Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr interpelacji

Lp.

Data zgłoszenia interpelacji/zapytania

Imię i nazwisko Radnego

Treść interpelacji/zapytania

Odpowiedź

1.

 

19 listopada

2018r.

Paulina Kamińska

dot. doświetlenie przejścia dla pieszych w Łosiowie

PDF1.2018.pdf

PDFLp. 63 oraz Lp. 1- ponowiony.pdf

PDFodp. Lp. 1.pdf
PDFOdp. Lp. 1.pdf
 

2.

30 listopada 2018r.

Dariusz Zięba

dot. zwrócenie się z prośbą do AWR Skarbu Państwa o przejęcie wyrobiska piasku na osiedlu Kolonia

PDF2-3.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 2.pdf
 

3.

30 listopada 2018r.

Dariusz Zięba

dot. ubytki w chodniku na skrzyżowaniu Placu Wolności Ojca Dominika

PDF2-3.2018.pdf

PDFodp. Lp.3.pdf
 

4.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. przywrócenie tablicy ogłoszeń pod arkadami

PDF4-6.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 4.pdf
 

5.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. umożliwienia przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Kościuszki i Kilińskieg

PDF4-6.2018.pdf

PDFodp.Lp.5.pdf
PDFOdp. Lp. 5 cz.2.pdf
 

6.

30 listopada 2018r.

Roman Pudło

dot. uporządkowanie działek przy końcu ul. po prawej stronie idąc w kierunku ul Kilińskiego

PDF4-6.2018.pdf

PDFodp. Lp. Nr. 6.pdf
 

7.

30 listopada 2018r.

Łukasz Bacajewski

dot. oświetlenie na połowie miejscowości Łosiów

PDF7.2018.pdf

PDFodp. Lp.7.pdf
 

8.

30 listopada 2018r.

Paulina Kamińska

dot. analiza działalności MGDK w Lewinie Brzeskim

PDF8.2018.pdf

PDFodp. Lp.8.pdf

PDFodp..pdf
 

9.

30 listopada 2018r.

Robert Laszuk

dot. wyeliminowania aktów wandalizmu- niszczenie koszów na odpady

PDF9-10.2018.pdf

PDFodp. Lp.9.pdf
 

10.

30 listopada 2018r.

Robert Laszuk

dot. przyśpieszenie zamontowania tablicy ogłoszeń pod arkadami

PDF9-10.2018.pdf

PDFOdp. Lp. 10.pdf
 

11.

30 listopada 2018r.

Anna Zacharewicz

dot. analiza remontu drogi w Nowej Wsi Małej

PDF11.2018.pdf

PDFodp. Lp.11.pdf
 

 

12. 11 grudnia 2018r. Ilona Gwizdak

dot. usunięcie gałęzi z topoli obok bloków w Błażejowicach

PDFLp.12.pdf

 

PDFOdp. Lp.12.pdf
 
13. 11 grudnia 2018r. Ilona Gwizdak

dot. regularne oczyszczanie drogi powiatowej w Borkowicach

PDFLp. 13.pdf

PDFodp. Lp. 13.pdf
 

14.

11 grudnia 2018r. Łukasz Bacajewski

dot. montaż trzech lamp na osiedlu za szkołą (obok młyna) w Łosiowie

PDFLp. 14.pdf

PDFodp. Lp.14.pdf
 
15. 11 grudnia 2018r. Przemysław Ślęzak

dot. przecięcie gałęzi drzew  i krzewów na drodze z Nowej Wsi Małej do Jasiony

PDFLp. 15-16.pdf

PDFodp. Lp.15.pdf
 
16. 11 grudnia 2018r. Przemysław Ślęzak

dot. likwidacji napisu o obraźliwej treści na ekranie akustycznym koło PKP od ul. Kolejowej

PDFLp. 15-16.pdf

PDFLp. 16 ponowiono.pdf

PDFodp. Lp. 16.pdf

PDFOdp. Lp. 16.pdf
 

17. 12 grudnia 2018r. Piotr Czepułkowski

dot. likwidacja napisu o obraźliwej treści na ekranie akustycznym PKP

PDFLp. 17.pdf

PDFOdp. Lp. 17.pdf
 
18. 12 grudnia 2018r. Robert Laszuk

dot. sprawdzenie stanu drogi  ul. Akacjowej

PDFLp.18_.pdf

PDFOdp.Lp.18.pdf

PDFOdp. Lp. 18 cz. 1.pdf

PDFOdp. Lp. 18 cz. 2.pdf
 

19.

