Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Bezpłatny transport Wyborców do lokali wyborczych

BEZPŁATNY TRANSPORT WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH

Miejska Komisja Wyborcza w Lewinie Brzeskim

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie i dyżurach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wezwaniu komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych

DOCXObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych.docx (21,15KB)

Obwieszczenia MKW o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgach 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,14

DOCXUchwała MKW o I turze wyborów na Burmistrza Lewina Brzeskiego.docx (15,10KB)

Informacja o losowaniu numerów list kandydatów na radnych

Miejska Komisja Wyborcza w Lewinie Brzeskim informuje, że w dniu 14.03.2024r. o godz. 16:00 w siedzibie komisji odbędzie się losowanie numerów list dla komitetów wyborczych zarejestrowanych w Gminie Lewin Brzeski.

Wybory samorządowe – serwis informacyjny PKW

Zarządzenie wyborów – kalendarz wyborczy
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier wyznaczył w nim datę wyborów na 7 kwietnia 2024 roku. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2024 r.
Kalendarz wyborczy – rozporządzenie z załącznikiem

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.

Postanowienia Komisarza wyborczego w Opolu II

Postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych 
Postanowienie o pierwszym posiedzeniu okw 

Obwody głosowania

Obwieszczenie o obwodach głosowania

Urzędnik wyborczy

Urzędnik wyborczy dla Gminy Lewin Brzeski:

  1. Karina Ciszewska

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1 odbywają się według następującego harmonogramu:

26.02.2024r. w godzinach od 7:00 do 11:00

27.02.2024r. w godzinach od 7:00 do 11:00

28.02.2024r. w godzinach od 7:00 do 11:00

04.03.2024r. w godzinach od 7:00 do 11:00

06.03.2024r. w godzinach od 7:00 do 11:00

08.03.2024r. w godzinach od 7:00 do 11:00

Okręgi wyborcze

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024r.  o okręgach wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego


Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 5 lutego 2024r.  o okręgach wyborczych powiatu, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego


Obwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 9 lutego 2024r.  o okręgach wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lewinie Brzeskim w wyborach organów jednostek samorządowych Gminy Lewin Brzeski

Informacje dla komitetów:
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 

Obwodowe komisje wyborcze

Informacja Komisarza Wyborczego II w Opolu o dodatkowych zgłoszeniach oraz losowaniach


Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wytyczne OKW dla obwodowych komisji wyborczych

PDFSAM 2024 - Prezentacja_OKW.pdf (4,94MB)
PPTSAM 2024 - OKW_znak X.ppt (3,66MB)

Terytorialne komisje wyborcze
Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast