Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr interpelacji

Lp.

Data zgłoszenia interpelacji/zapytania

Imię i nazwisko Radnego

Treść interpelacji/zapytania

Odpowiedź

1.

 

19 listopada

2018r.

Paulina Kamińska

dot. doświetlenie przejścia dla pieszych w Łosiowie

PDF1.2018.pdf

PDFLp. 63 oraz Lp. 1- ponowiony.pdf

PDFodp. Lp. 1.pdf
PDFOdp. Lp. 1.pdf
 

2.

30 listopada 2018r.

Dariusz Zięba

dot. zwrócenie się z prośbą do AWR Skarbu Państwa o przejęcie wyrobiska piasku na osiedlu Kolonia

PDF2-3.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 2.pdf
 

3.

30 listopada 2018r.

Dariusz Zięba

dot. ubytki w chodniku na skrzyżowaniu Placu Wolności Ojca Dominika

PDF2-3.2018.pdf

PDFodp. Lp.3.pdf
 

4.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. przywrócenie tablicy ogłoszeń pod arkadami

PDF4-6.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 4.pdf
 

5.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. umożliwienia przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Kościuszki i Kilińskieg

PDF4-6.2018.pdf

PDFodp.Lp.5.pdf
PDFOdp. Lp. 5 cz.2.pdf
 

6.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. uporządkowanie działek przy końcu ul. po prawej stronie idąc w kierunku ul Kilińskiego

PDF4-6.2018.pdf

PDFodp. Lp. Nr. 6.pdf
 

7.

30 listopada 2018r.

Łukasz Bacajewski

dot. oświetlenie na połowie miejscowości Łosiów

PDF7.2018.pdf

PDFodp. Lp.7.pdf
 

8.

30 listopada 2018r.

Paulina Kamińska

dot. analiza działalności MGDK w Lewinie Brzeskim

PDF8.2018.pdf

PDFodp. Lp.8.pdf

PDFodp..pdf
 

9.

30 listopada 2018r.

Robert Laszuk

dot. wyeliminowania aktów wandalizmu- niszczenie koszów na odpady

PDF9-10.2018.pdf

PDFodp. Lp.9.pdf
 

10.

30 listopada 2018r.

Robert Laszuk

dot. przyśpieszenie zamontowania tablicy ogłoszeń pod arkadami

PDF9-10.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 10.pdf
 

11.

30 listopada 2018r.

Anna Zacharewicz

dot. analiza remontu drogi w Nowej Wsi Małej

PDF11.2018.pdf

PDFodp. Lp.11.pdf
 

 

12. 11 grudnia 2018r. Ilona Gwizdak

dot. usunięcie gałęzi z topoli obok bloków w Błażejowicach

PDFLp.12.pdf

 

PDFOdp. Lp.12.pdf
 
13. 11 grudnia 2018r. Ilona Gwizdak

dot. regularne oczyszczanie drogi powiatowej w Borkowicach

PDFLp. 13.pdf

PDFodp. Lp. 13.pdf
 

14.

11 grudnia 2018r. Łukasz Bacajewski

dot. montaż trzech lamp na osiedlu za szkołą (obok młyna) w Łosiowie

PDFLp. 14.pdf

PDFodp. Lp.14.pdf
 
15. 11 grudnia 2018r. Przemysław Ślęzak

dot. przecięcie gałęzi drzew  i krzewów na drodze z Nowej Wsi Małej do Jasiony

PDFLp. 15-16.pdf

PDFodp. Lp.15.pdf
 
16. 11 grudnia 2018r. Przemysław Ślęzak

dot. likwidacji napisu o obraźliwej treści na ekranie akustycznym koło PKP od ul. Kolejowej

PDFLp. 15-16.pdf

PDFLp. 16 ponowiono.pdf

PDFodp. Lp. 16.pdf

PDFOdp. Lp. 16.pdf
 

17. 12 grudnia 2018r. Piotr Czepułkowski

dot. likwidacja napisu o obraźliwej treści na ekranie akustycznym PKP

PDFLp. 17.pdf

PDFOdp. Lp. 17.pdf
 
18. 12 grudnia 2018r. Robert Laszuk

dot. sprawdzenie stanu drogi  ul. Akacjowej

PDFLp.18_.pdf

PDFOdp.Lp.18.pdf

PDFOdp. Lp. 18 cz. 1.pdf

PDFOdp. Lp. 18 cz. 2.pdf
 

19.

20 grudnia 2018r. Dariusz Zięba

dot. dokończenia oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kolonia

PDFLp.19.pdf

PDFOdp. Lp. 19.pdf
 
20. 23 stycznia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. niedokończonej drogi w Łosiowie przy ul. Nowowiejskiej

PDFLp. 20.pdf

PDFodp lp20.pdf
 
21. 23 stycznia 2019r. Antoni Rak
dot. niesprawnego oświetlenia na ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim
 
PDFOdp. Lp. 21.pdf
 
22. 23 stycznia 2019r. Ilona Gwizdak

dot.  miejscowości Mikolin, Borkowice, w imieniu mieszkańców miejscowości  prośba o tłuczeń na załatanie dziur w drogach gminnych

PDFLp. 22.pdf

PDFodp. Lp 22.pdf
 
23. 23 stycznia 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. osiedla "Zatorze", w imieniu mieszkańców osiedla ul. Kolejowa i Rzemieślnicza, prośba o utwardzenie niedokończonych ulic

PDFLp. 23-24.pdf

PDFodp. Lp. 23 i 24.pdf
 
24. 23 stycznia 2019r. Piotr Czepułkowski
dot. ułożenia brakujących progów zwalniających wraz ze znakami ograniczającymi prędkość na ul. Leśnej i Ogrodowej
 

PDFodp. Lp. 23 i 24.pdf

PDFOdp. Lp. 24- z ponowionej z dnia 20.03.19r..pdf
 

25. 23 stycznia 2019r. Paulina Kamińska
dot. naprawy podłoża na terenie siłowni zewnętrznej na stadionie w Łosiowie
 
PDFOdp. Lp 25 i 26.pdf
 
26. 23 stycznia 2019r. Paulina Kamińska

dot. szkoły podstawowej w Łosiowie, czy planowana jest przebudowa na rok 2019 i w jakim terminie

PDFLp. 26-25.pdf

udzielono ustnej odpowiedzi na IV sesji

PDFOdp. Lp 25 i 26.pdf
 

27. 23 stycznia 2019r. Anna Zacharewicz

dot. utwardzenia alejek na cmentarzu w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 27.pdf

PDFOdp. Lp.27.pdf
 
28. 23 stycznia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. samochodu służbowego, czy Burmistrz ma zamiar zmienić samochód służbowy, czy stary samochód się psuje, ile ma przejechanych kilometrów, ile lat ma samochód służbowy i czy leasing kończy się wykupem starego samochodu

udzielono ustnej odpowiedzi na IV sesji

29.

29 stycznia 2019r. Roman Pudło

dot. naprawy dużego ubytku w drodze na ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim

PDFlp29.pdf

PDFodp lp29.pdf

30. 5 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

 dot. zakupu kamienia średniej granulacji do naprawy bocznych dróg w Przeczy

PDFLp. 30 i 32.pdf

PDFOdp. Lp. 30.pdf
 

31.

5 lutego 2019r. Dariusz Zięba

dot.remontu zabytkowej latarni w parku w Skorogoszczy

PDFLp. 31.pdf

PDFOdp. Lp. 31.pdf
 
32. 5 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot.odśnieżenia całego odcinka drogi z Lewina Brzeskiego do Przeczy oraz posypanie piskiem bądź solą

PDFLp. 30 i 32.pdf

PDFOdp. Lp. 32.pdf
 
33. 5 luty 2019r. Dariusz Zięba

dot. odśnieżenia oraz posypania solą bądź piaskiem chodnika na ul. Słowackiego w Skorogoszczy ze względu na utrudnione przejście w/w chodnikiem

PDFLp. 33.pdf

PDFOdp. Lp. 33.pdf
 
34. 5 luty 2019r. Roman Pudło

dot. przypomnienia właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania przy posesjach

PDFLp. 34.pdf

PDFOdp. Lp. 34.pdf
 
35. 5 luty 2019r. Robert Laszuk

dot. sprawdzenia krążących wśród mieszkańców pogłosek nt. mieszania chemikaliów z gruzem , które są gromadzone m.in. w kwartale ul. Kościuszko i Akacjowej w Lewinie Brzeskim

PDFOdp. Lp. 35.pdf
 
36. 26 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot. interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o udrożnienie przepustu pod drogą powiatową w kierunku Oldrzyszowic na wysokości posesji nr. 53

PDFOdp. Lp. 36.pdf

PDFOdp. Lp. 36.pdf
 

37. 26 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  dofinansowania Gminy do  utwardzenia drogi gminnej w Oldrzyszowicach od krzyża w kierunku cmentarza około 200 m

PDFOdp. lp. 37.pdf
 
38. 26 lutego 2019r. Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi powiatowej w Borkowicach

PDFOdp. Lp. 38.pdf
 
39. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. utwardzenia drogi dojazdowej do posesji (koło Chempestu) ul. Kolejowa w Łosiowie

 

PDFOdp. Lp. 39.pdf
 
40. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. placu zabaw w Łosiowie obok przedszkola na ul.
J. Barona. Plac zabaw w obecnym stanie nie nadaje się do zabaw. Prośba o rozważenie budowy placu zabaw ogólnodostępnego na boisku LZS Pogoń

PDFOdp. Lp 40 - BI.pdf
PDFOdp. Lp. 40- OK.pdf
 
41. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. sprawdzenia kto odpowiada za utrzymanie (odśnieżanie) na ul. J. Barona w Łosiowie

PDFLp. 39-41.pdf

PDFOdp. Lp 41.pdf
 
42. 26 lutego 2019r. Dariusz Zięba

dot. wykonania odwodnienia z placu szkolnego przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy

PDFodp. Lp. 42.pdf
 
43. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. realizacji obietnicy wyborczej w sprawie budowy dróg w Łosiowie

PDFOdp. Lp. 43-44.pdf
 
44. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. przejścia dla pieszych koło sklepu DINO w Łosiowie

PDFOdp. Lp. 43-44.pdf
PDFOdp. Lp. 44.pdf
PDFodpo. Lp. 44.pdf
 
45. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. sprawdzenia dronem stopnia zanieczyszczenia dymem w godzinach wieczornych oraz wysłania strażnika miejskiego w celu kontroli czym mieszkańcy palą w piecach w Łosiowie

PDFLp. 43-45.pdf

udzielono ustnej odpowiedzi na VI sesji
46. 19 marca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. przejęcia przez Gminę Lewin Brzeski dróg na osiedlu w Przeczy

PDFLp. 46.pdf

PDFOdp. Lp. 46- RN.pdf
PDFOdp. Lp. 46- GK.pdf
 
47. 26 marca 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. ustawienia progu zwalniającego na ul. Słowackiego, który spowolni prędkość samochodów przejeżdżających obok szkoły

PDFLp.47.pdf

PDFOdp. Lp. 47.pdf

PDFOdp. Lp. 47.pdf

PDFOdp. Lp. 47.pdf
 

48. 26 marca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o wyznaczenie przejścia dla pieszych w okolicach przystanków autobusowych w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 48.pdf

PDFOdp. Lp. 48.pdf

PDFOdp. Lp. 48.pdf
 

49. 26 marca 2019r. Roman Pudło

dot. umiejscowienia przystanku dla busów  (w ramach budowy centrum przesiadkowego) dla osób dojeżdżających do pracy

PDFLp. 49-50.pdf

PDFOdp. Lp. 49.pdf
 
50. 26 marca 2019r. Roman Pudło

dot. stanu faktycznego sprawy związanej z pozwoleniem budowlanym i dokończona budowy zakładu utylizującego samochody w Skorogoszczy

PDFLp. 49-50.pdf

PDFodp. Lp. 50.pdf

 
51. 26 marca 2019r. Władysław Górka

dot. poprawienia nawierzchni drogi (jadąc od strony Łosiowa, pierwszy skręt w prawo)

PDFOdp. Lp. 51.pdf
 
52. 26 marca 2019r. Władysław Górka

dot. postawienia lampy przy drodze  (jadąc od strony Łosiowa, pierwszy skręt w prawo) ze względu na brak widoczności tej drogi

PDFLp. 51-52.pdf

PDFOdp. Lp. 52.pdf
 

53. 23 kwietnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot.przejęcia działki w Przeczy o Nr. 195/27- 0,1016h na rzecz gminy Lewin Brzeski w celu budowy placu zabaw

PDFOdp.Lp 53.pdf
 
54. 23 kwietnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot.naprawy drogi przed blokiem 32D i E i wjazdu na osiedle w Przeczy, naprawy uszkodzonych płyt betonowych przed studzienkami kanalizacyjnymi

PDFOdp. Lp. 54.pdf
 
55. 24 kwietnia 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. naprawy nawierzchni ul. rzemieślniczej (os. Zatorze) ze względu na ubytki i zagłębienia

PDFLp. 55.pdf

PDFOdp. Lp. 55.pdf
 
56. 29 kwietnia 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot.  naprawy lustra na rogu  ul. Wojska Polskiego i rogu ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 56.pdf

PDFOdp. 56.pdf

PDFOdp. Lp.56.pdf
 

57. 29 kwietnia 2019r. Dariusz Zięba

dot.  naprawy chodnika na mostku na Potoku Borowickim w Skorogoszczy prz ul. Zamkowej

PDFLp. 57.pdf

PDFOdp. Lp. 57.pdf
 
58. 29 kwietnia 2019r. Władysław Górka

dot. interwencji w związku z ukaraniem mandatem dostawcy pieczywa, za złe zaparkowanie pojazdu przy piekarni „Skorogoszcz” w Rynku w Lewinie Brzeskim. Proszę sprawdzenie czy na Rynku w Lewinie Brzeskim  jest  poprawne oznakowanie dla samochodów dostawczych do sklepów znajdujących się w Rynku

PDFLp. 58.pdf

PDFOdp. Lp. 58.pdf
 
59. 29 kwietnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot.  zabezpieczenia uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej przy posesji nr. 43 w Borkowicach przy drodze powiatowej biegnącej przez miejscowość

PDFLp. 59.pdf

PDFOdp. Lp.59.pdf

PDFOdp. Lp. 59.pdf
 

60. 29 kwietnia 2019r. Robert Laszuk

dot. podjęcia działań w celu usunięcia nielegalnego wysypiska gruzu z terenu ROD w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 60-61.pdf

PDFOdp. Lp. 60.pdf

PDFOdp. Lp 60.pdf

PDFOdp. Lp.60.pdf
PDFOdp. Lp. 60.pdf
 

61. 29 kwietnia 2019r. Robert Laszuk

dot.  naprawy dziury w chodniku  na ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 60-61.pdf

PDFLp. 61.pdf

PDFodp. Lp. 61.pdf

PDFodp. Lp. 61.pdf

PDFOdp. Lp. 61.pdf

 

62. 29 kwietnia 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. wyrównania dróg dojazdowych do domostw 7A i 7D oraz mieszkańców zamku w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 62.pdf

PDFOdp. Lp. 62.pdf
 
63. 29 kwietnia 2019r. Paulina Kamińska

dot. udzielenia informacji czy w ramach planu zajęć Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w roku 2019/2020, został uwzględniony Dom Kultury w Łosiowie

