Wiata 1.pdf

PDFA5.1_Wiata 1.pdf

PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf

PDFA3_SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_PZT.pdf

PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf

PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf

PDFA10_SZCEGÓŁ STUDNI.pdf

BRANŻA DROGOWA

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf

PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF1.pzt.pdf

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PDFRys E-1-.pdf

BRANŻA SANITARNA

PDFPZT branża odwodnienie_sanit-Układ1.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf

PDFZud załącznik (2).pdf

PDFZud załącznik (1).pdf

PDFZUD (3).pdf

PDFZUD (2).pdf

PDFZUD (1).pdf

PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf

PDFUzgodnienie konserwator.pdf

PDFTK TELEKOM.pdf

PDFPKP.pdf

PDFPKP TELKOL.pdf

PDFPKP ENERGETYKA.pdf

PDFHydro- Lew.pdf

PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf

PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf

PDFSKAN1768.pdf

PDFSKAN1767.pdf

PDFSKAN1766.pdf

PDFSKAN1765.pdf

PDFSKAN1764.pdf

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf

PDFSKAN1770.pdf

PDFSKAN1769.pdf

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf

PDFSKAN1781.pdf

PDFSKAN1780.pdf

PDFSKAN1779.pdf

PDFSKAN1778.pdf

PDFSKAN1777.pdf

PDFSKAN1776.pdf

projekt wykonawczy

PDF0. Oświadczenie.pdf

PDF0. Metryka.pdf

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PW.pdf

PDFKT 5.pdf

PDFKT 4.pdf

PDFKT 4.1.pdf

PDFKT 3.pdf

PDFKT 3.1.pdf

PDFKT 2.pdf

PDFKT 1.pdf

PDFA9_OGRODZENIE 4.pdf

PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf

PDFA7_Wiata 2.pdf

PDFA6_Wiata 2.pdf

PDFA6.1 Wiata 2.pdf

PDFA5_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_Wiata 1.pdf

PDFA5.2_ELEWACJE.pdf

PDFA5.1_Wiata 1.pdf

PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf

PDFA3_szczegół lokalizacji.pdf

PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf

PDFA1_pzt.pdf

PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf

PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf

PDFA10_SZCZEGÓŁ STUDNI.pdf

PDFA0_mapa.pdf

B.DROGOWA

BADANIA GRUNTU

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf

PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf

PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf

PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf

PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf

PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf

PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf

PDF01 Mapa orientacyjna.pdf

PROJEKT

PDF10.Profil podłużny.pdf

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf

PDF8.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF4.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf

PDF3.Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDF2.Plan orientacyjny.pdf

PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf

PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf

PDF3.rys.1.pdf

PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf

PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf

PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf

DZIAŁ II

PDFrys.E18 ul.Słowackiego.pdf

PDFrys.E17 ul.Radosna.pdf

PDFrys.E16 ul.Przytulna.pdf

PDFrys.E15 ul.Ochronna.pdf

PDFrys.E14 ulMoniuszki-Mickiewicza.pdf

PDFrys.E12 ul.Kościuszki 10abd.pdf

PDFrys.E10 ul.Kosciuszki;do ogrodnictwa;.pdf

PDFrys.E09 ul.Jesienna.pdf

PDFrys.E08 ul.Moniuszki.pdf

PDFrys.E07 ul.Cicha,Rubinowa,Szafirowa.pdf

PDFrys.E06 ul.Asnyka.pdf

PDFrys.E05 ul.Akacjowa.pdf

PDFrys.E04 ul.Krasickiego.pdf

PDFrys.E03 ul.Marzanny.pdf

PDFrys.E02 u.Rolna,Pocztowa.pdf

PDFrys.E01 ul.Wiśniowa,Leśna,Wiosenna,Rzemieśnicza.pdf

PDFrys. E13 ul. Kolejowa.pdf

PDFProtokół ZUD.pdf

PDFMDCP ul. Kolejowa.pdf

PDFInformacja BIOZ.pdf

PDFdecyzja ZDP Brzeg z dn.14.08.2018.pdf

JPEGdecyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000104.jpeg

PDF2.Opis techniczny.pdf

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000106.jpeg

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000105.jpeg

JPEGuzgodnienie Tauron-wytyczne_000110.jpeg

JPEGuzgodnienie sieci Tauron.jpeg

PDFuzgodnienia przyłaczenia tauron.pdf

PDFSKMBT_C25318102408511.pdf

PDFrys.E19 ul.Zamkowa.pdf

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-5.pdf

PDFRys. nr S-4.pdf

PDFRys. nr S-3.pdf

PDFRys. nr S-2.pdf

PDFRys. nr S-1.pdf

PDFPB Rozdział Załączniki rysunkowe.pdf

PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf

GEOLOGIA

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf

PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf

PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf

PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf

PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf

PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf

PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf

PDF01 Mapa orientacyjna.pdf

KONSTRUKCJA

PDFK3_wiata 2.pdf

PDFK3.3_schemat montażowy wiata 2.pdf

PDFK3.2 schemat montażowy wiata 2.pdf

PDFK2_wiata 2.pdf

PDFK2.1 Fundament Wiata 2.pdf

PDFK1_RZUT FUNDAMENTU UKŁ DACHU.pdf

PDFK1.3-SCHEMAT MONTAŻOWY.pdf

PDFK1.2_PRZEKRÓJ.pdf

PDFK1.1_FUNDAMENT.pdf

PDFK5_PŁYTA SZAMBA.pdf

PDFK4_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.5_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.4_ZADASZENIE.pdf

PDFK4.3_KIOSK 40X637.pdf

PDFK4.2_ZADASZENIE.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-04-2019
  przez: Alicja Brychcy
 • opublikowano:
  29-04-2019 09:03
  przez: Alicja Brychcy
 • zmodyfikowano:
  17-07-2019 12:45
  przez: Alicja Brychcy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 932
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×