20 grudnia 2018r. Dariusz Zięba

dot. dokończenia oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kolonia

PDFLp.19.pdf

PDFOdp. Lp. 19.pdf
 
20. 23 stycznia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. niedokończonej drogi w Łosiowie przy ul. Nowowiejskiej

PDFLp. 20.pdf

PDFodp lp20.pdf
 
21. 23 stycznia 2019r. Antoni Rak
dot. niesprawnego oświetlenia na ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim
 
PDFOdp. Lp. 21.pdf
 
22. 23 stycznia 2019r. Ilona Gwizdak

dot.  miejscowości Mikolin, Borkowice, w imieniu mieszkańców miejscowości  prośba o tłuczeń na załatanie dziur w drogach gminnych

PDFLp. 22.pdf

PDFodp. Lp 22.pdf
 
23. 23 stycznia 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. osiedla "Zatorze", w imieniu mieszkańców osiedla ul. Kolejowa i Rzemieślnicza, prośba o utwardzenie niedokończonych ulic

PDFLp. 23-24.pdf

PDFodp. Lp. 23 i 24.pdf
 
24. 23 stycznia 2019r. Piotr Czepułkowski
dot. ułożenia brakujących progów zwalniających wraz ze znakami ograniczającymi prędkość na ul. Leśnej i Ogrodowej
 

PDFodp. Lp. 23 i 24.pdf

PDFOdp. Lp. 24- z ponowionej z dnia 20.03.19r..pdf
 

25. 23 stycznia 2019r. Paulina Kamińska
dot. naprawy podłoża na terenie siłowni zewnętrznej na stadionie w Łosiowie
 
PDFOdp. Lp 25 i 26.pdf
 
26. 23 stycznia 2019r. Paulina Kamińska

dot. szkoły podstawowej w Łosiowie, czy planowana jest przebudowa na rok 2019 i w jakim terminie

PDFLp. 26-25.pdf

udzielono ustnej odpowiedzi na IV sesji

PDFOdp. Lp 25 i 26.pdf
 

27. 23 stycznia 2019r. Anna Zacharewicz

dot. utwardzenia alejek na cmentarzu w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 27.pdf

PDFOdp. Lp.27.pdf
 
28. 23 stycznia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. samochodu służbowego, czy Burmistrz ma zamiar zmienić samochód służbowy, czy stary samochód się psuje, ile ma przejechanych kilometrów, ile lat ma samochód służbowy i czy leasing kończy się wykupem starego samochodu

udzielono ustnej odpowiedzi na IV sesji

29.

29 stycznia 2019r. Roman Pudło

dot. naprawy dużego ubytku w drodze na ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim

PDFlp29.pdf

PDFodp lp29.pdf

30. 5 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

 dot. zakupu kamienia średniej granulacji do naprawy bocznych dróg w Przeczy

PDFLp. 30 i 32.pdf

PDFOdp. Lp. 30.pdf
 

31.

5 lutego 2019r. Dariusz Zięba

dot.remontu zabytkowej latarni w parku w Skorogoszczy

PDFLp. 31.pdf

PDFOdp. Lp. 31.pdf
 
32. 5 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot.odśnieżenia całego odcinka drogi z Lewina Brzeskiego do Przeczy oraz posypanie piskiem bądź solą

PDFLp. 30 i 32.pdf

PDFOdp. Lp. 32.pdf
 
33. 5 luty 2019r. Dariusz Zięba

dot. odśnieżenia oraz posypania solą bądź piaskiem chodnika na ul. Słowackiego w Skorogoszczy ze względu na utrudnione przejście w/w chodnikiem

