Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr interpelacji

Lp.

Data zgłoszenia interpelacji/zapytania

Imię i nazwisko

Radnego

Treść interpelacji/zapytania

Odpowiedź

1.

 

19 listopada

2018r.

Paulina Kamińska

dot. doświetlenie przejścia dla pieszych w Łosiowie

PDF1.2018.pdf

PDFodp. Lp. 1.pdf
 

2.

30 listopada 2018r.

Dariusz Zięba

dot. zwrócenie się z prośbą do AWR Skarbu Państwa o przejecie wyrobiska piasku na osiedlu Kolonia

PDF2-3.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 2.pdf
 

3.

30 listopada 2018r.

Dariusz Zięba

dot. ubytki w chodniku na skrzyżowaniu Placu Wolności Ojca Dominika

PDF2-3.2018.pdf

PDFodp. Lp.3.pdf
 

4.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. przywrócenie tablicy ogłoszeń pod arkadami

PDF4-6.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 4.pdf
 

5.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. umożliwienia przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Kościuszki i Kilińskieg

PDF4-6.2018.pdf

PDFodp.Lp.5.pdf
PDFOdp. Lp. 5 cz.2.pdf
 

6.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. uporządkowanie działek przy końcu ul. po prawej stronie idąc w kierunku ul Kilińskiego

PDF4-6.2018.pdf

PDFodp. Lp. Nr. 6.pdf
 

7.

30 listopada 2018r.

Łukasz Bacajewski

dot. oświetlenie na połowie miejscowości Łosiów

PDF7.2018.pdf

PDFodp. Lp.7.pdf
 

8.

30 listopada 2018r.

Paulina Kamińska

dot. analiza działalności MGDK w Lewinie Brzeskim

PDF8.2018.pdf

PDFodp. Lp.8.pdf

PDFodp..pdf
 

9.

30 listopada 2018r.

Robert Laszuk

dot. wyeliminowania aktów wandalizmu- niszczenie koszów na odpady

PDF9-10.2018.pdf

PDFodp. Lp.9.pdf
 

10.

30 listopada 2018r.

Robert Laszuk

dot. przyśpieszenie zamontowania tablicy ogłoszeń pod arkadami

PDF9-10.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 10.pdf
 

11.

30 listopada 2018r.

Anna Zacharewicz

dot. analiza remontu drogi w Nowej Wsi Małej

PDF11.2018.pdf

PDFodp. Lp.11.pdf
 

 

12. 11 grudnia 2018r. Ilona Gwizdak

dot. usunięcie gałęzi z topoli obok bloków w Błażejowicach

PDFLp.12.pdf

 

PDFOdp. Lp.12.pdf
 
13. 11 grudnia 2018r. Ilona Gwizdak

dot. regularne oczyszczanie drogi powiatowej w Borkowicach

PDFLp. 13.pdf

PDFodp. Lp. 13.pdf
 

14.

11 grudnia 2018r. Łukasz Bacajewski

dot. montaż trzech lamp na osiedlu za szkołą (obok młyna) w Łosiowie

PDFLp. 14.pdf

PDFodp. Lp.14.pdf
 
15. 11 grudnia 2018r. Przemysław Ślęzak

dot. przecięcie gałęzi drzew  i krzewów na drodze z Nowej Wsi Małej do Jasiony

PDFLp. 15-16.pdf

PDFodp. Lp.15.pdf
 
16. 11 grudnia 2018r. Przemysław Ślęzak

dot. likwidacji napisu o obraźliwej treści na ekranie akustycznym koło PKP od ul. Kolejowej

PDFLp. 15-16.pdf

PDFLp. 16 ponowiono.pdf

PDFodp. Lp. 16.pdf

PDFOdp. Lp. 16.pdf
 

17. 12 grudnia 2018r. Piotr Czepułkowski

dot. likwidacja napisu o obraźliwej treści na ekranie akustycznym PKP

PDFLp. 17.pdf

PDFOdp. Lp. 17.pdf
 
18. 12 grudnia 2018r. Robert Laszuk

dot. sprawdzenie stanu drogi  ul. Akacjowej

PDFLp.18_.pdf

PDFOdp.Lp.18.pdf

PDFOdp. Lp. 18 cz. 1.pdf

PDFOdp. Lp. 18 cz. 2.pdf
 

19.

