Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

budownictwo i inwestycje - przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania BI.I.271.11.2017.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCXOgłoszenie nr 621305 o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku PSP w Łosiowie.docx

DOCSIWZ - PSP Łosiów (002).doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

PDFOPIS robót bud termomodernizacja psp losiow.pdf

PDFprzedmiar-br ogólnobudowlana.pdf
PDFprzedmiar-br elektryczna.pdf

PDFplan instalacji odgromowej łosiów.pdf

PDFlosiow szkola 291120161-UKLAD PLYT.pdf
PDFlosiow szkola 291120161-zielona sciana.pdf
PDFlosiow szkola 291120161-rzut dachu.pdf
PDFlosiow szkola 291120161-schemat ideowy PV.pdf
PDFlosiow szkola 291120161-PRZEKROJE.pdf
PDFlosiow szkola 291120161-PŁYTA STYR UTW.pdf

PDFaudyt-final 16.01.2017.pdf

TIFRZUT PIĘTRA.tif
TIFRZUT PIĘTRA OSWIETLENIE.tif
TIFRZUT PARTERU.tif
TIFRZUT PARTERU OSWIETLENIE.tif
TIFMAPA.tif 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Lewin Brzeski „osiedle Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -1.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -2.pdf
 

DOCXOgłoszenie nr 562179 o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lewin Brzeski, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina.docx

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFodpowiedź na zapytanie-11.09.2017.pdf


PDFSIWZ - kanalizacja.pdf

DOCinformacja uzupełniająca do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

Projekty, STWiOR, przedmiary, uzgodnienia

Lewin Brzeski, Przecza, Raski

 1. PDFdecyzja RZGW-zwolnienie z zakazu.pdf
 2. PDFdecyzja środowiskowa - lewin.pdf
 3. PDFdecyzja środowiskowa - Przecza+Raski.pdf
 4. PDFLewin,Przecza,Raski-pozw na bud.pdf
 5. PDFpozwolenie wodnoprawne-Przecza.pdf
 6. PDFPrzecza-proj bud - plan sytuacyjny i przekr pop.pdf
 7. PDFSpecyfikacja techniczna kanalizacja pompownia zasilanie Lewin Brzeski Mickiewicza.pdf
 8. PDFSpecyfikacja techniczna kanalizacja pompownia zasilanie Przecza Raski.pdf
 9. PDFSpecyfikacja techniczna odtworzenie pasa drogowego Lewin Brzeski Mickiewicza.pdf
 10. PDFSpecyfikacja techniczna odtworzenie pasa drogowego Przecza Raski.pdf
 11. PDFuzgodnienia-Lewin.pdf
   

br drogowa-Lewin Brzeski

PDFprojekt budowlany - plan sytuacyjny.pdf
PDFprojekt budowlany- przekroje poprzeczne.pdf
 

KS-Lewin Brzeski

PDFopis techniczny.pdf
PDFS1.pdf
PDFS10.pdf
PDFS11.pdf
PDFS12.pdf
PDFS13.pdf
PDFS14.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFS7.pdf
PDFS8.pdf
PDFS9.pdf
PDFspis rysunków.pdf
PDFstr tytułowa.pdf
 

KS-Przecza, Raski

PDFopis techniczny.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 1S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 2S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 3S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 4S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 5S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 6S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 7S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 8S.pdf
PDFprofil podłużny-rys nr 10S.pdf
PDFprofil podłużny-rys nr 11S.pdf
PDFprofil podłużny-rys nr 12S.pdf
PDFprofil podłużny-rys nr 13S.pdf
PDFprofil podłuży-rys nr 9S.pdf
PDFprofil-rys 23S.pdf
PDFRYSUNEK 20S-profil.pdf
PDFRYSUNEK 21S-schmat studni.pdf
PDFRYSUNEK 22S-schemat studni.pdf
PDFRYSUNEK15S.pdf
PDFRYSUNEK16S.pdf
PDFRYSUNEK17S.pdf
PDFRYSUNEK18S.pdf
PDFRYSUNEK19S-profil.pdf
PDFschemat przyd przepompowni-rys nr 14S.pdf
PDFschematy.pdf
PDFspis rysunków.pdf
PDFstr tytułowa.pdf
PDFuzgodnienia-Przecza, Raski.pdf
 

przedmiary

PDFPrzedmiar LB dr. 1.pdf
PDFPrzedmiar LB dr. 2.pdf
PDFprzedmiar Lewin - br sanitarna.pdf
PDFprzedmiar Lewin Brzeski-br elektr.pdf
PDFprzedmiar Przecza - br sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar Przecza dr. 1.pdf
PDFPrzedmiar Przecza dr. 2.pdf
PDFprzedmiar Przecza Raski-br elektr.pdf

