Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski sp. z o.o.

Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski
tel.: +48 77 412 76 63, fax. +48 77 4127 663

NIP: 747 - 187 - 98 - 34 , KRS: 0000375789, REGON: 160377479
konto: 04 8870 0005 2003 0199 7499 0001

godziny pracy
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Prezes: Paweł Chojnacki

Główny księgowy: Katarzyna Babula

 

Prezes przyjmuje interesantów w poniedziałki w godziach od 12.00 do 15.00.

 

 Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania Nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych, oraz zleconych prac remontowo – budowlanych.

 

W przypadku awarii w lokalach komunalnych będących w zarządzenie ZMK poza godzinami pracy Zarządu należy kontaktować się z:

 telefony alarmowe:

 • Ryszardem Szkutą - tel. 509 397 506 (wszystkie sprawy związane z bieżącym utrzymaniem lokalu lub budynku);
 • Maciejem Liką - tel. 793 575 251 (awarie elektryczne); 
 • Bogusławem Popławskim - tel. 604 914 775 (awarie instalacji C.O., gazu, kanalizacji).

   

       lub konserwatorami:

 • Grzegorzem Dobrzańskim    - tel. 509 397 748 
 • Józefem Drozdem                 - tel. 509 397 345

 

Akt założycielski Zarządu Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski spółka z o.o.

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy.pdf

PDFZarządzenie w spr. wyznaczenia IODO.pdf

PDFKlauzula informacyjna ZMK.pdf
 

W związku ze złym stanem technicznym budynków pozostających w zasobach mieszkaniowych Gminy Lewin Brzeski oraz wieloletnim brakiem podwyżek stawek za utrzymanie lokali w latach poprzednich, co spowodowało olbrzymie zaległości remontowe, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwałą Nr XXXVI/311/2009 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2013 zobowiązała Burmistrza Lewina Brzeskiego do podniesienia stawek bazowych czynszu dla lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

Od lipca 2012 roku za 1 m2 obowiązuje stawka czynszu w wysokości 4,70 zł.

 

           

UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2015-2019
PDFUCHWAŁA NR VII/65/2015.pdf

Zarządzenie Nr 2089/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
DOCZarządzenie Nr 2089-2010

Zarządzenie Nr 2287/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
DOCZarządzenie nr 2287-2010

 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Lewin Brzeski:

 

        

Uchwała Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
_DOCUchwała_Nr_XXII-170-2008

Uchwała Nr XXV/192/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXV-192-2008

 

Aby starać się o wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego na zasadach określonych wyżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim wypełnione druki:

 

 Aby starać się o zamianę komunalnego lokalu mieszkalnego należy złożyć wypełnione druki:

 Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

        

 Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
DOCUchwała Nr XLV-387-2010


Zarządzenie Nr 2229/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu zarządu oraz dzierżawy i najmu
DOCZarządzenie Nr 2229-2010

 

 

Wykazy nieruchomości:
 

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 28-2017..doc.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 24-2017.docx
DOCXwykaz nieruchomości 23-2017.docx
DOCXwykaz nieruchomości 22-2017.docx
DOCXwykaz nieruchomości 21-2017.docx
DOCXwykaz nieruchomości 20-2017.docx
DOCXwykaz nieruchomości 19-2017.docx
DOCXzał. do zarządz. nr 18 z 2017 r..docx
DOCXwykaz nieruchomości 17-2017.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał. do zarządz.15-2017.docx

Przetargi:

DOCXOgłoszenie o przetargu zał. do zarz. nr 17 - 2018 r..docx
DOCXzał. do zarządz. nr 6 2018 przetarg.docx
DOCXzał. do zarządz. nr 4 2018 przetarg.docx
DOCXzał. do zarządz. nr 5 2018 przetarg.docx
DOCXOgłoszenie o przetargu,zał. do zarz. nr 2 - 2018 r..docx
DOCXzał. do zarządz. nr 27 z 2017 r..docx
DOCXzał. do zarządz. nr14 2017 przetarg.docx
DOCXodwołanie przetargu.docx

Informacje po przetargu:
 

DOCXinformacja z przetargu.docx
DOCXinformacja z przetargu 1.docx
DOCXinformacja z przetargu 2.docx
DOCXinformacja z przetargu 3.docx
DOCXinformacja z przetargu.docx
DOCXinfo. po nieprzeprowadzonym przetargu.docx
DOCXinformacja z przetargu.docx

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę położonych w Lewinie Brzeskim

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 26-2018.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 22-2018.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 21-2018.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 18-2018.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 16-2018..docx
DOCXWykaz do dzierżawy zał. do zarządz. nr 13 z 2018 r..docx
DOCXWykaz do dzierżawy zał. do zarządz. nr 12 z 2018 r..docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 9-2018.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 10-2018.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 8-2018..doc.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 7-2018..doc.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 3-2018..doc.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 1-2018..doc.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 31-2017..docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 26-2017..doc.docx
DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 29-2017..doc.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Paweł Chojnacki
 • opublikowano:
  01-07-2003 14:08
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  08-10-2018 08:30
  przez: Paweł Rak
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
  odwiedzin: 21071
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×