Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

ul. Rynek 26
49 - 340 Lewin Brzeski
77 424 66 81
Joanna Mokrzan

kierownik wydziału

Sylwia Tokarz - Rak

inspektor

Joanna Greniuch - Błaszko

inspektor

Kamila Lubczyńska-Mrozek

inspektor

Barbara Lenard-Oszust

inspektor
blenardoszust@lewin-brzeski.pl

 

Wydział zajmuje się następującymi sprawami:

 • załatwianiem wniosków o wskazanie mieszkania z zasobów komunalnych w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady, tel. 77 424 66 80,
 • stwierdzaniem wejścia w stosunek najmu osobom uprawnionym po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub jego śmierci, tel. 77 424 66 80,
 • załatwianiem wniosków o zamianę mieszkań komunalnych, tel. 77 424 66 80,
 • rozstrzyganiem sporów czynszowych, prowadzeniem postępowania w celu wydania decyzji o umorzeniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty, tel. 77 424 66 80,
 • prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem urządzeń do odprowadzania wód deszczowych z terenów komunalnych oraz funkcjonowaniem systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tel. 77 424 66 80,
 • prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, tel. 77 424 66 39,
 • nadzorowaniem handlu targowiskowego, tel. 77 424 66 80,
 • zapewnieniem właściwego utrzymania cmentarza komunalnego, tel. 77 424 66 39,
 • przygotowywaniem zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego w zakresie ustalonym ustawą, tel. 77 424 66 80,
 • zapewnieniem warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami, pok. nr 14, tel. 77 424 66 39,
 • wydawaniem zezwoleń na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, tel. 77 424 66 39,
 • wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, tel. 77 424 66 39,
 • czuwaniem nad realizacją zadań określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy, pok. nr 13 i 14, tel. 77 424 66 39,
 • wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów, tel. 77 424 66 39,
 • prowadzeniem rejestru psów z terenu Gminy w tym przekazywanie do schroniska psów bezdomnych, tel. 77 424 66 39,
 • wydawaniem zezwoleń na hodowlę psów ras uznanych za agresywnych, tel. 77 424 66 39,
 • nadzorem nad utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy, tel. 77 424 66 39,
 • udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, tel. 77 424 66 39, 
 • prowadzeniem postępowania w zakresie prawa geologicznego i górniczego, tel. 77 424 66 39,
 • nadzorem nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami wojennymi, tel. 77 424 66 39,
 • wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, pok. nr 14, tel. 77 424 66 39,
 • uzyskaniem wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, pok. nr 14,
 • wydawaniem decyzji środowiskowych, pok. nr 14, tel. 77 424 66 39.