PDFprzedmiar-chodnik w DW-Chróścina.pdf

Skorogoszcz, Chróścina

PDFSkor, Chr-pozw na bud-Starosta.pdf
PDFSkor, Chr-pozw na bud-Wojewoda.pdf
PDFSpecyfikacja techn_zasilania elektr_pompowni.pdf
 

KD w DW459-tom 3

PDFInformacja BIOZ - kd.pdf
PDFkarta kat-ESL-20-200.pdf
PDFkarta kat-OS-1500-2-5.pdf
PDFKD opis techniczny.pdf
PDFRys.Sd1 rolka 297.pdf
PDFRys.Sd2 A1.pdf
PDFRys.Sd3 rolka 297 cz-b.pdf
PDFRys.Sd4 rolka 297 cz-b.pdf
PDFRys.Sd5 rolka 297 cz-b.pdf
PDFRys.Sd6 A2 cz-b.pdf
PDFRys.Sd7 A2 cz-b.pdf
 

KS proj bud-wyk tom 1

PDFInformacja BIOZ - ks.pdf
PDFKS opis techniczny.pdf
PDForientacja łączenie rysunków i arkuszy.pdf
PDForientacja w systemie Rys.0.pdf
PDFRys.S1 A2.pdf
PDFRys.S10 A1.pdf
PDFRys.S11 A1.pdf
PDFRys.S12 A1.pdf
PDFRys.S13 A3.pdf
PDFRys.S14 A3.pdf
PDFRys.S15 A3.pdf
PDFRys.S16 A4.pdf
PDFRys.S2 rolka 420.pdf
PDFRys.S3 A3.pdf
PDFRys.S4 rolka 297.pdf
PDFRys.S5 A1.pdf
PDFRys.S6 A1.pdf
PDFRys.S7 A1.pdf
PDFRys.S8 A1.pdf
PDFRys.S9 A2.pdf
PDFSpis cz. rysunkowej.pdf
PDFZestawienie przyłaczy do ks.pdf
 

KS -uzup do cz wykon-tom 1.2A

PDFRys.3.Op.pdf
PDFRys.SP5p13.pdf
PDFRys.SP5p14.pdf
PDFRys.SP5p15.pdf
PDFRys.SP5p16.pdf
PDFRys.SP5p17.pdf
PDFStrona tyt.i spis tresci TOMU 1.2.A.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 1.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 2.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 5- zm.03.16.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 8 zmiana 03.16.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf
 

KS-proj bud-wyk tom1.2-uzup

PDFRys.3.Op.pdf
PDFRys.SP5p13.pdf
PDFRys.SP5p14.pdf
PDFRys.SP5p15.pdf
PDFRys.SP5p16.pdf
PDFRys.SP5p17.pdf
PDFStrona tyt.i spis tresci TOMU 1.2.A.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 1.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 2.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 5- zm.03.16.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 8 zmiana 03.16.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf
 

KS-uzup cz wykon-tom 1A

PDFTom 1A- cz.wykonawcza str.tyt., opis.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P1.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P2.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P3.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P4.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P5- zm.03.16.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P6.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P7.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P8 zmiana 03.16.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P9.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf
 

operat na przejscie pod potokiem Borkowicki Rów

PDFoperat Skorogoszcz przewiert pod potokiem Rów Borkowicki.pdf
PDFrys.PWP1.pdf
PDFrys.PWP2A.pdf
PDFrys.PWP2B.pdf
PDFrys.PWP3.pdf
PDFrys.PWP4.pdf
PDFrys.PWP5.pdf
PDFrys.PWP6.pdf
PDFzgoda WZMiUW.pdf
PDFzgoda WZMiUW zał1.pdf
PDFzgoda WZMiUW zał2.pdf
 

operat na zrzut ść.deszczowych

PDFoperat na budowę dwóch wylotów i zrzut - Chróscina.pdf
PDFRys.1A.pdf
PDFRys.1B.pdf
PDFRys.1C.pdf
PDFRys.2A.pdf
PDFRys.2B.pdf
PDFRys.3.pdf
PDFRys.4A.pdf
PDFRys.4B.pdf
PDFRys.5A.pdf
PDFRys.5B.pdf
PDFRys.5C.pdf
PDFRys.6A.pdf
PDFRys.6B.pdf
PDFRys.7A.pdf
PDFRys.7B.pdf
PDFRys.8.pdf
PDFRys.9A.pdf
PDFRys.9B.pdf
PDFRys.9C.pdf
PDFRys.ESL-20-200.pdf
PDFRys.OS-1500-2-0.pdf
JPEGuzgodnienie ZMK.jpeg
PDFZAŁ.RYS.KIP.pdf
PDFzgoda ZDW.pdf
 

Opinia geotechniczna

PDFmapa topograficzna.pdf
PDFMapa_1.pdf
PDFMapa_2.pdf
PDFopinia geotechniczna skorogoszcz kanalizacja.pdf
 

pozwolenia i uzgodnienia-uzupełnienie

JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-1.jpeg
JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-2.jpeg
JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-3.jpeg
JPEGPZUD-1.jpeg
JPEGPZUD-2.jpeg
PDFwar.MGSW-2.pdf
TIFwarunki MGSW-1.tif
 

Proj B-W br drogowej-tom 2

PDF0_strona tyt.pdf
PDF1_opis.pdf
PDF2_rys 1.0_orientacja.pdf
PDF3_rys 2.0_plan.pdf
PDF4_rys 3.1_niweleta.pdf
PDF5_rys 3.2_niweleta.pdf
PDF6_rys 4.0_normalne.pdf
PDF7_rys 5.1_poprzeczki.pdf
PDF8_rys 5.2_poprzeczki.pdf
 

Projekt zasilania elektr pompowni P1-P9-tom4

PDFOpis techniczny_zasilania elektr_pompowni.pdf
PDFRys nr 1_1_E.pdf
PDFRys nr 1_E.pdf
PDFRys nr 2_1_E.pdf
PDFRys nr 2_E.pdf
PDFRys nr 3_1_E.pdf
PDFRys nr 3_E.pdf
PDFRys nr 4_1_E.pdf
PDFRys nr 4_E.pdf
PDFRys nr 5_1_E.pdf
PDFRys nr 5_E.pdf
PDFRys nr 6_1_E.pdf
PDFRys nr 6_E.pdf
PDFRys nr 7_1_E.pdf
PDFRys nr 7_E.pdf
PDFRys nr 8_1_E.pdf
PDFRys nr 8_E.pdf
PDFRys nr 9_1_E.pdf
PDFRys nr 9_E.pdf
 

przedmiary

PDFbranża e-el-PRZEDMIAR.pdf
PDFKanalizacja deszczowa Chróścina Skorogoszcz PRZEDMIAR.pdf
PDFKanalizacja Sanitarna Skorogosz Chróścina PRZEDMIAR.pdf
PDFOdtworzenie nawierzchni drogowych dróg gminnych PRZEDMIAR.pdf
PDFPrzebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej Chróścina Skorogoszcz PRZEDMIAR.pdf
 

STWiOR  br.drogowej

PDFD000000.pdf
PDFD010101.pdf
PDFD040101.pdf
PDFD040201.pdf
PDFD040301.pdf
PDFD040402.pdf
PDFD040501.pdf
PDFD040701.pdf
PDFD050305a.pdf
PDFD050305b.pdf
PDFD050323.pdf
PDFD080101.pdf
PDFD080301.pdf
PDFD080501.pdf
PDFspis tresci.pdf
PDFstr tytul.pdf
 

STWiOR br sanitarnej

PDFS.00.00.00 wym.ogólne.pdf
PDFS.01.00.00 r.mont.sieci kanalizacyjnych..pdf
PDFS.02.00.00 r.mont.sieci wodoc..pdf
PDFS.03.00.00 r.rob.podz.met.bezwyk...pdf
PDFS.04.00.00 roboty ziemne -wykopy..pdf
PDFstrona tytułowa STWiOR san..pdf
 

Uzgodnienia dot.tomów 1, 1A, 3

PDFpozwolenie wodnoprawne-Skor.pdf
PDFuwaga do uzgodnień.pdf
 

Dec.Środowiskowa

JPEGDec.Środowiskowa.jpeg
JPEGDec.Środowiskowa1.jpeg
JPEGDec.Środowiskowa2.jpeg
JPEGDec.Środowiskowa3.jpeg
JPEGDec.Środowiskowa4.jpeg
JPEGDec.Środowiskowa5.jpeg

nar.koord.ZUD

JPEGZUD.jpeg
JPEGZUD1.jpeg
JPEGZUD2.jpeg

pozw.wp Chróścina kd

JPEGpozw.wp kd Chr+-+Ťcina.jpeg
JPEGpozw.wp kd Chr+-+Ťcina1.jpeg
JPEGpozw.wp kd Chr+-+Ťcina2.jpeg
JPEGpozw.wp kd Chr+-+Ťcina3.jpeg

pozw.wp Pot.Borkowicki

JPEGpozwolenie wp ks Skorogoszcz.jpeg
JPEGpozwolenie wp ks Skorogoszcz1.jpeg
JPEGpozwolenie wp ks Skorogoszcz2.jpeg

rów zgoda ZDW

PDFzgoda ZDW.pdf

uzg.ANR

JPEGANR.jpeg

uzg.GDDKiA

JPEGuzgodn.GDDKiA.jpeg
JPEGuzgodn.GDDKiA1.jpeg
JPEGuzgodn.GDDKiA2.jpeg
JPEGuzgodn.GDDKiA3.jpeg
JPEGuzgodn.GDDKiA4.jpeg

uzg.Konserw.Woj

JPEGuzgodn.KW.jpeg
JPEGuzgodn.KW1.jpeg

uzg.Netia

JPEGNetia.jpeg

uzg.Orange

JPEGuzgodn.orange.jpeg
JPEGuzgodn.orange1.jpeg

uzg.Tauron

JPEGuzgodn.TAURON.jpeg
JPEGuzgodn.TAURON1.jpeg

uzg.WZMiUW

PDFzgoda WZMiUW.pdf
PDFzgoda WZMiUW zał1.pdf
PDFzgoda WZMiUW zał2.pdf

uzg.ZDP

JPEGuzgodn.ZDP.jpeg
JPEGuzgodn.ZDP1.jpeg
JPEGuzgodn.ZDP2.jpeg

uzg.ZDW

JPEGuzgodn.ZDW.jpeg
JPEGuzgodn.ZDW1.jpeg

uzgodn.wycinka

JPEGZDW wyc.uzup..jpeg
JPEGZDW wycinka zgoda.jpeg
JPEGZDW wycinka zgoda1.jpeg

war.drogi gminne

JPEGwar.drogi gminne.jpeg
JPEGwar.drogi gminne1.jpeg
JPEGwar.drogi gminne2.jpeg
JPEGwar.drogi gminne3.jpeg

war.Hydro-Lew

JPEGwarunki techn..jpeg
JPEGwarunki techn.1.jpeg
 

zgoda ZMK LB

JPEGzmk.jpeg
 


Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, w tym do klas gimnazjów włączonych do tych szkół, przeszkoli oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu w roku szkolnym 2017/2018.

DOCZawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów z gminy Lewin Brzeski do szkół i przedszkoli.doc

DOCInformacja z otwarcia ofert na zadanie pn. Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół i przedszkoli.doc

DOCOgłoszenie nr 522550 o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gmiie Lewin Brzeski..doc
DOCZałącznik Nr 10 - rozkład jazdy.doc
DOCZałącznik Nr 11 - oświadczenie o przeznaczeniu autobusu.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 3a - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o uprawnieniach.doc
DOCZałącznik nr 6 - potencjał techniczny.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz uczniów.doc
DOCZałącznik Nr 8 - wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 9 - oświadczenie o realizacji dowozów.doc

DOCSIWZ - Dowóz uczniów do szkół.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc

Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc

DOCInformacja z otwarcia ofert.doc

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 30.05.2017.pdf
PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 31.05.2017.pdf
 

PDF1 - INSTALACJE EL.pdf
PDF1 - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE.pdf
PDF2 - INSTALACJE EL.pdf
PDF2 - RZUT PODDASZA - INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE.pdf
PDFGMINA LEWIN BRZESKI - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFGMINA LEWIN BRZESKI - RZUT PODDASZAl.pdf
PDFGMINA LEWIN BRZESKI - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJl.pdf
DOCXPrzykładowe meble.docx
PDFWarunki techniczne Hydro-Lew.pdf
 

DOCOgłoszenie nr 94810 o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowę i adaptację na cele edukacyjno - kulturalne zabytkowego budynku PSP w Skorogoszczy..doc

dokumenty przetargowe do pobrania

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę i adaptację na cele edukacyjno - kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.doc
DOCSIWZ - PSP Skorogoszcz.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc

 

SIWZ:

PDFdecyzja nr 16_16.pdf
PDFdecyzja nr 52_14.pdf
PDFpozwolenie nr 480_N_2013 .pdf
PDFpozwolenie nr 834_N_2016 .pdf

PT do przetargu-PSP SKOROGOSZCZ

PDFBIOZ - zmiana.pdf
PDFpozw na bud.pdf
PDFPRZEDMIARY ROBÓT.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU - Skorogoszcz.pdf
 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

PDF1 - Inwentaryzacja rzutu przyziemia - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF1 - Rzut przyziemia.pdf
PDF2 - Inwentaryzacja konstrukcji przyziemia - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF3 - Inwentaryzacja rzutu poddasza - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF4 - Inwentaryzacja rzutu wieźby dachowej - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF5 - Inwentaryzacja rzutu dachu - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF6 - Inwentaryzacja przekroju poprzecznego A - A - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF7 - Inwentaryzacja przekroju podłużnego B - B - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF8 - Inwentaryzacja elewacji budynku - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF9 - Rzut fundamentów - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF10 - Rzut przyziemia - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF11 - Konstrukcja przyziemia - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF12 - Rzut poddasza -Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF13 - Konstrukcja poddasza - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF14 - Konstrukcja więźby dachowej - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF15 - Rzut dachu - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF16 - Przekrój poprzeczny A - A - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF17 - Przekrój poprzeczny B - B - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF18 - Przekrój poprzeczny C - C - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF19 - Przekrój podłużny D - D - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF20 - Przekrój poprzeczny E - E - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF21 - Przekrój poprzeczny F - F - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF22 - Elewacje Budynku - Gmina lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF23 - Podciągi żelbetowe - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDF24 - Podciągi i nadciągi żelbetowe - Gmina Lewin Brzeski - Skorogoszcz.pdf
PDFEKSPERTYZA - GMINA LEWIN BRZESKI - SKOROGOSZCZ.pdf
PDFkonstrukcja poddasza-rysunek zamienny.pdf
PDFkonstrukcja przyziemia-rysunek zamienny.pdf
PDFOBLICZENIA - GMINA LEWIN BRZESKI - SKOROGOSZCZ.pdf
PDFOBLICZENIA - Strona tytułowa - GMINA LEWIN BRZESKI - SKORO….pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFopis techniczny-branża ogólnobudowlana-zmiana.pdf
PDFrzut poddasza-rysunek zamienny.pdf
PDFrzut przyziemia-rysunek zamienny.pdf

INSTALACJE

PDFbranża C.O.-metryka.pdf
PDFbranża C.O.-opis techniczny.pdf
PDFbranża C.O.-rzut poddasza.pdf
PDFbranża C.O.-rzut przyziemia.pdf
PDFbranża elektryczna-metryka.pdf
PDFbranża elektryczna-opis techniczny.pdf
PDFbranża elektryczna-rzut dachu-inst odgromowa.pdf
PDFbranża elektryczna-rzut poddasza.pdf
PDFbranża elektryczna-rzut przyziemia.pdf
PDFbranża elektryczna-schematy tablic rozdzielczych.pdf
PDFbranża wentylacyjna-metryka.pdf
PDFbranża wentylacyjna-opis techniczny.pdf
PDFbranża wentylacyjna-rzut dachu.pdf
PDFbranża wentylacyjna-rzut poddasza.pdf
PDFbranża wentylacyjna-rzut przyziemia.pdf
PDFbranża wod-kan rzut poddasza.pdf
PDFbranża wod-kan rzut przyziemia.pdf
PDFbranża wod-kan-metryka.pdf
PDFbranża wod-kan-opis techniczny.pdf

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE-.pdf
PDF_SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.pdf
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE.pdf
PDFB.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE.pdf
PDFB.02.ROBOTY MURARSKIE.pdf
PDFB.03.ROBOTY ZIEMNE.pdf
PDFB.04. ROBOTY DREWNIANE.pdf
PDFB.05.POKRYCIE DACHU.pdf
PDFB.06.ROBOTY BETONOWE.pdf
PDFB.07.SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI DZIAŁOWE.pdf
PDFB.08.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.pdf
PDFB.09.TYNKI-GMINA LEWIN BRZESKI.pdf
PDFB.10.ROBTY MALARSKIE.pdf
PDFCO.01.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.pdf
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA.pdf
PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.pdf
 

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 781.886,00zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przecza, Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna i Wronów”.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf

PDFOdpowiedź na zapytania 24.05.2017r..pdf

PDFOdpowiedż na zapytania 23.05.2017r..pdf

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 781.886,00zł.doc

DOCSIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 781.886,00zł.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc

DOCZałącznik nr 4 - gr. kapitałowa.doc

 

 

Ogłoszenie nr 37175 - 2017: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wronów.pdf

DOCProtokół otwarcia ofert na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronów.doc

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wronów.doc
DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej w m. Wronów.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc
PDFprzekrój A-A Wronów.pdf
PDFprzekrój B-B Wronów.pdf
PDFWronów PRZEDMIAR.pdf

PDFzagospodarowanie terenu-Wronów.pdf

Ogłoszenie nr 37211 - 2017 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty NWM, Buszyce, Chróścina, Różyna.pdf

DOCProtokół otwarcia ofert na zadanie Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz.doc

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz..doc
DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych w m. Przecza i Skorogoszcz.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc
PDFOPIS TECHNICZNY Przecza.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY Skorogoszcz.pdf
PDFPrzecza PRZEDMIAR.pdf
PDFprzekrój A-A Przecza.pdf
PDFprzekrój A-A Skorogoszcz.pdf
PDFschemat progu Przecza.pdf
PDFSkorogoszcz PRZEDMIAR.pdf
PDFzagospodarowanie Przecza.pdf
PDFzagospodarowanie terenu-Skorogoszcz.pdf

Ogłoszenie nr 37229 - 2017: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

DOCProtokół otwarcia ofert na zadanie Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś mała Buszyce Chróścina Różyna.doc

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę dróg gminnych w miiejscowościach Nowa Wieś Mała Buszyce Chróścina Różyna.doc
DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych w m. NWM Buszyce Chróścina Różyna.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc
PDFBuszyce PRZEDMIAR.pdf
PDFChróścina PRZEDMIAR.pdf
PDFNowa Wieś Mała PRZEDMIAR.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY Buszyce.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY Chróścina.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY NWM.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY Różyna.pdf
PDFprzekrój A-A Buszyce.pdf
PDFprzekrój A-A Chróścina.pdf
PDFprzekrój A-A NWM.pdf
PDFprzekrój A-A Rózyna.pdf
PDFRóżyna PRZEDMIAR.pdf
PDFzagospodarowanie 1-Różyna.pdf
PDFzagospodarowanie 2-Różyna.pdf
PDFzagospodarowanie-Buszyce.pdf
PDFzagospodarowanie-Chróścina.pdf
PDFzagospodarowanie-NWM.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2003
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  28-07-2003 13:03
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  15-12-2017 20:35
  przez: Paweł Rak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 24486
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×