Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski
pokój nr 1
 tel. 77 424 66 36, 424 66 34
e-mail:
            
Beata Hargot

kierownik

Anna Poźniak

inspektor

Anna Jasińska

inspektor

Alicja Brychcy

inspektor

 

Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, pok. nr 1
 • zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, pok. nr 1
 • uzyskanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • uzyskanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej, pok. nr 1,
 • stypendium szkolne (pomoc materialna o charakterze socjalnym), pok. nr 1,
 • zasiłek szkolny (pomoc materialna o charakterze socjalnym), pok. nr 1,
 • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie oraz wyprzedaż napojów alkoholowych, pok. nr 1,
 • uzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwolenia na  pok. nr 1,
 • uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pok. nr 1,
 • sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, pok. nr 1,
 • sprawy związane ze sportem gminnym, pok. nr 1,
 • sprawy związane z obsługą finansową przedszkoli i Świetlicy Terapeutycznej, pok. nr 1,
 • otrzymać zgodę na organizowanie jednorazowych zabaw, zgromadzeń i zbiórek publicznych, pok. nr 1,
 • dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika, pok. nr 1;
 • przygotowywanie informacji dla środków masowego przekazu;
 • przekazywanie informacji o pracy samorządu i jednostek organizacyjnych gminy do gazet lokalnych, radia, telewizji regionalnej ;
 • administrowanie, prowadzenie i aktualizacja stron internetowych gminy;
 • administrowanie, prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej gminy;
 • obsługę spraw wynikających z kontaktów z partnerami zagranicznymi;
 • sprawy związane z działalnością z Centrum Informacji Europejskiej w Lewinie Brzeskim;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych gminy.