PDFLp. 33.pdf

PDFOdp. Lp. 33.pdf
 
34. 5 luty 2019r. Roman Pudło

dot. przypomnienia właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania przy posesjach

PDFLp. 34.pdf

PDFOdp. Lp. 34.pdf
 
35. 5 luty 2019r. Robert Laszuk

dot. sprawdzenia krążących wśród mieszkańców pogłosek nt. mieszania chemikaliów z gruzem , które są gromadzone m.in. w kwartale ul. Kościuszko i Akacjowej w Lewinie Brzeskim

PDFOdp. Lp. 35.pdf
 
36. 26 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot. interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o udrożnienie przepustu pod drogą powiatową w kierunku Oldrzyszowic na wysokości posesji nr. 53

PDFOdp. Lp. 36.pdf

PDFOdp. Lp. 36.pdf
 

37. 26 lutego 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  dofinansowania Gminy do  utwardzenia drogi gminnej w Oldrzyszowicach od krzyża w kierunku cmentarza około 200 m

PDFOdp. lp. 37.pdf
 
38. 26 lutego 2019r. Ilona Gwizdak

dot. remontu drogi powiatowej w Borkowicach

PDFOdp. Lp. 38.pdf
 
39. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. utwardzenia drogi dojazdowej do posesji (koło Chempestu) ul. Kolejowa w Łosiowie

 

PDFOdp. Lp. 39.pdf
 
40. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. placu zabaw w Łosiowie obok przedszkola na ul.
J. Barona. Plac zabaw w obecnym stanie nie nadaje się do zabaw. Prośba o rozważenie budowy placu zabaw ogólnodostępnego na boisku LZS Pogoń

PDFOdp. Lp 40 - BI.pdf
PDFOdp. Lp. 40- OK.pdf
 
41. 26 lutego 2019r. Paulina Kamińska

dot. sprawdzenia kto odpowiada za utrzymanie (odśnieżanie) na ul. J. Barona w Łosiowie

PDFLp. 39-41.pdf

PDFOdp. Lp 41.pdf
 
42. 26 lutego 2019r. Dariusz Zięba

dot. wykonania odwodnienia z placu szkolnego przy ul. Zamkowej w Skorogoszczy

PDFodp. Lp. 42.pdf
 
43. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. realizacji obietnicy wyborczej w sprawie budowy dróg w Łosiowie

PDFOdp. Lp. 43-44.pdf
 
44. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. przejścia dla pieszych koło sklepu DINO w Łosiowie

PDFOdp. Lp. 43-44.pdf
PDFOdp. Lp. 44.pdf
PDFodpo. Lp. 44.pdf
 
45. 26 lutego 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. sprawdzenia dronem stopnia zanieczyszczenia dymem w godzinach wieczornych oraz wysłania strażnika miejskiego w celu kontroli czym mieszkańcy palą w piecach w Łosiowie

PDFLp. 43-45.pdf

udzielono ustnej odpowiedzi na VI sesji
46. 19 marca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. przejęcia przez Gminę Lewin Brzeski dróg na osiedlu w Przeczy

PDFLp. 46.pdf

PDFOdp. Lp. 46- RN.pdf
PDFOdp. Lp. 46- GK.pdf
 
47. 26 marca 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. ustawienia progu zwalniającego na ul. Słowackiego, który spowolni prędkość samochodów przejeżdżających obok szkoły

PDFLp.47.pdf

PDFOdp. Lp. 47.pdf

PDFOdp. Lp. 47.pdf

PDFOdp. Lp. 47.pdf
 

48. 26 marca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu o wyznaczenie przejścia dla pieszych w okolicach przystanków autobusowych w Nowej Wsi Małej

PDFLp. 48.pdf

PDFOdp. Lp. 48.pdf

PDFOdp. Lp. 48.pdf
 

49. 26 marca 2019r. Roman Pudło

dot. umiejscowienia przystanku dla busów  (w ramach budowy centrum przesiadkowego) dla osób dojeżdżających do pracy

PDFLp. 49-50.pdf

PDFOdp. Lp. 49.pdf
 
50. 26 marca 2019r. Roman Pudło

dot. stanu faktycznego sprawy związanej z pozwoleniem budowlanym i dokończona budowy zakładu utylizującego samochody w Skorogoszczy

PDFLp. 49-50.pdf

PDFodp. Lp. 50.pdf

 
51. 26 marca 2019r. Władysław Górka

dot. poprawienia nawierzchni drogi (jadąc od strony Łosiowa, pierwszy skręt w prawo)

PDFOdp. Lp. 51.pdf
 
52. 26 marca 2019r. Władysław Górka

dot. postawienia lampy przy drodze  (jadąc od strony Łosiowa, pierwszy skręt w prawo) ze względu na brak widoczności tej drogi

PDFLp. 51-52.pdf

PDFOdp. Lp. 52.pdf
 

53. 23 kwietnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot.przejęcia działki w Przeczy o Nr. 195/27- 0,1016h na rzecz gminy Lewin Brzeski w celu budowy placu zabaw

PDFOdp.Lp 53.pdf
 
54. 23 kwietnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot.naprawy drogi przed blokiem 32D i E i wjazdu na osiedle w Przeczy, naprawy uszkodzonych płyt betonowych przed studzienkami kanalizacyjnymi

PDFOdp. Lp. 54.pdf
 
55. 24 kwietnia 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. naprawy nawierzchni ul. rzemieślniczej (os. Zatorze) ze względu na ubytki i zagłębienia

PDFLp. 55.pdf

PDFOdp. Lp. 55.pdf
 
56. 29 kwietnia 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot.  naprawy lustra na rogu  ul. Wojska Polskiego i rogu ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 56.pdf

PDFOdp. 56.pdf

PDFOdp. Lp.56.pdf
 

57. 29 kwietnia 2019r. Dariusz Zięba

dot.  naprawy chodnika na mostku na Potoku Borowickim w Skorogoszczy prz ul. Zamkowej

PDFLp. 57.pdf

PDFOdp. Lp. 57.pdf
 
58. 29 kwietnia 2019r. Władysław Górka

dot. interwencji w związku z ukaraniem mandatem dostawcy pieczywa, za złe zaparkowanie pojazdu przy piekarni „Skorogoszcz” w Rynku w Lewinie Brzeskim. Proszę sprawdzenie czy na Rynku w Lewinie Brzeskim  jest  poprawne oznakowanie dla samochodów dostawczych do sklepów znajdujących się w Rynku

PDFLp. 58.pdf

PDFOdp. Lp. 58.pdf
 
59. 29 kwietnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot.  zabezpieczenia uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej przy posesji nr. 43 w Borkowicach przy drodze powiatowej biegnącej przez miejscowość

PDFLp. 59.pdf

PDFOdp. Lp.59.pdf

PDFOdp. Lp. 59.pdf
 

60. 29 kwietnia 2019r. Robert Laszuk

dot. podjęcia działań w celu usunięcia nielegalnego wysypiska gruzu z terenu ROD w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 60-61.pdf

PDFOdp. Lp. 60.pdf

PDFOdp. Lp 60.pdf

PDFOdp. Lp.60.pdf
 

61. 29 kwietnia 2019r. Robert Laszuk

dot.  naprawy dziury w chodniku  na ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 60-61.pdf

PDFLp. 61.pdf

PDFodp. Lp. 61.pdf

PDFodp. Lp. 61.pdf

PDFOdp. Lp. 61.pdf

 

62. 29 kwietnia 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. wyrównania dróg dojazdowych do domostw 7A i 7D oraz mieszkańców zamku w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 62.pdf

PDFOdp. Lp. 62.pdf
 
63. 29 kwietnia 2019r. Paulina Kamińska

dot. udzielenia informacji czy w ramach planu zajęć Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w roku 2019/2020, został uwzględniony Dom Kultury w Łosiowie

PDFLp. 63 oraz Lp. 1- ponowiony.pdf

PDFOdp. Lp. 1.pdf
 
64. 29 kwietnia 2019r. Roman Pudło

dot. zamiany pasów ruchu tzw. mijanki na moście nad kanałem Ulgi. Obecnie eksploatowany pas jest bardzo zużyty

PDFLp. 64.pdf

PDFOdp. Lp. 64.pdf
 
65. 29 kwietnia 2019r. Waldemar Włodek

dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Matejki w Lewinie Brzeskim w zakresie ograniczenia prędkości

PDFLp. 65.pdf

PDFOdp. Lp. 65.pdf

PDFOdp. Lp.65.pdf
 

66. 13 maja 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. naprawy nawierzchni asfaltowej przejazdu kolejowego w Lewinie brzeskim oraz naprawy pozamiejskiego odcinka ul. Kościuszki( od granicy miasta do skrzyżowania z drogą krajową nr 94)

PDFLp.66.pdf

PDFOdp.Lp. 66.pdf

PDFOdp. Lp. 66.pdf

PDFOdp. Lp. 66.pdf
 

67. 21 maja 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  uszkodzonej drogi przy pracach budowy kanalizacji przed blokami 32B; C; D; E

PDFOdp. Lp. 67.pdf
 
68. 21 maja 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  obluzowanych barierek wzdłuż chodnika w kierunku PKP w Przeczy

PDFLp. 67-68.pdf

PDFOdp. Lp. 68.pdf
PDFOdp. Lp. 68. 2019.pdf

PDFOdp. Lp. 68.pdf
 

69. 21 maja 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. postawienia znaku ograniczającego prędkość na ul. Cmentarnej w Łosiowie

PDFLp. 69-70.pdf

PDFOdp. lp. 69.pdf

PDFOdp. Lp. 69.pdf
 

70. 21 maja 2019r. Łukasz Bacajewski

dot.  usunięcia słupka przy ul. Nowowiejskiej 1 w Łosiowie postawionego przez sąsiada przy drodze gminnej

PDFLp. 69-70.pdf

PDFOdp. Lp. 70.pdf
 
71. 21 maja 2019r. Ilona Gwizdak

dot. interwencji u wykonawcy gazociągu. Przy drodze gminnej do Błażejowic jest niezabezpieczona studzienka, zagrażająca pieszym

PDFLp. 71.pdf

PDFOdp. Lp. 71.pdf
 
72. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. bieżących napraw chodnika w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 72-74.pdf

PDFOdp. Lp. 72.pdf

PDFOdp. Lp.72.pdf
 

73. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. czyszczenia rowów w miejscowości Kantorowice

PDFLp. 72-74.pdf

PDFOdp. Lp. 73.pdf
 
74. 28 maja 2019r. Przemysław Ślęzak

dot.  dopisania na listę punktów świetlnych przy posesji 50 i 22A w Kantorowicach

PDFLp. 72-74.pdf

PDFOdp. Lp. 74.pdf
 
75. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. naprawy oderwanego kloszu latarni przy ul. Cmentarnej w Skorogoszczy

PDFLp. 75-76.pdf

PDFOdp. Lp. 75.pdf
 
76. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. oznakowania garbów na ul. J. Kani w Skorogoszczy

PDFLp. 75-76.pdf

PDFOdp. Lp. 76.pdf
 
77. 28 maja 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. uporządkowania i zagospodarowania działki gminnej o nr 1103 w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 77.pdf

PDFOdp. Lp. 77.pdf
 
78. 28 maja 2019r. Dariusz Zięba

dot. uszkodzonych studzienek przy drodze krajowej Nr 94 ul. Opolska w Skorogoszczy naprzeciw poczty

PDFLp. 78.pdf

PDFodp.Lp. 78.pdf
PDFOdp. Lp.78.pdf

PDFOdp. Lp. 78.pdf
 

79. 3 czerwca 2019r. Antoni Rak

dot. uzupełnienie ubytków na przejeździe kolejowym przez zarządcę

PDFLp. 79.pdf
 

PDFOdp. Lp.79.pdf
 
80. 11 czerwca 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. postawienia znaku zatrzymywania się i postoju powyżej 3,5 tony koło Ośrodka Zdrowia w Łosiowie