20 grudnia 2018r. Dariusz Zięba

dot. dokończenia oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kolonia

PDFLp.19.pdf

PDFOdp. Lp. 19.pdf
 
20. 23 stycznia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. niedokończonej drogi w Łosiowie przy ul. Nowowiejskiej

PDFLp. 20.pdf

PDFodp lp20.pdf
 
21. 23 stycznia 2019r. Antoni Rak
dot. niesprawnego oświetlenia na ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim
 
PDFOdp. Lp. 21.pdf
 
22. 23 stycznia 2019r. Ilona Gwizdak

dot. miejscowości Mikolin, Borkowice, w imieniu mieszkańców miejscowości  prośba o tłuczeń na załatanie dziur w drogach gminnych

PDFLp. 22.pdf

PDFodp. Lp 22.pdf
 
23. 23 stycznia 2019r. Piotr Czepułkowski

dot.osiedla "Zatorze", w imieniu mieszkańców osiedla ul. Kolejowa i Rzemieślnicza, prośba o utwardzenie niedokończonych ulic

PDFLp. 23-24.pdf

PDFodp. Lp. 23 i 24.pdf
 
24. 23 stycznia 2019r. Piotr Czepułkowski
dot. ułożenia brakujących progów zwalniających wraz ze znakami ograniczającymi prędkość na ul. Leśnej i Ogrodowej
 

PDFodp. Lp. 23 i 24.pdf

PDFOdp. Lp. 24- z ponowionej z dnia 20.03.19r..pdf
 

25. 23 stycznia 2019r. Paulina Kamińska
dot. naprawy podłoża na terenie siłowni zewnętrznej na stadionie w Łosiowie
 
PDFOdp. Lp 25 i 26.pdf
 
26. 23 stycznia 2019r. Paulina Kamińska

dot. szkoły podstawowej w Łosiowie, czy planowana jest przebudowa na rok 2019 i w jakim terminie

PDFLp. 26-25.pdf

udzielono ustnej odpowiedzi na IV sesji

PDFOdp. Lp 25 i 26.pdf
 

27. 23 stycznia 2019r. Anna Zacharewicz

dot. utwardzenia alejek na cmentarzu w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 27.pdf

PDFOdp. Lp.27.pdf
 
28. 23 stycznia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. samochodu służbowego, czy Burmistrz ma zamiar zmienić samochód służbowy, czy stary samochód się psuje, ile ma przejechanych kilometrów, ile lat ma samochód służbowy i czy leasing kończy się wykupem starego samochodu

udzielono ustnej odpowiedzi na IV sesji

29.

29 stycznia 2019r. Roman Pudło

dot. naprawy dużego ubytku w drodze na ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim

PDFlp29.pdf

PDFodp lp29.pdf

30. 5 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

 dot. zakupu kamienia średniej granulacji do naprawy bocznych dróg w Przeczy

PDFLp. 30 i 32.pdf

PDFOdp. Lp. 30.pdf
 

31.

5 lutego 2019r. Dariusz Zięba

dot. remontu zabytkowej latarni w parku w Skorogoszczy

PDFLp. 31.pdf

PDFOdp. Lp. 31.pdf
 
32. 5 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot. odśnieżenia całego odcinka drogi z Lewina Brzeskiego do Przeczy oraz posypanie piskiem bądź solą

PDFLp. 30 i 32.pdf

PDFOdp. Lp. 32.pdf
 
33. 5 luty 2019r. Dariusz Zięba

dot.  odśnieżenia oraz posypania solą bądź piaskiem chodnika na ul. Słowackiego w Skorogoszczy ze względu na utrudnione przejście w/w chodnikiem

PDFLp. 33.pdf

PDFOdp. Lp. 33.pdf
 
34. 5 luty 2019r. Roman Pudło

dot.  przypomnienia właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania przy posesjach

PDFLp. 34.pdf

PDFOdp. Lp. 34.pdf
 
35. 5 luty 2019r. Robert Laszuk

dot.  sprawdzenia krążących wśród mieszkańców pogłosek nt. mieszania chemikaliów z gruzem , które są gromadzone m.in. w kwartale ul. Kościuszko i Akacjowej w Lewinie Brzeskim

PDFOdp. Lp. 35.pdf
 
36. 26 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o udrożnienie przepustu pod drogą powiatową w kierunku Oldrzyszowic na wysokości posesji nr. 53

PDFOdp. Lp. 36.pdf
 
37. 26 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  dofinansowania Gminy do  utwardzenia drogi gminnej w Oldrzyszowicach od krzyża w kierunku cmentarza około 200 m

PDFOdp. lp. 37.pdf
 
38. 26 lutego 2019r. Ilona Gwizdak

dot.  remontu drogi powiatowej w Borkowicach

PDFOdp. Lp. 38.pdf
 
39. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot.  utwardzenia drogi dojazdowej do posesji (koło Chempestu) ul. Kolejowa w Łosiowie

 

PDFOdp. Lp. 39.pdf
 
40. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. placu zabaw w Łosiowie obok przedszkola na ul.
J. Barona. Plac zabaw w obecnym stanie nie nadaje się do zabaw. Prośba o rozważenie budowy placu zabaw ogólnodostępnego na boisku LZS Pogoń

PDFOdp. Lp 40 - BI.pdf
PDFOdp. Lp. 40- OK.pdf
 
41. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot.  sprawdzenia kto odpowiada za utrzymanie (odśnieżanie) na ul. J. Barona w Łosiowie

PDFLp. 39-41.pdf

PDFOdp. Lp 41.pdf
 
42. 26 lutego 2019r. Dariusz Zięba

dot.  wykonania odwodnienia z placu szkolnego przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy

PDFodp. Lp. 42.pdf
 
43. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot.  realizacji obietnicy wyborczej w sprawie budowy dróg w Łosiowie

PDFOdp. Lp. 43-44.pdf
 
44. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot.  przejścia dla pieszych koło sklepu DINO w Łosiowie

PDFOdp. Lp. 43-44.pdf
PDFOdp. Lp. 44.pdf
PDFodpo. Lp. 44.pdf
 
45. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot.  sprawdzenia dronem stopnia zanieczyszczenia dymem w godzinach wieczornych oraz wysłania strażnika miejskiego w celu kontroli czym mieszkańcy palą w piecach w Łosiowie

PDFLp. 43-45.pdf

udzielono ustnej odpowiedzi na VI sesji
46. 19 marca 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  przejęcia przez Gminę Lewin Brzeski dróg na osiedlu w Przeczy

PDFLp. 46.pdf

PDFOdp. Lp. 46- RN.pdf
PDFOdp. Lp. 46- GK.pdf
 
47. 26 marca 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. ustawienia progu zwalniającego na ul. Słowackiego, który spowolni prędkość samochodów przejeżdżających obok szkoły

PDFLp.47.pdf

PDFOdp. Lp. 47.pdf
 
48. 26 marca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o wyznaczenie przejścia dla pieszych w okolicach przystanków autobusowych w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 48.pdf

PDFOdp. Lp. 48.pdf
 
49. 26 marca 2019r. Roman Pudło

dot. umiejscowienia przystanku dla busów  (w ramach budowy centrum przesiadkowego) dla osób dojeżdżających do pracy

PDFLp. 49-50.pdf
 

PDFOdp. Lp. 49.pdf
 
50. 26 marca 2019r. Roman Pudło

dot. stanu faktycznego sprawy związanej z pozwoleniem budowlanym i dokończona budowy zakładu utylizującego samochody w Skorogoszczy

PDFLp. 49-50.pdf
 


 
51. 26 marca 2019r. Władysław Górka

dot. poprawienia nawierzchni drogi (jadąc od strony Łosiowa, pierwszy skręt w prawo)

PDFOdp. Lp. 51.pdf
 
52. 26 marca 2019r. Władysław Górka

dot. postawienia lampy przy drodze  (jadąc od strony Łosiowa, pierwszy skręt w prawo) ze względu na brak widoczności tej drogi

PDFLp. 51-52.pdf

PDFOdp. Lp. 52.pdf
 
Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2018
  przez: Paweł Rak
 • opublikowano:
  30-11-2018 10:36
  przez: Paweł Rak
 • zmodyfikowano:
  11-04-2019 15:14
  przez: Alicja Brychcy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 1887
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×