PDFLp. 63 oraz Lp. 1- ponowiony.pdf

PDFOdp. Lp. 1.pdf
 
64. 29 kwietnia 2019r. Roman Pudło

dot. zamiany pasów ruchu tzw. mijanki na moście nad kanałem Ulgi. Obecnie eksploatowany pas jest bardzo zużyty

PDFLp. 64.pdf

PDFOdp. Lp. 64.pdf
 
65. 29 kwietnia 2019r. Waldemar Włodek

dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Matejki w Lewinie Brzeskim w zakresie ograniczenia prędkości

PDFLp. 65.pdf

PDFOdp. Lp. 65.pdf

PDFOdp. Lp.65.pdf
 

66. 13 maja 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. naprawy nawierzchni asfaltowej przejazdu kolejowego w Lewinie brzeskim oraz naprawy pozamiejskiego odcinka ul. Kościuszki( od granicy miasta do skrzyżowania z drogą krajową nr 94)

PDFLp.66.pdf

PDFOdp.Lp. 66.pdf

PDFOdp. Lp. 66.pdf

PDFOdp. Lp. 66.pdf

PDFOdp. Lp. 66.pdf

67. 21 maja 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  uszkodzonej drogi przy pracach budowy kanalizacji przed blokami 32B; C; D; E

PDFOdp. Lp. 67.pdf
 
68. 21 maja 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  obluzowanych barierek wzdłuż chodnika w kierunku PKP w Przeczy

PDFLp. 67-68.pdf

PDFOdp. Lp. 68.pdf
PDFOdp. Lp. 68. 2019.pdf

PDFOdp. Lp. 68.pdf
 

69. 21 maja 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. postawienia znaku ograniczającego prędkość na ul. Cmentarnej w Łosiowie

PDFLp. 69-70.pdf

PDFOdp. lp. 69.pdf

PDFOdp. Lp. 69.pdf
 

70. 21 maja 2019r. Łukasz Bacajewski

dot.  usunięcia słupka przy ul. Nowowiejskiej 1 w Łosiowie postawionego przez sąsiada przy drodze gminnej

PDFLp. 69-70.pdf

PDFOdp. Lp. 70.pdf
 
71. 21 maja 2019r. Ilona Gwizdak

dot. interwencji u wykonawcy gazociągu. Przy drodze gminnej do Błażejowic jest niezabezpieczona studzienka, zagrażająca pieszym

PDFLp. 71.pdf

PDFOdp. Lp. 71.pdf
 
72. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. bieżących napraw chodnika w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 72-74.pdf

PDFOdp. Lp. 72.pdf

PDFOdp. Lp.72.pdf
 

73. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. czyszczenia rowów w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 72-74.pdf

PDFOdp. Lp. 73.pdf
 
74. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot.  dopisania na listę punktów świetlnych przy posesji 50 i 22A w Kantorowicach

PDFLp. 72-74.pdf

PDFOdp. Lp. 74.pdf
 
75. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. naprawy oderwanego kloszu latarni przy ul. Cmentarnej w Skorogoszczy

PDFLp. 75-76.pdf

PDFOdp. Lp. 75.pdf
 
76. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. oznakowania garbów na ul. J. Kani w Skorogoszczy

PDFLp. 75-76.pdf

PDFOdp. Lp. 76.pdf
 
77. 28 maja 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. uporządkowania i zagospodarowania działki gminnej o nr 1103 w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 77.pdf

PDFOdp. Lp. 77.pdf
 
78. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. uszkodzonych studzienek przy drodze krajowej Nr 94 ul. Opolska w Skorogoszczy naprzeciw poczty

PDFLp. 78.pdf

PDFodp.Lp. 78.pdf
PDFOdp. Lp.78.pdf

PDFOdp. Lp. 78.pdf
 

79. 3 czerwca 2019r. Antoni Rak

dot. uzupełnienie ubytków na przejeździe kolejowym przez zarządcę

PDFLp. 79.pdf
 

PDFOdp. Lp.79.pdf
 
80. 11 czerwca 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. postawienia znaku zatrzymywania się i postoju powyżej 3,5 tony koło Ośrodka Zdrowia w Łosiowie

PDFLp. 80.pdf
 

PDFOdp. Lp. 80.pdf

PDFOdp. Lp. 80.pdf

PDFOdp. Lp. 80.pdf
 

81. 11 czerwca 2019r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenia poboczy drogi wojewódzkiej Skorogoszcz- Mikolin, Skorogoszcz- Lewin Brzeski

PDFLp. 81.pdf
 

PDFOdp. Lp. 81.pdf

PDFOdp. Lp. 81.pdf
 

82. 12 czerwca 2019r Paulina Kamińska

dot.  dodatkowego oświetlenia ulicznego w Łosiowie na ul. Kolejowej za stacją PKP w kierunku Jasiony

PDFLp. 82.pdf

PDFOdp. Lp. 82.pdf
 
83. 12 czerwca 2019r. Roman Pudło

dot. zwrócenia uwagi Policji i Straży Miejskiej na wandalizm na placu targowym i sprawdzenie oznakowania drogowego (odwrócone znaki są skutkiem wandalizmu)

PDFLp. 83.pdf

PDFOdp. Lp. 83.2019.pdf
PDFOdp. Lp. 83.pdf
 
84. 12 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. przeglądu drogi Lewin Brzeski- Kantorowice- Ptakowice ze względu na bardzo duże ubytki

PDFLp. 84.pdf

PDFOdp Lp. 84.pdf
 
85. 18 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. oprysków na komary

PDFLp. 85-86.pdf

PDFOdp. Lp. 85.2019.pdf
 
86. 18 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. ustawienia punktu świetlnego na przystanku autobusowym we wsi Ptakowice

PDFLp. 85-86.pdf

PDFOdp. Lp. 86.pdf
 
87. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. sprawdzenia wszystkich hydrantów w sołectwie Przecza

PDFLp. 87 -88. 2019.pdf

PDFOdp. Lp. 87.2019.pdf
PDFOdp.Lp. 87.pdf

PDFOdp. Lp. 87.pdf
 

88. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie udrożnienia wszystkich studzienek kanalizacyjnych
PDFLp. 87 -88. 2019.pdf

PDFOdp. Lp. 88.pdf
 
89. 18 czerwca 2019r. Dariusz Zięba

dot. wykoszenia traw na terenie sołectwa skorogoszcz tj. park, pobocza dróg gminnych, osiedle Kolonia- Plac Zabaw)

PDFLp. 89.pdf

PDFOdp. Lp. 89.2019.pdf
 
90.

18 czerwca 2019r.

 

 

 

 

ponowiono 29 września 2020r.

Roman Pudło

dot.  zamontowania na terenie miasta Lewin Brzeski aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości powietrza ze względu na upuszczanie do atmosfery „skażonego” powietrza przez lokalną fabrykę

PDFLp. 90.pdf

 

PDFLp. 90- ponowione z dnia 29.09.2020r..pdf
 

PDFOdp. Lp. 90.2019.pdf
 
91. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przecza

PDFLp. 91.pdf

PDFOdp. Lp. 91.pdf
 
92. 27 czerwca 2019r. Paulina Kamińska

dot. odchwaszczenia rynsztoku (ciek wód opadowych) wzdłuż ulicy J. Barona w Łosiowie

PDFLp. 92.2019.pdf

PDFOdp. Lp. 92.pdf
 
93. 15 lipca 2019r. Paulina Kamińska

dot. wykoszenia pobocza drogi gminnej w Łosiowie na ul. Jana Barona za szatnią LZS Pogoń Łosiów

PDFLp. 93.pdf

PDFOdp. Lp. 93.pdf
 
94. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. oczyszczenia chodnika na ul. Dzierżonia w lewinie Brzeskim z porastających go chwastów

PDFLp. 94-96.pdf

PDFOdp. Lp. 94.pdf
 
95. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. naprawy chodnika przy ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 94-96.pdf

PDFOdp. Lp.95-96.pdf
 
96. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. wystąpienia do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej nr 458 na odcinku ul. Sikorskiego w Lewinie Brzeskim o przycięcie rosnących drzew i krzewów

PDFLp. 94-96.pdf

PDFOdp. Lp.95-96.pdf
PDFOdp. Lp.96.pdf
 
97. 27 sierpnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot. wyrównania podwórka przy posesji nr 46 i 46A oraz przykrycie dużych kamieni grysem

PDFLp. 97-101.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf
 
98.

27 sierpnia 2019r.

 

 

ponowiono

29 października 2019r.

Stanisław Piszczek

dot. przykrycia drobnym kamieniem grubego na przystanku autobusowym w Przeczy

PDFLp. 97-101.pdf

 

PDFLp. od 98 do101- ponowione.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf

PDFOdp. Lp. 98-101 na ponowioną interpelację.pdf
 

 

 
 

 

99.

27 sierpnia 2019r.

 

 

ponowiono

29 października 2019r.

Stanisław Piszczek

dot. odtworzenia kostki przy Świetlicy Wiejskiej w Przeczy sprzed prac kanalizacyjnych

PDFLp. 97-101.pdf

 

PDFLp. od 98 do101- ponowione.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf

 

PDFOdp. Lp. 98-101 na ponowioną interpelację.pdf
 

 

100.

27 sierpnia 2019r.

 

 

ponowiono

29 października 2019r.

Stanisław Piszczek

dot. przykrycia grubego kamienia grysem  drogi na cmentarz w Przeczy

PDFLp. 97-101.pdf

 

PDFLp. od 98 do101- ponowione.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf

 

PDFOdp. Lp. 98-101 na ponowioną interpelację.pdf
 

 

 

101.

27 sierpnia 2019r.

 

 

ponowiono

29 października 2019r.

Stanisław Piszczek

dot. wyrównania  i wysypania drogi szutrowej  kamieniem od osiedla w Przeczy do posesji 40A

PDFLp. 97-101.pdf

 

PDFLp. od 98 do101- ponowione.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf

 

PDFOdp. Lp. 98-101 na ponowioną interpelację.pdf
 

 

 

102. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. załatania dziury, która powstała w Łosiowie koło OODR- naprzeciwko hotelu

PDFLp. 102.pdf

PDFOdp. Lp.102.pdf
 
103. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. przedstawienia rozwiązania przez zarządcę drogi wojewódzkiej ul. Słowackiego w Łosiowie problemu nadmiernej prędkości pojazdów w okolicy szkoły

PDFLp. 103.pdf

PDFOdp. Lp.103.pdf

PDFOdp Lp. 103.pdf
PDFOdp. Lp. 103.pdf
 

104. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. poprawienia asfaltu na ul. Stawowej w Łosiowie naprzeciw zbiornika retencyjnego

PDFLp. 104.pdf

PDFOdp. Lp.104.pdf
 
105. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. podjęcia działań ze strony policji w związku z zaśmiecaniem miejscowości słomą podczas transportu

PDFLp. 105.pdf

PDFOdp. Lp. 105.pdf
 
106. 27 sierpnia 2019r. Dariusz Zięba

dot. geodezyjnego wytyczenia drogi gminnej w Skorogoszczy, ul. Zamkowa od bramy do majątku (dawny PGR)

PDFLp. 106.pdf

PDFOdp. Lp.106.pdf
 
107. 27 sierpnia 2019r. Anna Zacharewicz

dot.  wytyczenia zatoczki dla autobusu w Ptakowicach oraz o oświetlenie przystanków

PDFLp. 107.pdf

PDFOdp. Lp.107.pdf
PDFOdp. Lp. 107.pdf 

 
108. 27 sierpnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenia poboczy w Golczowicach przy drodze gminnej ul. Cmentarna oraz zamontowanie progu zwalniającego oraz wykoszenia Wałów nad rzeką Odrą

PDFLp. 108.pdf

PDFOdp. Lp. 108- SO.pdf
PDFOdp. Lp. 108- GK.pdf

PDFOdp. Lp.108.pdf

PDFOdp. Lp. 108.pdf
 

109. 27 sierpnia 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. remontu drogi dojazdowej do posesji 48, 48A  w Kantorowicach

PDFLp. 109.pdf

PDFOdp. Lp. 109.pdf
 
110. 27 sierpnia 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. naprawienia ubytku w asfalcie przy ul. Zamkowej / ul. Krótkiej

PDFLp. 110.pdf

PDFOdp. Lp.110.pdf
 
111. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uszkodzonego asfaltu w Przeczy obok posesji Nr 66

PDFLp.111-113.pdf

PDFOdp. Lp.111 i 113.pdf
 
112. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. zamontowania progów zwalniających w Przeczy na drodze gminnej przy posesji Nr 60 oraz jadąc od strony Lewina Brzeskiego  przed wjazdem na obiekt rekreacyjno- sportowy

PDFLp.111-113.pdf

PDFOdp. Lp.112.pdf
 
113. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  wywiezienia przez wykonawcę kanalizacji w Przeczy ziemi oraz gruzu z działki przed osiedlem

PDFLp.111-113.pdf

PDFOdp. Lp.111 i 113.pdf
 
114. 6 września 2019r. Paulina Kamińska

dot. gruntownego remontu chodnika na ul. Słowackiego w Łosiowie

PDFLp.114.pdf

PDFOdp. Lp.114.pdf
PDFOdp. Lp. 114.pdf
 
115. 6 września 2019r. Paulina Kamińska

dot.  utwardzenia drogi polnej pomiędzy posesjami Nr 43 i 42 przy  ul. Głównej w Łosiowie która prowadzi do posesji Nr 42A, 42, 43A i 43

PDFLp. 115.pdf

PDFOdp. Lp.115.pdf
 
116. 6 września 2019r. Anna Zacharewicz

dot. zamontowania barierki nad rowem przy drodze z Jasiony do Nowej Wsi Małej, przy samym wjeździe do wioski

PDFLp.116-117.pdf

PDFOdp. Lp.116-117.pdf
PDFOdp. Lp. 116.pdf 

 
117. 6 września 2019r. Anna Zacharewicz

dot. zamontowania znaków „uwaga dzieci” przy przystankach autobusowych

PDFLp.116-117.pdf

PDFOdp. Lp.116-117.pdf
 
118. 6 września 2019r. Dariusz Zięba

dot. wyczyszczenia Potoku Borkowickiego w terenie zabudowanym Skorogoszczy

PDFLp. 118.pdf

PDFOdp. Lp.118.pdf

PDFOdp. Lp. 118.pdf
 

119. 6 września 2019r. Ilona Gwizdak

dot. zamontowania progów zwalniających w Błażejowicach na wysokości bloków w pobliżu placu zabaw

PDFLp. 119.pdf

PDFOdp. Lp.119.pdf
 
120. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. wykoszenia poboczy na drodze gminnej z Przeczy do Lewina Brzeskiego

PDFLp. 120-122.pdf

PDFOdp. Lp.120.pdf
121. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. naprawy ścian bocznych i dachu przystanku szkolnego

PDFLp. 120-122.pdf

PDFOdp. Lp.121.pdf
 
122. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. utwardzenia wjazdów na pola wzdłuż drogi gminnej Przecza- Raski oraz ich wskazanie

PDFLp. 120-122.pdf

PDFOdp. Lp. 122.pdf
 
123. 20 września 2019r. Robert Laszuk

dot. montażu progu zwalniającego na wysokości biurowca wodociągów, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi

PDFLp.123.pdf

PDFOdp. Lp. 123.pdf
PDFodp. Lp. 123.pdf
 
124. 24 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uzupełnienia kostki przed kościołem w Przeczy

PDFLp. 124.pdf

PDFOdp. Lp. 124.pdf

PDFOdp. Lp. 124.pdf
PDFOdp. Lp.124.pdf
 

125. 24 września 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. ustawienia lustra drogowego oraz znaku stanowiącego o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu ulic Szfirowa i Cicha

PDFLp. 125-126.pdf

PDFOdp. Lp. 125.pdf
 
126. 24 września 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. wykoszenia chwastów i traw na obrzeżach ul. Szafirowej oraz skoszenie trawy na niezagospodarowanych działkach budowlanych

PDFLp. 125-126.pdf

PDFOdp. Lp.126.pdf
 
127. 24 września 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. wyczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na rogu ul. Kilińskiego i ul. Kasztanowej

PDFLp. 127.pdf

PDFOdp. Lp. 127.pdf
 
128. 24 września 2019r. Dariusz Zięba

dot. uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Skorogoszczy ul. Leśna

PDFLp. 128.pdf

PDFOdp. Lp. 128.pdf
 
129. 24 września 2019r. Paulina Kamińska

dot. utrudnionego wyjazdu z ul. Cmentarnej na ul. Główną poprzez postawienie wysokiego betonowego płotu

PDFLp.129.pdf

PDFOdp. Lp 129.pdf
 
130. 23 października 2019r. Stanisław Piszczek

dot. refundacji kosztów wykonania przez właścicieli nieruchomości przyłącza powyżej 25 metra długości po realizacji inwestycji pod nazwą kanalizacja

PDFLp. 130.pdf

PDFOdp. Lp. 130.pdf
 
131. 23 października 2019r. Antoni Rak

dot. poprawek po robotach kanalizacyjnych na ul. Mickiewicza i Marzanny- posianie trawy na terenach zielonych, uzupełnienie ziemi

PDFLp. 131.pdf

PDFOdp. Lp. 131.pdf
 
132. 23 października 2019r. Dariusz Zięba

dot. wykonania studzienki na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i cichej w Skorogoszczy

PDFLp. 132.pdf

PDFOdp. Lp. 132.pdf
 
133. 29 października 2019r. Roman Pudło

dot. uzupełnienie ubytków w nawierzchni na wjeździe do parkingu na cmentarz w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 133.pdf

PDFOdp. Lp. 133.pdf
 
134. 29 października 2019r. Robert Laszuk

dot. naprawy dachu w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 134-135.pdf

PDFOdp. Lp. 134.pdf
 
135.

29 października 2019r.

 

 

 

ponowiono

8 maja 2020r.

Robert Laszuk

dot. uzupełnienia nawierzchni asfaltowanej pasa awaryjnego w drodze wojewódzkiej 458 ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim, w pobliżu skrzyżowania z ul. Sikorskiego

PDFLp. 134-135.pdf

 

PDFLp. 135 ponowiona na XXII sesji 8.05.2020r..pdf

PDFOdp. Lp. 135.pdf
 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 135.pdf

PDFOdp. Lp. 135.pdf

136. 29 października 2019r. Dariusz Zięba

dot.  wykoszenia poboczy na gminnej drodze (ul. Jakuba Kani) w Skorogoszczy

PDFLp.136.pdf

PDFOdp. Lp. 136.pdf
 
137. 29 października 2019r. Waldemar Włodek

dot. usunięcia uschniętego pnia drzewa oraz kilku uschniętych drzew w lewińskim parku w części przyległej do ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 137.pdf

PDFOdp.Lp. 137.pdf
 
138. 19 listopada 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uszkodzonej pokrywy betonowej na studzience kanalizacyjnej przy posesji 3A w Przeczy

PDFLp. 138-139.pdf

PDFOdp. Lp. 138.pdf
 
139. 19 listopada 2019r. Stanisław Piszczek

dot. zamontowania lustra przy parkingu obok poczekalni PKP w Przeczy

PDFLp. 138-139.pdf

PDFOdp. Lp. 139.pdf
 
140. 19 listopada 2019r. Władysław Górka

dot. ustanowienia godz. popołudniowych przez lekarza w przychodni w Skorogoszczy

PDFLp. 140.pdf

PDFOdp. Lp. 140.pdf
PDFOdp. Lp. 140.pdf
PDFOdp. Lp. 140.pdf
141. 19 listopada 2019r. Stanisław Piszczek

dot. remontu szatni w budynku socjalnym na obiekcie rekreacyjno- sportowym w Przeczy

PDFLp. 141.pdf

PDFOdp. Lp. 141.pdf
 
142. 19 listopada 2019r. Paulina Kamińska

dot. organizacji szkoleń dla mieszkańców Gminy Lewin brzeski odnośnie prawidłowego palenia w piecach

PDFLp. 142.pdf

PDFOdp. Lp.142.pdf
 
143. 26 listopada 2019r. Stanisław Piszczek

dot. negocjacji z Powiatem Brzeskim w sprawie budowy chodnika w Przeczy

PDFLp. 143.pdf

PDFOdp. Lp. 143.pdf
 
144. 26 listopada 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. wycięcia spróchniałego drzewa/lipy przy parkingu miedzy  stacją PKP a boiskiem LZS w łosiowie

PDFLp.144.pdf

PDFOdp. Lp. 144.pdf
145. 26 listopada 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. poprawy nawierzchni na ul Rzemieślniczej i Leśnej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 145-146.pdf

PDFOdp. Lp. 145.pdf
146. 26 listopada 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. budowy chodnika przy posesjach (Nr 94,96,98,100)na ul. Kościuszki oraz oznakowanie przejścia dla pieszych

PDFLp. 145-146.pdf

PDFOdp. Lp. 146.pdf

PDFOdp. Lp.146.pdf

147. 26 listopada 2019r. Waldemar Włodek

dot. uzupełnienia żarówek w latarniach na Rynku w Lewinie Brzeskim oraz na ul. Matejki

PDFLp. 147.pdf

PDFOdp. Lp. 147.pdf
148. 26 listopada 2019r. Roman Pudło

dot. uporządkowania organizacji ruchu drogowego przy wyjeździe z centrum przesiadkowego na ul. Kościuszki w Lewinie Bbrzeskim

PDFLp. 148.pdf

PDFOdp. Lp.148.pdf

 

149. 17 grudnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot. doraźnego remontu drogi powiatowej w Borkowicach

PDFLp.149-150.pdf

PDFOdp. Lp. 149.pdf

PDFOdp. Lp. 149.pdf

PDFOdp. Lp. 149 i 160.pdf

150. 17 grudnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot. bieżącego porządkowania drogi w Borkowicach zabrudzonej przez ciężki sprzęt błotem

PDFLp.149-150.pdf

PDFOdp. Lp. 150.pdf
151. 17 grudnia 2019r. Antoni Rak

dot. naprawy lampy oświetleniowej przy wjeździe na osiedle Mickiewicza- ul. Marzanny w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 151-153.pdf

PDFOdp. Lp. 151.pdf
152. 17 grudnia 2019r. Antoni Rak

dot. zamontowania progów zwalniających na ul. Marzanny w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 151-153.pdf

PDFOdp. Lp. 152.pdf
153. 17 grudnia 2019r. Antoni Rak

dot. uporządkowania terenów zielonych po budowie kanalizacji na osiedlu ul. Marzanny i Mickiewicza w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 151-153.pdf

PDFodp. Lp. 153.pdf
154. 17 grudnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. uzupełnienia oświetlenia przy końcu ul. Kwiatowej przy posesji Nr 9 w Łosiowie

PDFLp. 154.pdf

PDFOdp. Lp. 154.pdf
155. 17 grudnia 2019r. Roman Pudło

dot. uniemożliwienie objazdów drugiej „szykany” licząc od mostu na rzece Nysie na ul. Nysańskiej w kierunku kąpieliska np. poprzez zamontowanie słupków po obydwu stronach a także załatanie ubytków krawędzi drogi

PDFLp. 155.pdf

PDFOdp. Lp. 155.pdf
156. 17 grudnia 2019r. Waldemar Włodek

dot.  nielegalnego pozbywania się odpadów wielogabarytowych oraz gruzu na ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 156.pdf

PDFOdp. Lp. 156.pdf
 
157. 10 stycznia 2020r. Anna Zacharewicz

dot.  zapytanie dlaczego lodowisko w okresie wolnym jest czynne dopiero od godz: 15:00

PDFLp. 157-159.pdf

PDFOdp. Lp. 157.pdf
158. 10 stycznia 2020r. Anna Zacharewicz

dot. remontu w Świetlicy w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 157-159.pdf

PDFOdp. Lp. 158.pdf
 
159.