PDFLp. 80.pdf
 

PDFOdp. Lp. 80.pdf

PDFOdp. Lp. 80.pdf

PDFOdp. Lp. 80.pdf
 

81. 11 czerwca 2019r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenia poboczy drogi wojewódzkiej Skorogoszcz- Mikolin, Skorogoszcz- Lewin Brzeski

PDFLp. 81.pdf
 

PDFOdp. Lp. 81.pdf

PDFOdp. Lp. 81.pdf
 

82. 12 czerwca 2019r Paulina Kamińska

dot.  dodatkowego oświetlenia ulicznego w Łosiowie na ul. Kolejowej za stacją PKP w kierunku Jasiony

PDFLp. 82.pdf

PDFOdp. Lp. 82.pdf
 
83. 12 czerwca 2019r. Roman Pudło

dot. zwrócenia uwagi Policji i Straży Miejskiej na wandalizm na placu targowym i sprawdzenie oznakowania drogowego (odwrócone znaki są skutkiem wandalizmu)

PDFLp. 83.pdf

PDFOdp. Lp. 83.2019.pdf
PDFOdp. Lp. 83.pdf
 
84. 12 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. przeglądu drogi Lewin Brzeski- Kantorowice- Ptakowice ze względu na bardzo duże ubytki

PDFLp. 84.pdf

PDFOdp Lp. 84.pdf
 
85. 18 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. oprysków na komary

PDFLp. 85-86.pdf

PDFOdp. Lp. 85.2019.pdf
 
86. 18 czerwca 2019r. Anna Zacharewicz

dot. ustawienia punktu świetlnego na przystanku autobusowym we wsi Ptakowice

PDFLp. 85-86.pdf

PDFOdp. Lp. 86.pdf
 
87. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. sprawdzenia wszystkich hydrantów w sołectwie Przecza

PDFLp. 87 -88. 2019.pdf

PDFOdp. Lp. 87.2019.pdf
PDFOdp.Lp. 87.pdf

PDFOdp. Lp. 87.pdf
 

88. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie udrożnienia wszystkich studzienek kanalizacyjnych
PDFLp. 87 -88. 2019.pdf

PDFOdp. Lp. 88.pdf
 
89. 18 czerwca 2019r. Dariusz Zięba

dot. wykoszenia traw na terenie sołectwa skorogoszcz tj. park, pobocza dróg gminnych, osiedle Kolonia- Plac Zabaw)

PDFLp. 89.pdf

PDFOdp. Lp. 89.2019.pdf
 
90. 18 czerwca 2019r. Roman Pudło

dot.  zamontowania na terenie miasta Lewin Brzeski aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości powietrza ze względu na upuszczanie do atmosfery „skażonego” powietrza przez lokalną fabrykę

PDFLp. 90.pdf

PDFOdp. Lp. 90.2019.pdf
 
91. 18 czerwca 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przecza

PDFLp. 91.pdf

PDFOdp. Lp. 91.pdf
 
92. 27 czerwca 2019r. Paulina Kamińska

dot. odchwaszczenia rynsztoku (ciek wód opadowych) wzdłuż ulicy J. Barona w Łosiowie

PDFLp. 92.2019.pdf

PDFOdp. Lp. 92.pdf
 
93. 15 lipca 2019r. Paulina Kamińska

dot. wykoszenia pobocza drogi gminnej w Łosiowie na ul. Jana Barona za szatnią LZS Pogoń Łosiów

PDFLp. 93.pdf

PDFOdp. Lp. 93.pdf
 
94. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. oczyszczenia chodnika na ul. Dzierżonia w lewinie Brzeskim z porastających go chwastów

PDFLp. 94-96.pdf

PDFOdp. Lp. 94.pdf
 
95. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. naprawy chodnika przy ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim

PDFLp. 94-96.pdf

PDFOdp. Lp.95-96.pdf
 
96. 19 sierpnia 2019r. Robert Laszuk

dot. wystąpienia do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej nr 458 na odcinku ul. Sikorskiego w Lewinie Brzeskim o przycięcie rosnących drzew i krzewów

PDFLp. 94-96.pdf

PDFOdp. Lp.95-96.pdf
PDFOdp. Lp.96.pdf
 
97. 27 sierpnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot. wyrównania podwórka przy posesji nr 46 i 46A oraz przykrycie dużych kamieni grysem

PDFLp. 97-101.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf
 
98. 27 sierpnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot. przykrycia drobnym kamieniem grubego na przystanku autobusowym w Przeczy

PDFLp. 97-101.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf
 
99. 27 sierpnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot. odtworzenia kostki przy Świetlicy Wiejskiej w Przeczy sprzed prac kanalizacyjnych

PDFLp. 97-101.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf
 
100. 27 sierpnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot. przykrycia grubego kamienia grysem  drogi na cmentarz w Przeczy

PDFLp. 97-101.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf
 
101. 27 sierpnia 2019r. Stanisław Piszczek

dot. wyrównania  i wysypania drogi szutrowej  kamieniem od osiedla w Przeczy do posesji 40A

PDFLp. 97-101.pdf

PDFOdp. Lp. 97-101.pdf
 
102. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. załatania dziury, która powstała w Łosiowie koło OODR- naprzeciwko hotelu

PDFLp. 102.pdf

PDFOdp. Lp.102.pdf
 
103. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. przedstawienia rozwiązania przez zarządcę drogi wojewódzkiej ul. Słowackiego w Łosiowie problemu nadmiernej prędkości pojazdów w okolicy szkoły

PDFLp. 103.pdf

PDFOdp. Lp.103.pdf

PDFOdp Lp. 103.pdf
 

104. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. poprawienia asfaltu na ul. Stawowej w Łosiowie naprzeciw zbiornika retencyjnego

PDFLp. 104.pdf

PDFOdp. Lp.104.pdf
 
105. 27 sierpnia 2019r. Łukasz Bacajewski

dot. podjęcia działań ze strony policji w związku z zaśmiecaniem miejscowości słomą podczas transportu

PDFLp. 105.pdf

PDFOdp. Lp. 105.pdf
 
106. 27 sierpnia 2019r. Dariusz Zięba

dot. geodezyjnego wytyczenia drogi gminnej w Skorogoszczy, ul. Zamkowa od bramy do majątku (dawny PGR)

PDFLp. 106.pdf

PDFOdp. Lp.106.pdf
 
107. 27 sierpnia 2019r. Anna Zacharewicz

dot.  wytyczenia zatoczki dla autobusu w Ptakowicach oraz o oświetlenie przystanków

PDFLp. 107.pdf

PDFOdp. Lp.107.pdf
 
108. 27 sierpnia 2019r. Ilona Gwizdak

dot. wykoszenia poboczy w Golczowicach przy drodze gminnej ul. Cmentarna oraz zamontowanie progu zwalniającego oraz wykoszenia Wałów nad rzeką Odrą

PDFLp. 108.pdf

PDFOdp. Lp. 108- SO.pdf
PDFOdp. Lp. 108- GK.pdf

PDFOdp. Lp.108.pdf

PDFOdp. Lp. 108.pdf
 

109. 27 sierpnia 2019r. Przemysław Ślęzak

dot. remontu drogi dojazdowej do posesji 48, 48A  w Kantorowicach

PDFLp. 109.pdf

 
110. 27 sierpnia 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. naprawienia ubytku w asfalcie przy ul. Zamkowej / ul. Krótkiej

PDFLp. 110.pdf

PDFOdp. Lp.110.pdf
 
111. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uszkodzonego asfaltu w Przeczy obok posesji Nr 66

PDFLp.111-113.pdf

PDFOdp. Lp.111 i 113.pdf
 
112. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. zamontowania progów zwalniających w Przeczy na drodze gminnej przy posesji Nr 60 oraz jadąc od strony Lewina Brzeskiego  przed wjazdem na obiekt rekreacyjno- sportowy

PDFLp.111-113.pdf

PDFOdp. Lp.112.pdf
 
113. 6 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot.  wywiezienia przez wykonawcę kanalizacji w Przeczy ziemi oraz gruzu z działki przed osiedlem

PDFLp.111-113.pdf

PDFOdp. Lp.111 i 113.pdf
 
114. 6 września 2019r. Paulina Kamińska

dot. gruntownego remontu chodnika na ul. Słowackiego w Łosiowie

PDFLp.114.pdf

PDFOdp. Lp.114.pdf
 
115. 6 września 2019r. Paulina Kamińska

dot.  utwardzenia drogi polnej pomiędzy posesjami Nr 43 i 42 przy  ul. Głównej w Łosiowie która prowadzi do posesji Nr 42A, 42, 43A i 43

PDFLp. 115.pdf

PDFOdp. Lp.115.pdf
 
116. 6 września 2019r. Anna Zacharewicz

dot. zamontowania barierki nad rowem przy drodze z Jasiony do Nowej Wsi Małej, przy samym wjeździe do wioski

PDFLp.116-117.pdf

PDFOdp. Lp.116-117.pdf
 
117. 6 września 2019r. Anna Zacharewicz

dot. zamontowania znaków „uwaga dzieci” przy przystankach autobusowych

PDFLp.116-117.pdf

PDFOdp. Lp.116-117.pdf
 
118. 6 września 2019r. Dariusz Zięba

dot. wyczyszczenia Potoku Borkowickiego w terenie zabudowanym Skorogoszczy

PDFLp. 118.pdf

PDFOdp. Lp.118.pdf

PDFOdp. Lp. 118.pdf
 

119. 6 września 2019r. Ilona Gwizdak

dot. zamontowania progów zwalniających w Błażejowicach na wysokości bloków w pobliżu placu zabaw

PDFLp. 119.pdf

PDFOdp. Lp.119.pdf
 
120. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. wykoszenia poboczy na drodze gminnej z Przeczy do Lewina Brzeskiego

PDFLp. 120-122.pdf

PDFOdp. Lp.120.pdf
121. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. naprawy ścian bocznych i dachu przystanku szkolnego

PDFLp. 120-122.pdf

PDFOdp. Lp.121.pdf
 
122. 18 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. utwardzenia wjazdów na pola wzdłuż drogi gminnej Przecza- Raski oraz ich wskazanie

PDFLp. 120-122.pdf

 
123. 20 września 2019r. Robert Laszuk

dot. montażu progu zwalniającego na wysokości biurowca wodociągów, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi

PDFLp.123.pdf

 
124. 24 września 2019r. Stanisław Piszczek

dot. uzupełnienia kostki przed kościołem w Przeczy

PDFLp. 124.pdf

 
125. 24 września 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. ustawienia lustra drogowego oraz znaku stanowiącego o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu ulic Szfirowa i Cicha

PDFLp. 125-126.pdf

 
126. 24 września 2019r. Piotr Czepułkowski

dot. wykoszenia chwastów i traw na obrzeżach ul. Szfirowej oraz skoszenie trawy na niezagospodarowanych działkach budowlanych

PDFLp. 125-126.pdf

PDFOdp. Lp.126.pdf
 
127. 24 września 2019r. Zbigniew Gąsiorowski

dot. wyczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na rogu ul. Kilińskiego i ul. Kasztanowej

PDFLp. 127.pdf

 
128. 24 września 2019r. Dariusz Zięba

dot. uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Skorogoszczy ul. Leśna

PDFLp. 128.pdf

 
129. 24 września 2019r. Paulina Kamińska

dot. utrudnionego wyjazdu z ul. Cmentarnej na ul. Główną poprzez postawienie wysokiego betonowego płotu

PDFLp.129.pdf

 
Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2018
  przez: Paweł Rak
 • opublikowano:
  30-11-2018 10:36
  przez: Alicja Brychcy
 • zmodyfikowano:
  07-10-2019 15:07
  przez: Alicja Brychcy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 2536
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×