Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

budownictwo i inwestycje - przetargi

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w Łosiowie.docx

DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc
PDFŁosiów ul Cmentarna-07.2018.PRD.pdf
PDFopis techniczny.pdf
PDFSST.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf


 

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500168086-N-2018 na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx

PDFprzedmiar przebudowy drogi pomiedzy ul Mickiewicza a ul Moniuszki.pdf

DOCXOgłoszenie 585745 z dnia 09.07.2018rr. o przetargu nieograniczonym na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx

DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

XLSXprzedmiar-przebudowa dróg gminnych.xlsx

PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.pdf
PDFD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.pdf
PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf
PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.pdf
PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.pdf
PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.pdf
PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2.pdf

JPEGchopina.jpeg
JPEGmiodowa.jpeg
JPEGmoniuszki mickiewicza.jpeg
JPEGstawowa łosiów.jpeg

 

Przetargu nieograniczonego na Budowę otwartych stref aktywności w miejscowościach Lewin Brzeski i Kantorowicach.

PDFzestaw zabawowy.1.pdf

PDFInformacja uzupełniająca do SIWZ.pdf

DOCXOgłoszenie 584846 z dnia 06.07.2018r. na Budowę otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach.docx

DOCSIWZ - otwarte strefy aktywności.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc

XLSprzedmiar OSA Kantorowice.xls
XLSprzedmiar-Lewin Brzeski.xls
DOCXUrządzenia na OSA.docx

PDFdrabinka.pdf
PDFbiegacz.pdf
PDFhuśtawka.pdf
PDFhuśtawka-bocianie gniazdo.pdf
PDFjeździec.pdf
PDFkaruzela.pdf
PDFopis techniczny-OSA Kantorowice.pdf
PDFopis techniczny-OSA L Brz1.pdf
PDForbitrek.pdf
PDFOSA-sytuacja FINAL.pdf
PDFporęcze.pdf
PDFrower.pdf
PDFtablica regulamin.pdf
PDFTablica-informacyjna.pdf
PDFzestaw sprawnościowy.pdf
PDFzestaw zabawowy.pdf
 

 

II Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa zadaszenia części trybun na boisku sportowym zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim na dz. nr 205/48

DOCXOgłoszenie 583980 na Budowę zadaszenia cześci trybun na boisku sportowym w Lewinie Brzeskim.docx
DOCSIWZ - zadaszenie trybun.doc


DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc


PDFprzedmiar robót.pdf

PDFzagospodarowanie.pdf

PDFOPIS trybuny olimpia.pdf

PDFpozw na budowę-zadaszenie trybun.pdf

PDFzał. nr 1.1 - mapa orientacyjna.pdf
PDFzał. nr 1.2 - mapa dokumentacyjna.pdf
PDFzał. nr 2 - przekrój I.pdf
PDFzał. nr 3 - parametry geotechniczne warstw.pdf
PDFzał. nr 4 - karta 1,2.pdf
PDFzał. nr 5 - opis symboli.pdf
PDF1.pdf
PDF5.pdf
PDF6.pdf
PDF7.pdf
PDF8.pdf
PDF9.pdf
PDF10.pdf
PDF11.pdf
PDF12.pdf
PDF13.pdf
PDF14.pdf
PDFblachy.pdf
PDFprofile.pdf
PDFPRZEKROJ AA.pdf
PDFR1.pdf
PDFR2.pdf
PDFR3.pdf
PDFRZUTY.pdf
PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFSF1.pdf
PDFSTEZENIA.pdf
PDFWIDOKI.pdf
 

 

III Przetarg : Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.10.2018.pdf
 

PDFProtokół z otwarcia ofert 15.05.2018.pdf


PDFodp na zapytanie 07.05.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie nr 551529 o przetargu nieograniczonym z dnia 27.04.2018.docx

DOCXSIWZ- dokumentacja projektowa - centrum przesiadkowe.docx
 

DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
 

PDFcentrum przesiadkowe-przedmiar.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
DOCXwp oświetlenie akcjowa lewin_2.docx
 

JPEGAKACJOWA.jpeg
PDFASNYKA.pdf
JPEGCicha 1z2.jpeg
JPEGCicha 2z2.jpeg
JPEGJESIENNA.jpeg
PDFKOLEJOWA.pdf
PDFKOŚCIUSZKI 10ABC.pdf
PDFKOŚCIUSZKI DROGA DO PIEKARNI.pdf
PDFKRASICKIEGO.pdf
PDFLEŚNA, ŁĄCZNIK.pdf
PDFMARZANNY.pdf
PDFMATEJKI 1425.pdf
PDFMETRYKA.pdf
PDFMONIUSZKI.pdf
PDFMONIUSZKI-MICKIEWICZA.pdf
PDFOCHRONNA.pdf
PDFPOCZTOWA.pdf
JPEGRADOSNA.jpeg
PDFROLNA.pdf
JPEGSZAFIROWA.jpeg
PDFWIOSENNA.pdf
PDFWIŚNIOWA 2.pdf
PDFWIŚNIOWA.pdf
JPEGZAMKOWA.jpeg
 

PDFkarta tech-mała arch.pdf
JPEGkarta techn-oświetlenie LED.jpeg
DOCkarty techniczne - kostka.doc
JPEGkiosk interaktywny.jpeg
JPEGogrodzenie.jpeg
PDFopis techn+karty techn.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
PDFoświetlenie uliczne-przedmiar robót.pdf
PDFoświetlenie-PFU-opis techniczny.pdf
JPEGtablica interaktywna.jpeg
JPEGwiata rowerowa.jpeg
JPEGzagospodarowanie przestrzenne.jpeg
 

DOCLewin Brzeski -1007599669.doc
DOCLewin Brzeski -1007599673.doc
DOCLewin Brzeski -1007599674.doc
DOCLewin Brzeski -1007599675.doc
DOCLewin Brzeski -1007599676.doc
DOCLewin Brzeski -1007599677.doc
DOCLewin Brzeski -1007599678.doc
DOCLewin Brzeski -1007599681.doc
DOCLewin Brzeski -1007599682.doc
DOCLewin Brzeski -1007599683.doc
DOCLewin Brzeski -1007599684.doc
DOCLewin Brzeski -1007599685.doc
DOCLewin Brzeski -1007599687.doc
DOCLewin Brzeski -1007599688.doc
 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.2.2018.pdf

PDFprotokół z dnia 20.02.2018r..pdf

PDFodp. na zapytanie_15.02.2018.pdf

DOCXOgłoszenie nr 513771 o przetargu nieograniczonym na Termomodernizację PSP w Łosiowie..docx

DOCSIWZ - PSP Łosiów.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

PDFaudyt-final-16012017.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-plyta-styr-utw.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-przekroje.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-rzut-dachu.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-schemat-ideowy-pv.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-uklad-plyt.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-zielona-sciana.pdf
PDFopis-robot-bud-termomodernizacja-psp-losiow.pdf
PDFplan-instalacji-odgromowej-losiow.pdf
PDFprzedmiar-br-elektryczna.pdf
PDFprzedmiar-br-ogolnobudowlana.pdf
 

TIFmapa.tif
TIFrzut-parteru.tif
TIFrzut-parteru-oswietlenie.tif
TIFrzut-pietra.tif
TIFrzut-pietra-oswietlenie.tif
 

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania BI.I.271.11.2017.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2003
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  28-07-2003 13:03
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  18-07-2018 12:17
  przez: Paweł Rak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 29253
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×