10 stycznia 2020r.

 

 

 

ponowiono

21 września 2020r.

Anna Zacharewicz

dot. oznakowania „uwaga dzieci” przy przystankach autobusowych w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 157-159.pdf

 

PDFLp. 214-216 oraz 159.pdf

PDFOdp. Lp. 159.pdf

PDFOdp. Lp. 159.pdf
 

 

 

PDFOdp. Lp. 215 i 159.pdf

PDFOdp. Lp. 214,215,159.pdf

160. 16 stycznia 2020r. Ilona Gwizdak

dot. remontu wyjazdu z ul. Odrzańskiej na drogę powiatową w Golczowicach

PDFLp. 160.pdf

 

PDFOdp. Lp. 160.pdf

PDFOdp. Lp. 149 i 160.pdf

161. 24 stycznia 2020r. Paulina Kamińska

dot. uporządkowania ul. Barona w Łosiowie

PDFLp. 161.pdf

PDFOdp. Lp. 161.pdf

PDFOdp. Lp.161.pdf
 

162. 24 stycznia 2020r. Paulina Kamińska

dot. niedziałającej latarni na ul. J. Barona w Łosiowie przy bloku Nr 26-28

PDFLp. 162.pdf

PDFOdp. Lp.162.pdf
 
163.

24 stycznia 2020r.

 

 

 

 

 

ponowiono

8 maja 2020r.

Robert Laszuk

dot. zamontowania dwóch - trzech ławek w ciągu alejki spacerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego, wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim oraz przejęcia na mienie gminne niezagospodarowanych terenów od KOWR usytuowanych w kwartale ulic Piasta Kołodzieja i Rolna

PDFLp. 163.pdf

 

PDFLp. 163 ponowiona na XXII sesji 8.05.2020r..pdf

PDFOdp. Lp. 163 cz. 1.pdf
PDFOdp. Lp. 163 cz. 2.pdf
 

 

 

 

 

 

PDFOdp. Lp. 163.pdf

PDFOdp. Lp. 163.pdf

164. 10 marca 2020r. Stanisław Piszczek

dot. wybitej szyby na przystanku autobusowym w Przeczy

PDFLp. 164-166.pdf

PDFOdp. Lp. 164.pdf
165. 10 marca 2020r. Stanisław Piszczek

dot. obniżenia pobocza na drodze gminnej w Przeczy od obiektu sportowego w kierunku Lewina Brzeskiego

PDFLp. 164-166.pdf

PDFodp. Lp. 165.2020.pdf
 
166. 10 marca 2020r. Stanisław Piszczek

dot. wypompowania rozlewiska śmierdzącej wody między świniarnią a osiedlem w Przeczy

PDFLp. 164-166.pdf

PDFodp. Lp. 166.pdf
 
167. 10 marca 2020r. Anna Zacharewicz

dot. udostępnienia budynku łowieckiego w Jasionie na potrzeby sołectwa ze względu na zły stan techniczny Świetlicy wiejskiej

PDFLp. 167-168.pdf

PDF167.2020.pdf
 
168. 10 marca 2020r. Anna Zacharewicz

dot. utwardzenia ronda koło przystanku autobusowego w Jasionie

PDFLp. 167-168.pdf

PDFodp. Lp.168.2020.pdf
 
169. 10 marca 2020r. Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi dojazdowej do przysiółka Piaski

PDFLp. 169.pdf

PDFodp. Lp. 169.2020.pdf
 
170. 10 marca 2020r. Łukasz Bacajewski

dot. zabezpieczenia zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Łosiowie z powodu uszkodzenia siatki ogrodzeniowej

PDFLp. 170-171.pdf

 
171. 10 marca 2020r. Łukasz Bacajewski

dot. sprawdzenia stanu nawierzchni asfaltu ul. Cmentarnej i Nowowiejskiej ze względu na pęknięcia

PDFLp. 170-171.pdf

PDFodp. Lp. 171.2020.pdf
PDFOdp. Lp. 171.2020.pdf
172. 10 marca 2020r. Dariusz Zięba

dot. montażu studzienki chłonnej na nowej drodze (skrzyżowanie) ul. Cicha i ul. Opolska w Skorogoszczy

PDFLp. 172.pdf

PDFodp.Lp. 172.2020.pdf
 
173. 10 marca 2020r. Paulina Kamińska

dot. zbadania stanu pobocza i możliwość wykonania studzienki odpływającej w Łosiowie na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i Cmentarnej

PDFLp. 173-174.pdf

PDFodp. Lp. 173 - 174.2020.pdf
 
174. 10 marca 2020r. Paulina Kamińska

dot. utwardzenia drogi na ul. Głównej  od nr 18 do 22 (zatoczka za firmą SEGA)

PDFLp. 173-174.pdf

PDFodp. Lp. 173 - 174.2020.pdf
 
175. 10 marca 2020r. Roman Pudło

dot. przykładowego ukarania właścicieli psów wyprowadzających swoich pupili i nie sprzątających za nimi

PDFLp. 175.pdf

PDF175.2020.pdf
 
176. 9 kwietnia 2020r. Robert Laszuk

dot .rozważenia możliwości zamknięcia cmentarzy w naszej gminie. Jeżeli mają pozostać ogólnie dostępne, należałoby sporządzić i wywiesić przy wejściach na cmentarz informację na przykład że odwiedziny grobów swoich bliskich jest dozwolone w celu zapalenia zniczy, zmówienia krótkiej modlitwy, podlania kwiatów itp. pod warunkiem zachowania odpowiednich odległości pomiędzy osobami i ilości osób w jednym miejscu obok siebie zgodnie z obowiązującymi przepisami o stanie epidemii

PDFLp. 176.2020.pdf

PDFodp. Lp. 176.2020.pdf
 
177. 9 kwietnia 2020r. Ilona Gwizdak

dot.  nieodpłatnego przekazania mieszkańcom gminy maseczek ochronnych

PDFLp. 177.2020.pdf

 
178. 9 kwietnia 2020r. Dariusz Zięba

dot.  uruchomienia bankomatu  przy filii Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów na terenie  Skorogoszczy

PDFLp. 178.2020.pdf

PDFOdp. Lp. 178.pdf
179. 26 marca 2020r. Ilona Gwizdak

dot.  przywrócenia działania bankomatu  przy filii Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów na terenie m. Skorogoszcz

PDFLp.179.2020.pdf

PDFOdp. Lp. 179.pdf
180. 8 maja 2020r. Stanisław Piszczek

dot.  w imieniu mieszkańców Raski zwraca się z prośbą
o usunięcie powstałego nielegalnego wysypiska odpadów przy placu zabaw w Raskach

PDFLp. 180.pdf

PDFOdp. Lp. 180.pdf
 
181. 8 maja 2020r. Robert Laszuk

dot.  zwraca się z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim o podjęcie działań mających na celu montaż progów zwalniających w/w ulicy

PDFLP. 181.pdf

PDFOdp. Lp.181.pdf

PDFOdp. Lp. 181.pdf

PDFOdp. Lp. 181.pdf

182. 8 maja 2020r. Robert Laszuk

dot. zamontowania dozownika z płynem dezynfekcyjnym w budynku przy ul. Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 182.pdf

