Przejdź do treści strony
Urząd Miejski Lewin Brzeski Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne w Przeczy

Przedszkole Publiczne
w Przeczy
49-345 Skorogoszcz
tel. (077) 412 00 04Dyrektor: Joanna Dziasek

W naszym przedszkolu dziecko:
- Czuje się akceptowane i bezpieczne
- Znajduje możliwość wszechstronnego rozwoju
- Zdobywa wiedzę i nowe doświadczenia
- Rozwija aktywność twórczą
- Uczy się współdziałania w grupie w poszanowaniu dla odmienności

Przedszkole Publiczne w Przeczy jest przedszkolem jednooddziałowym i czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45-15.15  
Przedszkole posiada dobre warunki lokalowe: mieści się w budynku wolnostojącym i otoczone  jest dużym ogrodem wyposażonym w sprzęt ogrodowy, co sprzyja rozwijaniu szeroko pojętej aktywności ruchowej dzieci.
Pomieszczenia przedszkola są wyremontowane i wyposażone w niezbędne urządzenia do prawidłowego funkcjonowania placówki. Sala  zabaw i zajęć dydaktyczno – wychowawczych wyposażona jest w zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne oraz kąciki zainteresowań sprzyjające rozwijaniu aktywności twórczej dzieci.
Kadra pedagogiczna systematycznie pogłębiająca wiedzę na kursach doskonalących i metodycznych  zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę wychowawczo-dydaktyczną.

Oferta edukacyjna:
W przedszkolu realizowany jest program;
Dla dzieci  od 3-5 lat ,,Wesołe przedszkole” 
Dla dzieci  6 –letnich  ,, Wesoła szkoła ‘’

Dobra współpraca z rodzicami  i ze środowiskiem lokalnym skutkuje tym, że przedszkole cieszy się uznaniem środowiska i pełnym zaufaniem rodziców .

DOCStatut Przedszkola w Przeczy

 

DOCStatut Przedszkola w Przeczy

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  01-07-2003 14:05
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  15-06-2018 00:28
  przez: Paweł Rak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 5805
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www: lewin-brzeski.pl