Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenia publiczne

Rejestr zgromadzeń publicznych

Data

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce przeprowadzenia zgromadzenia publicznego

22.06.2017 

14:00 - 17:00

Pominik znajdujący się w pobliżu miejscowości Mikolin

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie w sprawie organizacji zgromadzenia.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy zgłaszać:

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek 1

49 - 340 Lewin Brzeski

tel. 48 77 424 66 00

fax. 48 77 424 66 38

e-mail: