Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Petycji

Rejestr petycji w 2018 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1 17.08.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1

Warszawa

 - przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd- testowo lub docelowo- systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną

- przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych( również tzw. Zespołów Szkół).

PDFPetycja OR.pdf
 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF1.2018 odp..pdf
 
brak
2 13.09.2018 Szulc- Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
Warszawa

- wdrożenia w gminie – 
 rozpowszechnionego
 w Krajach rozwiniętych –  Systemu Zarządzania
 i Monitorowania Energii;

- zarchiwizowanie załączników (podanie klasy
z wykazu akt)

 

PDF2.2018.pdf
 

 

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF2.2018.pdf
 
brak
3 20.09.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
Warszawa

 - przekazanie tekstu petycji  do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych ( również tzw. Zespołów Szkół)

PDF3.2018.pdf
 

 nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF3.2018.pdf
 
brak
4 08.11.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
Warszawa

- dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie  procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o udzielenie

zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych

PDF4.2018.pdf
 

 nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  brak

 

Rejestr petycji w 2017 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1

10.05.2017r.

 

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

przystąpienia Gminy i Publicznych Szkół Podstawowych do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

PDF1.2017.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF1 2017.pdf brak
2 10.07.2017

WESTRAND M. Szatkowski Sp. J

ul. Kłobucka 13

Warszawa

 

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

opublikowania na stronie internetowej :

- Banera dot. Konferencji „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych”;

- opis idee fixe Konferencji oraz ewentualnie załączoną agendę (w języku angielskim);

- archiwizację załączników

 

PDF2.2017.pdf

 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF2.2017.pdf brak
3 12.07.2017

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

 

Współwnioskodawca

Wiarygodna Firma sp. z o.o.

Strzelecki 25

Wrocław

 

- utworzenia na stronie internetowej Gminy zakładki „Wiarygodna Firma” z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy,

- załączenia wybranego baneru

 

PDF3.2017.pdf
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodp. 3.2017.pdf brak
4 21.08.2017r. NODN Sophia z Krakowa

przekazania informacji o projekcie pn. Wdrażanie Programu Nauki Zachowania.

PDF4.2017.pdf

 

ie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF4.2017 odp..pdf brak
5. 08.09.2017

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

- przyjęcie przez Dyrektora szkoły wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkole nie później niż w terminie  3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF5.2017.pdf brak

 

 


Rejestr petycji w 2016 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1

11.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

wsparcie informatyczne

PDF1.2016r..pdf

Przekazano do jednostek oświatowych

PDF1.2016r.- przesłano wg właść..pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź 1.2016.pdf

brak

2

18.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

utworzenie "biblioteczki samorządowca"PDF2.2016.pdf 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź 2.2016.pdf 

brak

3

22.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

dokonanie analizy poprawy efektywności energetycznej

PDF3.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFodpowiedż 3.2016.pdf

brak

 4.

22.07.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

dokonanie archiwizacji petycji wraz z załącznikami dot. "efektywnosci energetycznej

PDF4.2016..pdf

 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 4.2016.pdf brak
5. 30.09.2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

przekazanie poniższego tekstu/petycji - do wszystkich podległych szkół podstawowych


PDF5.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 5.2016.pdf

brak

 

6. 06.10.2016

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP - pod kątem zachowania standardów otwartych danych - scilicet - danych otwartych"

PDF6.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 6.2016.pdf brak
7. 02.11.2016

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

utworzenie w oficjalnym serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niesypanie śmieci)

PDF7.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF7.2016.pdf brak
Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2016
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  25-04-2016 13:51
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  13-11-2018 15:28
  przez: Paweł Rak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 6927
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×