 

Udzielono ustnej odpowiedzi na sesji - dozownik w budynku zostanie zamontowany
183. 8 maja 2020r. Piotr Czepułkowski

dot.  usunięcia z poboczy drogi gminnej powstałych dzikich wysypisk od wsi Wronów w kierunku przysiółka Zawadno (krzyż pokutny)

PDFLP. 183.pdf

PDFOdp. Lp. 183.pdf
 
184. 8 maja 2020r. Anna Zacharewicz

dot.  zwiększenia liczby pojemników na odpady komunalne na terenie rekreacyjnym położonym w m. Nowej Wsi Małej

PDFLp. 184.pdf

Udzielono ustnej odpowiedzi na sesji - dodatkowe pojemniki na odpady zostaną dostawione
185. 8 maja 2020r. Roman Pudło

dot. odpowiedniego wyprofilowania wjazdu na parking położonego przy ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim pomiędzy posesjami nr 25 do nr 29. Od strony nieparzystej numeracji jest utrudniony wjazd pojazdom na parking

PDFLp. 185.pdf

PDFOdp. Lp.185.pdf

PDFOdp.Lp. 185.pdf
 

186. 1 czerwca 2020r. Piotr Czepułkowski

dot. uprzątnięcia na ul. Rubinowej zalegającego gruzu a także na pasie zieleni chwastów i krzewów a zbiegu ul. Szafirowej i Cichej uprzątnięcie zalegającej skoszonej trawy

PDFLp. 186.pdf

PDFOdp. Lp. 186.pdf
 
187. 1 czerwca 2020r. Piotr Czepułkowski

dot. Koszenia traw i żywopłotów na ul. Kościuszki oraz wykoszenie trawy na placu zabaw na osiedlu „Zatorze” a także wyplewienie chwastów na obrzeżach skrzyżowania ul. Rzemieślniczej i Kościuszki

PDFLp. 187.pdf

PDFOdp. Lp. 187.pdf
 
188. 15 czerwca 2020r. Antoni Rak

dot. uporządkowania terenu parku „Nad Nysą” w Lewinie Brzeskim tj. posprzątanie parku, przycinka traw i drzew, uzupełnienie nasadzeń drzew

PDFLp. 188.pdf

PDFOdp. Lp. 188.pdf
 
189. 15 czerwca 2020r. Stanisław Piszczek

dot. odtworzenie rowu w Przeczy zasypanego przez wykonawcę robót kanalizacyjnych znajdującego się na skrzyżowaniu w Przeczy przy wjeździe na osiedle po prawej stronie

PDFLp. 189.pdf

PDFOdp. Lp. 189.pdf
190. 15 czerwca 2020r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenia poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski

PDFLp. 190-191.pdf

PDFOdp. Lp. 190.pdf
 
191. 15 czerwca 2020r. Ilona Gwizdak

dot. remontu doraźnego drogi powiatowej w Borkowicach- likwidacja ubytków

PDFLp. 190-191.pdf

PDFodp. Lp. 191.2020.pdf
192. 15 czerwca 2020r. Dariusz Zięba

dot. ustosunkowania się do planów budowy chodnika przy drodze powiatowej ze Skorogoszczy do Przeczy

PDFLp. 192-193.pdf

PDFOdp. Lp. 192.2020.pdf

PDFOdp. Lp. 192.pdf
 

193. 15 czerwca 2020r. Dariusz Zięba

dot. uzupełnienie ubytków w drodze gminnej asfaltowej na  ul. Słowackiego w Skorogoszczy

PDFLp. 192-193.pdf

PDFOdp. Lp.193.2020.pdf
194. 15 czerwca 2020r. Robert Laszuk

dot. przycięcia żywopłotów na ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 194.pdf

PDFOdp. Lp. 194.pdf
 
195. 15 czerwca 2020r. Waldemar Włodek

dot. naprawy nawierzchni w Rynku w Lewinie Brzeskim oraz uzupełnienie oznakowania, wyznaczenia miejsc parkowania oraz przejść dla pieszych.

Naprawa chodnika przy ul. Matejki

PDFLp. 195.pdf

PDFOdp. Lp. 195.2020.pdf

PDFOdp. Lp. 195.2020.pdf

196. 15 czerwca 2020r. Waldemar Włodek

dot. koszenia trawy na poboczach dróg powiatowych w kierunku Kantorowic- Nowej Wsi Małej- Łosiowa oraz Lewin Brzeski- Magnuszowice

PDFLp. 196.pdf

PDFOdp. Lp.196.pdf
 
197. 15 czerwca 2020r. Waldemar Włodek

dot. naprawę nawierzchni ul. Stromej od strony ul. Pocztowej w Lewinie Brzeskim (zapadające się bloczki betonowe)

PDFLp. 197.pdf

PDFOdp. Lp. 197.2020.pdf
198. 15 czerwca 2020r. Anna Zacharewicz

dot. namalowania pasów przejścia dla pieszych przy przystankach autobusowych w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 198.pdf

PDFOdp. Lp. 198.2020.pdf

PDFOdp. Lp. 198.pdf

199. 15 czerwca 2020r. Roman Pudło

dot. umieszczenia na terenie Lewina Brzeskiego tabliczek informujących o sprzątaniu po swoich pupilach

PDFLp. 199.pdf

PDFOdp. Lp. 199.pdf
 
200. 15 czerwca 2020r. Łukasz Bacajewski

dot. poprawienia kostki brukowej na ul. Kwiatowej w Łosiowie

PDFLp. 200.pdf

PDFodp. Lp. 200.2020.pdf
201. 6 sierpnia 2020r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. wyczyszczenia 4 studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego, ul. Kasztanowej i ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 201.pdf

PDFOdp. Lp. 201-203.pdf
202. 6 sierpnia 2020r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. ustawienia znaku drogowego, droga z pierwszeństwem przejazdu , na wylocie drogi powiatowej (ul. Al. Wojska Polskiego wyjazd z rynku w Lewinie Brzeskim)

PDFLp. 202-203.pdf

PDFOdp. Lp. 201-203.pdf

PDFOdp. Lp. 202-203.pdf

PDFOdp. Lp. 202-203.pdf

203. 6 sierpnia 2020r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. ponownego ustawienia lustra przy skrzyżowaniu ul. Al. Wojska Polskiego z ul. Krótką

PDFLp. 202-203.pdf

PDFOdp. Lp. 201-203.pdf

PDFOdp. Lp. 202-203.pdf

PDFOdp. Lp. 202-203.pdf

204. 6 sierpnia 2020r. Ilona Gwizdak

dot. nowej nawierzchni na drodze dojazdowej do Przysiółka Piaski

PDFLp. 204.pdf

PDFOdp. Lp. 204.pdf
 
205. 6 sierpnia 2020r. Ilona Gwizdak

dot. niedbałego pokosu przy drogach  powiatowych oraz małej częstotliwości pokosów w stosunku do lat ubiegłych

PDFLp. 205-206.pdf

PDFOdp. Lp. 205.pdf
 
206. 6 sierpnia 2020r. Ilona Gwizdak

dot. dziur na drodze powiatowej w Borkowicach, które pojawiły się w tych samych miejscach co wcześniej

PDFLp. 205-206.pdf

PDFOdp. Lp. 206 i 211.pdf

PDFOdp. Lp. 206.pdf

PDFOdp. Lp. 206.pdf

207. 6 sierpnia 2020r. Dariusz Zięba

dot. wymiany cieknących rynien na Sali gimnastycznej w Skorogoszczy

PDFLp. 207-208.pdf

Burmistrz udzielił odpowiedzi na sesji dnia 6 sierpnia 2020r.

