Przejdź do treści strony
Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW - 2017 rok

Podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne, które są właścicielami psów.

Stawka obowiązująca w roku 2017 wynosi 50,00za każdego psa (bez względu na wiek psa)

Opłatę  pobiera się  w  połowie stawki, jeżeli osoba  weszła w posiadanie  psa po dniu 30 czerwca  roku podatkowego.

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Termin płatności opłaty od posiadania psów

Opłata od posiadania psów płatna jest – bez wezwania – jednorazowo w terminie do dnia 15 maja.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

PDFustawa o podatkach i opłatach lokalnych.pdf

Uchwała Nr XXVII/215/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  25 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30   października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Metryczka
 • opublikowano:
  18-11-2016 12:12
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  18-11-2016 12:13
  przez: Barbara Janicka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 5210
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl