Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja kąpielisk

EWIDENCJA KĄPIELISK W LEWINIE BRZESKIM

I.Wykaz kąpielisk

 

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: 160104

 

Powiat:  brzeski          Województwo: opolskie

Lp.

 

Informacje dotyczące kąpielisk

Kąpieliska

1

2

3

 

1

Kod kąpieliska

1601PKA0003

2

Nazwa kąpieliska

Kąpielisko

3

Adres lub lokalizacja kąpieliska

Lewin Brzeski, działka nr 414/84 obręb Lewin Brzeski

4

Rok 2018

Rok 2018

 

4a

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk

Uchwała Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

Data: 26.04.2018r.

Numer: XLV/402/2018

wyznaczono

Sezon kąpielowy

dzień/miesiąc – dzień/miesiąc

23.06.2018r.-02.09.2018r.

 

Dużą liczbę kąpiących się określono na 500 osób

 

 

4b

Organizator:

Gmina Lewin Brzeski

Nazwa albo imię i nazwisko

-

Adres

ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

Nazwa albo imię i nazwisko

-

Adres

-

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

Organizator:

 

Nazwa albo imię i nazwisko

Gmina Lewin Brzeski

Adres

Ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

Nazwa albo imię i nazwisko

 

Adres

 

 

 

II. Karta kąpieliska

 • Informacje podstawowe

 

 

Lp.

 

Informacje podstawowe

 

ul. Nysańska, 49-340 Lewin Brzeski, działka nr 414/84  

(Nazwa i adres kąpieliska)

Kod kąpieliska 1601PKA0003

1

2

3

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

Kąpielisko w Lewinie Brzeskim

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko2)

PLRW60001912899

 

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami3)

Początek i koniec kąpieliska na linii brzegowej:

p.A: 50ᵒ44'29.54"N (50.741539ᵒN)

        17ᵒ37'19.39" E (I7 .622050ᵒE)

p.B: 50ᵒ44'27.93"N  (50.741092ᵒN)

        17ᵒ37'17.08" E (17.621411ᵒE)

Pozostałe wierzchołki obszaru kąpieliska:

p.C: 50ᵒ44'27.24"N (50.740900ᵒN)

        17ᵒ37'18.13" E (17 .621703ᵒE)

p.D: 50ᵒ44'28.75"N (50.741319ᵒN)

        77ᵒ37' 20.31"E (17.622308ᵒ E)

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie           z kąpieli

500

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

23 czerwca 2018 roku – 02 września 2018 roku

 

 

6

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i nazwisko

Gmina Lewin Brzeski

Adres

ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

77 424 66 00

www.lewin-brzeski.pl

 

 

7

Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko

Nazwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

 

 

Adres

ul. Armii Krajowej 22

49-300 Brzeg

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

774441850

http://pssebrzeg.pis.gov.pl/

 

 

8

Infrastruktura w obszarze kąpieliska

Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych)

1 toaleta damska

1 toaleta męska

1 toaleta dla osób niepełnosprawnych

3 toalety typu TOY TOY damsko-męskie

Liczba natrysków

1

 

 

 

Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli4)

Tablice i znaki informacyjne dla korzystających z kąpieliska.

Wyznaczenie i oznakowanie stref dla umiejących i nieumiejących pływać.

Zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników (w sezonie obecnych jest trzech ratowników dziennie).

Weryfikacja warunków technicznych i sanitarnych przed otwarciem i w trakcie sezonu.

Punkt gastronomiczny.

Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia

nie

Wpływ infrastruktury na jakość wody

Brak

Istnieje                      należy podać jaki

 

 

 

 

9

Gospodarka odpadami przy kąpielisku

płynnymi

kanalizacja, zbiornik bezodpływo- wy, brak

Umowy, zamówienia długoterminowe

stałymi

kosze, pojemniki, segregacja, brak

Umowy na odbiór odpadów

Kosze małe – około 10 koszy, pojemniki na odpady 1100L – 5szt.

 

10

Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego)

http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/17819,27568,27598/27598/art40264.html

 

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/557

data sporządzenia: luty 2018r.

 

 

12

Aktualizacja informacji podstawowych

data

Czego dotyczy aktualizacja6)

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

 

 

 • Jakość wody w kąpielisku

Lp.

Informacje o jakości wody

(dostarczone przez stacje sanitarno-

-epidemiologiczne)

 

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

1

Ocena jakości wody przed sezonem

Woda przydatna do kąpieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny

 

 

 

Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/zakwestionowanych

 

 

 

Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe

 

 

 

Obecność innych organizmów1) (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania

 

 

 

Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej

w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów1) liczba przypadków i czas trwania

 

 

 

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej2)

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Zalecenia organów inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli (data, czas trwania, przyczyna)

 

 

 

Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)

 

 

 

Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)

 

 

 

Inne istotne zalecenia i uwagi

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Klasyfikacja

Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)3)

 

 

 

 

 

 

Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku4)

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-06-2018
  przez: Paweł Rak
 • opublikowano:
  22-06-2018 22:40
  przez: Paweł Rak
 • zmodyfikowano:
  22-06-2018 22:45
  przez: Paweł Rak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 3029
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×