 

 

208. 6 sierpnia 2020r. Dariusz Zięba

dot. naprawy drewnianej podbitki w nowym budynku PSP w Skorogoszczy

PDFLp. 207-208.pdf

PDFOdp. Lp. 208.pdf
 
209.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Ilona Gwizdak

dot. interwencji w Spółce Wodnej meliorującej rowy o bieżące czyszczenie rowów w miejscowości Błażejowice

PDFLp. 209-212.pdf

PDFOdp. Lp.209.pdf
210.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Ilona Gwizdak

dot. montażu 2 lamp w obrębie posesji numer 18 w Błażejowicach

PDFLp. 209-212.pdf

PDFOdp. Lp. 210.pdf
211.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Ilona Gwizdak

dot. montażu znaków informujących o nazwie miejscowości Błażejowice oraz o terenie zabudowanym wraz ze znakami ograniczającymi prędkość do 20 km/h na drodze gminnej  prowadzącej do i przez miejscowość

PDFLp. 209-212.pdf

PDFOdp. Lp. 206 i 211.pdf
212.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Ilona Gwizdak

dot. starannego koszenia rowów w Błażejowicach przy omawianej drodze gminnej, głębiej niż dotychczas

PDFLp. 209-212.pdf

PDFOdp. Lp. 212.pdf
213.

3 września 2020r.

okres międzysesyjny

Paulina Kamińska

dot. zamontowania wiaty przystankowej w Łosiowie na ulicy Kolejowej dla potrzeb dojazdów szkolnych

PDFLp. 213.pdf

PDFOdp. Lp. 213.pdf
214. 21 września 2020r. Anna Zacharewicz

dot. remontu drogi wjazdowej na działki rekreacyjne położone między Kantorowicami a Nowa Wieś Mała

PDFLp. 214-216 oraz 159.pdf

PDFOdp. Lp. 214,215,159.pdf
215. 21 września 2020r. Anna Zacharewicz

dot. przeprowadzenia remontu drogi w miejscowości Różyna

PDFLp. 214-216 oraz 159.pdf

PDFOdp. Lp. 215 i 159.pdf

PDFOdp. Lp. 214,215,159.pdf

216. 21 września 2020r. Anna Zacharewicz

dot. przycięcia koron drzew wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Różyna

PDFLp. 214-216 oraz 159.pdf

PDFOdp. Lp. 216.pdf
217. 21 września 2020r. Stanisław Piszczek

dot. przycięcia krzewów i drzew na drodze gminnej Przecza- Lewin Brzeski

PDFLp. 217-218.pdf

PDFOdp. Lp. 217.pdf
218. 21 września 2020r. Stanisław Piszczek

dot. utwardzenie drogi w Przeczy od Kościoła do obiektu sportowego na odcinku ok. 20 m

PDFLp. 217-218.pdf

PDFOdp. Lp. 218.pdf
219. 21 września 2020r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenie poboczy drogi gminnej w Golczowicach na ul. Cmentarnej

PDFLp. 219.pdf

PDFOdp. Lp. 219.pdf
220. 21 września 2020r. Ilona Gwizdak

dot. drożności studzienki kanalizacyjnek obok przystanku PKS w Mikolinie

PDFLp. 220.pdf

PDFOdp. Lp. 220.pdf
221. 29 września 2020r. Stanisław Piszczek

dot. usunięcia gruzu na działce po byłej świniarni w miejscowości Oldrzyszowice

PDFLp. 221-222.pdf

PDFOdp. Lp. 221.pdf
222. 29 września 2020r. Stanisław Piszczek

dot. wpłynięcia na właścicieli opuszczonych posesji  w Oldrzyszowicach tj. budynek po byłej szkole, posesja Nr 25 oraz posesja nr 14 o uporządkowanie terenów, gdyż niekorzystnie wpływają na estetykę miejscowości

PDFLp. 221-222.pdf

PDFOdp. Lp. 222.pdf
223. 29 września 2020r. Anna Zacharewicz

dot. wykonania dwóch progów zwalniających na drodze gminnej (droga boczna)

PDFLp. 223.pdf

PDFOdp. Lp. 223.pdf
224. 29 września 2020r. Ilona Gwizdak

dot. ustalenia właściciela drzew –jesionów rosnących przy drodze powiatowej na ul. Opolskiej 15, a następnie ich przycięcie

PDFLp. 224-225.pdf

PDFOdp. Lp.224.pdf
225. 29 września 2020r. Ilona Gwizdak

dot. ustawienie znaku ograniczającego tonaż do 15 ton przy drodze powiatowej w Golczowicach za wyjątkiem pojazdów rolniczych

PDFLp. 224-225.pdf

PDFOdp. Lp. 225.pdf
226. 29 września 2020r. Dariusz Zięba

dot. udzielenia informacji nt. gazyfikacji miejscowości Skorogoszcz oraz Chróścina

PDFLp. 226-227.pdf

PDFOdp. Lp. 226.pdf
227. 29 września 2020r. Dariusz Zięba

dot. udzielenia informacji jakie są plany dotyczące opuszczonych budynków po Szkole Podstawowej przy ul. Opolskiej w Skorogoszczy oraz Budynku byłego Gimnazjum przy ul. Ks J. Popiełuszki

PDFLp. 226-227.pdf

PDFOdp. Lp. 227.pdf
228. 29 września 2020r. Robert Laszuk

dot.   podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie emisji trujących odorów oraz pyłów do atmosfery przez firmę STARPOOL Pools Factory Group

PDFLp. 228-229.pdf

 
229. 29 września 2020r. Robert Laszuk

dot. uporządkowania terenu stanowiska odpadów komunalnych przy posesji Ośrodka Zdrowia w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki 52

PDFLp. 228-229.pdf

 
230. 29 września 2020r. Roman Pudło

dot. ustalenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Rynku w Lewinie Brzeskim przykładowo obok Domu Kultury

PDFLp. 230-231.pdf

PDFOdp. Lp. 230.pdf
231. 29 września 2020r. Roman Pudło

dot. rozważenia zmiany (odwrócenia) kierunku jazdy niż dotychczasowy w Centrum Przesiadkowym przy stacji PKP w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 230-231.pdf

PDFOdp. Lp. 231.pdf
232. 29 września 2020r. Roman Pudło

dot. częstotliwości  odbioru odpadów szklanych przy budynkach mieszkalnych  przy ul. Kosynierów i ul. Narutowicza

PDFLp. 232.pdf

PDFOdp. Lp.232.pdf
 
233. 29 września 2020r. Waldemar Włodek

dot. przywrócenia w widocznym miejscu dla użytkowników pojazdów miejscu znaku drogowego B-2 zakaz wjazdu od strony Rynku przy ul. Matejki

PDFLp. 233.pdf

PDFOdp. Lp. 233.pdf
234. 23 września 2020r. Dariusz Zięba

dot. zamontowania fotopułapki przy drodze Skorogoszcz-Przecza

PDFLp. 234.pdf

PDFOdp. Lp. 234.pdf
235. 23 września 2020r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. zapadniętej studzienki kanalizacyjnej umiejscowionej za blokiem Anna przy ul. Moniuszki

PDFLp. 235.pdf

PDFOdp. Lp. 235.pdf
236. 22 października 2020r. Ilona Gwizdak

dot. interwencji w imieniu mieszkańców należących do Ośrodka Zdrowia w Skorogoszczy w sprawie przyjęć pacjentów przez lekarzy, gdyż kontakt z lekarzem na chwilę obecny jest wyłącznie telefoniczny

PDFLp. 236.pdf

PDFOdp. Lp. 236.pdf
237. 22 października 2020r. Leszek Fornal

dot. niepotrącania diet radnych w okresie pandemii i nie tylko

PDFLp. 237.pdf

 
238. 27 października 2020r. Władysław Górka

dot.  zamontowanie lampy w miejscowości Leśniczówka

PDFLp. 238.pdf

 

 
239. 27 października 2020r. Waldemar Włodek

dot. uporządkowania terenu w rejonie marketu Tomi - Markt w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 239.pdf