Przejdź do treści strony
Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 2016 rok

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 2. ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),
 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 4. autobusy.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od środków transportowych są :

 1. osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wymienionych powyżej środków transportowych;
 2. jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany;

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r.poz. 849 z późn. zm.).

Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 roku  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

DOCXUCHWAŁA NR XIII-131-2015.docx

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych – ( Dz.U.z 2015 r. poz. 2025.)PDFrozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-12-2015
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  08-12-2015 09:41
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  18-11-2016 10:36
  przez: Barbara Janicka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 6288
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl