Urząd Miejski Lewin Brzeski

Biuletyn Informacji Publicznej

budownictwo i inwestycje - przetargi


II Przetarg : Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

PDFcentrum przesiadkowe-przedmiar.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 25.04.2018.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 23.04.2018.pdf


DOCXOgłoszenie nr 545964 o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej.docx
DOCXSIWZ- dokumentacja projektowa - centrum przesiadkowe.docx

DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
 

PDFcentrum przesiadkowe-przedmiar.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
DOCXwp oświetlenie akcjowa lewin_2.docx
 

JPEGAKACJOWA.jpeg
PDFASNYKA.pdf
JPEGCicha 1z2.jpeg
JPEGCicha 2z2.jpeg
JPEGJESIENNA.jpeg
PDFKOLEJOWA.pdf
PDFKOŚCIUSZKI 10ABC.pdf
PDFKOŚCIUSZKI DROGA DO PIEKARNI.pdf
PDFKRASICKIEGO.pdf
PDFLEŚNA, ŁĄCZNIK.pdf
PDFMARZANNY.pdf
PDFMATEJKI 1425.pdf
PDFMETRYKA.pdf
PDFMONIUSZKI.pdf
PDFMONIUSZKI-MICKIEWICZA.pdf
PDFOCHRONNA.pdf
PDFPOCZTOWA.pdf
JPEGRADOSNA.jpeg
PDFROLNA.pdf
JPEGSZAFIROWA.jpeg
PDFWIOSENNA.pdf
PDFWIŚNIOWA 2.pdf
PDFWIŚNIOWA.pdf
JPEGZAMKOWA.jpeg
 

PDFkarta tech-mała arch.pdf
JPEGkarta techn-oświetlenie LED.jpeg
DOCkarty techniczne - kostka.doc
JPEGkiosk interaktywny.jpeg
JPEGogrodzenie.jpeg
PDFopis techn+karty techn.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
PDFoświetlenie uliczne-przedmiar robót.pdf
PDFoświetlenie-PFU-opis techniczny.pdf
JPEGtablica interaktywna.jpeg
JPEGwiata rowerowa.jpeg
JPEGzagospodarowanie przestrzenne.jpeg
 

DOCLewin Brzeski -1007599669.doc
DOCLewin Brzeski -1007599673.doc
DOCLewin Brzeski -1007599674.doc
DOCLewin Brzeski -1007599675.doc
DOCLewin Brzeski -1007599676.doc
DOCLewin Brzeski -1007599677.doc
DOCLewin Brzeski -1007599678.doc
DOCLewin Brzeski -1007599681.doc
DOCLewin Brzeski -1007599682.doc
DOCLewin Brzeski -1007599683.doc
DOCLewin Brzeski -1007599684.doc
DOCLewin Brzeski -1007599685.doc
DOCLewin Brzeski -1007599687.doc
DOCLewin Brzeski -1007599688.doc


II Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa zadaszenia części trybun na boisku sportowym zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim na dz. nr 205/48

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania BI.I.271.8.2018.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert 23.04.2018.pdf

DOCXOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym na Budowę zadaszenia części trybun na boisku sportowym w Lewinie Brzeskim.docx
DOCSIWZ - zadaszenie trybun.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

PDFzał. nr 1.1 - mapa orientacyjna.pdf
PDFzał. nr 1.2 - mapa dokumentacyjna.pdf
PDFzał. nr 2 - przekrój I.pdf
PDFzał. nr 3 - parametry geotechniczne warstw.pdf
PDFzał. nr 4 - karta 1,2.pdf
PDFzał. nr 5 - opis symboli.pdf

PDFczęść tekstowa dok..pdf
PDFdokumentacja geologiczna.pdf
PDFelew nr 1.pdf
PDFopis OLIMPIA zadaszenie trybun.pdf
PDFpozw na budowę-zadaszenie trybun.pdf
PDFprzedmiar-zadaszenie trybuny.pdf
PDFprzekr A-A.pdf
PDFprzekr b-b.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
PDFelew nr 1.pdf

 

 

Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania BI.I.271.7.2018.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

DOCXOgłoszenie nr 533379 o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Budowa centrum przesiadkowego.docx
DOCXSIWZ- dokumentacja projektowa - centrum przesiadkowe.docx
DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
 

PDFcentrum przesiadkowe-przedmiar.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
DOCXwp oświetlenie akcjowa lewin_2.docx
 

JPEGAKACJOWA.jpeg
PDFASNYKA.pdf
JPEGCicha 1z2.jpeg
JPEGCicha 2z2.jpeg
JPEGJESIENNA.jpeg
PDFKOLEJOWA.pdf
PDFKOŚCIUSZKI 10ABC.pdf
PDFKOŚCIUSZKI DROGA DO PIEKARNI.pdf
PDFKRASICKIEGO.pdf
PDFLEŚNA, ŁĄCZNIK.pdf
PDFMARZANNY.pdf
PDFMATEJKI 1425.pdf
PDFMETRYKA.pdf
PDFMONIUSZKI.pdf
PDFMONIUSZKI-MICKIEWICZA.pdf
PDFOCHRONNA.pdf
PDFPOCZTOWA.pdf
JPEGRADOSNA.jpeg
PDFROLNA.pdf
JPEGSZAFIROWA.jpeg
PDFWIOSENNA.pdf
PDFWIŚNIOWA 2.pdf
PDFWIŚNIOWA.pdf
JPEGZAMKOWA.jpeg
 

PDFkarta tech-mała arch.pdf
JPEGkarta techn-oświetlenie LED.jpeg
DOCkarty techniczne - kostka.doc
JPEGkiosk interaktywny.jpeg
JPEGogrodzenie.jpeg
PDFopis techn+karty techn.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
PDFoświetlenie uliczne-przedmiar robót.pdf
PDFoświetlenie-PFU-opis techniczny.pdf
JPEGtablica interaktywna.jpeg
JPEGwiata rowerowa.jpeg
JPEGzagospodarowanie przestrzenne.jpeg
 

DOCLewin Brzeski -1007599669.doc
DOCLewin Brzeski -1007599673.doc
DOCLewin Brzeski -1007599674.doc
DOCLewin Brzeski -1007599675.doc
DOCLewin Brzeski -1007599676.doc
DOCLewin Brzeski -1007599677.doc
DOCLewin Brzeski -1007599678.doc
DOCLewin Brzeski -1007599681.doc
DOCLewin Brzeski -1007599682.doc
DOCLewin Brzeski -1007599683.doc
DOCLewin Brzeski -1007599684.doc
DOCLewin Brzeski -1007599685.doc
DOCLewin Brzeski -1007599687.doc
DOCLewin Brzeski -1007599688.doc
 

 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa zadaszenia części trybun na boisku sportowym zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim na dz. nr 205/48

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę zadaszenia części trubun na boisku sportowym zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim..pdf
 

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę zadaszenia części trybun na boisku sportowym w Lewinie Brzeskim.docx
PDFczęść tekstowa dok..pdf
PDFopis OLIMPIA zadaszenie trybun.pdf
DOCSIWZ - zadaszenie trybun.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

PDFzał. nr 1.1 - mapa orientacyjna.pdf
PDFzał. nr 1.2 - mapa dokumentacyjna.pdf
PDFzał. nr 2 - przekrój I.pdf
PDFzał. nr 3 - parametry geotechniczne warstw.pdf
PDFzał. nr 4 - karta 1,2.pdf
PDFzał. nr 5 - opis symboli.pdf
 

PDFczęść tekstowa dok..pdf
PDFdokumentacja geologiczna.pdf
PDFelew nr 1.pdf
PDFopis OLIMPIA zadaszenie trybun.pdf
PDFpozw na budowę-zadaszenie trybun.pdf
PDFprzedmiar-zadaszenie trybuny.pdf
PDFprzekr A-A.pdf
PDFprzekr b-b.pdf
PDFrzut nr 1.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
 

 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.2.2018.pdf

PDFprotokół z dnia 20.02.2018r..pdf

PDFodp. na zapytanie_15.02.2018.pdf

DOCXOgłoszenie nr 513771 o przetargu nieograniczonym na Termomodernizację PSP w Łosiowie..docx

DOCSIWZ - PSP Łosiów.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

PDFaudyt-final-16012017.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-plyta-styr-utw.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-przekroje.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-rzut-dachu.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-schemat-ideowy-pv.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-uklad-plyt.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-zielona-sciana.pdf
PDFopis-robot-bud-termomodernizacja-psp-losiow.pdf
PDFplan-instalacji-odgromowej-losiow.pdf
PDFprzedmiar-br-elektryczna.pdf
PDFprzedmiar-br-ogolnobudowlana.pdf
 

TIFmapa.tif
TIFrzut-parteru.tif
TIFrzut-parteru-oswietlenie.tif
TIFrzut-pietra.tif
TIFrzut-pietra-oswietlenie.tif
 

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania BI.I.271.11.2017.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2003
  przez: Barbara Janicka
 • opublikowano:
  28-07-2003 13:03
  przez: Barbara Janicka
 • zmodyfikowano:
  26-04-2018 18:16
  przez: Paweł Rak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski Lewin Brzeski
  odwiedzin: 27157
Dane adresowe:

Urząd Miejski Lewin Brzeski
49-340 Lewin Brzeski
ul. Rynek 1
NIP: 747-05-01-909
REGON: 531412763

Dane kontaktowe:

tel.: 77 424 66 00
fax: 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×